Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Noile table

341Domnul a zis lui Moise: „Taie

34:1
Cap. 32:16,19.
Deut. 10:1
două table de piatră ca cele dintâi și Eu
34:1
Vers. 28.
Deut. 10:2,4
voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat. 2Fii gata dis-de-dimineaţă și suie-te de dimineaţă pe muntele Sinai
34:2
Cap. 19:20;
24:12
; să stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui. 3Nimeni să nu se suie cu tine și nimeni să nu se arate pe tot muntele
34:3
Cap. 19:12,13,21.

, și nici boi, nici oi să nu pască pe lângă muntele acesta.” 4Moise a tăiat două table de piatră ca și cele dintâi; s-a sculat dis-de-dimineaţă și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. 5Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit
34:5
Cap. 33:19.
Num. 14:17
Numele Domnului. 6Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu
34:6
Num. 14:182 Cron. 30:9Neem. 9:17Ps. 86:15
103:8
111:4
112:4
116:5
145:8Ioel 2:13
plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate
34:6
Ps. 31:19Rom. 2:4
și credincioșie
34:6
Ps. 57:10
108:4
, 7care
34:7
Cap. 20:6.
Deut. 5:10Ps. 86:15Ier. 32:18Dan. 9:4
Își ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă
34:7
Ps. 103:3
30:4Dan. 9:9Efes. 4:321 Ioan 1:9
fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește
34:7
Cap. 23:7,21.
Ios. 24:19Iov 10:14Mica 6:11Naum 1:3
pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea părinţilor în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!”

Înnoirea legământului

8Îndată, Moise s-a plecat

34:8
Cap. 4:31.

până la pământ și s-a închinat. 9El a zis: „Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul
34:9
Cap. 33:15,16.

nostru, Doamne; poporul acesta este în adevăr un popor încăpăţânat
34:9
Cap. 33:3.

, dar iartă-ne fărădelegile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea
34:9
Deut. 32:9Ps. 28:9
33:12
78:62
94:14Ier. 10:16Zah. 2:12
Ta!” 10Domnul a răspuns: „Iată, Eu fac
34:10
Deut. 5:2
29:12,14
un legământ. Voi face în faţa întregului popor minuni
34:10
Deut. 4:322 Sam. 7:23Ps. 77:14
78:12
147:20
care n-au avut loc în nicio ţară și la niciun neam; tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate
34:10
Deut. 10:21Ps. 145:6Is. 64:3
. 11Ia seama la ceea ce-ţi poruncesc
34:11
Deut. 5:32
6:3,25
12:28,32
28:1
azi. Iată, voi
34:11
Cap. 33:2.

izgoni dinaintea ta pe amoriţi, canaaniţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi. 12Să nu cumva să
34:12
Cap. 23:32.
Deut. 7:2Jud. 2:2
faci legământ cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă
34:12
Cap. 23:33.

pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău. 13Dimpotrivă, să le dărâmaţi
34:13
Cap. 23:24.
Deut. 12:3Jud. 2:2
altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idolești și să le trântiţi la pământ
34:13
Deut. 7:5
12:2Jud. 6:252 Împ. 18:4
23:142 Cron. 31:1
34:3,4
idolii. 14Să nu te închini
34:14
Cap. 20:3,5.

înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numește gelos
34:14
Is. 9:6
57:15
, este un Dumnezeu
34:14
Cap. 20:5.

gelos. 15Ferește-te
34:15
Vers. 12.

să faci legământ cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind
34:15
Deut. 31:16Jud. 2:17Ier. 3:9Ezec. 6:9
înaintea dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească
34:15
Num. 25:21 Cor. 10:27
și pe tine și să mănânci
34:15
Ps. 106:281 Cor. 8:4,7,10
din jertfele lor; 16ca nu cumva să iei din fetele
34:16
Deut. 7:31 Împ. 11:2Ezra 9:2Neem. 13:25
lor neveste fiilor tăi și, astfel, fetele lor, curvind
34:16
Num. 25:1,21 Împ. 11:4
înaintea dumnezeilor lor, să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. 17Să nu-ţi faci
34:17
Cap. 32:8.
Lev. 19:4
un dumnezeu turnat.

