Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Cortul

261Cortul

26:1
Cap. 36:8.
să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărămiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie. 2Lungimea unui covor să fie de douăzeci și opt de coţi, iar lăţimea unui covor să fie de patru coţi; toate covoarele să aibă aceeași măsură. 3Cinci dintre aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte cinci covoare să fie, de asemenea, prinse împreună. 4La marginea covorului cu care se sfârșește cea dintâi împreunare de covoare, să faci niște chiotori albastre; tot așa să faci și la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. 5La cel dintâi covor să faci cincizeci de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare să faci tot cincizeci de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele și să vină faţă în faţă. 6Apoi să faci cincizeci de copci de aur și cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg. 7
26:7
Cap. 36:14.
mai faci niște covoare de păr de capră, ca să slujească de acoperiș peste cort; să faci unsprezece covoare de acestea. 8Lungimea fiecărui covor să fie de treizeci de coţi și lăţimea fiecărui covor să fie de patru coţi; toate cele unsprezece covoare să aibă aceeași măsură. 9Pe cinci dintre aceste covoare să le legi împreună deosebit și pe celelalte șase deosebit, iar pe al șaselea covor să-l îndoiești în faţa cortului. 10Să pui apoi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește cea dintâi împreunare de covoare și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. 11Să faci cincizeci de copci de aramă și să pui copcile în chiotori. Să împreuni astfel acoperișul cortului, așa încât să alcătuiască un întreg. 12Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperișului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor să acopere partea dinapoi a cortului, 13iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperișului cortului să cadă câte un cot de o parte și un cot de cealaltă parte, peste cele două laturi ale cortului, așa încât să le acopere. 14
26:14
Cap. 36:19.
mai faci apoi pentru acoperișul cortului o învelitoare din piei de berbeci vopsite în roșu și peste ea o învelitoare de piei de viţel de mare. 15Apoi să faci niște scânduri pentru cort; scândurile acestea să fie din lemn de salcâm, puse în picioare. 16Lungimea fiecărei scânduri să fie de zece coţi și lăţimea fiecărei scânduri să fie de un cot și jumătate. 17Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta; așa să faci la toate scândurile cortului. 18Să faci douăzeci de scânduri pentru cort înspre latura de miazăzi. 19Sub cele douăzeci de scânduri, să pui patruzeci de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei. 20Pentru a doua latură a cortului, latura de miazănoapte, de asemenea, să faci douăzeci de scânduri, 21împreună cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor: câte două picioare sub fiecare scândură. 22Pentru fundul cortului, înspre latura de apus, să faci șase scânduri. 23Să mai faci două scânduri pentru unghiurile din fundul cortului; 24să fie câte două la un loc, începând de jos, și bine legate la vârf cu un cerc; amândouă aceste scânduri, care sunt puse în cele două unghiuri, să fie la fel. 25Vor fi astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică șaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. 26Să faci apoi cinci drugi de lemn de salcâm pentru scândurile uneia din părţile cortului, 27cinci drugi pentru scândurile din a doua parte a cortului și cinci drugi pentru scândurile din partea din fundul cortului dinspre apus. 28Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt la celălalt al scândurilor. 29Să poleiești scândurile cu aur și verigile în care vor intra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i poleiești tot cu aur. 30Cortul să-l faci
26:30
Cap. 25:9,40;
după chipul care ţi s-a arătat pe munte.

Cele două perdele

31Să faci

26:31
Cap. 36:35.
apoi o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de in subţire răsucit; să fie lucrată cu măiestrie și să aibă pe ea heruvimi. 32S-o prinzi de patru stâlpi de salcâm poleiţi cu aur; stâlpii aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe patru picioare de argint. 33Să atârni perdeaua de copci, și în dosul perdelei să vâri chivotul
26:33
Cap. 25:16;
mărturiei: perdeaua să facă despărţirea între Locul
26:33
Lev. 16:2Evr. 9:2,3
Sfânt și Locul Preasfânt. 34Să pui
26:34
Cap. 25:21;
capacul ispășirii pe chivotul mărturiei, în Locul Preasfânt. 35Masa
26:35
Cap. 40:22.
s-o pui dincoace de perdea și sfeșnicul
26:35
Cap. 40:24.
în faţa mesei, în partea dinspre miazăzi a cortului, iar masa s-o pui înspre partea de miazănoapte. 36La intrarea cortului, să
26:36
Cap. 36:37.
mai faci o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de in subţire răsucit; aceasta să fie o lucrare de cusătură la gherghef. 37Pentru perdeaua aceasta să faci cinci stâlpi
26:37
Cap. 36:38.
de salcâm și să-i îmbraci cu aur; stâlpii aceștia să aibă cârlige de aur și să torni pentru ei cinci picioare de aramă.

