Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Moise se roagă pentru poporul amărât

331Domnul a zis lui Moise: „Du-te și pornește de aici cu

33:1
Cap. 32:7.
poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului; suie-te în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: ‘Seminţei
33:1
Gen. 12:7
tale o voi da!’ 2Voi
33:2
Cap. 32:34;
trimite înaintea ta un înger și voi
33:2
Deut. 7:22Ios. 24:11
izgoni pe canaaniţi, amoriţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi. 3Suie-te în
33:3
Cap. 3:8.
ţara aceasta unde curge lapte și miere. Dar
33:3
Vers. 15,17.
Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc
33:3
Cap. 32:9;
pe drum, căci ești un popor
33:3
Cap. 23:21;
încăpăţânat.” 4Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toţi s-au
33:4
Num. 14:1,39
întristat și
33:4
Lev. 10:62 Sam. 19:241 Împ. 21:272 Împ. 19:1Ezra 9:3Est. 4:1,4Iov 1:20
2:12Is. 32:11Ezec. 24:17,23
26:16
nimeni nu și-a pus podoabele pe el. 5Și Domnul a zis lui Moise: „Spune copiilor lui Israel: ‘Voi
33:5
Vers. 3.
sunteţi un popor încăpăţânat; numai o clipă dacă M-aș sui în
33:5
Num. 16:45,46
mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ţi acum podoabele de pe tine, și voi
33:5
Deut. 8:2Ps. 139:23
vedea ce-ţi voi face.’” 6Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și au plecat de la muntele Horeb.

Moise mergând la cort

7Moise a luat cortul lui și l-a

33:7
Cap. 29:42,43.
întins afară din tabără, la o depărtare oarecare; l-a numit cortul întâlnirii. Și toţi cei ce
33:7
Deut. 4:292 Sam. 21:1
întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. 8Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare; fiecare stătea la
33:8
Num. 16:27
ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise, până intra el în cort. 9Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului, și Domnul
33:9
Cap. 25:22;
vorbea cu Moise. 10Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului; tot poporul se scula și se arunca
33:10
Cap. 4:31.
cu faţa la pământ la ușa cortului lui. 11Domnul
33:11
Gen. 32:30Num. 12:8Deut. 34:10
vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi, Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.

Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu

12Moise a zis Domnului: „Iată

33:12
Cap. 32:34.
, Tu îmi zici: ‘Du pe poporul acesta!’ Și nu-mi arăţi pe cine vei trimite cu mine. Însă Tu ai zis: ‘Eu
33:12
Vers. 17.
te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea Mea!’ 13Acum, dacă
33:13
Cap. 34:9.
am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi
33:13
Ps. 25:4
27:11
86:11
119:33
căile Tale; atunci Te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea Ta. Și gândește-Te că neamul acesta este poporul
33:13
Deut. 9:26,29Ioel 2:17
Tău!” 14Domnul a răspuns: „Voi merge Eu Însumi
33:14
Cap. 13:21;
cu tine și îţi voi da
33:14
Deut. 3:20Ios. 21:44
22:4
23:1Ps. 95:11
odihnă.” 15Moise i-a zis: „Dacă
33:15
Vers. 3. Cap. 34:9.
nu mergi Tu Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. 16Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu
33:16
Num. 14:14
când vei merge Tu cu noi și când prin aceasta vom fi
33:16
Cap. 34:10.
deosebiţi, eu și poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?” 17Domnul a zis lui Moise: „Voi
33:17
Gen. 19:21Iac. 5:16
face și ceea ce-mi ceri acum, căci ai
33:17
Vers. 16.
căpătat trecere înaintea Mea și te cunosc pe nume!” 18Moise a zis: „Arată-mi
33:18
Vers. 20.
slava Ta!” 19Domnul a răspuns: „Voi
33:19
Cap. 34:5-7.
face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă
33:19
Rom. 9:15,16,18
îndur de cine vreau să Mă îndur și am milă de cine vreau să am milă!” 20Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate
33:20
Gen. 32:30Deut. 5:24Jud. 6:22
13:22Is. 6:5Apoc. 1:16,17
omul să Mă vadă și să trăiască!” 21Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă. 22Și când va trece slava Mea, te voi pune în
33:22
Is. 2:21
crăpătura stâncii și te voi acoperi
33:22
Ps. 91:1,4
cu mâna Mea până voi trece. 23Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu
33:23
Vers. 20.
se poate vedea.”

