Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Legi privitoare la avere

221Dacă un om fură un bou sau o oaie și-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat și patru

22:1
2 Sam. 12:6Prov. 6:31Luca 19:8
oi pentru oaia furată. 2Dacă hoţul este prins spărgând
22:2
Mat. 24:43
și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu
22:2
Num. 35:27
va fi vinovat de omor faţă de el; 3dar, dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor faţă de el. Hoţul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea; dacă n-are nimic, să fie vândut
22:3
Cap. 21:2.
rob, ca despăgubire pentru furtul lui. 4Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu
22:4
Cap. 21:16.
în mâinile lui, să dea îndoit
22:4
Vers. 1,7.
înapoi. 5Dacă cineva face stricăciune într-un ogor sau într-o vie și își lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul și via lui. 6Dacă izbucnește un foc și întâlnește mărăcini în cale și arde grâul în snopi sau în picioare sau câmpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire deplină. 7Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare și le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoţul
22:7
Vers. 4.
trebuie să întoarcă îndoit, dacă va fi găsit. 8Dacă hoţul nu se găsește, stăpânul casei să se înfăţișeze
22:8
Cap. 21:6. Vers. 28.
înaintea lui Dumnezeu ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său. 9În orice pricină de înșelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut, despre care se va zice: ‘Uite-l!’ – pricina
22:9
Deut. 25:12 Cron. 19:10
amânduror părţilor să meargă până la Dumnezeu; acela pe care-l va osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoit aproapelui său. 10Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau un dobitoc oarecare să i-l păstreze și dobitocul moare, își strică un mădular sau e luat cu sila de la el, fără să fi văzut cineva, 11să se facă un jurământ
22:11
Evr. 6:16
, în Numele Domnului, între cele două părţi, și cel ce a păstrat dobitocul va mărturisi că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său; stăpânul dobitocului va primi jurământul acesta, și celălalt nu va fi dator să i-l înlocuiască. 12Dar, dacă dobitocul a fost furat
22:12
Gen. 31:39
de la el, va fi dator faţă de stăpânul lui să i-l înlocuiască. 13Dacă dobitocul a fost sfâșiat de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă și nu va fi dator să-i înlocuiască dobitocul sfâșiat. 14Dacă un om împrumută altuia o vită, și vita își strică un mădular sau moare în lipsa stăpânului ei, va trebui s-o plătească. 15Dacă stăpânul e de faţă, nu i-o va plăti. Dacă vita a fost dată cu chirie, preţul chiriei va fi de ajuns.

Necinstirea unei fete

16Dacă

22:16
Deut. 22:28,29
un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. 17Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti în argint preţul zestrei
22:17
Gen. 34:12Deut. 22:291 Sam. 18:25
cuvenite fetelor. 18Pe vrăjitoare
22:18
Lev. 19:26,31
20:27Deut. 18:10,111 Sam. 28:3,9
să n-o lași să trăiască. 19Oricine
22:19
Lev. 18:23
20:15
se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea. 20Cine
22:20
Num. 25:2,7,8Deut. 13:1,2,5,6,9,13-15
17:2,3,5
aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârșire.

Legi privitoare la asuprirea celor săraci

21Să nu chinuiești pe străin

22:21
Cap. 23:9.
și să nu-l asuprești, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 22Să nu asuprești pe văduvă
22:22
Deut. 10:18
24:17
27:19Ps. 94:6Is. 1:17,23
10:2Ezec. 22:7Zah. 7:10Iac. 1:27
, nici pe orfan. 23Dacă-i asuprești, și ei strigă
22:23
Deut. 15:9
24:15Iov 35:9Luca 18:7
la Mine după ajutor, Eu le voi
22:23
Vers. 27.
auzi strigătele; 24mânia
22:24
Iov 31:23Ps. 69:24
Mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre
22:24
Ps. 109:9Plâng. 5:3
vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. 25Dacă
22:25
Lev. 25:35-37Deut. 23:19,20Neem. 5:7Ps. 15:5Ezec. 18:8,17
împrumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. 26Dacă iei
22:26
Deut. 24:6,10,13,17Iov 22:6
24:3,9Prov. 20:16
22:27Ezec. 18:7,16Amos 2:8
zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, 27căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul – cu ce are să se culce? Dacă strigă
22:27
Vers. 23. Cap. 34:6.
spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sunt milostiv.

