Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Despre slobozenie și viaţă

211„Iată legile pe care le vei

21:1
Cap. 24:3,4.
pune înaintea lor. 2Dacă
21:2
Lev. 25:39-41Deut. 15:12Ier. 34:14
vei cumpăra un rob evreu, să slujească șase ani ca rob, dar în al șaptelea, să iasă slobod, fără să plătească nimic ca despăgubire. 3Dacă a intrat singur, să iasă singur; dacă era însurat, să iasă și nevastă-sa împreună cu el. 4Dacă stăpânul lui i-a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur. 5Dacă robul
21:5
Deut. 15:16,17
va zice: ‘Eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă-mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod’, 6atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea
21:6
Cap. 12:12;
lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i
21:6
Ps. 40:6
găurească urechea cu o sulă, și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. 7Dacă un om își va
21:7
Neem. 5:5
vinde fata ca roabă, ea să nu iasă cum
21:7
Vers. 2,3.
ies robii. 8Dacă nu va plăcea stăpânului ei, care o luase de nevastă, el să-i înlesnească răscumpărarea, dar nu va avea dreptul s-o vândă unor străini, dacă nu-și va ţine cuvântul. 9Dacă o dă de nevastă fiului său, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor. 10Dacă-i va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea dintâi din hrană, din îmbrăcăminte și din dreptul
21:10
1 Cor. 7:5
ei de soţie. 11Dacă nu-i face aceste trei lucruri, ea va putea ieși fără nicio despăgubire, fără să dea bani.

Legi în privinţa uciderii

12Cine va lovi

21:12
Gen. 9:6Lev. 24:17Num. 35:30,31Mat. 26:52
pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. 13Dacă nu
21:13
Num. 35:22Deut. 19:4,5
i-a întins laţuri și dacă Dumnezeu l-a făcut
21:13
1 Sam. 24:4,10,18
să-i cadă în mână, îţi voi
21:13
Num. 35:11Deut. 19:3Ios. 20:2
hotărî un loc unde va putea să fugă. 14Dar, dacă lucrează
21:14
Num. 15:30
35:20Deut. 19:11,12Evr. 10:26
cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar și de la
21:14
1 Împ. 2:28-342 Împ. 11:15
altarul Meu să-l smulgi, ca să fie omorât.

Necinstirea părinţilor

15Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. 16Cine

21:16
Deut. 24:7
va fura un om și-l va
21:16
Gen. 37:28
vinde sau îl va ţine în mâinile
21:16
Cap. 22:4.
lui să fie pedepsit cu moartea. 17Cine
21:17
Lev. 20:9Prov. 20:20Mat. 15:4Marcu 7:10
va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.

Legi privitoare la vătămarea trupului

18Dacă se vor certa doi oameni, și unul din ei va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul, fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l să stea în pat, 19cel ce l-a lovit să nu fie pedepsit dacă celălalt se va scula și se va plimba afară, sprijinit pe un toiag

21:19
2 Sam. 3:29
. Numai să-l despăgubească pentru încetarea lucrului lui și să-l îngrijească până la vindecare. 20Dacă un om va lovi cu băţul pe robul său, fie bărbat, fie femeie, și robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit. 21Dar, dacă mai trăiește o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit; căci este argintul
21:21
Lev. 25:45,46
lui. 22Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă
21:22
Vers. 30.
pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. 23Dar, dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă, 24ochi
21:24
Lev. 24:20Deut. 19:21Mat. 5:38
pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, 25arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. 26Dacă un om lovește ochiul robului său, fie bărbat, fie femeie, și-l face să-și piardă ochiul, să-i dea drumul ca despăgubire pentru ochiul lui. 27Și dacă face să cadă un dinte robului său, fie bărbat, fie femeie, ca despăgubire pentru dintele lui, să-i dea drumul. 28Dacă un bou va împunge și va omorî pe un bărbat sau pe o femeie
21:28
Gen. 9:5
, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu i se mănânce, iar stăpânul boului să nu fie pedepsit. 29Dar, dacă boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul fusese înștiinţat de lucrul acesta și nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre, dacă va ucide un bărbat sau o femeie, și stăpânul lui să fie pedepsit cu moartea. 30Dacă i se pune stăpânului un preţ pentru răscumpărarea
21:30
Vers. 22.
vieţii lui, va plăti tot ce i se va cere. 31Când boul va împunge pe un băiat sau pe o fată, i se va face după legea aceasta, 32dar, dacă boul împunge pe un rob, fie bărbat, fie femeie, să se dea trei
21:32
Zah. 11:12,13Mat. 26:15Filip. 2:7
sicli de argint stăpânului robului, și boul
21:32
Vers. 28.
să fie ucis cu pietre. 33Dacă un om descoperă o groapă sau dacă un om sapă o groapă și n-o acoperă și cade în ea un bou sau un măgar, 34stăpânul gropii să plătească stăpânului lor preţul vitei în argint, iar vita moartă să fie a lui. 35Dacă boul unui om împunge boul unui alt om și boul acesta moare, vor vinde boul cel viu și preţul lui îl vor împărţi; vor împărţi și boul mort. 36Dar, dacă se știa că boul avea obicei mai înainte să împungă, și stăpânul lui nu l-a închis, stăpânul acesta să dea bou pentru bou, iar boul cel mort să-l ia el.

