Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

Altarul tămâierii

301Să faci apoi un

30:1
Cap. 37:25;
altar
30:1
Vers. 7,8,10.
pentru arderea tămâii, și anume să-l faci din lemn de salcâm. 2Lungimea lui să fie de un cot, iar lăţimea, tot de un cot; să fie în patru colţuri, și înălţimea lui să fie de doi coţi. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. 3Să-i poleiești cu aur curat atât partea de sus, cât și pereţii lui de jur împrejur și coarnele și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. 4Dedesubtul cununii, să-i faci două verigi de aur, de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. 5Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. 6Să așezi altarul în faţa perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în faţa capacului
30:6
Cap. 25:21,22.
ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde Mă voi întâlni cu tine. 7Aaron va arde pe el tămâie
30:7
Vers. 34.
mirositoare; va arde tămâie în fiecare dimineaţă, când va
30:7
Cap. 27:21.
pregăti candelele; 8va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. 9Să nu aduceţi pe altar altfel
30:9
Lev. 10:1
de tămâie, nici ardere-de-tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnaţi pe el nicio jertfă de băutură. 10Numai o dată pe fiecare an, Aaron
30:10
Lev. 16:18
23:27
va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului, printre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea Domnului.”

Darurile pentru locaș

11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Când

30:12
Cap. 38:25.
vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea
30:12
Num. 31:50Iov 33:24
36:18Ps. 49:7Mat. 20:28Marcu 10:451 Tim. 2:61 Pet. 1:18,19
sufletului lui, ca să nu fie loviţi de nicio urgie
30:12
2 Sam. 24:15
, cu prilejul acestei numărători. 13Iată ce
30:13
Mat. 17:24
vor da toţi cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu, după siclul Sfântului Locaș, care este
30:13
Lev. 27:25Num. 3:47Ezec. 45:12
de douăzeci de ghere; o jumătate
30:13
Cap. 38:26.
de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul. 14Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul. 15Bogatul
30:15
Iov 34:19Prov. 22:2Efes. 6:9Col. 3:25
să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de siclu ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea
30:15
Vers. 12.
sufletelor. 16Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare și să-l întrebuinţezi
30:16
Cap. 18:25.
pentru slujba cortului întâlnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte
30:16
Num. 16:40
înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor.”

Ligheanul de aramă

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Să faci

30:18
Cap. 38:8.
un lighean de aramă, cu piciorul lui de aramă, pentru spălat; să-l așezi între cortul
30:18
Cap. 40:7,30.
întâlnirii și altar și să torni apă în el, 19ca să-și spele în el Aaron
30:19
Cap. 40:31,32.
și fiii lui mâinile și picioarele. 20Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta, ca să nu moară, și se vor spăla și când se vor apropia de altar, ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. 21Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară
30:21
Cap. 28:43.
. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aaron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor.”

Untdelemnul sfânt și tămâia

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Ia

30:23
Cânt. 4:14Ezec. 27:22
din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sicli de smirnă
30:23
Ps. 45:8Prov. 7:17
foarte curată, jumătate, adică două sute cincizeci de sicli, de scorţișoară mirositoare, două sute cincizeci de sicli de trestie
30:23
Cânt. 4:14Ier. 6:20
mirositoare, 24cinci sute de sicli de
30:24
Ps. 45:8
casia, după siclul Sfântului Locaș, și un hin
30:24
Cap. 29:40.
de untdelemn de măsline. 25Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare, făcută după meșteșugul făcătorului de mir; acesta va fi untdelemnul
30:25
Cap. 37:29.
pentru ungerea sfântă. 26Cu el să ungi
30:26
Cap. 40:9.
cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, 27masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, 28altarul arderilor-de-tot, cu toate uneltele lui, și ligheanul cu piciorul lui. 29Să sfinţești aceste lucruri, și ele vor fi preasfinte; oricine
30:29
Cap. 29:37.
se va atinge de ele va fi sfinţit. 30Să ungi
30:30
Cap. 29:7.
, de asemenea, pe Aaron și pe fiii lui și să-i sfinţești, ca să fie în slujba Mea ca preoţi. 31Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: ‘Acesta Îmi va fi untdelemnul pentru ungerea sfântă, printre urmașii voștri. 32Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceţi un alt untdelemn ca el după aceeași întocmire; el este
30:32
Vers. 25,37.
sfânt, și voi să-l priviţi ca sfânt. 33Oricine
30:33
Vers. 38.
va face un untdelemn ca el sau va unge cu el pe altul va fi nimicit din poporul lui.’” 34Domnul a zis lui Moise: „Ia
30:34
Cap. 25:6;
mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură. 35Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită
30:35
Vers. 25.
după meșteșugul făcătorului de mir; să fie sărată, curată și sfântă. 36S-o pisezi mărunt și s-o pui înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, unde
30:36
Cap. 29:42.
Mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru
30:36
Vers. 32. Cap. 29:37.
preasfânt. 37Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu
30:37
Vers. 32.
vă faceţi, ci s-o priviţi ca sfântă și păstrată pentru Domnul. 38Oricine
30:38
Vers. 33.
va face tămâie ca ea ca s-o miroasă va fi nimicit din poporul lui.”

