Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Viţelul de aur

321Poporul, văzând că Moise

32:1
Cap. 24:18.
zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis
32:1
Fapte 7:40
: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să
32:1
Cap. 13:21.
meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!” 2Aaron le-a răspuns: „Scoateţi
32:2
Jud. 8:24-27
cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceţi-i la mine.” 3Și toţi și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aaron. 4El
32:4
Cap. 20:23.
i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un viţel turnat. Și ei au zis: „Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!” 5Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a
32:5
Lev. 23:2,4,21,372 Împ. 10:292 Cron. 30:5
strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!” 6A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă și au adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire
32:6
1 Cor. 10:7
. Poporul a șezut de a mâncat și a băut; apoi s-au sculat să joace.

Mânia lui Dumnezeu

7Domnul a zis lui Moise

32:7
Vers. 1. Cap. 33:1.
: „Scoală și coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a
32:7
Gen. 6:11,12Deut. 4:16
32:5Jud. 2:19Osea 9:9
stricat. 8Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o
32:8
Cap. 20:3,4,23.
poruncisem Eu; și-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: ‘Israele
32:8
1 Împ. 12:28
, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!’” 9Domnul a zis lui Moise: „Văd
32:9
Cap. 38:3,5;
că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 10Acum
32:10
Deut. 9:14,19
, lasă-Mă; mânia
32:10
Cap. 22:24.
Mea are să se aprindă împotriva lor și-i voi mistui, dar pe
32:10
Num. 14:12
tine te voi face strămoșul unui neam mare.” 11Moise
32:11
Deut. 9:18,26-29Ps. 74:1,2
106:23
s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? 12Pentru ce
32:12
Num. 14:13Deut. 9:28
32:27
să zică egiptenii: ‘Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi și ca să-i șteargă de pe faţa pământului’? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale și
32:12
Vers. 14.
lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău. 13Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te
32:13
Gen. 22:16Evr. 6:13
pe Tine Însuţi: ‘Voi
32:13
Gen. 12:7
13:15
15:7,18
26:4
28:13
35:11,12
înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată ţara aceasta de care am vorbit, și ei o vor stăpâni în veac.’” 14Și Domnul S-a
32:14
Deut. 32:262 Sam. 24:161 Cron. 21:15Ps. 106:45Ier. 18:8
26:13,19Ioel 2:13Iona 3:10
4:2
lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.

Mânia lui Moise

15Moise

32:15
Deut. 9:15
s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părţile, pe o parte și pe alta. 16Tablele
32:16
Cap. 31:18.
erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table. 17Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, și a zis lui Moise: „În tabără este un strigăt de război!” 18Moise a răspuns: „Strigătul acesta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu este glasul unor oameni care cântă!” 19Și, pe când se apropia de tabără, a văzut
32:19
Deut. 9:16,17
viţelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. 20A luat
32:20
Deut. 9:21
viţelul pe care-l făcuseră ei și l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe faţa apei și a dat-o copiilor lui Israel s-o bea. 21Moise a zis lui Aaron
32:21
Gen. 20:9
26:10
: „Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?” 22Aaron a răspuns: „Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu singur
32:22
Cap. 14:11;
știi că poporul acesta este pornit la rău. 23Ei mi-au zis
32:23
Vers. 1.
: ‘Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!’ 24Eu le-am zis: ‘Cine are aur să-l scoată!’ Și mi l-au dat; l-am aruncat în foc și din el a
32:24
Vers. 1.
ieșit viţelul acesta.”

Măcelul

25Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu

32:25
2 Cron. 28:19
, spre batjocura vrăjmașilor săi; 26s-a așezat la ușa taberei și a zis: „Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Și toţi copiii lui Levi s-au strâns la el. 27El le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi și străbateţi tabăra de la o poartă la alta și fiecare să
32:27
Num. 25:5Deut. 33:9
omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa.’” 28Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor. 29Moise
32:29
Num. 25:11-13Deut. 13:6-11
33:9,101 Sam. 15:18,22Prov. 21:3Zah. 13:3Mat. 10:37
a zis: „Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”

Moise se roagă pentru popor

30A doua zi, Moise a zis poporului

32:30
1 Sam. 12:20,23Luca 15:18
: „Aţi făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate
32:30
2 Sam. 16:12Amos 5:15
că voi
32:30
Num. 25:13
căpăta iertare pentru păcatul vostru.” 31Moise s-a
32:31
Deut. 9:18
întors la Domnul și a zis: „Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Și-au făcut un dumnezeu
32:31
Cap. 20:2.
de aur. 32Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă
32:32
Ps. 69:28Rom. 9:3
din
32:32
Ps. 56:8
139:16Dan. 12:1Filip. 4:3Apoc. 3:5
13:8
17:8
20:12,15
21:27
22:19
cartea Ta pe care ai scris-o!” 33Domnul a zis lui Moise: „Pe
32:33
Lev. 23:30Ezec. 18:4
cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea. 34Du-te dar și du poporul unde ţi-am spus. Iată
32:34
Cap. 33:2.
, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua
32:34
Deut. 32:35Amos 3:14Rom. 2:5,6
răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!” 35Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că
32:35
2 Sam. 12:9Fapte 7:41
făcuse viţelul făurit de Aaron.

33

Moise se roagă pentru poporul amărât

331Domnul a zis lui Moise: „Du-te și pornește de aici cu

33:1
Cap. 32:7.
poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului; suie-te în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: ‘Seminţei
33:1
Gen. 12:7
tale o voi da!’ 2Voi
33:2
Cap. 32:34;
trimite înaintea ta un înger și voi
33:2
Deut. 7:22Ios. 24:11
izgoni pe canaaniţi, amoriţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi. 3Suie-te în
33:3
Cap. 3:8.
ţara aceasta unde curge lapte și miere. Dar
33:3
Vers. 15,17.
Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc
33:3
Cap. 32:9;
pe drum, căci ești un popor
33:3
Cap. 23:21;
încăpăţânat.” 4Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toţi s-au
33:4
Num. 14:1,39
întristat și
33:4
Lev. 10:62 Sam. 19:241 Împ. 21:272 Împ. 19:1Ezra 9:3Est. 4:1,4Iov 1:20
2:12Is. 32:11Ezec. 24:17,23
26:16
nimeni nu și-a pus podoabele pe el. 5Și Domnul a zis lui Moise: „Spune copiilor lui Israel: ‘Voi
33:5
Vers. 3.
sunteţi un popor încăpăţânat; numai o clipă dacă M-aș sui în
33:5
Num. 16:45,46
mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ţi acum podoabele de pe tine, și voi
33:5
Deut. 8:2Ps. 139:23
vedea ce-ţi voi face.’” 6Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și au plecat de la muntele Horeb.

Moise mergând la cort

7Moise a luat cortul lui și l-a

33:7
Cap. 29:42,43.
întins afară din tabără, la o depărtare oarecare; l-a numit cortul întâlnirii. Și toţi cei ce
33:7
Deut. 4:292 Sam. 21:1
întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. 8Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare; fiecare stătea la
33:8
Num. 16:27
ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise, până intra el în cort. 9Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului, și Domnul
33:9
Cap. 25:22;
vorbea cu Moise. 10Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului; tot poporul se scula și se arunca
33:10
Cap. 4:31.
cu faţa la pământ la ușa cortului lui. 11Domnul
33:11
Gen. 32:30Num. 12:8Deut. 34:10
vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi, Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.

Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu

12Moise a zis Domnului: „Iată

33:12
Cap. 32:34.
, Tu îmi zici: ‘Du pe poporul acesta!’ Și nu-mi arăţi pe cine vei trimite cu mine. Însă Tu ai zis: ‘Eu
33:12
Vers. 17.
te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea Mea!’ 13Acum, dacă
33:13
Cap. 34:9.
am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi
33:13
Ps. 25:4
27:11
86:11
119:33
căile Tale; atunci Te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea Ta. Și gândește-Te că neamul acesta este poporul
33:13
Deut. 9:26,29Ioel 2:17
Tău!” 14Domnul a răspuns: „Voi merge Eu Însumi
33:14
Cap. 13:21;
cu tine și îţi voi da
33:14
Deut. 3:20Ios. 21:44
22:4
23:1Ps. 95:11
odihnă.” 15Moise i-a zis: „Dacă
33:15
Vers. 3. Cap. 34:9.
nu mergi Tu Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. 16Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu
33:16
Num. 14:14
când vei merge Tu cu noi și când prin aceasta vom fi
33:16
Cap. 34:10.
deosebiţi, eu și poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?” 17Domnul a zis lui Moise: „Voi
33:17
Gen. 19:21Iac. 5:16
face și ceea ce-mi ceri acum, căci ai
33:17
Vers. 16.
căpătat trecere înaintea Mea și te cunosc pe nume!” 18Moise a zis: „Arată-mi
33:18
Vers. 20.
slava Ta!” 19Domnul a răspuns: „Voi
33:19
Cap. 34:5-7.
face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă
33:19
Rom. 9:15,16,18
îndur de cine vreau să Mă îndur și am milă de cine vreau să am milă!” 20Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate
33:20
Gen. 32:30Deut. 5:24Jud. 6:22
13:22Is. 6:5Apoc. 1:16,17
omul să Mă vadă și să trăiască!” 21Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă. 22Și când va trece slava Mea, te voi pune în
33:22
Is. 2:21
crăpătura stâncii și te voi acoperi
33:22
Ps. 91:1,4
cu mâna Mea până voi trece. 23Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu
33:23
Vers. 20.
se poate vedea.”

34

Noile table

341Domnul a zis lui Moise: „Taie

34:1
Cap. 32:16,19.
două table de piatră ca cele dintâi și Eu
34:1
Vers. 28.
voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat. 2Fii gata dis-de-dimineaţă și suie-te de dimineaţă pe muntele Sinai
34:2
Cap. 19:20;
; să stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui. 3Nimeni să nu se suie cu tine și nimeni să nu se arate pe tot muntele
34:3
Cap. 19:12,13,21.
, și nici boi, nici oi să nu pască pe lângă muntele acesta.” 4Moise a tăiat două table de piatră ca și cele dintâi; s-a sculat dis-de-dimineaţă și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. 5Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit
34:5
Cap. 33:19.
Numele Domnului. 6Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu
34:6
Num. 14:182 Cron. 30:9Neem. 9:17Ps. 86:15
103:8
111:4
112:4
116:5
145:8Ioel 2:13
plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate
34:6
Ps. 31:19Rom. 2:4
și credincioșie
34:6
Ps. 57:10
108:4
, 7care
34:7
Cap. 20:6.
Își ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă
34:7
Ps. 103:3
30:4Dan. 9:9Efes. 4:321 Ioan 1:9
fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește
34:7
Cap. 23:7,21.
pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea părinţilor în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!”

Înnoirea legământului

8Îndată, Moise s-a plecat

34:8
Cap. 4:31.
până la pământ și s-a închinat. 9El a zis: „Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul
34:9
Cap. 33:15,16.
nostru, Doamne; poporul acesta este în adevăr un popor încăpăţânat
34:9
Cap. 33:3.
, dar iartă-ne fărădelegile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea
34:9
Deut. 32:9Ps. 28:9
33:12
78:62
94:14Ier. 10:16Zah. 2:12
Ta!” 10Domnul a răspuns: „Iată, Eu fac
34:10
Deut. 5:2
29:12,14
un legământ. Voi face în faţa întregului popor minuni
34:10
Deut. 4:322 Sam. 7:23Ps. 77:14
78:12
147:20
care n-au avut loc în nicio ţară și la niciun neam; tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate
34:10
Deut. 10:21Ps. 145:6Is. 64:3
. 11Ia seama la ceea ce-ţi poruncesc
34:11
Deut. 5:32
6:3,25
12:28,32
28:1
azi. Iată, voi
34:11
Cap. 33:2.
izgoni dinaintea ta pe amoriţi, canaaniţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi. 12Să nu cumva să
34:12
Cap. 23:32.
faci legământ cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă
34:12
Cap. 23:33.
pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău. 13Dimpotrivă, să le dărâmaţi
34:13
Cap. 23:24.
altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idolești și să le trântiţi la pământ
34:13
Deut. 7:5
12:2Jud. 6:252 Împ. 18:4
23:142 Cron. 31:1
34:3,4
idolii. 14Să nu te închini
34:14
Cap. 20:3,5.
înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numește gelos
34:14
Is. 9:6
57:15
, este un Dumnezeu
34:14
Cap. 20:5.
gelos. 15Ferește-te
34:15
Vers. 12.
să faci legământ cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind
34:15
Deut. 31:16Jud. 2:17Ier. 3:9Ezec. 6:9
înaintea dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească
34:15
Num. 25:21 Cor. 10:27
și pe tine și să mănânci
34:15
Ps. 106:281 Cor. 8:4,7,10
din jertfele lor; 16ca nu cumva să iei din fetele
34:16
Deut. 7:31 Împ. 11:2Ezra 9:2Neem. 13:25
lor neveste fiilor tăi și, astfel, fetele lor, curvind
34:16
Num. 25:1,21 Împ. 11:4
înaintea dumnezeilor lor, să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. 17Să nu-ţi faci
34:17
Cap. 32:8.
un dumnezeu turnat.

