Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Altarul pentru arderile-de-tot

271Altarul

27:1
Cap. 38:1.
Ezec. 43:13
să-l faci din lemn de salcâm; lungimea lui să fie de cinci coţi și lăţimea lui, de cinci coţi. Altarul să fie în patru colţuri și înălţimea lui să fie de cinci coţi. 2În cele patru colţuri, să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu aramă
27:2
Num. 16:38
. 3Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeţi, lighene, furculiţe și tigăi pentru cărbuni; toate uneltele lui să le faci de aramă. 4Să faci altarului un grătar de aramă, în chip de reţea, și să pui patru verigi de aramă la cele patru colţuri ale reţelei. 5Grătarul să-l pui sub streașina altarului, începând de jos, așa că grătarul să vină până la jumătatea altarului. 6Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm, și să-i acoperi cu aramă. 7Să vâri drugii în verigi, și drugii să fie de amândouă părţile altarului când îl vor purta. 8Să-l faci din scânduri și gol pe dinăuntru. Să fie făcut așa
27:8
Cap. 25:40;
26:30
cum ţi s-a arătat pe munte.

Curtea cortului

9Curtea cortului

27:9
Cap. 38:9.

s-o faci astfel. Înspre partea de miazăzi, pentru alcătuirea curţii, să fie niște pânze de in subţire, răsucit, pe o lungime de o sută de coţi pentru această primă latură, 10cu douăzeci de stâlpi, care să stea pe douăzeci de picioare de aramă; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură să fie de argint. 11Înspre partea de miazănoapte, să fie, de asemenea, niște pânze pe o lungime de o sută de coţi, cu douăzeci de stâlpi și cu cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură să fie de argint. 12Înspre partea de apus, să fie pentru lăţimea curţii niște pânze de cincizeci de coţi, cu zece stâlpi și cele zece picioare ale lor. 13Înspre partea de răsărit, pe lângă cei cincizeci de coţi pentru lăţimea curţii, 14să mai fie cincisprezece coţi de pânză pentru o aripă, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor, 15și cincisprezece coţi de pânză pentru a doua aripă, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor. 16Pentru poarta curţii cortului, să fie o perdea lată de douăzeci de coţi, albastră, purpurie și cărămizie și de in subţire răsucit, lucrată la gherghef, cu patru stâlpi și cele patru picioare ale lor. 17Toţi stâlpii curţii de jur împrejur să aibă beţe de legătură de argint, cârlige de argint și picioare de aramă. 18Lungimea curţii să fie de o sută de coţi; lăţimea, de cincizeci de coţi de fiecare parte și înălţimea, de cinci coţi; pânzele să fie de in subţire răsucit, iar picioarele să fie de aramă. 19Toate uneltele rânduite pentru slujba cortului, toţi ţărușii lui și toţi ţărușii curţii să fie de aramă.

Untdelemnul sfânt

20

27:20
Lev. 24:2
poruncești copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline, fără drojdii, ca să ardă în candele necurmat. 21Aaron
27:21
Cap. 26:31,33.

și fiii săi să-l pregătească în cortul întâlnirii
27:21
Cap. 30:8.
1 Sam. 3:32 Cron. 13:11
, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta
27:21
Cap. 28:43;
29:9,28Lev. 3:17
16:34
24:9Num. 18:23
19:211 Sam. 30:25
este o lege veșnică pentru urmașii lor și pe care copiii lui Israel vor trebui s-o ţină.