Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Viţelul de aur

321Poporul, văzând că Moise

32:1
Cap. 24:18.
Deut. 9:9
zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis
32:1
Fapte 7:40
: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să
32:1
Cap. 13:21.

meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!” 2Aaron le-a răspuns: „Scoateţi
32:2
Jud. 8:24-27
cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceţi-i la mine.” 3Și toţi și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aaron. 4El
32:4
Cap. 20:23.
Deut. 9:16Jud. 17:3,41 Împ. 12:28Neem. 9:18Ps. 106:19Is. 46:6Fapte 7:41Rom. 1:23
i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un viţel turnat. Și ei au zis: „Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!” 5Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a
32:5
Lev. 23:2,4,21,372 Împ. 10:292 Cron. 30:5
strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!” 6A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă și au adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire
32:6
1 Cor. 10:7
. Poporul a șezut de a mâncat și a băut; apoi s-au sculat să joace.

Mânia lui Dumnezeu

7Domnul a zis lui Moise

32:7
Vers. 1. Cap. 33:1.
Deut. 9:12Dan. 9:24
: „Scoală și coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a
32:7
Gen. 6:11,12Deut. 4:16
32:5Jud. 2:19Osea 9:9
stricat. 8Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o
32:8
Cap. 20:3,4,23.
Deut. 9:16
poruncisem Eu; și-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: ‘Israele
32:8
1 Împ. 12:28
, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!’” 9Domnul a zis lui Moise: „Văd
32:9
Cap. 38:3,5;
34:9Deut. 9:6,13
31:272 Cron. 30:8Is. 48:4Fapte 7:51
că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 10Acum
32:10
Deut. 9:14,19
, lasă-Mă; mânia
32:10
Cap. 22:24.

Mea are să se aprindă împotriva lor și-i voi mistui, dar pe
32:10
Num. 14:12
tine te voi face strămoșul unui neam mare.” 11Moise
32:11
Deut. 9:18,26-29Ps. 74:1,2
106:23
s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? 12Pentru ce
32:12
Num. 14:13Deut. 9:28
32:27
să zică egiptenii: ‘Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi și ca să-i șteargă de pe faţa pământului’? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale și
32:12
Vers. 14.

lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău. 13Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te
32:13
Gen. 22:16Evr. 6:13
pe Tine Însuţi: ‘Voi
32:13
Gen. 12:7
13:15
15:7,18
26:4
28:13
35:11,12
înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată ţara aceasta de care am vorbit, și ei o vor stăpâni în veac.’” 14Și Domnul S-a
32:14
Deut. 32:262 Sam. 24:161 Cron. 21:15Ps. 106:45Ier. 18:8
26:13,19Ioel 2:13Iona 3:10
4:2
lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.

Mânia lui Moise

15Moise

32:15
Deut. 9:15
s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părţile, pe o parte și pe alta. 16Tablele
32:16
Cap. 31:18.

erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table. 17Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, și a zis lui Moise: „În tabără este un strigăt de război!” 18Moise a răspuns: „Strigătul acesta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu este glasul unor oameni care cântă!” 19Și, pe când se apropia de tabără, a văzut
32:19
Deut. 9:16,17
viţelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. 20A luat
32:20
Deut. 9:21
viţelul pe care-l făcuseră ei și l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe faţa apei și a dat-o copiilor lui Israel s-o bea. 21Moise a zis lui Aaron
32:21
Gen. 20:9
26:10
: „Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?” 22Aaron a răspuns: „Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu singur
32:22
Cap. 14:11;
15:24
16:2,20,28
17:2,4
știi că poporul acesta este pornit la rău. 23Ei mi-au zis
32:23
Vers. 1.

: ‘Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!’ 24Eu le-am zis: ‘Cine are aur să-l scoată!’ Și mi l-au dat; l-am aruncat în foc și din el a
32:24
Vers. 1.

ieșit viţelul acesta.”

Măcelul

25Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu

32:25
2 Cron. 28:19
, spre batjocura vrăjmașilor săi; 26s-a așezat la ușa taberei și a zis: „Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Și toţi copiii lui Levi s-au strâns la el. 27El le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi și străbateţi tabăra de la o poartă la alta și fiecare să
32:27
Num. 25:5Deut. 33:9
omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa.’” 28Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor. 29Moise
32:29
Num. 25:11-13Deut. 13:6-11
33:9,101 Sam. 15:18,22Prov. 21:3Zah. 13:3Mat. 10:37
a zis: „Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”

Moise se roagă pentru popor

30A doua zi, Moise a zis poporului

32:30
1 Sam. 12:20,23Luca 15:18
: „Aţi făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate
32:30
2 Sam. 16:12Amos 5:15
că voi
32:30
Num. 25:13
căpăta iertare pentru păcatul vostru.” 31Moise s-a
32:31
Deut. 9:18
întors la Domnul și a zis: „Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Și-au făcut un dumnezeu
32:31
Cap. 20:2.

de aur. 32Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă
32:32
Ps. 69:28Rom. 9:3
din
32:32
Ps. 56:8
139:16Dan. 12:1Filip. 4:3Apoc. 3:5
13:8
17:8
20:12,15
21:27
22:19
cartea Ta pe care ai scris-o!” 33Domnul a zis lui Moise: „Pe
32:33
Lev. 23:30Ezec. 18:4
cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea. 34Du-te dar și du poporul unde ţi-am spus. Iată
32:34
Cap. 33:2.
Num. 20:16
, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua
32:34
Deut. 32:35Amos 3:14Rom. 2:5,6
răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!” 35Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că
32:35
2 Sam. 12:9Fapte 7:41
făcuse viţelul făurit de Aaron.