22

Legi privitoare la avere

221Dacă un om fură un bou sau o oaie și-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat și patru

22:1
2 Sam. 12:6Prov. 6:31Luca 19:8
oi pentru oaia furată. 2Dacă hoţul este prins spărgând
22:2
Mat. 24:43
și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu
22:2
Num. 35:27
va fi vinovat de omor faţă de el; 3dar, dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor faţă de el. Hoţul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea; dacă n-are nimic, să fie vândut
22:3
Cap. 21:2.
rob, ca despăgubire pentru furtul lui. 4Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu
22:4
Cap. 21:16.
în mâinile lui, să dea îndoit
22:4
Vers. 1,7.
înapoi. 5Dacă cineva face stricăciune într-un ogor sau într-o vie și își lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul și via lui. 6Dacă izbucnește un foc și întâlnește mărăcini în cale și arde grâul în snopi sau în picioare sau câmpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire deplină. 7Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare și le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoţul
22:7
Vers. 4.
trebuie să întoarcă îndoit, dacă va fi găsit. 8Dacă hoţul nu se găsește, stăpânul casei să se înfăţișeze
22:8
Cap. 21:6. Vers. 28.
înaintea lui Dumnezeu ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său. 9În orice pricină de înșelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut, despre care se va zice: ‘Uite-l!’ – pricina
22:9
Deut. 25:12 Cron. 19:10
amânduror părţilor să meargă până la Dumnezeu; acela pe care-l va osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoit aproapelui său. 10Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau un dobitoc oarecare să i-l păstreze și dobitocul moare, își strică un mădular sau e luat cu sila de la el, fără să fi văzut cineva, 11să se facă un jurământ
22:11
Evr. 6:16
, în Numele Domnului, între cele două părţi, și cel ce a păstrat dobitocul va mărturisi că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său; stăpânul dobitocului va primi jurământul acesta, și celălalt nu va fi dator să i-l înlocuiască. 12Dar, dacă dobitocul a fost furat
22:12
Gen. 31:39
de la el, va fi dator faţă de stăpânul lui să i-l înlocuiască. 13Dacă dobitocul a fost sfâșiat de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă și nu va fi dator să-i înlocuiască dobitocul sfâșiat. 14Dacă un om împrumută altuia o vită, și vita își strică un mădular sau moare în lipsa stăpânului ei, va trebui s-o plătească. 15Dacă stăpânul e de faţă, nu i-o va plăti. Dacă vita a fost dată cu chirie, preţul chiriei va fi de ajuns.

Necinstirea unei fete

16Dacă

22:16
Deut. 22:28,29
un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. 17Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti în argint preţul zestrei
22:17
Gen. 34:12Deut. 22:291 Sam. 18:25
cuvenite fetelor. 18Pe vrăjitoare
22:18
Lev. 19:26,31
20:27Deut. 18:10,111 Sam. 28:3,9
să n-o lași să trăiască. 19Oricine
22:19
Lev. 18:23
20:15
se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea. 20Cine
22:20
Num. 25:2,7,8Deut. 13:1,2,5,6,9,13-15
17:2,3,5
aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârșire.

