Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Moise se roagă pentru poporul amărât

331Domnul a zis lui Moise: „Du-te și pornește de aici cu

33:1
Cap. 32:7.

poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului; suie-te în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: ‘Seminţei
33:1
Gen. 12:7
tale o voi da!’ 2Voi
33:2
Cap. 32:34;
34:11
trimite înaintea ta un înger și voi
33:2
Deut. 7:22Ios. 24:11
izgoni pe canaaniţi, amoriţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi. 3Suie-te în
33:3
Cap. 3:8.

ţara aceasta unde curge lapte și miere. Dar
33:3
Vers. 15,17.

Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc
33:3
Cap. 32:9;
34:9Deut. 9:6,13
pe drum, căci ești un popor
33:3
Cap. 23:21;
32:10Num. 16:21,45
încăpăţânat.” 4Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toţi s-au
33:4
Num. 14:1,39
întristat și
33:4
Lev. 10:62 Sam. 19:241 Împ. 21:272 Împ. 19:1Ezra 9:3Est. 4:1,4Iov 1:20
2:12Is. 32:11Ezec. 24:17,23
26:16
nimeni nu și-a pus podoabele pe el. 5Și Domnul a zis lui Moise: „Spune copiilor lui Israel: ‘Voi
33:5
Vers. 3.

sunteţi un popor încăpăţânat; numai o clipă dacă M-aș sui în
33:5
Num. 16:45,46
mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ţi acum podoabele de pe tine, și voi
33:5
Deut. 8:2Ps. 139:23
vedea ce-ţi voi face.’” 6Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și au plecat de la muntele Horeb.

Moise mergând la cort

7Moise a luat cortul lui și l-a

33:7
Cap. 29:42,43.

întins afară din tabără, la o depărtare oarecare; l-a numit cortul întâlnirii. Și toţi cei ce
33:7
Deut. 4:292 Sam. 21:1
întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. 8Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare; fiecare stătea la
33:8
Num. 16:27
ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise, până intra el în cort. 9Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului, și Domnul
33:9
Cap. 25:22;
31:18Ps. 99:7
vorbea cu Moise. 10Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului; tot poporul se scula și se arunca
33:10
Cap. 4:31.

cu faţa la pământ la ușa cortului lui. 11Domnul
33:11
Gen. 32:30Num. 12:8Deut. 34:10
vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi, Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.

Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu

12Moise a zis Domnului: „Iată

33:12
Cap. 32:34.

, Tu îmi zici: ‘Du pe poporul acesta!’ Și nu-mi arăţi pe cine vei trimite cu mine. Însă Tu ai zis: ‘Eu
33:12
Vers. 17.
Gen. 18:19Ps. 1:6Ier. 1:5Ioan 10:14,152 Tim. 2:19
te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea Mea!’ 13Acum, dacă
33:13
Cap. 34:9.

am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi
33:13
Ps. 25:4
27:11
86:11
119:33
căile Tale; atunci Te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea Ta. Și gândește-Te că neamul acesta este poporul
33:13
Deut. 9:26,29Ioel 2:17
Tău!” 14Domnul a răspuns: „Voi merge Eu Însumi
33:14
Cap. 13:21;
40:34-38Is. 63:9
cu tine și îţi voi da
33:14
Deut. 3:20Ios. 21:44
22:4
23:1Ps. 95:11
odihnă.” 15Moise i-a zis: „Dacă
33:15
Vers. 3. Cap. 34:9.

nu mergi Tu Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. 16Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu
33:16
Num. 14:14
când vei merge Tu cu noi și când prin aceasta vom fi
33:16
Cap. 34:10.
Deut. 4:7,342 Sam. 7:231 Împ. 8:53Ps. 147:20
deosebiţi, eu și poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?” 17Domnul a zis lui Moise: „Voi
33:17
Gen. 19:21Iac. 5:16
face și ceea ce-mi ceri acum, căci ai
33:17
Vers. 16.

căpătat trecere înaintea Mea și te cunosc pe nume!” 18Moise a zis: „Arată-mi
33:18
Vers. 20.
1 Tim. 6:16
slava Ta!” 19Domnul a răspuns: „Voi
33:19
Cap. 34:5-7.
Ier. 31:14
face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă
33:19
Rom. 9:15,16,18
îndur de cine vreau să Mă îndur și am milă de cine vreau să am milă!” 20Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate
33:20
Gen. 32:30Deut. 5:24Jud. 6:22
13:22Is. 6:5Apoc. 1:16,17
omul să Mă vadă și să trăiască!” 21Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă. 22Și când va trece slava Mea, te voi pune în
33:22
Is. 2:21
crăpătura stâncii și te voi acoperi
33:22
Ps. 91:1,4
cu mâna Mea până voi trece. 23Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu
33:23
Vers. 20.
Ioan 1:18
se poate vedea.”