Întâii născuţi

28Să nu hulești pe Dumnezeu

22:28
Ecl. 10:20Fapte 23:5Iuda 8
și să nu blestemi pe mai-marele poporului tău. 29Să nu pregeţi să-Mi aduci pârga
22:29
Cap. 23:16,19.
secerișului tău și a culesului viei tale. Să-Mi dai pe întâiul născut
22:29
Cap. 13:2,12;
din fiii tăi. 30Să-Mi dai
22:30
Deut. 15:19
și întâiul născut al vacii tale și al oii tale; să rămână șapte
22:30
Lev. 22:27
zile cu mama sa, iar în ziua a opta să Mi-l aduci. 31Să-Mi fiţi niște oameni sfinţi
22:31
Cap. 19:6.
. Să nu
22:31
Lev. 22:8Ezec. 4:14
44:31
mâncaţi carne sfâșiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncaţi la câini.

23

Legi privitoare la dreptate

231Să nu răspândești zvonuri

23:1
Vers. 7.
neadevărate
23:1
Cap. 20:16.
. Să nu te unești cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. 2
23:2
Gen. 7:1
19:4,7Ios. 24:151 Sam. 15:91 Împ. 19:10Iov 31:34Prov. 1:10,11,15
4:14Mat. 27:24,26Marcu 15:15Luca 23:23Fapte 24:27
25:9
nu te iei după mulţime ca să faci rău și la judecată
23:2
Vers. 6,7.
să nu mărturisești trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. 3Să nu părtinești pe sărac la judecată. 4Dacă
23:4
Deut. 22:1Iov 31:29Prov. 24:17
25:21Mat. 5:44Rom. 12:201 Tes. 5:15
întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă. 5Dacă vezi
23:5
Deut. 22:4
măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar. 6La judecată, să nu te atingi de dreptul
23:6
Vers. 2.
săracului. 7Ferește-te de o învinuire
23:7
Vers. 1.
nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat
23:7
Deut. 27:25Ps. 94:21Prov. 17:15,26Ier. 7:6Mat. 27:4
și pe cel drept, căci nu voi ierta
23:7
Cap. 34:7.
pe cel vinovat. 8Să nu primești
23:8
Deut. 16:191 Sam. 8:3
12:32 Cron. 19:7Ps. 26:10Prov. 15:27
17:8,23
29:4Is. 1:23
5:23
33:15Ezec. 22:12Amos 5:12Fapte 24:26
daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepţi. 9Să nu asuprești pe străin
23:9
Cap. 22:21.
; știţi ce simte străinul, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

Dragostea de aproapele

10Timp de șase

23:10
Lev. 25:3,4
ani, să semeni pământul și să-i strângi rodul. 11Dar în al șaptelea, să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească; din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ce va mai rămâne să mănânce fiarele de pe câmp.

Tot așa să faci cu via și măslinii tăi. 12Timp de șase

23:12
Cap. 20:8,9.
zile să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. 13Să păziţi
23:13
Deut. 4:9Ios. 22:5Ps. 39:1Efes. 5:151 Tim. 4:16
tot ce v-am spus și să nu rostiţi numele
23:13
Num. 32:38Deut. 12:3Ios. 23:7Ps. 16:4Osea 2:17Zah. 13:2
altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră.

Păzirea sărbătorilor

14De trei

23:14
Cap. 34:23.
ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea Mea. 15Să ţii Sărbătoarea
23:15
Cap. 12:15;
Azimilor; timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit – căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt – și să nu
23:15
Cap. 34:20.
vii cu mâinile goale înaintea Mea. 16Să ţii Sărbătoarea
23:16
Cap. 34:22.
Secerișului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; și să ţii Sărbătoarea Strângerii Roadelor, la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. 17De trei ori
23:17
Cap. 34:23.
pe an, toată partea bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu. 18Să n-aduci cu pâine
23:18
Cap. 12:8;
dospită sângele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu să nu rămână toată noaptea până dimineaţa. 19Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
23:19
Cap. 22:29;
celor dintâi roade ale pământului.

23:19
Cap. 34:26.
nu fierbi un ied în laptele mamei lui.