27

Altarul pentru arderile-de-tot

271Altarul

27:1
Cap. 38:1.
să-l faci din lemn de salcâm; lungimea lui să fie de cinci coţi și lăţimea lui, de cinci coţi. Altarul să fie în patru colţuri și înălţimea lui să fie de cinci coţi. 2În cele patru colţuri, să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu aramă
27:2
Num. 16:38
. 3Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeţi, lighene, furculiţe și tigăi pentru cărbuni; toate uneltele lui să le faci de aramă. 4Să faci altarului un grătar de aramă, în chip de reţea, și să pui patru verigi de aramă la cele patru colţuri ale reţelei. 5Grătarul să-l pui sub streașina altarului, începând de jos, așa că grătarul să vină până la jumătatea altarului. 6Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm, și să-i acoperi cu aramă. 7Să vâri drugii în verigi, și drugii să fie de amândouă părţile altarului când îl vor purta. 8Să-l faci din scânduri și gol pe dinăuntru. Să fie făcut așa
27:8
Cap. 25:40;
cum ţi s-a arătat pe munte.

Curtea cortului

9Curtea cortului

27:9
Cap. 38:9.
s-o faci astfel. Înspre partea de miazăzi, pentru alcătuirea curţii, să fie niște pânze de in subţire, răsucit, pe o lungime de o sută de coţi pentru această primă latură, 10cu douăzeci de stâlpi, care să stea pe douăzeci de picioare de aramă; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură să fie de argint. 11Înspre partea de miazănoapte, să fie, de asemenea, niște pânze pe o lungime de o sută de coţi, cu douăzeci de stâlpi și cu cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură să fie de argint. 12Înspre partea de apus, să fie pentru lăţimea curţii niște pânze de cincizeci de coţi, cu zece stâlpi și cele zece picioare ale lor. 13Înspre partea de răsărit, pe lângă cei cincizeci de coţi pentru lăţimea curţii, 14să mai fie cincisprezece coţi de pânză pentru o aripă, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor, 15și cincisprezece coţi de pânză pentru a doua aripă, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor. 16Pentru poarta curţii cortului, să fie o perdea lată de douăzeci de coţi, albastră, purpurie și cărămizie și de in subţire răsucit, lucrată la gherghef, cu patru stâlpi și cele patru picioare ale lor. 17Toţi stâlpii curţii de jur împrejur să aibă beţe de legătură de argint, cârlige de argint și picioare de aramă. 18Lungimea curţii să fie de o sută de coţi; lăţimea, de cincizeci de coţi de fiecare parte și înălţimea, de cinci coţi; pânzele să fie de in subţire răsucit, iar picioarele să fie de aramă. 19Toate uneltele rânduite pentru slujba cortului, toţi ţărușii lui și toţi ţărușii curţii să fie de aramă.

Untdelemnul sfânt

20

27:20
Lev. 24:2
poruncești copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline, fără drojdii, ca să ardă în candele necurmat. 21Aaron
27:21
Cap. 26:31,33.
și fiii săi să-l pregătească în cortul întâlnirii
27:21
Cap. 30:8.
, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta
27:21
Cap. 28:43;
este o lege veșnică pentru urmașii lor și pe care copiii lui Israel vor trebui s-o ţină.

28

Îmbrăcămintea preoţească

281Apropie de tine pe fratele tău, Aaron,

28:1
Num. 18:7Evr. 5:1,4
și pe fiii săi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba Mea ca preoţi: pe Aaron și pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. 2Fratelui
28:2
Cap. 29:5,29;
tău, Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste și podoabă. 3Vorbește
28:3
Cap. 31:6;
cu toţi cei destoinici, cărora
28:3
Cap. 31:3;
le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aaron ca să fie sfinţit și să-Mi împlinească slujba de preot. 4Iată veșmintele pe care le vor face: un
28:4
Vers. 15.
pieptar
28:4
Vers. 6.
, un efod, o
28:4
Vers. 31.
mantie, o tunică
28:4
Vers. 39.
lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău, Aaron, și fiilor săi veșminte sfinte, ca să-Mi împlinească slujba de preot. 5Să întrebuinţeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire.

