Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

Dărnicia poporului

361Beţaleel, Oholiab și toţi bărbaţii iscusiţi

36:1
Cap. 28:3;
31:6
35:10,35
în care pusese Domnul înţelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș
36:1
Cap. 25:8.

, au făcut totul după cum poruncise Domnul. 2Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab și pe toţi bărbaţii iscusiţi în mintea
36:2
Cap. 35:21,26.
1 Cron. 29:5
cărora pusese Domnul pricepere, și anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă. 3Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le aduseseră
36:3
Cap. 35:27.

copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Chiar și după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineaţă daruri de bunăvoie. 4Atunci, toţi bărbaţii iscusiţi, prinși la toate lucrările Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau 5și au venit de au spus lui Moise: „Poporul
36:5
2 Cor. 8:2,3
aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem.” 6Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. 7Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai și trecea.

Clădirea cortului

8Toţi

36:8
Cap. 26:1.

bărbaţii iscusiţi și lucrătorii au făcut cortul din zece covoare de in subţire și răsucit, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu; pe ele au ţesut heruvimi lucraţi cu măiestrie. 9Lungimea unui covor era de douăzeci și opt de coţi; iar lăţimea unui covor era de patru coţi. Toate covoarele aveau aceeași măsură. 10Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci, de asemenea, au fost prinse la un loc. 11Au făcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfârșea cea dintâi împreunare; tot așa au făcut și la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 12Au făcut cincizeci
36:12
Cap. 26:5.

de chiotori la cel dintâi covor și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare; chiotorile acestea erau una în faţa alteia. 13Au făcut cincizeci de copci de aur și au prins covoarele unul de altul cu copcile, așa încât cortul alcătuia un întreg. 14Au făcut
36:14
Cap. 26:7.

niște covoare din păr de capră, ca să slujească de acoperiș pentru cort: unsprezece covoare de acestea au făcut. 15Lungimea unui covor era de treizeci de coţi și lăţimea unui covor era de patru coţi: cele unsprezece covoare aveau aceeași măsură. 16Au prins împreună deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte șase de altă parte. 17Au făcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea o împreunare de covoare și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 18Au mai făcut și cincizeci de copci de aramă, cu care să se împreune acoperișul cortului, ca să alcătuiască un întreg. 19Au făcut
36:19
Cap. 26:14.

pentru acoperișul cortului o învelitoare de piei de berbec vopsite în roșu și o învelitoare de piei de viţel de mare, care trebuia pusă pe deasupra. 20Scândurile
36:20
Cap. 26:15.

pentru cort le-au făcut din lemn de salcâm, așezate în picioare. 21Lungimea unei scânduri era de zece coţi și lăţimea unei scânduri era de un cot și jumătate. 22Fiecare scândură avea două urechi, unite una cu alta; tot așa au făcut la toate scândurile cortului. 23Au făcut douăzeci de scânduri pentru cort, înspre partea de miazăzi. 24Au pus patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, câte două picioare sub fiecare scândură, pentru cele două urechi ale ei. 25Au făcut apoi douăzeci de scânduri pentru a doua latură a cortului, latura dinspre miazănoapte, 26cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. 27Au făcut apoi șase scânduri pentru fundul cortului, înspre apus. 28Au făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea din fund; 29acestea erau făcute din două bucăţi, începând de la partea de jos, și bine legate la vârf, printr-un cerc; la fel au făcut pentru amândouă scândurile din cele două unghiuri. 30Erau astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică șaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. 31Au făcut cinci drugi
36:31
Cap. 26:26.

din lemn de salcâm pentru scândurile uneia din laturile cortului, 32cinci drugi pentru scândurile celei de a doua laturi a cortului și cinci drugi pentru scândurile laturii cortului din fundul dinspre apus; 33drugul de la mijloc l-au făcut așa ca să treacă prin mijlocul scândurilor, de la un capăt la celălalt. 34Au poleit scândurile cu aur și verigile lor de aur le-au făcut așa ca să se poată petrece drugii prin ele, și drugii i-au poleit cu aur.

Cele două perdele

35Perdeaua

36:35
Cap. 26:31.

dinăuntru au făcut-o din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; au lucrat-o cu măiestrie și au făcut heruvimi pe ea. 36Au făcut patru stâlpi de salcâm pentru ea și i-au poleit cu aur; cârligele lor erau de aur și au turnat pentru stâlpii aceștia patru picioare de argint. 37Pentru ușa cortului au făcut o perdea
36:37
Cap. 26:36.

din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; aceasta era o lucrare făcută la gherghef. 38Au făcut cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor, iar căpătâiele și beţele lor de legătură le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramă.