Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Porunci pentru facerea cortului

251Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice

25:2
Cap. 35:5,21.
1 Cron. 29:3,5,9,14Ezra 2:68
3:5
7:16Neem. 11:22 Cor. 8:12
9:7
om care-l va da cu tragere de inimă. 3Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă; 4materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in subţire și păr de capră; 5piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare; lemn de salcâm; 6untdelemn
25:6
Cap. 27:20.

pentru sfeșnic, mirodenii
25:6
Cap. 30:23.

pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia
25:6
Cap. 30:34.

mirositoare; 7pietre de onix și alte pietre pentru efod
25:7
Cap. 28:4,6.

(umărar) și pieptar
25:7
Cap. 28:15.

. 8Să-Mi facă un
25:8
Cap. 36:1,3,4.
Lev. 4:6
10:4
21:12Evr. 9:1,2
locaș sfânt, și Eu voi
25:8
Cap. 29:45.
1 Împ. 6:132 Cor. 6:16Evr. 3:6Apoc. 21:3
locui în mijlocul lor. 9Să faceţi cortul și toate vasele lui după
25:9
Vers. 40.

chipul pe care ţi-l voi arăta.

Chivotul și capacul ispășirii

10Să facă

25:10
Cap. 37:1.
Deut. 10:3Evr. 9:4
un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi și jumătate, lăţimea, de un cot și jumătate și înălţimea, de un cot și jumătate. 11Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe dinafară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. 12Să torni pentru el patru verigi de aur și să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte. 13Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. 14Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului; 15drugii
25:15
1 Împ. 8:8
vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. 16Să pui în chivot mărturia
25:16
Cap. 16:34;
31:18Deut. 10:2,5
31:261 Împ. 8:92 Împ. 11:12Evr. 9:4
pe care ţi-o voi da. 17Să faci un
25:17
Cap. 37:6.
Rom. 3:25Evr. 9:5
capac al ispășirii din aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi și jumătate și lăţimea lui, de un cot și jumătate. 18Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii; 19să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt; să faceţi heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele două capete ale lui. 20Heruvimii
25:20
1 Împ. 8:71 Cron. 28:18Evr. 9:5
să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii, și cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispășirii. 21Să pui capacul
25:21
Cap. 26:34.

ispășirii pe chivot
25:21
Vers. 16.

și în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da. 22Acolo
25:22
Cap. 29:42,43;
30:6,36Lev. 16:2Num. 17:4
Mă voi întâlni cu tine; și de la înălţimea capacului ispășirii, dintre
25:22
Num. 7:891 Sam. 4:42 Sam. 6:22 Împ. 19:15Ps. 80:1
90:1Is. 37:16
cei doi heruvimi așezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

Masa cu pâinile pentru punerea înainte

23Să faci

25:23
Cap. 37:10.
1 Împ. 7:482 Cron. 4:8Evr. 9:2
o masă de lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi coţi; lăţimea, de un cot și înălţimea, de un cot și jumătate. 24S-o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. 25Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână; peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. 26Să faci pentru masă patru verigi de aur și să pui verigile în cele patru colţuri, care vor fi la cele patru picioare ale ei. 27Verigile să fie lângă pervaz, și în ele se vor vârî drugii, ca să ducă masa. 28Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur, și ei vor sluji la ducerea mesei. 29Să-i faci
25:29
Cap. 37:16.
Num. 4:7
farfurii, căţui, potire și cești, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat. 30Să pui
25:30
Lev. 24:5,6
pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.

Sfeșnicul

31Să faci

25:31
Cap. 37:17.
1 Împ. 7:49Zah. 4:2Evr. 9:2Apoc. 1:12
4:5
un sfeșnic de aur curat; sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. 32Din laturile lui să iasă șase braţe; trei braţe ale sfeșnicului dintr-o parte și trei braţe ale sfeșnicului din cealaltă parte. 33Pe un braţ să fie trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe celălalt braţ, trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; tot așa să fie și cele șase braţe care ies din sfeșnic. 34Pe fusul sfeșnicului, să fie patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. 35Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte două braţe și o gămălioară sub alte două braţe; tot așa să fie și sub cele șase braţe care ies din sfeșnic. 36Gămălioarele și braţele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat. 37Să faci cele șapte candele, care vor fi
25:37
Cap. 27:21;
30:8Lev. 24:3,42 Cron. 13:11
puse25:37 Sau: aprinse. deasupra, așa ca să lumineze
25:37
Num. 8:2
în faţă. 38Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. 39Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. 40Vezi
25:40
Cap. 26:30.
Num. 8:41 Cron. 28:11,19Fapte 7:44Evr. 8:5
să faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte.