Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Sfinţirea preoţilor

291Iată ce vei face, pentru ca să-i sfinţești și să-Mi împlinească slujba de preoţi.

Ia

29:1
Lev. 8:2
un viţel și doi berbeci fără cusur. 2Fă cu făină aleasă de grâu niște azimi
29:2
Lev. 2:4
6:20-22
, turte nedospite, frământate cu untdelemn, și plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn. 3Să le pui într-un coș și să le aduci împreună cu viţelul și cei doi berbeci. 4Să aduci apoi pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i
29:4
Cap. 40:12.
Lev. 8:6Evr. 10:22
speli cu apă. 5Să iei
29:5
Cap. 28:2.
Lev. 8:7
veșmintele; să îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul
29:5
Cap. 28:8.

și cu pieptarul și să-l încingi cu brâul efodului. 6Să-i pui
29:6
Lev. 8:9
mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfinţeniei. 7Să iei untdelemnul
29:7
Cap. 28:41;
30:25Lev. 8:12
10:7
21:10Num. 35:25
pentru ungere, să i-l torni pe cap și să-l ungi. 8Să aduci
29:8
Lev. 8:13
apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. 9Să încingi pe Aaron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia
29:9
Num. 18:7
va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel să închini pe Aaron
29:9
Cap. 28:41.
Lev. 8:22Evr. 7:28
și pe fiii lui în slujba Mea. 10Să aduci viţelul înaintea cortului întâlnirii și Aaron
29:10
Lev. 1:4
8:14
și fiii lui să-și pună mâinile pe capul viţelului. 11Să junghii viţelul înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii. 12Să iei
29:12
Lev. 8:15
cu degetul tău din sângele viţelului, să pui pe
29:12
Cap. 27:2;
30:2
coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l verși la picioarele altarului. 13Să iei
29:13
Lev. 3:3
toată grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă și să le arzi pe altar. 14Dar carnea
29:14
Lev. 4:11,12,21Evr. 13:11
viţelului, pielea și balega lui să le arzi în foc, afară din tabără: aceasta este o jertfă pentru păcat. 15Să iei
29:15
Lev. 8:18
pe unul din cei doi berbeci; iar Aaron și fiii lui să-și pună
29:15
Lev. 1:4-9
mâinile pe capul berbecului. 16Să junghii berbecul; să-i iei sângele și să-l stropești pe altar de jur împrejur. 17Apoi, să tai berbecul în bucăţi și să-i speli măruntaiele și picioarele, și să le pui lângă celelalte bucăţi și lângă capul lui. 18Berbecul să-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros
29:18
Gen. 8:21
plăcut Domnului. 19
29:19
Vers. 3.
Lev. 8:22
iei apoi pe celălalt berbec, iar Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecului. 20Să junghii berbecul; să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinii lor drepte și pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropești pe altar de jur împrejur. 21Să iei
29:21
Cap. 30:25,31.
Lev. 8:30
din sângele de pe altar și din untdelemnul pentru ungere și să stropești pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor. Astfel vor fi închinaţi
29:21
Vers. 1.
Evr. 9:22
Aaron și veșmintele lui, fiii și veșmintele lor în slujba Domnului. 22Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă și spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului; 23din
29:23
Lev. 8:26
coș să iei, din azimile puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu untdelemn și o plăcintă. 24Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și să le legeni
29:24
Lev. 7:30
într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului. 25Să le
29:25
Lev. 8:28
iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. 26Să iei și
29:26
Lev. 8:29
pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului și să-l legeni într-o parte și în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi
29:26
Ps. 99:6
partea ta. 27Să sfinţești pieptul
29:27
Lev. 7:31,34Num. 18:11,18Deut. 18:3
legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aaron și a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte și într-alta, spata înfăţișând-o înaintea Domnului prin ridicare. 28Ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor lui, printr-o
29:28
Lev. 10:15
lege veșnică, pe care o vor ţine copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare
29:28
Lev. 7:34
, și, în jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului. 29Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după
29:29
Num. 20:26,28
el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinaţi în
29:29
Num. 18:8
35:25
slujbă. 30Vor fi purtate timp de
29:30
Lev. 8:35
9:1,8
șapte zile de acela
29:30
Num. 20:28
dintre fiii lui, care îi va urma în slujba preoţiei și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în Sfântul Locaș. 31Să iei apoi berbecul pentru închinarea în slujba Domnului și să pui să-i fiarbă
29:31
Lev. 8:31
carnea într-un loc sfânt. 32Aaron și fiii lui să mănânce, la ușa cortului întâlnirii, carnea berbecului și pâinea
29:32
Mat. 12:4
din coș. 33Să mănânce
29:33
Lev. 10:14,15,17
astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii, ca să fie închinaţi în slujbă și sfinţiţi; nimeni
29:33
Lev. 22:10
altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte. 34Dacă va rămâne ceva din carnea întrebuinţată pentru închinarea în slujbă și din pâine până dimineaţa, să arzi în foc ce va
29:34
Lev. 8:32
rămâne; să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. 35Să urmezi, cu privire la Aaron și la fiii lui, toate poruncile pe care ţi le-am dat. În șapte zile
29:35
Cap. 40:12.
Lev. 8:33-35
să-i închini în slujbă. 36În fiecare zi
29:36
Evr. 10:11
să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire; să curăţești altarul, făcând ispășirea aceasta, și să-l ungi
29:36
Cap. 30:26,28,29;
40:10
ca să-l sfinţești. 37Timp de șapte zile, să faci ispășire pentru altar și să-l sfinţești, și astfel
29:37
Cap. 40:10.

altarul va fi preasfânt, și oricine
29:37
Cap. 30:29.
Mat. 23:19
se va atinge de altar va fi sfinţit.

Jertfa necurmată

38Iată ce să jertfești pe altar: doi

29:38
Num. 28:31 Cron. 16:402 Cron. 2:4
13:11
31:3Ezra 3:3
miei de un an în fiecare
29:38
Dan. 9:27
12:11
zi, necurmat. 39Un miel să-l jertfești dimineaţa
29:39
2 Împ. 16:15Ezec. 46:13-15
, iar celălalt miel, seara. 40Împreună cu cel dintâi miel, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin29:40 O măsură = aprox. trei litri. de untdelemn de măsline, fără drojdii, și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. 41Pe al doilea miel să-l jertfești seara
29:41
1 Împ. 18:29,362 Împ. 16:15Ezra 9:4,5Ps. 141:2Dan. 9:21
și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 42Aceasta este
29:42
Vers. 38. Cap. 30:8.
Num. 28:6Dan. 8:11-13
arderea-de-tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului; acolo
29:42
Cap. 25:22;
30:6,36Num. 17:4
Mă voi întâlni cu voi și îţi voi vorbi. 43Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfinţit
29:43
Cap. 40:34.
1 Împ. 8:112 Cron. 5:14
7:1,2,3Ezec. 43:5Hag. 2:7,9Mal. 3:1
de slava Mea. 44Voi sfinţi cortul întâlnirii și altarul; voi
29:44
Lev. 21:15
22:9,16
sfinţi pe Aaron și pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preoţi. 45Eu voi locui
29:45
Cap. 25:8.
Lev. 26:12Zah. 2:10Ioan 14:17,232 Cor. 6:16Apoc. 21:3
în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. 46Ei vor cunoaște că Eu
29:46
Cap. 20:2.

sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.