Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Legi privitoare la dreptate

231Să nu răspândești zvonuri

23:1
Vers. 7.
Lev. 19:162 Sam. 19:27Ps. 15:3
101:5Prov. 10:18
neadevărate
23:1
Cap. 20:16.
Deut. 19:16,17,18Ps. 35:11Prov. 19:5,9,28
24:281 Împ. 21:10,13Mat. 26:59-61Fapte 6:11,13
. Să nu te unești cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. 2
23:2
Gen. 7:1
19:4,7Ios. 24:151 Sam. 15:91 Împ. 19:10Iov 31:34Prov. 1:10,11,15
4:14Mat. 27:24,26Marcu 15:15Luca 23:23Fapte 24:27
25:9
nu te iei după mulţime ca să faci rău și la judecată
23:2
Vers. 6,7.
Lev. 19:15Deut. 1:17Ps. 72:2
să nu mărturisești trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. 3Să nu părtinești pe sărac la judecată. 4Dacă
23:4
Deut. 22:1Iov 31:29Prov. 24:17
25:21Mat. 5:44Rom. 12:201 Tes. 5:15
întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă. 5Dacă vezi
23:5
Deut. 22:4
măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar. 6La judecată, să nu te atingi de dreptul
23:6
Vers. 2.
Deut. 27:19Iov 31:13,21Ecl. 5:8Is. 10:1,2Ier. 5:28
7:6Amos 5:12Mal. 3:5
săracului. 7Ferește-te de o învinuire
23:7
Vers. 1.
Lev. 19:11Luca 3:14Efes. 4:25
nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat
23:7
Deut. 27:25Ps. 94:21Prov. 17:15,26Ier. 7:6Mat. 27:4
și pe cel drept, căci nu voi ierta
23:7
Cap. 34:7.
Rom. 1:18
pe cel vinovat. 8Să nu primești
23:8
Deut. 16:191 Sam. 8:3
12:32 Cron. 19:7Ps. 26:10Prov. 15:27
17:8,23
29:4Is. 1:23
5:23
33:15Ezec. 22:12Amos 5:12Fapte 24:26
daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepţi. 9Să nu asuprești pe străin
23:9
Cap. 22:21.
Deut. 10:19
24:14,17
27:19Ps. 94:6Ezec. 22:7Mal. 3:5
; știţi ce simte străinul, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

Dragostea de aproapele

10Timp de șase

23:10
Lev. 25:3,4
ani, să semeni pământul și să-i strângi rodul. 11Dar în al șaptelea, să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească; din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ce va mai rămâne să mănânce fiarele de pe câmp.

Tot așa să faci cu via și măslinii tăi. 12Timp de șase

23:12
Cap. 20:8,9.
Deut. 5:13Luca 13:14
zile să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. 13Să păziţi
23:13
Deut. 4:9Ios. 22:5Ps. 39:1Efes. 5:151 Tim. 4:16
tot ce v-am spus și să nu rostiţi numele
23:13
Num. 32:38Deut. 12:3Ios. 23:7Ps. 16:4Osea 2:17Zah. 13:2
altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră.

Păzirea sărbătorilor

14De trei

23:14
Cap. 34:23.
Lev. 23:4Deut. 16:16
ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea Mea. 15Să ţii Sărbătoarea
23:15
Cap. 12:15;
13:6
34:18Lev. 23:6Deut. 16:8
Azimilor; timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit – căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt – și să nu
23:15
Cap. 34:20.
Deut. 16:16
vii cu mâinile goale înaintea Mea. 16Să ţii Sărbătoarea
23:16
Cap. 34:22.
Lev. 23:10Deut. 16:13
Secerișului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; și să ţii Sărbătoarea Strângerii Roadelor, la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. 17De trei ori
23:17
Cap. 34:23.
Deut. 16:16
pe an, toată partea bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu. 18Să n-aduci cu pâine
23:18
Cap. 12:8;
34:25Lev. 2:11Deut. 16:4
dospită sângele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu să nu rămână toată noaptea până dimineaţa. 19Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
23:19
Cap. 22:29;
34:26Lev. 23:10,17Num. 18:12,13Deut. 26:10Neem. 10:35
celor dintâi roade ale pământului.