Dumnezeu izgonește pe canaaniţi

20Iată

23:20
Cap. 14:19;
, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. 21Fii cu ochii în patru înaintea Lui și ascultă glasul Lui; să nu te împotrivești
23:21
Num. 14:11Ps. 78:40,56Efes. 4:30Evr. 3:10,16
Lui, pentru că nu vă va
23:21
Cap. 32:34.
ierta păcatele, căci Numele
23:21
Is. 9:6Ier. 23:6Ioan 10:30,38
Meu este în El. 22Dar, dacă vei asculta glasul Lui și dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmașul
23:22
Gen. 12:3Deut. 30:7Ier. 30:20
vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. 23Îngerul
23:23
Vers. 20. Cap. 33:2.
Meu va merge înaintea ta și te va
23:23
Ios. 24:8,11
duce la amoriţi, hetiţi, fereziţi, canaaniţi, heviţi și iebusiţi și-i voi nimici. 24Să nu
23:24
Cap. 20:5.
te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești; să nu te iei
23:24
Lev. 18:3Deut. 12:30,31
după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le
23:24
Cap. 34:13.
nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi capiștile. 25Voi să slujiţi
23:25
Deut. 6:13
10:12,20
11:13,14
13:4Ios. 22:5
24:14,15,21,241 Sam. 7:3
12:20,24Mat. 4:10
Domnului Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta
23:25
Deut. 7:13
28:5,8
pâinea și apele și va
23:25
Cap. 15:26.
depărta boala din mijlocul tău. 26Nu
23:26
Deut. 7:14
28:4Iov 21:10Mal. 3:10,11
va fi în ţara ta nici femeie care să-și lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie
23:26
Gen. 25:8
35:291 Cron. 23:1Iov 5:26
42:17Ps. 55:23
90:10
deplin. 27Voi trimite groaza
23:27
Gen. 35:5Deut. 2:25
11:25Ios. 2:9,111 Sam. 14:152 Cron. 14:14
Mea înaintea ta, voi pune pe
23:27
Deut. 7:23
fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toţi vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. 28Voi trimite
23:28
Deut. 7:20Ios. 24:12
viespile bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviţi, canaaniţi și hetiţi. 29Nu-i
23:29
Deut. 7:22
voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca ţara să n-ajungă o pustie și să nu se înmulţească împotriva ta fiarele de pe câmp. 30Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea ţării. 31Îţi voi întinde
23:31
Gen. 15:18Num. 34:3Deut. 11:24Ios. 1:41 Împ. 4:21,24Ps. 72:8
hotarele de la Marea Roșie până la marea filistenilor și de la pustie până la râu (Eufrat). Căci voi
23:31
Ios. 21:44Jud. 1:4
11:21
da în mâinile voastre pe locuitorii ţării și-i vei izgoni dinaintea ta. 32
23:32
Cap. 34:12,15.
nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. 33Ei să nu locuiască în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva Mea, căci atunci ai sluji dumnezeilor lor, și aceasta ar fi o
23:33
Cap. 34:12.
cursă pentru tine.”

24

Moise pe muntele Sinai

241Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab

24:1
Cap. 28:1.
și Abihu și
24:1
Cap. 1:5.
șaptezeci de bătrâni ai lui Israel și să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ. 2Numai Moise să se apropie
24:2
Vers. 13,15,18.
de Domnul; ceilalţi să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el.” 3Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot
24:3
Vers. 7. Cap. 19:8.
ce a zis Domnul.” 4Moise a
24:4
Deut. 31:9
scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat douăsprezece pietre
24:4
Gen. 28:18
31:45
pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 5A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot și să înjunghie tauri ca jertfe de mulţumire. 6Moise a luat jumătate
24:6
Evr. 9:18
din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. 7A luat
24:7
Evr. 9:19
cartea legământului și a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face și vom asculta tot
24:7
Vers. 3.
ce a zis Domnul.” 8Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: „Iată
24:8
Evr. 9:20
13:201 Pet. 1:2
sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

Vederea lui Dumnezeu

9Moise

24:9
Vers. 1.
s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu șaptezeci de bătrâni ai lui Israel. 10Ei au
24:10
Gen. 32:30Jud. 13:22Is. 6:1,5Ioan 1:181 Tim. 6:161 Ioan 4:12
văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir
24:10
Ezec. 1:26
10:1Apoc. 4:3
străveziu, întocmai
24:10
Mat. 17:2
ca cerul în curăţia lui. 11El nu Și-a întins
24:11
Cap. 19:21.
mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au
24:11
Gen. 16:13
32:30Deut. 4:33Jud. 13:22
văzut pe Dumnezeu, și totuși au
24:11
Gen. 31:541 Cor. 10:18
mâncat și au băut.

Moise se suie iarăși pe munte

12Domnul a zis lui Moise: „Suie-te

24:12
Vers. 2,15,18.
la Mine pe munte și rămâi acolo. Eu îţi voi da niște table
24:12
Cap. 31:18;
de piatră cu Legea și poruncile pe care le-am scris pentru învăţătura lor.” 13Moise s-a sculat, împreună cu Iosua, care-i
24:13
Cap. 32:17;
slujea, și Moise s-a
24:13
Vers. 2.
suit pe muntele lui Dumnezeu. 14El a zis bătrânilor: „Așteptaţi-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo neînţelegere, să meargă la ei.” 15Moise s-a suit pe munte, și norul
24:15
Cap. 19:9,16.
a acoperit muntele. 16Slava
24:16
Cap. 16:10.
Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de șase zile. În ziua a șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. 17Înfăţișarea slavei Domnului era ca un foc
24:17
Cap. 3:2;
mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. 18Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise
24:18
Cap. 34:28.
a rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopţi.