Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Legi privitoare la avere

221Dacă un om fură un bou sau o oaie și-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat și patru

22:1
2 Sam. 12:6Prov. 6:31Luca 19:8
oi pentru oaia furată. 2Dacă hoţul este prins spărgând
22:2
Mat. 24:43
și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu
22:2
Num. 35:27
va fi vinovat de omor faţă de el; 3dar, dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor faţă de el. Hoţul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea; dacă n-are nimic, să fie vândut
22:3
Cap. 21:2.

rob, ca despăgubire pentru furtul lui. 4Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu
22:4
Cap. 21:16.

în mâinile lui, să dea îndoit
22:4
Vers. 1,7.
Prov. 6:31
înapoi. 5Dacă cineva face stricăciune într-un ogor sau într-o vie și își lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul și via lui. 6Dacă izbucnește un foc și întâlnește mărăcini în cale și arde grâul în snopi sau în picioare sau câmpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire deplină. 7Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare și le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoţul
22:7
Vers. 4.

trebuie să întoarcă îndoit, dacă va fi găsit. 8Dacă hoţul nu se găsește, stăpânul casei să se înfăţișeze
22:8
Cap. 21:6. Vers. 28.

înaintea lui Dumnezeu ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său. 9În orice pricină de înșelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut, despre care se va zice: ‘Uite-l!’ – pricina
22:9
Deut. 25:12 Cron. 19:10
amânduror părţilor să meargă până la Dumnezeu; acela pe care-l va osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoit aproapelui său. 10Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau un dobitoc oarecare să i-l păstreze și dobitocul moare, își strică un mădular sau e luat cu sila de la el, fără să fi văzut cineva, 11să se facă un jurământ
22:11
Evr. 6:16
, în Numele Domnului, între cele două părţi, și cel ce a păstrat dobitocul va mărturisi că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său; stăpânul dobitocului va primi jurământul acesta, și celălalt nu va fi dator să i-l înlocuiască. 12Dar, dacă dobitocul a fost furat
22:12
Gen. 31:39
de la el, va fi dator faţă de stăpânul lui să i-l înlocuiască. 13Dacă dobitocul a fost sfâșiat de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă și nu va fi dator să-i înlocuiască dobitocul sfâșiat. 14Dacă un om împrumută altuia o vită, și vita își strică un mădular sau moare în lipsa stăpânului ei, va trebui s-o plătească. 15Dacă stăpânul e de faţă, nu i-o va plăti. Dacă vita a fost dată cu chirie, preţul chiriei va fi de ajuns.

Necinstirea unei fete

16Dacă

22:16
Deut. 22:28,29
un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. 17Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti în argint preţul zestrei
22:17
Gen. 34:12Deut. 22:291 Sam. 18:25
cuvenite fetelor. 18Pe vrăjitoare
22:18
Lev. 19:26,31
20:27Deut. 18:10,111 Sam. 28:3,9
să n-o lași să trăiască. 19Oricine
22:19
Lev. 18:23
20:15
se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea. 20Cine
22:20
Num. 25:2,7,8Deut. 13:1,2,5,6,9,13-15
17:2,3,5
aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârșire.

Legi privitoare la asuprirea celor săraci

21Să nu chinuiești pe străin

22:21
Cap. 23:9.
Lev. 19:33
25:35Deut. 10:19Ier. 7:6Zah. 7:10Mal. 3:5
și să nu-l asuprești, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 22Să nu asuprești pe văduvă
22:22
Deut. 10:18
24:17
27:19Ps. 94:6Is. 1:17,23
10:2Ezec. 22:7Zah. 7:10Iac. 1:27
, nici pe orfan. 23Dacă-i asuprești, și ei strigă
22:23
Deut. 15:9
24:15Iov 35:9Luca 18:7
la Mine după ajutor, Eu le voi
22:23
Vers. 27.
Iov 34:28Ps. 18:6
145:19Iac. 5:4
auzi strigătele; 24mânia
22:24
Iov 31:23Ps. 69:24
Mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre
22:24
Ps. 109:9Plâng. 5:3
vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. 25Dacă
22:25
Lev. 25:35-37Deut. 23:19,20Neem. 5:7Ps. 15:5Ezec. 18:8,17
împrumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. 26Dacă iei
22:26
Deut. 24:6,10,13,17Iov 22:6
24:3,9Prov. 20:16
22:27Ezec. 18:7,16Amos 2:8
zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, 27căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul – cu ce are să se culce? Dacă strigă
22:27
Vers. 23. Cap. 34:6.
2 Cron. 30:9Ps. 86:15
spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sunt milostiv.

Întâii născuţi

28Să nu hulești pe Dumnezeu

22:28
Ecl. 10:20Fapte 23:5Iuda 8
și să nu blestemi pe mai-marele poporului tău. 29Să nu pregeţi să-Mi aduci pârga
22:29
Cap. 23:16,19.
Prov. 3:9
secerișului tău și a culesului viei tale. Să-Mi dai pe întâiul născut
22:29
Cap. 13:2,12;
34:19
din fiii tăi. 30Să-Mi dai
22:30
Deut. 15:19
și întâiul născut al vacii tale și al oii tale; să rămână șapte
22:30
Lev. 22:27
zile cu mama sa, iar în ziua a opta să Mi-l aduci. 31Să-Mi fiţi niște oameni sfinţi
22:31
Cap. 19:6.
Lev. 19:2Deut. 14:21
. Să nu
22:31
Lev. 22:8Ezec. 4:14
44:31
mâncaţi carne sfâșiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncaţi la câini.