Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Îmbrăcămintea preoţească

281Apropie de tine pe fratele tău, Aaron,

28:1
Num. 18:7Evr. 5:1,4
și pe fiii săi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba Mea ca preoţi: pe Aaron și pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. 2Fratelui
28:2
Cap. 29:5,29;
tău, Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste și podoabă. 3Vorbește
28:3
Cap. 31:6;
cu toţi cei destoinici, cărora
28:3
Cap. 31:3;
le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aaron ca să fie sfinţit și să-Mi împlinească slujba de preot. 4Iată veșmintele pe care le vor face: un
28:4
Vers. 15.
pieptar
28:4
Vers. 6.
, un efod, o
28:4
Vers. 31.
mantie, o tunică
28:4
Vers. 39.
lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău, Aaron, și fiilor săi veșminte sfinte, ca să-Mi împlinească slujba de preot. 5Să întrebuinţeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire.

Efodul și brâul

6Efodul

28:6
Cap. 39:2.
să-l facă din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie. 7Să aibă doi umărari uniţi cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei. 8Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el; să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subţire răsucit. 9Să iei apoi două pietre de onix și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel: 10șase din numele lor pe o piatră și alte șase pe a doua piatră, după șirul nașterilor. 11Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre și pe peceţi; să le legi într-o ferecătură de aur. 12Amândouă aceste pietre să le pui pe umărarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel, și Aaron
28:12
Vers. 29. Cap. 39:7.
le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca
28:12
Ios. 4:7Zah. 6:14
aducere aminte de ei. 13Să faci apoi niște ferecături de aur 14și două lănţișoare de aur curat, pe care să le împletești în chip de sfori, și lanţurile acestea, împletite astfel, să le pui în ferecături.

Pieptarul

15Să faci

28:15
Cap. 39:8.
apoi pieptarul judecăţii, lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul; să-l faci din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit. 16Să fie în patru colţuri și îndoit; lungimea lui să fie de o palmă și lăţimea, tot de o palmă. 17În el să
28:17
Cap. 39:10.
ţeși o ţesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre: în rândul întâi, un sardonix, un topaz și un smarald; 18în al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant; 19în al treilea rând, un opal, un agat și un ametist; 20în al patrulea rând, un crisolit, un onix și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. 21Să fie douăsprezece, după numele fiilor lui Israel, săpate ca niște peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii. 22Pentru pieptar să faci niște lănţișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. 23Să faci pentru pieptar două verigi de aur, și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. 24Cele două lanţuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului. 25Iar celelalte două capete ale celor două lanţuri împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umărarii efodului, în partea dinainte. 26Să mai faci două verigi de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod. 27Și să mai faci alte două verigi de aur, pe care să le pui jos la cei doi umărari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului. 28Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra brâului efodului și să nu poată să se miște de pe efod. 29Când va intra Aaron în Sfântul Locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecăţii, ca să păstreze totdeauna
28:29
Vers. 12.
aducerea aminte de ei înaintea Domnului. 30Să pui
28:30
Lev. 8:8Num. 27:21Deut. 33:81 Sam. 28:6Ezra 2:63Neem. 7:65
în pieptarul judecăţii Urim și Tumim28:30 Adică: Lumină și Desăvârșire., care să fie pe inima lui Aaron când se va înfăţișa el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfăţișa înaintea Domnului.

Mantia albastră

31Mantia de sub efod s-o

28:31
Cap. 39:22.
faci întreagă de materie albastră. 32La mijloc, să aibă o gură pentru intrarea capului și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură ţesută, ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. 33Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoţei de aur: 34un clopoţel de aur și o rodie, un clopoţel de aur și o rodie, pe toată marginea mantiei, de jur împrejur. 35Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba; când va intra în Locașul Sfânt înaintea Domnului, și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoţeilor, așa că el nu va muri.

