Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

Altarul tămâierii

301Să faci apoi un

30:1
Cap. 37:25;
40:5
altar
30:1
Vers. 7,8,10.
Lev. 4:7,18Apoc. 8:3
pentru arderea tămâii, și anume să-l faci din lemn de salcâm. 2Lungimea lui să fie de un cot, iar lăţimea, tot de un cot; să fie în patru colţuri, și înălţimea lui să fie de doi coţi. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. 3Să-i poleiești cu aur curat atât partea de sus, cât și pereţii lui de jur împrejur și coarnele și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. 4Dedesubtul cununii, să-i faci două verigi de aur, de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. 5Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. 6Să așezi altarul în faţa perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în faţa capacului
30:6
Cap. 25:21,22.

ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde Mă voi întâlni cu tine. 7Aaron va arde pe el tămâie
30:7
Vers. 34.
1 Sam. 2:281 Cron. 23:13Luca 1:9
mirositoare; va arde tămâie în fiecare dimineaţă, când va
30:7
Cap. 27:21.

pregăti candelele; 8va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. 9Să nu aduceţi pe altar altfel
30:9
Lev. 10:1
de tămâie, nici ardere-de-tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnaţi pe el nicio jertfă de băutură. 10Numai o dată pe fiecare an, Aaron
30:10
Lev. 16:18
23:27
va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului, printre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea Domnului.”

Darurile pentru locaș

11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Când

30:12
Cap. 38:25.
Num. 1:2,5
26:22 Sam. 24:2
vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea
30:12
Num. 31:50Iov 33:24
36:18Ps. 49:7Mat. 20:28Marcu 10:451 Tim. 2:61 Pet. 1:18,19
sufletului lui, ca să nu fie loviţi de nicio urgie
30:12
2 Sam. 24:15
, cu prilejul acestei numărători. 13Iată ce
30:13
Mat. 17:24
vor da toţi cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu, după siclul Sfântului Locaș, care este
30:13
Lev. 27:25Num. 3:47Ezec. 45:12
de douăzeci de ghere; o jumătate
30:13
Cap. 38:26.

de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul. 14Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul. 15Bogatul
30:15
Iov 34:19Prov. 22:2Efes. 6:9Col. 3:25
să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de siclu ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea
30:15
Vers. 12.

sufletelor. 16Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare și să-l întrebuinţezi
30:16
Cap. 18:25.

pentru slujba cortului întâlnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte
30:16
Num. 16:40
înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor.”

Ligheanul de aramă

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Să faci

30:18
Cap. 38:8.
1 Împ. 7:38
un lighean de aramă, cu piciorul lui de aramă, pentru spălat; să-l așezi între cortul
30:18
Cap. 40:7,30.

întâlnirii și altar și să torni apă în el, 19ca să-și spele în el Aaron
30:19
Cap. 40:31,32.
Ps. 26:6Is. 52:11Ioan 13:10Evr. 10:22
și fiii lui mâinile și picioarele. 20Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta, ca să nu moară, și se vor spăla și când se vor apropia de altar, ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. 21Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară
30:21
Cap. 28:43.

. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aaron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor.”

Untdelemnul sfânt și tămâia

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Ia

30:23
Cânt. 4:14Ezec. 27:22
din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sicli de smirnă
30:23
Ps. 45:8Prov. 7:17
foarte curată, jumătate, adică două sute cincizeci de sicli, de scorţișoară mirositoare, două sute cincizeci de sicli de trestie
30:23
Cânt. 4:14Ier. 6:20
mirositoare, 24cinci sute de sicli de
30:24
Ps. 45:8
casia, după siclul Sfântului Locaș, și un hin
30:24
Cap. 29:40.

de untdelemn de măsline. 25Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare, făcută după meșteșugul făcătorului de mir; acesta va fi untdelemnul
30:25
Cap. 37:29.
Num. 35:25Ps. 89:20
133:2
pentru ungerea sfântă. 26Cu el să ungi
30:26
Cap. 40:9.
Lev. 8:10Num. 7:1
cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, 27masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, 28altarul arderilor-de-tot, cu toate uneltele lui, și ligheanul cu piciorul lui. 29Să sfinţești aceste lucruri, și ele vor fi preasfinte; oricine
30:29
Cap. 29:37.

se va atinge de ele va fi sfinţit. 30Să ungi
30:30
Cap. 29:7.
Lev. 8:12,30
, de asemenea, pe Aaron și pe fiii lui și să-i sfinţești, ca să fie în slujba Mea ca preoţi. 31Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: ‘Acesta Îmi va fi untdelemnul pentru ungerea sfântă, printre urmașii voștri. 32Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceţi un alt untdelemn ca el după aceeași întocmire; el este
30:32
Vers. 25,37.

sfânt, și voi să-l priviţi ca sfânt. 33Oricine
30:33
Vers. 38.
Gen. 17:14Lev. 7:20,21
va face un untdelemn ca el sau va unge cu el pe altul va fi nimicit din poporul lui.’” 34Domnul a zis lui Moise: „Ia
30:34
Cap. 25:6;
37:29
mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură. 35Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită
30:35
Vers. 25.

după meșteșugul făcătorului de mir; să fie sărată, curată și sfântă. 36S-o pisezi mărunt și s-o pui înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, unde
30:36
Cap. 29:42.
Lev. 16:2
Mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru
30:36
Vers. 32. Cap. 29:37.
Lev. 2:3
preasfânt. 37Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu
30:37
Vers. 32.

vă faceţi, ci s-o priviţi ca sfântă și păstrată pentru Domnul. 38Oricine
30:38
Vers. 33.

va face tămâie ca ea ca s-o miroasă va fi nimicit din poporul lui.”