Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Îmbrăcămintea preoţească

281Apropie de tine pe fratele tău, Aaron,

28:1
Num. 18:7Evr. 5:1,4
și pe fiii săi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba Mea ca preoţi: pe Aaron și pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. 2Fratelui
28:2
Cap. 29:5,29;
31:10
39:1,2Lev. 8:7,30Num. 20:26,28
tău, Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste și podoabă. 3Vorbește
28:3
Cap. 31:6;
36:1
cu toţi cei destoinici, cărora
28:3
Cap. 31:3;
35:30,31
le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aaron ca să fie sfinţit și să-Mi împlinească slujba de preot. 4Iată veșmintele pe care le vor face: un
28:4
Vers. 15.

pieptar
28:4
Vers. 6.

, un efod, o
28:4
Vers. 31.

mantie, o tunică
28:4
Vers. 39.

lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău, Aaron, și fiilor săi veșminte sfinte, ca să-Mi împlinească slujba de preot. 5Să întrebuinţeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire.

Efodul și brâul

6Efodul

28:6
Cap. 39:2.

să-l facă din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie. 7Să aibă doi umărari uniţi cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei. 8Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el; să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subţire răsucit. 9Să iei apoi două pietre de onix și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel: 10șase din numele lor pe o piatră și alte șase pe a doua piatră, după șirul nașterilor. 11Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre și pe peceţi; să le legi într-o ferecătură de aur. 12Amândouă aceste pietre să le pui pe umărarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel, și Aaron
28:12
Vers. 29. Cap. 39:7.

le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca
28:12
Ios. 4:7Zah. 6:14
aducere aminte de ei. 13Să faci apoi niște ferecături de aur 14și două lănţișoare de aur curat, pe care să le împletești în chip de sfori, și lanţurile acestea, împletite astfel, să le pui în ferecături.

Pieptarul

15Să faci

28:15
Cap. 39:8.

apoi pieptarul judecăţii, lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul; să-l faci din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit. 16Să fie în patru colţuri și îndoit; lungimea lui să fie de o palmă și lăţimea, tot de o palmă. 17În el să
28:17
Cap. 39:10.

ţeși o ţesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre: în rândul întâi, un sardonix, un topaz și un smarald; 18în al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant; 19în al treilea rând, un opal, un agat și un ametist; 20în al patrulea rând, un crisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. 21Să fie douăsprezece, după numele fiilor lui Israel, săpate ca niște peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii. 22Pentru pieptar să faci niște lănţișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. 23Să faci pentru pieptar două verigi de aur, și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. 24Cele două lanţuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului. 25Iar celelalte două capete ale celor două lanţuri împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umărarii efodului, în partea dinainte. 26Să mai faci două verigi de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod. 27Și să mai faci alte două verigi de aur, pe care să le pui jos la cei doi umărari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului. 28Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra brâului efodului și să nu poată să se miște de pe efod. 29Când va intra Aaron în Sfântul Locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecăţii, ca să păstreze totdeauna
28:29
Vers. 12.

aducerea aminte de ei înaintea Domnului. 30Să pui
28:30
Lev. 8:8Num. 27:21Deut. 33:81 Sam. 28:6Ezra 2:63Neem. 7:65
în pieptarul judecăţii Urim și Tumim28:30 Adică: Lumină și Desăvârșire., care să fie pe inima lui Aaron când se va înfăţișa el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfăţișa înaintea Domnului.

Mantia albastră

31Mantia de sub efod s-o

28:31
Cap. 39:22.

faci întreagă de materie albastră. 32La mijloc, să aibă o gură pentru intrarea capului și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură ţesută, ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. 33Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoţei de aur: 34un clopoţel de aur și o rodie, un clopoţel de aur și o rodie, pe toată marginea mantiei, de jur împrejur. 35Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba; când va intra în Locașul Sfânt înaintea Domnului, și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoţeilor, așa că el nu va muri.

Tabla de aur, tunica, mitra și brâul

36Să faci

28:36
Cap. 39:30.
Zah. 14:20
și o tablă de aur curat și să sapi pe ea, cum se sapă pe o pecete: ‘Sfinţenie Domnului’. 37S-o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a mitrei. 38Ea să fie pe fruntea lui Aaron și Aaron va
28:38
Vers. 43.
Lev. 10:17
22:9Num. 18:1Is. 53:11Ezec. 4:4-6Ioan 1:29Evr. 9:281 Pet. 2:24
purta fărădelegile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuţi
28:38
Lev. 1:4
22:27
23:11Is. 56:7
înaintea Lui. 39Tunica s-o faci de in subţire; să faci o mitră de in subţire și să faci un brâu lucrat la gherghef. 40Fiilor lui Aaron să le
28:40
Vers. 4. Cap. 39:27-29,41.
Ezec. 44:17,18
faci tunici, să le faci brâie și să le faci scufii, spre cinste și podoabă. 41Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aaron și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi
28:41
Cap. 29:7;
30:30
40:15Lev. 10:7
, să-i închini
28:41
Cap. 29:9.
Lev. 8Evr. 7:28
în slujbă, să-i sfinţești, și-Mi vor sluji ca preoţi. 42Fă-le izmene
28:42
Cap. 39:28.
Lev. 6:10
16:4Ezec. 44:18
de in, ca să-și acopere goliciunea, de la brâu până la glezne. 43Aaron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar
28:43
Cap. 20:26.

, ca să facă slujba în Locașul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovaţi
28:43
Lev. 5:1,17
20:19,20
22:9Num. 9:13
18:22
și nu vor muri. Aceasta
28:43
Cap. 27:21.
Lev. 17:7
este o lege veșnică pentru Aaron și pentru urmașii lui după el.