31

Rânduirea meșterilor

311Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Să

31:2
Cap. 35:30;
știi că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul
31:2
1 Cron. 2:20
lui Hur, din seminţia lui Iuda. 3L-am umplut
31:3
Cap. 35:31.
cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere și știinţă pentru tot felul de lucrări, 4i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, 5să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. 6Și iată că i-am dat ca ajutor pe
31:6
Cap. 35:34.
Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. Am dat pricepere
31:6
Cap. 28:3;
în mintea tuturor celor ce sunt iscusiţi, ca să facă tot ce ţi-am poruncit: 7cortul
31:7
Cap. 36:8.
întâlnirii
31:7
Cap. 37:1.
, chivotul mărturiei
31:7
Cap. 37:6.
, capacul ispășirii care va fi deasupra lui și toate uneltele cortului; 8masa
31:8
Cap. 37:10.
cu uneltele ei
31:8
Cap. 37:17.
, sfeșnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii; 9altarul
31:9
Cap. 38:1.
arderilor-de-tot cu toate uneltele lui, ligheanul
31:9
Cap. 38:8.
cu piciorul lui; 10veșmintele
31:10
Cap. 39:1,41.
pentru slujbă, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoţești; 11untdelemnul
31:11
Cap. 30:25,31;
pentru ungere și tămâia
31:11
Cap. 30:34;
mirositoare pentru Sfântul Locaș. Le vor face după toate poruncile pe care ţi le-am dat.”

Ţinerea Sabatului

12Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 13„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Să

31:13
Lev. 19:3,30
26:2Ezec. 20:12,20
44:24
nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine și voi, și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. 14Să ţineţi
31:14
Cap. 20:8.
Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine
31:14
Cap. 35:2.
îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. 15Să lucrezi șase
31:15
Cap. 20:9.
zile, dar a
31:15
Gen. 2:220:10
șaptea este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pedepsit cu moartea. 16Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. 17Aceasta va fi între Mine și copiii lui Israel un semn
31:17
Vers. 13.
veșnic, căci în șase
31:17
Gen. 1:31
2:2
zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea S-a odihnit și a răsuflat.’”

Tablele Legii

18Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele

31:18
Cap. 24:12;
două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

32

Viţelul de aur

321Poporul, văzând că Moise

32:1
Cap. 24:18.
zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis
32:1
Fapte 7:40
: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să
32:1
Cap. 13:21.
meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!” 2Aaron le-a răspuns: „Scoateţi
32:2
Jud. 8:24-27
cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceţi-i la mine.” 3Și toţi și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aaron. 4El
32:4
Cap. 20:23.
i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un viţel turnat. Și ei au zis: „Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!” 5Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a
32:5
Lev. 23:2,4,21,372 Împ. 10:292 Cron. 30:5
strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!” 6A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă și au adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire
32:6
1 Cor. 10:7
. Poporul a șezut de a mâncat și a băut; apoi s-au sculat să joace.

Mânia lui Dumnezeu

7Domnul a zis lui Moise

32:7
Vers. 1. Cap. 33:1.
: „Scoală și coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a
32:7
Gen. 6:11,12Deut. 4:16
32:5Jud. 2:19Osea 9:9
stricat. 8Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o
32:8
Cap. 20:3,4,23.
poruncisem Eu; și-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: ‘Israele
32:8
1 Împ. 12:28
, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!’” 9Domnul a zis lui Moise: „Văd
32:9
Cap. 38:3,5;
că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 10Acum
32:10
Deut. 9:14,19
, lasă-Mă; mânia
32:10
Cap. 22:24.
Mea are să se aprindă împotriva lor și-i voi mistui, dar pe
32:10
Num. 14:12
tine te voi face strămoșul unui neam mare.” 11Moise
32:11
Deut. 9:18,26-29Ps. 74:1,2
106:23
s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? 12Pentru ce
32:12
Num. 14:13Deut. 9:28
32:27
să zică egiptenii: ‘Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi și ca să-i șteargă de pe faţa pământului’? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale și
32:12
Vers. 14.
lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău. 13Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te
32:13
Gen. 22:16Evr. 6:13
pe Tine Însuţi: ‘Voi
32:13
Gen. 12:7
13:15
15:7,18
26:4
28:13
35:11,12
înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată ţara aceasta de care am vorbit, și ei o vor stăpâni în veac.’” 14Și Domnul S-a
32:14
Deut. 32:262 Sam. 24:161 Cron. 21:15Ps. 106:45Ier. 18:8
26:13,19Ioel 2:13Iona 3:10
4:2
lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.

Mânia lui Moise

15Moise

32:15
Deut. 9:15
s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părţile, pe o parte și pe alta. 16Tablele
32:16
Cap. 31:18.
erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table. 17Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, și a zis lui Moise: „În tabără este un strigăt de război!” 18Moise a răspuns: „Strigătul acesta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu este glasul unor oameni care cântă!” 19Și, pe când se apropia de tabără, a văzut
32:19
Deut. 9:16,17
viţelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. 20A luat
32:20
Deut. 9:21
viţelul pe care-l făcuseră ei și l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe faţa apei și a dat-o copiilor lui Israel s-o bea. 21Moise a zis lui Aaron
32:21
Gen. 20:9
26:10
: „Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?” 22Aaron a răspuns: „Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu singur
32:22
Cap. 14:11;
știi că poporul acesta este pornit la rău. 23Ei mi-au zis
32:23
Vers. 1.
: ‘Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!’ 24Eu le-am zis: ‘Cine are aur să-l scoată!’ Și mi l-au dat; l-am aruncat în foc și din el a
32:24
Vers. 1.
ieșit viţelul acesta.”

Măcelul

25Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu

32:25
2 Cron. 28:19
, spre batjocura vrăjmașilor săi; 26s-a așezat la ușa taberei și a zis: „Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Și toţi copiii lui Levi s-au strâns la el. 27El le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi și străbateţi tabăra de la o poartă la alta și fiecare să
32:27
Num. 25:5Deut. 33:9
omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa.’” 28Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor. 29Moise
32:29
Num. 25:11-13Deut. 13:6-11
33:9,101 Sam. 15:18,22Prov. 21:3Zah. 13:3Mat. 10:37
a zis: „Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”

Moise se roagă pentru popor

30A doua zi, Moise a zis poporului

32:30
1 Sam. 12:20,23Luca 15:18
: „Aţi făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate
32:30
2 Sam. 16:12Amos 5:15
că voi
32:30
Num. 25:13
căpăta iertare pentru păcatul vostru.” 31Moise s-a
32:31
Deut. 9:18
întors la Domnul și a zis: „Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Și-au făcut un dumnezeu
32:31
Cap. 20:2.
de aur. 32Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă
32:32
Ps. 69:28Rom. 9:3
din
32:32
Ps. 56:8
139:16Dan. 12:1Filip. 4:3Apoc. 3:5
13:8
17:8
20:12,15
21:27
22:19
cartea Ta pe care ai scris-o!” 33Domnul a zis lui Moise: „Pe
32:33
Lev. 23:30Ezec. 18:4
cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea. 34Du-te dar și du poporul unde ţi-am spus. Iată
32:34
Cap. 33:2.
, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua
32:34
Deut. 32:35Amos 3:14Rom. 2:5,6
răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!” 35Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că
32:35
2 Sam. 12:9Fapte 7:41
făcuse viţelul făurit de Aaron.