Tabla de aur, tunica, mitra și brâul

36Să faci

28:36
Cap. 39:30.
și o tablă de aur curat și să sapi pe ea, cum se sapă pe o pecete: ‘Sfinţenie Domnului’. 37S-o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a mitrei. 38Ea să fie pe fruntea lui Aaron și Aaron va
28:38
Vers. 43.
purta fărădelegile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuţi
28:38
Lev. 1:4
22:27
23:11Is. 56:7
înaintea Lui. 39Tunica s-o faci de in subţire; să faci o mitră de in subţire și să faci un brâu lucrat la gherghef. 40Fiilor lui Aaron să le
28:40
Vers. 4. Cap. 39:27-29,41.
faci tunici, să le faci brâie și să le faci scufii, spre cinste și podoabă. 41Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aaron și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi
28:41
Cap. 29:7;
, să-i închini
28:41
Cap. 29:9.
în slujbă, să-i sfinţești, și-Mi vor sluji ca preoţi. 42Fă-le izmene
28:42
Cap. 39:28.
de in, ca să-și acopere goliciunea, de la brâu până la glezne. 43Aaron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar
28:43
Cap. 20:26.
, ca să facă slujba în Locașul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovaţi
28:43
Lev. 5:1,17
20:19,20
22:9Num. 9:13
18:22
și nu vor muri. Aceasta
28:43
Cap. 27:21.
este o lege veșnică pentru Aaron și pentru urmașii lui după el.

29

Sfinţirea preoţilor

291Iată ce vei face, pentru ca să-i sfinţești și să-Mi împlinească slujba de preoţi.

Ia

29:1
Lev. 8:2
un viţel și doi berbeci fără cusur. 2Fă cu făină aleasă de grâu niște azimi
29:2
Lev. 2:4
6:20-22
, turte nedospite, frământate cu untdelemn, și plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn. 3Să le pui într-un coș și să le aduci împreună cu viţelul și cei doi berbeci. 4Să aduci apoi pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i
29:4
Cap. 40:12.
speli cu apă. 5Să iei
29:5
Cap. 28:2.
veșmintele; să îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul
29:5
Cap. 28:8.
și cu pieptarul și să-l încingi cu brâul efodului. 6Să-i pui
29:6
Lev. 8:9
mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfinţeniei. 7Să iei untdelemnul
29:7
Cap. 28:41;
pentru ungere, să i-l torni pe cap și să-l ungi. 8Să aduci
29:8
Lev. 8:13
apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. 9Să încingi pe Aaron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia
29:9
Num. 18:7
va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel să închini pe Aaron
29:9
Cap. 28:41.
și pe fiii lui în slujba Mea. 10Să aduci viţelul înaintea cortului întâlnirii și Aaron
29:10
Lev. 1:4
8:14
și fiii lui să-și pună mâinile pe capul viţelului. 11Să junghii viţelul înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii. 12Să iei
29:12
Lev. 8:15
cu degetul tău din sângele viţelului, să pui pe
29:12
Cap. 27:2;
coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l verși la picioarele altarului. 13Să iei
29:13
Lev. 3:3
toată grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă și să le arzi pe altar. 14Dar carnea
29:14
Lev. 4:11,12,21Evr. 13:11
viţelului, pielea și balega lui să le arzi în foc, afară din tabără: aceasta este o jertfă pentru păcat. 15Să iei
29:15
Lev. 8:18
pe unul din cei doi berbeci; iar Aaron și fiii lui să-și pună
29:15
Lev. 1:4-9
mâinile pe capul berbecului. 16Să junghii berbecul; să-i iei sângele și să-l stropești pe altar de jur împrejur. 17Apoi, să tai berbecul în bucăţi și să-i speli măruntaiele și picioarele, și să le pui lângă celelalte bucăţi și lângă capul lui. 18Berbecul să-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros
29:18
Gen. 8:21
plăcut Domnului. 19
29:19
Vers. 3.
iei apoi pe celălalt berbec, iar Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecului. 20Să junghii berbecul; să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinii lor drepte și pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropești pe altar de jur împrejur. 21Să iei
29:21
Cap. 30:25,31.
din sângele de pe altar și din untdelemnul pentru ungere și să stropești pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor. Astfel vor fi închinaţi
29:21
Vers. 1.
Aaron și veșmintele lui, fiii și veșmintele lor în slujba Domnului. 22Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă și spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului; 23din
29:23
Lev. 8:26
coș să iei, din azimile puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu untdelemn și o plăcintă. 24Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și să le legeni
29:24
Lev. 7:30
într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului. 25Să le
29:25
Lev. 8:28
iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. 26Să iei și
29:26
Lev. 8:29
pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului și să-l legeni într-o parte și în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi
29:26
Ps. 99:6
partea ta. 27Să sfinţești pieptul
29:27
Lev. 7:31,34Num. 18:11,18Deut. 18:3
legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aaron și a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte și într-alta, spata înfăţișând-o înaintea Domnului prin ridicare. 28Ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor lui, printr-o
29:28
Lev. 10:15
lege veșnică, pe care o vor ţine copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare
29:28
Lev. 7:34
, și, în jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului. 29Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după
29:29
Num. 20:26,28
el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinaţi în
29:29
Num. 18:8
35:25
slujbă. 30Vor fi purtate timp de
29:30
Lev. 8:35
9:1,8
șapte zile de acela
29:30
Num. 20:28
dintre fiii lui, care îi va urma în slujba preoţiei și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în Sfântul Locaș. 31Să iei apoi berbecul pentru închinarea în slujba Domnului și să pui să-i fiarbă
29:31
Lev. 8:31
carnea într-un loc sfânt. 32Aaron și fiii lui să mănânce, la ușa cortului întâlnirii, carnea berbecului și pâinea
29:32
Mat. 12:4
din coș. 33Să mănânce
29:33
Lev. 10:14,15,17
astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii, ca să fie închinaţi în slujbă și sfinţiţi; nimeni
29:33
Lev. 22:10
altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte. 34Dacă va rămâne ceva din carnea întrebuinţată pentru închinarea în slujbă și din pâine până dimineaţa, să arzi în foc ce va
29:34
Lev. 8:32
rămâne; să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. 35Să urmezi, cu privire la Aaron și la fiii lui, toate poruncile pe care ţi le-am dat. În șapte zile
29:35
Cap. 40:12.
să-i închini în slujbă. 36În fiecare zi
29:36
Evr. 10:11
să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire; să curăţești altarul, făcând ispășirea aceasta, și să-l ungi
29:36
Cap. 30:26,28,29;
ca să-l sfinţești. 37Timp de șapte zile, să faci ispășire pentru altar și să-l sfinţești, și astfel
29:37
Cap. 40:10.
altarul va fi preasfânt, și oricine
29:37
Cap. 30:29.
se va atinge de altar va fi sfinţit.