23:19
Cap. 34:26.
Deut. 14:21
nu fierbi un ied în laptele mamei lui.

Dumnezeu izgonește pe canaaniţi

20Iată

23:20
Cap. 14:19;
32:34
33:2,14Num. 20:16Ios. 5:13
6:2Ps. 91:11Is. 63:9
, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. 21Fii cu ochii în patru înaintea Lui și ascultă glasul Lui; să nu te împotrivești
23:21
Num. 14:11Ps. 78:40,56Efes. 4:30Evr. 3:10,16
Lui, pentru că nu vă va
23:21
Cap. 32:34.
Num. 14:35Deut. 18:19Ios. 24:19Ier. 5:7Evr. 3:111 Ioan 5:16
ierta păcatele, căci Numele
23:21
Is. 9:6Ier. 23:6Ioan 10:30,38
Meu este în El. 22Dar, dacă vei asculta glasul Lui și dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmașul
23:22
Gen. 12:3Deut. 30:7Ier. 30:20
vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. 23Îngerul
23:23
Vers. 20. Cap. 33:2.

Meu va merge înaintea ta și te va
23:23
Ios. 24:8,11
duce la amoriţi, hetiţi, fereziţi, canaaniţi, heviţi și iebusiţi și-i voi nimici. 24Să nu
23:24
Cap. 20:5.

te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești; să nu te iei
23:24
Lev. 18:3Deut. 12:30,31
după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le
23:24
Cap. 34:13.
Num. 33:52Deut. 7:5,25
12:3
nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi capiștile. 25Voi să slujiţi
23:25
Deut. 6:13
10:12,20
11:13,14
13:4Ios. 22:5
24:14,15,21,241 Sam. 7:3
12:20,24Mat. 4:10
Domnului Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta
23:25
Deut. 7:13
28:5,8
pâinea și apele și va
23:25
Cap. 15:26.
Deut. 7:15
depărta boala din mijlocul tău. 26Nu
23:26
Deut. 7:14
28:4Iov 21:10Mal. 3:10,11
va fi în ţara ta nici femeie care să-și lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie
23:26
Gen. 25:8
35:291 Cron. 23:1Iov 5:26
42:17Ps. 55:23
90:10
deplin. 27Voi trimite groaza
23:27
Gen. 35:5Deut. 2:25
11:25Ios. 2:9,111 Sam. 14:152 Cron. 14:14
Mea înaintea ta, voi pune pe
23:27
Deut. 7:23
fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toţi vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. 28Voi trimite
23:28
Deut. 7:20Ios. 24:12
viespile bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviţi, canaaniţi și hetiţi. 29Nu-i
23:29
Deut. 7:22
voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca ţara să n-ajungă o pustie și să nu se înmulţească împotriva ta fiarele de pe câmp. 30Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea ţării. 31Îţi voi întinde
23:31
Gen. 15:18Num. 34:3Deut. 11:24Ios. 1:41 Împ. 4:21,24Ps. 72:8
hotarele de la Marea Roșie până la marea filistenilor și de la pustie până la râu (Eufrat). Căci voi
23:31
Ios. 21:44Jud. 1:4
11:21
da în mâinile voastre pe locuitorii ţării și-i vei izgoni dinaintea ta. 32
23:32
Cap. 34:12,15.
Deut. 7:2
nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. 33Ei să nu locuiască în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva Mea, căci atunci ai sluji dumnezeilor lor, și aceasta ar fi o
23:33
Cap. 34:12.
Deut. 7:16
12:30Ios. 23:13Jud. 2:31 Sam. 18:21Ps. 106:36
cursă pentru tine.”