Sărbătorile

18Să ţii Sărbătoarea Azimilor

34:18
Cap. 12:15;
: timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit, căci în luna spicelor
34:18
Cap. 13:4.
ai ieșit din Egipt. 19Orice întâi
34:19
Cap. 13:2,12;
născut este al Meu, chiar orice întâi născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi. 20Să răscumperi cu un miel pe întâiul născut
34:20
Cap. 13:13.
al măgăriţei, iar dacă nu-l răscumperi, să-i frângi gâtul. Să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi și să nu te înfăţișezi cu mâinile
34:20
Cap. 23:15.
goale înaintea Mea. 21Șase zile
34:21
Cap. 20:9;
să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești, chiar în vremea aratului și a seceratului. 22Să ţii
34:22
Cap. 23:16.
Sărbătoarea Săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul grâului, și Sărbătoarea Strângerii Roadelor la sfârșitul anului. 23De trei
34:23
Cap. 23:14,17.
ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 24Căci voi
34:24
Cap. 33:2.
izgoni neamurile dinaintea ta și-ţi voi
34:24
Deut. 12:20
19:8
întinde hotarele și nimeni nu-ţi va
34:24
Gen. 35:52 Cron. 17:10Prov. 16:7Fapte 18:10
pofti ţara în timpul când te vei sui de trei ori pe an ca să te înfăţișezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. 25Să n-aduci
34:25
Cap. 23:18.
cu pâine dospită sângele dobitocului jertfit în cinstea Mea, și carnea din
34:25
Cap. 12:10.
jertfa praznicului Paștelor să nu fie ţinută în timpul nopţii până dimineaţa. 26Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
34:26
Cap. 23:19.
celor dintâi roade ale pământului.

Iedul

34:26
Cap. 23:19.
să nu-l fierbi în laptele mamei lui.” 27Domnul a zis lui Moise: „Scrie-ţi cuvintele
34:27
Vers. 10.
acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel!” 28Moise
34:28
Cap. 24:18.
a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a
34:28
Vers. 1. Cap. 31:18;
scris pe table cuvintele legământului, Cele Zece Porunci.

Slava lui Moise

29Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două

34:29
Cap. 32:15.
table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea
34:29
Mat. 17:22 Cor. 3:7,13
feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. 30Aaron și toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feţei lui strălucea și se temeau să se apropie de el. 31Moise i-a chemat; Aaron și toţi fruntașii adunării s-au întors la el, și el le-a vorbit. 32După aceea, toţi copiii lui Israel s-au apropiat, și el
34:32
Cap. 24:3.
le-a dat toate poruncile, pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. 33Când a încetat să le vorbească, și-a pus o maramă
34:33
2 Cor. 3:13
pe faţă. 34Când intra
34:34
2 Cor. 3:16
Moise înaintea Domnului ca să-I vorbească, își scotea marama până ce ieșea; iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. 35Copiii lui Israel se uitau la faţa lui Moise și vedeau că pielea feţei lui strălucea, și Moise își punea iarăși marama pe faţă până ce intra ca să vorbească cu Domnul.