Legi privitoare la asuprirea celor săraci

21Să nu chinuiești pe străin

22:21
Cap. 23:9.
și să nu-l asuprești, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 22Să nu asuprești pe văduvă
22:22
Deut. 10:18
24:17
27:19Ps. 94:6Is. 1:17,23
10:2Ezec. 22:7Zah. 7:10Iac. 1:27
, nici pe orfan. 23Dacă-i asuprești, și ei strigă
22:23
Deut. 15:9
24:15Iov 35:9Luca 18:7
la Mine după ajutor, Eu le voi
22:23
Vers. 27.
auzi strigătele; 24mânia
22:24
Iov 31:23Ps. 69:24
Mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre
22:24
Ps. 109:9Plâng. 5:3
vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. 25Dacă
22:25
Lev. 25:35-37Deut. 23:19,20Neem. 5:7Ps. 15:5Ezec. 18:8,17
împrumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. 26Dacă iei
22:26
Deut. 24:6,10,13,17Iov 22:6
24:3,9Prov. 20:16
22:27Ezec. 18:7,16Amos 2:8
zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, 27căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul – cu ce are să se culce? Dacă strigă
22:27
Vers. 23. Cap. 34:6.
spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sunt milostiv.

Întâii născuţi

28Să nu hulești pe Dumnezeu

22:28
Ecl. 10:20Fapte 23:5Iuda 8
și să nu blestemi pe mai-marele poporului tău. 29Să nu pregeţi să-Mi aduci pârga
22:29
Cap. 23:16,19.
secerișului tău și a culesului viei tale. Să-Mi dai pe întâiul născut
22:29
Cap. 13:2,12;
din fiii tăi. 30Să-Mi dai
22:30
Deut. 15:19
și întâiul născut al vacii tale și al oii tale; să rămână șapte
22:30
Lev. 22:27
zile cu mama sa, iar în ziua a opta să Mi-l aduci. 31Să-Mi fiţi niște oameni sfinţi
22:31
Cap. 19:6.
. Să nu
22:31
Lev. 22:8Ezec. 4:14
44:31
mâncaţi carne sfâșiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncaţi la câini.

23

Legi privitoare la dreptate

231Să nu răspândești zvonuri

23:1
Vers. 7.
neadevărate
23:1
Cap. 20:16.
. Să nu te unești cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. 2
23:2
Gen. 7:1
19:4,7Ios. 24:151 Sam. 15:91 Împ. 19:10Iov 31:34Prov. 1:10,11,15
4:14Mat. 27:24,26Marcu 15:15Luca 23:23Fapte 24:27
25:9
nu te iei după mulţime ca să faci rău și la judecată
23:2
Vers. 6,7.
să nu mărturisești trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. 3Să nu părtinești pe sărac la judecată. 4Dacă
23:4
Deut. 22:1Iov 31:29Prov. 24:17
25:21Mat. 5:44Rom. 12:201 Tes. 5:15
întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă. 5Dacă vezi
23:5
Deut. 22:4
măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar. 6La judecată, să nu te atingi de dreptul
23:6
Vers. 2.
săracului. 7Ferește-te de o învinuire
23:7
Vers. 1.
nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat
23:7
Deut. 27:25Ps. 94:21Prov. 17:15,26Ier. 7:6Mat. 27:4
și pe cel drept, căci nu voi ierta
23:7
Cap. 34:7.
pe cel vinovat. 8Să nu primești
23:8
Deut. 16:191 Sam. 8:3
12:32 Cron. 19:7Ps. 26:10Prov. 15:27
17:8,23
29:4Is. 1:23
5:23
33:15Ezec. 22:12Amos 5:12Fapte 24:26
daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepţi. 9Să nu asuprești pe străin
23:9
Cap. 22:21.
; știţi ce simte străinul, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

Dragostea de aproapele

10Timp de șase

23:10
Lev. 25:3,4
ani, să semeni pământul și să-i strângi rodul. 11Dar în al șaptelea, să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească; din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ce va mai rămâne să mănânce fiarele de pe câmp.

