Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Moise pe muntele Sinai

241Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul, tu și Aaron, Nadab

24:1
Cap. 28:1.
Lev. 10:1,2
și Abihu și
24:1
Cap. 1:5.
Num. 11:16
șaptezeci de bătrâni ai lui Israel și să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ. 2Numai Moise să se apropie
24:2
Vers. 13,15,18.

de Domnul; ceilalţi să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el.” 3Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot
24:3
Vers. 7. Cap. 19:8.
Deut. 5:27Gal. 3:19,20
ce a zis Domnul.” 4Moise a
24:4
Deut. 31:9
scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat douăsprezece pietre
24:4
Gen. 28:18
31:45
pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 5A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot și să înjunghie tauri ca jertfe de mulţumire. 6Moise a luat jumătate
24:6
Evr. 9:18
din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. 7A luat
24:7
Evr. 9:19
cartea legământului și a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face și vom asculta tot
24:7
Vers. 3.

ce a zis Domnul.” 8Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: „Iată
24:8
Evr. 9:20
13:201 Pet. 1:2
sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

Vederea lui Dumnezeu

9Moise

24:9
Vers. 1.

s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu șaptezeci de bătrâni ai lui Israel. 10Ei au
24:10
Gen. 32:30Jud. 13:22Is. 6:1,5Ioan 1:181 Tim. 6:161 Ioan 4:12
văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir
24:10
Ezec. 1:26
10:1Apoc. 4:3
străveziu, întocmai
24:10
Mat. 17:2
ca cerul în curăţia lui. 11El nu Și-a întins
24:11
Cap. 19:21.

mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au
24:11
Gen. 16:13
32:30Deut. 4:33Jud. 13:22
văzut pe Dumnezeu, și totuși au
24:11
Gen. 31:541 Cor. 10:18
mâncat și au băut.

Moise se suie iarăși pe munte

12Domnul a zis lui Moise: „Suie-te

24:12
Vers. 2,15,18.

la Mine pe munte și rămâi acolo. Eu îţi voi da niște table
24:12
Cap. 31:18;
32:15,16Deut. 5:22
de piatră cu Legea și poruncile pe care le-am scris pentru învăţătura lor.” 13Moise s-a sculat, împreună cu Iosua, care-i
24:13
Cap. 32:17;
33:11
slujea, și Moise s-a
24:13
Vers. 2.

suit pe muntele lui Dumnezeu. 14El a zis bătrânilor: „Așteptaţi-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo neînţelegere, să meargă la ei.” 15Moise s-a suit pe munte, și norul
24:15
Cap. 19:9,16.
Mat. 17:5
a acoperit muntele. 16Slava
24:16
Cap. 16:10.
Num. 14:10
Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de șase zile. În ziua a șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. 17Înfăţișarea slavei Domnului era ca un foc
24:17
Cap. 3:2;
19:18Deut. 4:36Evr. 12:18,29
mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. 18Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise
24:18
Cap. 34:28.
Deut. 9:9
a rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopţi.