Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

Rânduirea meșterilor

311Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Să

31:2
Cap. 35:30;
36:1
știi că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul
31:2
1 Cron. 2:20
lui Hur, din seminţia lui Iuda. 3L-am umplut
31:3
Cap. 35:31.
1 Împ. 7:14
cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere și știinţă pentru tot felul de lucrări, 4i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, 5să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. 6Și iată că i-am dat ca ajutor pe
31:6
Cap. 35:34.

Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. Am dat pricepere
31:6
Cap. 28:3;
35:10,35
36:1
în mintea tuturor celor ce sunt iscusiţi, ca să facă tot ce ţi-am poruncit: 7cortul
31:7
Cap. 36:8.

întâlnirii
31:7
Cap. 37:1.

, chivotul mărturiei
31:7
Cap. 37:6.

, capacul ispășirii care va fi deasupra lui și toate uneltele cortului; 8masa
31:8
Cap. 37:10.

cu uneltele ei
31:8
Cap. 37:17.

, sfeșnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii; 9altarul
31:9
Cap. 38:1.

arderilor-de-tot cu toate uneltele lui, ligheanul
31:9
Cap. 38:8.

cu piciorul lui; 10veșmintele
31:10
Cap. 39:1,41.
Num. 4:5,6
pentru slujbă, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoţești; 11untdelemnul
31:11
Cap. 30:25,31;
37:29
pentru ungere și tămâia
31:11
Cap. 30:34;
37:29
mirositoare pentru Sfântul Locaș. Le vor face după toate poruncile pe care ţi le-am dat.”

Ţinerea Sabatului

12Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 13„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Să

31:13
Lev. 19:3,30
26:2Ezec. 20:12,20
44:24
nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine și voi, și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. 14Să ţineţi
31:14
Cap. 20:8.
Deut. 5:12Ezec. 20:12
Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine
31:14
Cap. 35:2.
Num. 15:35
îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. 15Să lucrezi șase
31:15
Cap. 20:9.

zile, dar a
31:15
Gen. 2:220:10
șaptea este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pedepsit cu moartea. 16Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. 17Aceasta va fi între Mine și copiii lui Israel un semn
31:17
Vers. 13.
Ezec. 20:12,20
veșnic, căci în șase
31:17
Gen. 1:31
2:2
zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea S-a odihnit și a răsuflat.’”

Tablele Legii

18Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele

31:18
Cap. 24:12;
32:15,16
34:28,29Deut. 4:13
5:22
9:10,112 Cor. 3:3
două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.