Tot așa să faci cu via și măslinii tăi. 12Timp de șase

23:12
Cap. 20:8,9.
zile să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. 13Să păziţi
23:13
Deut. 4:9Ios. 22:5Ps. 39:1Efes. 5:151 Tim. 4:16
tot ce v-am spus și să nu rostiţi numele
23:13
Num. 32:38Deut. 12:3Ios. 23:7Ps. 16:4Osea 2:17Zah. 13:2
altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră.

Păzirea sărbătorilor

14De trei

23:14
Cap. 34:23.
ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea Mea. 15Să ţii Sărbătoarea
23:15
Cap. 12:15;
Azimilor; timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit – căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt – și să nu
23:15
Cap. 34:20.
vii cu mâinile goale înaintea Mea. 16Să ţii Sărbătoarea
23:16
Cap. 34:22.
Secerișului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; și să ţii Sărbătoarea Strângerii Roadelor, la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. 17De trei ori
23:17
Cap. 34:23.
pe an, toată partea bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu. 18Să n-aduci cu pâine
23:18
Cap. 12:8;
dospită sângele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu să nu rămână toată noaptea până dimineaţa. 19Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
23:19
Cap. 22:29;
celor dintâi roade ale pământului.

23:19
Cap. 34:26.
nu fierbi un ied în laptele mamei lui.

Dumnezeu izgonește pe canaaniţi

20Iată

23:20
Cap. 14:19;
, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. 21Fii cu ochii în patru înaintea Lui și ascultă glasul Lui; să nu te împotrivești
23:21
Num. 14:11Ps. 78:40,56Efes. 4:30Evr. 3:10,16
Lui, pentru că nu vă va
23:21
Cap. 32:34.
ierta păcatele, căci Numele
23:21
Is. 9:6Ier. 23:6Ioan 10:30,38
Meu este în El. 22Dar, dacă vei asculta glasul Lui și dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmașul
23:22
Gen. 12:3Deut. 30:7Ier. 30:20
vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. 23Îngerul
23:23
Vers. 20. Cap. 33:2.
Meu va merge înaintea ta și te va
23:23
Ios. 24:8,11
duce la amoriţi, hetiţi, fereziţi, canaaniţi, heviţi și iebusiţi și-i voi nimici. 24Să nu
23:24
Cap. 20:5.
te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești; să nu te iei
23:24
Lev. 18:3Deut. 12:30,31
după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le
23:24
Cap. 34:13.
nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi capiștile. 25Voi să slujiţi
23:25
Deut. 6:13
10:12,20
11:13,14
13:4Ios. 22:5
24:14,15,21,241 Sam. 7:3
12:20,24Mat. 4:10
Domnului Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta
23:25
Deut. 7:13
28:5,8
pâinea și apele și va
23:25
Cap. 15:26.
depărta boala din mijlocul tău. 26Nu
23:26
Deut. 7:14
28:4Iov 21:10Mal. 3:10,11
va fi în ţara ta nici femeie care să-și lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie
23:26
Gen. 25:8
35:291 Cron. 23:1Iov 5:26
42:17Ps. 55:23
90:10
deplin. 27Voi trimite groaza
23:27
Gen. 35:5Deut. 2:25
11:25Ios. 2:9,111 Sam. 14:152 Cron. 14:14
Mea înaintea ta, voi pune pe
23:27
Deut. 7:23
fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toţi vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. 28Voi trimite
23:28
Deut. 7:20Ios. 24:12
viespile bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviţi, canaaniţi și hetiţi. 29Nu-i
23:29
Deut. 7:22
voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca ţara să n-ajungă o pustie și să nu se înmulţească împotriva ta fiarele de pe câmp. 30Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea ţării. 31Îţi voi întinde
23:31
Gen. 15:18Num. 34:3Deut. 11:24Ios. 1:41 Împ. 4:21,24Ps. 72:8
hotarele de la Marea Roșie până la marea filistenilor și de la pustie până la râu (Eufrat). Căci voi
23:31
Ios. 21:44Jud. 1:4
11:21
da în mâinile voastre pe locuitorii ţării și-i vei izgoni dinaintea ta. 32
23:32
Cap. 34:12,15.
nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. 33Ei să nu locuiască în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva Mea, căci atunci ai sluji dumnezeilor lor, și aceasta ar fi o
23:33
Cap. 34:12.
cursă pentru tine.”