34

Noile table

341Domnul a zis lui Moise: „Taie

34:1
Cap. 32:16,19.
două table de piatră ca cele dintâi și Eu
34:1
Vers. 28.
voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat. 2Fii gata dis-de-dimineaţă și suie-te de dimineaţă pe muntele Sinai
34:2
Cap. 19:20;
; să stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui. 3Nimeni să nu se suie cu tine și nimeni să nu se arate pe tot muntele
34:3
Cap. 19:12,13,21.
, și nici boi, nici oi să nu pască pe lângă muntele acesta.” 4Moise a tăiat două table de piatră ca și cele dintâi; s-a sculat dis-de-dimineaţă și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. 5Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit
34:5
Cap. 33:19.
Numele Domnului. 6Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu
34:6
Num. 14:182 Cron. 30:9Neem. 9:17Ps. 86:15
103:8
111:4
112:4
116:5
145:8Ioel 2:13
plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate
34:6
Ps. 31:19Rom. 2:4
și credincioșie
34:6
Ps. 57:10
108:4
, 7care
34:7
Cap. 20:6.
Își ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă
34:7
Ps. 103:3
30:4Dan. 9:9Efes. 4:321 Ioan 1:9
fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește
34:7
Cap. 23:7,21.
pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea părinţilor în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!”

Înnoirea legământului

8Îndată, Moise s-a plecat

34:8
Cap. 4:31.
până la pământ și s-a închinat. 9El a zis: „Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul
34:9
Cap. 33:15,16.
nostru, Doamne; poporul acesta este în adevăr un popor încăpăţânat
34:9
Cap. 33:3.
, dar iartă-ne fărădelegile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea
34:9
Deut. 32:9Ps. 28:9
33:12
78:62
94:14Ier. 10:16Zah. 2:12
Ta!” 10Domnul a răspuns: „Iată, Eu fac
34:10
Deut. 5:2
29:12,14
un legământ. Voi face în faţa întregului popor minuni
34:10
Deut. 4:322 Sam. 7:23Ps. 77:14
78:12
147:20
care n-au avut loc în nicio ţară și la niciun neam; tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate
34:10
Deut. 10:21Ps. 145:6Is. 64:3
. 11Ia seama la ceea ce-ţi poruncesc
34:11
Deut. 5:32
6:3,25
12:28,32
28:1
azi. Iată, voi
34:11
Cap. 33:2.
izgoni dinaintea ta pe amoriţi, canaaniţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi. 12Să nu cumva să
34:12
Cap. 23:32.
faci legământ cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă
34:12
Cap. 23:33.
pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău. 13Dimpotrivă, să le dărâmaţi
34:13
Cap. 23:24.
altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idolești și să le trântiţi la pământ
34:13
Deut. 7:5
12:2Jud. 6:252 Împ. 18:4
23:142 Cron. 31:1
34:3,4
idolii. 14Să nu te închini
34:14
Cap. 20:3,5.
înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numește gelos
34:14
Is. 9:6
57:15
, este un Dumnezeu
34:14
Cap. 20:5.
gelos. 15Ferește-te
34:15
Vers. 12.
să faci legământ cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind
34:15
Deut. 31:16Jud. 2:17Ier. 3:9Ezec. 6:9
înaintea dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească
34:15
Num. 25:21 Cor. 10:27
și pe tine și să mănânci
34:15
Ps. 106:281 Cor. 8:4,7,10
din jertfele lor; 16ca nu cumva să iei din fetele
34:16
Deut. 7:31 Împ. 11:2Ezra 9:2Neem. 13:25
lor neveste fiilor tăi și, astfel, fetele lor, curvind
34:16
Num. 25:1,21 Împ. 11:4
înaintea dumnezeilor lor, să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. 17Să nu-ţi faci
34:17
Cap. 32:8.
un dumnezeu turnat.

Sărbătorile

18Să ţii Sărbătoarea Azimilor

34:18
Cap. 12:15;
: timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit, căci în luna spicelor
34:18
Cap. 13:4.
ai ieșit din Egipt. 19Orice întâi
34:19
Cap. 13:2,12;
născut este al Meu, chiar orice întâi născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi. 20Să răscumperi cu un miel pe întâiul născut
34:20
Cap. 13:13.
al măgăriţei, iar dacă nu-l răscumperi, să-i frângi gâtul. Să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi și să nu te înfăţișezi cu mâinile
34:20
Cap. 23:15.
goale înaintea Mea. 21Șase zile
34:21
Cap. 20:9;
să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești, chiar în vremea aratului și a seceratului. 22Să ţii
34:22
Cap. 23:16.
Sărbătoarea Săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul grâului, și Sărbătoarea Strângerii Roadelor la sfârșitul anului. 23De trei
34:23
Cap. 23:14,17.
ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 24Căci voi
34:24
Cap. 33:2.
izgoni neamurile dinaintea ta și-ţi voi
34:24
Deut. 12:20
19:8
întinde hotarele și nimeni nu-ţi va
34:24
Gen. 35:52 Cron. 17:10Prov. 16:7Fapte 18:10
pofti ţara în timpul când te vei sui de trei ori pe an ca să te înfăţișezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. 25Să n-aduci
34:25
Cap. 23:18.
cu pâine dospită sângele dobitocului jertfit în cinstea Mea, și carnea din
34:25
Cap. 12:10.
jertfa praznicului Paștelor să nu fie ţinută în timpul nopţii până dimineaţa. 26Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga
34:26
Cap. 23:19.
celor dintâi roade ale pământului.