Efodul și brâul

6Efodul

28:6
Cap. 39:2.
să-l facă din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie. 7Să aibă doi umărari uniţi cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei. 8Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el; să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subţire răsucit. 9Să iei apoi două pietre de onix și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel: 10șase din numele lor pe o piatră și alte șase pe a doua piatră, după șirul nașterilor. 11Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre și pe peceţi; să le legi într-o ferecătură de aur. 12Amândouă aceste pietre să le pui pe umărarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel, și Aaron
28:12
Vers. 29. Cap. 39:7.
le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca
28:12
Ios. 4:7Zah. 6:14
aducere aminte de ei. 13Să faci apoi niște ferecături de aur 14și două lănţișoare de aur curat, pe care să le împletești în chip de sfori, și lanţurile acestea, împletite astfel, să le pui în ferecături.

Pieptarul

15Să faci

28:15
Cap. 39:8.
apoi pieptarul judecăţii, lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul; să-l faci din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit. 16Să fie în patru colţuri și îndoit; lungimea lui să fie de o palmă și lăţimea, tot de o palmă. 17În el să
28:17
Cap. 39:10.
ţeși o ţesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre: în rândul întâi, un sardonix, un topaz și un smarald; 18în al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant; 19în al treilea rând, un opal, un agat și un ametist; 20în al patrulea rând, un crisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. 21Să fie douăsprezece, după numele fiilor lui Israel, săpate ca niște peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii. 22Pentru pieptar să faci niște lănţișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. 23Să faci pentru pieptar două verigi de aur, și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. 24Cele două lanţuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului. 25Iar celelalte două capete ale celor două lanţuri împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umărarii efodului, în partea dinainte. 26Să mai faci două verigi de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod. 27Și să mai faci alte două verigi de aur, pe care să le pui jos la cei doi umărari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului. 28Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra brâului efodului și să nu poată să se miște de pe efod. 29Când va intra Aaron în Sfântul Locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecăţii, ca să păstreze totdeauna
28:29
Vers. 12.
aducerea aminte de ei înaintea Domnului. 30Să pui
28:30
Lev. 8:8Num. 27:21Deut. 33:81 Sam. 28:6Ezra 2:63Neem. 7:65
în pieptarul judecăţii Urim și Tumim28:30 Adică: Lumină și Desăvârșire., care să fie pe inima lui Aaron când se va înfăţișa el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfăţișa înaintea Domnului.

Mantia albastră

31Mantia de sub efod s-o

28:31
Cap. 39:22.
faci întreagă de materie albastră. 32La mijloc, să aibă o gură pentru intrarea capului și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură ţesută, ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. 33Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoţei de aur: 34un clopoţel de aur și o rodie, un clopoţel de aur și o rodie, pe toată marginea mantiei, de jur împrejur. 35Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba; când va intra în Locașul Sfânt înaintea Domnului, și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoţeilor, așa că el nu va muri.

Tabla de aur, tunica, mitra și brâul

36Să faci

28:36
Cap. 39:30.
și o tablă de aur curat și să sapi pe ea, cum se sapă pe o pecete: ‘Sfinţenie Domnului’. 37S-o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a mitrei. 38Ea să fie pe fruntea lui Aaron și Aaron va
28:38
Vers. 43.
purta fărădelegile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuţi
28:38
Lev. 1:4
22:27
23:11Is. 56:7
înaintea Lui. 39Tunica s-o faci de in subţire; să faci o mitră de in subţire și să faci un brâu lucrat la gherghef. 40Fiilor lui Aaron să le
28:40
Vers. 4. Cap. 39:27-29,41.
faci tunici, să le faci brâie și să le faci scufii, spre cinste și podoabă. 41Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aaron și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi
28:41
Cap. 29:7;
, să-i închini
28:41
Cap. 29:9.
în slujbă, să-i sfinţești, și-Mi vor sluji ca preoţi. 42Fă-le izmene
28:42
Cap. 39:28.
de in, ca să-și acopere goliciunea, de la brâu până la glezne. 43Aaron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar
28:43
Cap. 20:26.
, ca să facă slujba în Locașul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovaţi
28:43
Lev. 5:1,17
20:19,20
22:9Num. 9:13
18:22
și nu vor muri. Aceasta
28:43
Cap. 27:21.
este o lege veșnică pentru Aaron și pentru urmașii lui după el.