Jertfa necurmată

38Iată ce să jertfești pe altar: doi

29:38
Num. 28:31 Cron. 16:402 Cron. 2:4
13:11
31:3Ezra 3:3
miei de un an în fiecare
29:38
Dan. 9:27
12:11
zi, necurmat. 39Un miel să-l jertfești dimineaţa
29:39
2 Împ. 16:15Ezec. 46:13-15
, iar celălalt miel, seara. 40Împreună cu cel dintâi miel, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin29:40 O măsură = aprox. trei litri. de untdelemn de măsline, fără drojdii, și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. 41Pe al doilea miel să-l jertfești seara
29:41
1 Împ. 18:29,362 Împ. 16:15Ezra 9:4,5Ps. 141:2Dan. 9:21
și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 42Aceasta este
29:42
Vers. 38. Cap. 30:8.
arderea-de-tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului; acolo
29:42
Cap. 25:22;
Mă voi întâlni cu voi și îţi voi vorbi. 43Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfinţit
29:43
Cap. 40:34.
de slava Mea. 44Voi sfinţi cortul întâlnirii și altarul; voi
29:44
Lev. 21:15
22:9,16
sfinţi pe Aaron și pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preoţi. 45Eu voi locui
29:45
Cap. 25:8.
în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. 46Ei vor cunoaște că Eu
29:46
Cap. 20:2.
sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.

30

Altarul tămâierii

301Să faci apoi un

30:1
Cap. 37:25;
altar
30:1
Vers. 7,8,10.
pentru arderea tămâii, și anume să-l faci din lemn de salcâm. 2Lungimea lui să fie de un cot, iar lăţimea, tot de un cot; să fie în patru colţuri, și înălţimea lui să fie de doi coţi. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. 3Să-i poleiești cu aur curat atât partea de sus, cât și pereţii lui de jur împrejur și coarnele și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. 4Dedesubtul cununii, să-i faci două verigi de aur, de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. 5Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. 6Să așezi altarul în faţa perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în faţa capacului
30:6
Cap. 25:21,22.
ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde Mă voi întâlni cu tine. 7Aaron va arde pe el tămâie
30:7
Vers. 34.
mirositoare; va arde tămâie în fiecare dimineaţă, când va
30:7
Cap. 27:21.
pregăti candelele; 8va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. 9Să nu aduceţi pe altar altfel
30:9
Lev. 10:1
de tămâie, nici ardere-de-tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnaţi pe el nicio jertfă de băutură. 10Numai o dată pe fiecare an, Aaron
30:10
Lev. 16:18
23:27
va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului, printre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea Domnului.”