Sărbătorile

18Să ţii Sărbătoarea Azimilor

34:18
Cap. 12:15;
23:15
: timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit, căci în luna spicelor
34:18
Cap. 13:4.

ai ieșit din Egipt. 19Orice întâi
34:19
Cap. 13:2,12;
22:29Ezec. 44:30Luca 2:23
născut este al Meu, chiar orice întâi născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi. 20Să răscumperi cu un miel pe întâiul născut
34:20
Cap. 13:13.
Num. 18:15
al măgăriţei, iar dacă nu-l răscumperi, să-i frângi gâtul. Să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi și să nu te înfăţișezi cu mâinile
34:20
Cap. 23:15.
Deut. 16:161 Sam. 9:7,82 Sam. 24:24
goale înaintea Mea. 21Șase zile
34:21
Cap. 20:9;
23:12
35:2Deut. 5:12,13Luca 13:14
să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești, chiar în vremea aratului și a seceratului. 22Să ţii
34:22
Cap. 23:16.
Deut. 16:10,13
Sărbătoarea Săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul grâului, și Sărbătoarea Strângerii Roadelor la sfârșitul anului. 23De trei
34:23
Cap. 23:14,17.
Deut. 16:16
ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 24Căci voi
34:24
Cap. 33:2.
Lev. 18:24Deut. 7:1Ps. 78:55
80:8
izgoni neamurile dinaintea ta și-ţi voi
34:24
Deut. 12:20
19:8
întinde hotarele și nimeni nu-ţi va
34:24
Gen. 35:52 Cron. 17:10Prov. 16:7Fapte 18:10
pofti ţara în timpul când te vei sui de trei ori pe an ca să te înfăţișezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. 25Să n-aduci
34:25
Cap. 23:18.

cu pâine dospită sângele dobitocului jertfit în cinstea Mea, și carnea din
34:25
Cap. 12:10.

jertfa praznicului Paștelor să nu fie ţinută în timpul nopţii până dimineaţa. 26Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
34:26
Cap. 23:19.
Deut. 26:2,10
celor dintâi roade ale pământului.

Iedul

34:26
Cap. 23:19.
Deut. 14:21
să nu-l fierbi în laptele mamei lui.” 27Domnul a zis lui Moise: „Scrie-ţi cuvintele
34:27
Vers. 10.
Deut. 4:13
31:9
acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel!” 28Moise
34:28
Cap. 24:18.
Deut. 9:9,18
a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a
34:28
Vers. 1. Cap. 31:18;
32:16Deut. 4:13
10:2,4
scris pe table cuvintele legământului, Cele Zece Porunci.

Slava lui Moise

29Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două

34:29
Cap. 32:15.

table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea
34:29
Mat. 17:22 Cor. 3:7,13
feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. 30Aaron și toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feţei lui strălucea și se temeau să se apropie de el. 31Moise i-a chemat; Aaron și toţi fruntașii adunării s-au întors la el, și el le-a vorbit. 32După aceea, toţi copiii lui Israel s-au apropiat, și el
34:32
Cap. 24:3.

le-a dat toate poruncile, pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. 33Când a încetat să le vorbească, și-a pus o maramă
34:33
2 Cor. 3:13
pe faţă. 34Când intra
34:34
2 Cor. 3:16
Moise înaintea Domnului ca să-I vorbească, își scotea marama până ce ieșea; iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. 35Copiii lui Israel se uitau la faţa lui Moise și vedeau că pielea feţei lui strălucea, și Moise își punea iarăși marama pe faţă până ce intra ca să vorbească cu Domnul.