Iedul

34:26
Cap. 23:19.
să nu-l fierbi în laptele mamei lui.” 27Domnul a zis lui Moise: „Scrie-ţi cuvintele
34:27
Vers. 10.
acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel!” 28Moise
34:28
Cap. 24:18.
a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a
34:28
Vers. 1. Cap. 31:18;
scris pe table cuvintele legământului, Cele Zece Porunci.

Slava lui Moise

29Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două

34:29
Cap. 32:15.
table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea
34:29
Mat. 17:22 Cor. 3:7,13
feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. 30Aaron și toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feţei lui strălucea și se temeau să se apropie de el. 31Moise i-a chemat; Aaron și toţi fruntașii adunării s-au întors la el, și el le-a vorbit. 32După aceea, toţi copiii lui Israel s-au apropiat, și el
34:32
Cap. 24:3.
le-a dat toate poruncile, pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. 33Când a încetat să le vorbească, și-a pus o maramă
34:33
2 Cor. 3:13
pe faţă. 34Când intra
34:34
2 Cor. 3:16
Moise înaintea Domnului ca să-I vorbească, își scotea marama până ce ieșea; iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. 35Copiii lui Israel se uitau la faţa lui Moise și vedeau că pielea feţei lui strălucea, și Moise își punea iarăși marama pe faţă până ce intra ca să vorbească cu Domnul.

35

Sabatul

351Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le-a zis: „Iată

35:1
Cap. 34:32.
lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceţi: 2Șase
35:2
Cap. 20:9;
zile să lucraţi, dar ziua a șaptea să vă fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea. 3Să n-aprindeţi
35:3
Cap. 16:23.
foc în niciuna din locuinţele voastre în ziua Sabatului.”

Daruri pentru facerea cortului

4Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: „Iată

35:4
Cap. 25:1,2.
ce a poruncit Domnul. 5Luaţi din ce aveţi și aduceţi un prinos Domnului. Fiecare
35:5
Cap. 25:2.
să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint și aramă; 6materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subţire și păr de capră; 7piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare; lemn de salcâm, 8untdelemn pentru sfeșnic, mirodenii
35:8
Cap. 25:6.
pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare; 9pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. 10Toţi
35:10
Cap. 31:6.
cei iscusiţi dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11locașul
35:11
Cap. 26:1.
, cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui; 12chivotul
35:12
Cap. 25:10.
și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului; 13masa
35:13
Cap. 25:23;
și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 14sfeșnicul
35:14
Cap. 25:31.
cu uneltele lui, candelele lui și
35:14
Cap. 30:1.
untdelemnul pentru sfeșnic; 15altarul
35:15
Cap. 30:23.
pentru tămâie și drugii lui, untdelemnul pentru ungere și tămâia
35:15
Cap. 30:34.
mirositoare, și perdeaua ușii de afară, de la intrarea cortului; 16altarul
35:16
Cap. 27:1.
pentru arderile-de-tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui, 17pânzele
35:17
Cap. 27:9.
curţii, stâlpii ei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curţii; 18ţărușii cortului, ţărușii curţii și funiile lor; 19veșmintele
35:19
Cap. 31:10;
preoţești pentru slujba Sfântului Locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoţești.” 20Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. 21Toţi cei cu tragere
35:21
Vers. 22,26,29. Cap. 25:2;
de inimă și bunăvoinţă au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. 22Au venit îndată bărbaţii și femeile, toţi cei cu tragere de inimă și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări, salbe și tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului. 23Toţi
35:23
1 Cron. 29:8
cei ce aveau stofe (materii) vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, din in subţire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare le-au adus. 24Toţi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă au adus prinosul Domnului. Toţi cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă l-au adus. 25Toate femeile
35:25
Cap. 28:3;
iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire. 26Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. 27Fruntașii
35:27
1 Cron. 29:6Ezra 2:68
poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar; 28mirodenii
35:28
Cap. 30:23.
și untdelemn, pentru sfeșnic, pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29Toţi copiii lui Israel, bărbaţi și femei, pe care-i trăgea
35:29
Vers. 21.
inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise au adus Domnului daruri de bunăvoie.

Chemarea meșterilor

30Moise a zis copiilor lui Israel: „Să știţi că Domnul

35:30
Cap. 31:2.
a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda. 31L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere și știinţă pentru tot felul de lucrări. 32I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, 33să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. 34I-a dat și darul să înveţe pe alţii, atât lui, cât și lui Oholiab
35:34
Cap. 31:6.
, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. 35I-a umplut
35:35
Vers. 31. Cap. 31:3,6.
cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri.”