Darurile pentru locaș

11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Când

30:12
Cap. 38:25.
vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea
30:12
Num. 31:50Iov 33:24
36:18Ps. 49:7Mat. 20:28Marcu 10:451 Tim. 2:61 Pet. 1:18,19
sufletului lui, ca să nu fie loviţi de nicio urgie
30:12
2 Sam. 24:15
, cu prilejul acestei numărători. 13Iată ce
30:13
Mat. 17:24
vor da toţi cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu, după siclul Sfântului Locaș, care este
30:13
Lev. 27:25Num. 3:47Ezec. 45:12
de douăzeci de ghere; o jumătate
30:13
Cap. 38:26.
de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul. 14Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul. 15Bogatul
30:15
Iov 34:19Prov. 22:2Efes. 6:9Col. 3:25
să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de siclu ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea
30:15
Vers. 12.
sufletelor. 16Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare și să-l întrebuinţezi
30:16
Cap. 18:25.
pentru slujba cortului întâlnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte
30:16
Num. 16:40
înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor.”

Ligheanul de aramă

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Să faci

30:18
Cap. 38:8.
un lighean de aramă, cu piciorul lui de aramă, pentru spălat; să-l așezi între cortul
30:18
Cap. 40:7,30.
întâlnirii și altar și să torni apă în el, 19ca să-și spele în el Aaron
30:19
Cap. 40:31,32.
și fiii lui mâinile și picioarele. 20Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta, ca să nu moară, și se vor spăla și când se vor apropia de altar, ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. 21Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară
30:21
Cap. 28:43.
. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aaron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor.”

Untdelemnul sfânt și tămâia

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Ia

30:23
Cânt. 4:14Ezec. 27:22
din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sicli de smirnă
30:23
Ps. 45:8Prov. 7:17
foarte curată, jumătate, adică două sute cincizeci de sicli, de scorţișoară mirositoare, două sute cincizeci de sicli de trestie
30:23
Cânt. 4:14Ier. 6:20
mirositoare, 24cinci sute de sicli de
30:24
Ps. 45:8
casia, după siclul Sfântului Locaș, și un hin
30:24
Cap. 29:40.
de untdelemn de măsline. 25Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare, făcută după meșteșugul făcătorului de mir; acesta va fi untdelemnul
30:25
Cap. 37:29.
pentru ungerea sfântă. 26Cu el să ungi
30:26
Cap. 40:9.
cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, 27masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, 28altarul arderilor-de-tot, cu toate uneltele lui, și ligheanul cu piciorul lui. 29Să sfinţești aceste lucruri, și ele vor fi preasfinte; oricine
30:29
Cap. 29:37.
se va atinge de ele va fi sfinţit. 30Să ungi
30:30
Cap. 29:7.
, de asemenea, pe Aaron și pe fiii lui și să-i sfinţești, ca să fie în slujba Mea ca preoţi. 31Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: ‘Acesta Îmi va fi untdelemnul pentru ungerea sfântă, printre urmașii voștri. 32Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceţi un alt untdelemn ca el după aceeași întocmire; el este
30:32
Vers. 25,37.
sfânt, și voi să-l priviţi ca sfânt. 33Oricine
30:33
Vers. 38.
va face un untdelemn ca el sau va unge cu el pe altul va fi nimicit din poporul lui.’” 34Domnul a zis lui Moise: „Ia
30:34
Cap. 25:6;
mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură. 35Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită
30:35
Vers. 25.
după meșteșugul făcătorului de mir; să fie sărată, curată și sfântă. 36S-o pisezi mărunt și s-o pui înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, unde
30:36
Cap. 29:42.
Mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru
30:36
Vers. 32. Cap. 29:37.
preasfânt. 37Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu
30:37
Vers. 32.
vă faceţi, ci s-o priviţi ca sfântă și păstrată pentru Domnul. 38Oricine
30:38
Vers. 33.
va face tămâie ca ea ca s-o miroasă va fi nimicit din poporul lui.”