Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

Facerea chivotului

371Apoi Beţaleel

37:1
Cap. 25:10.

a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi și jumătate; lăţimea, de un cot și jumătate și înălţimea, tot de un cot și jumătate. 2L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară și i-a făcut un chenar de jur împrejur. 3A turnat pentru el patru verigi de aur, pe care le-a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte. 4A făcut niște drugi de lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. 5A vârât drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul. 6A făcut și capacul ispășirii
37:6
Cap. 25:17.

din aur curat; lungimea lui era de doi coţi și jumătate și lăţimea, de un cot și jumătate. 7A făcut doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii; 8un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispășirii la cele două capete ale lui. 9Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa întoarsă spre capacul ispășirii.

Facerea mesei

10A făcut masa

37:10
Cap. 25:23.

din lemn de salcâm: lungimea ei era de doi coţi; lăţimea, de un cot și înălţimea, de un cot și jumătate. 11A poleit-o cu aur curat și i-a făcut un chenar de jur împrejur. 12I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână, pe care a făcut un chenar de jur împrejur. 13A turnat pentru masă patru verigi de aur și a pus verigile în cele patru colţuri, care erau la cele patru picioare ale ei. 14Verigile erau lângă pervaz, și în ele erau vârâţi drugii pentru ducerea mesei. 15A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei. 16A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, farfuriile
37:16
Cap. 25:29.

, căţuile, potirele și ceștile ei, care slujeau la jertfele de băutură; le-a făcut din aur curat.

Facerea sfeșnicului

17A făcut sfeșnicul

37:17
Cap. 25:31.
Zah. 4:1Apoc. 1:12-20
4:5
din aur curat; a făcut sfeșnicul din aur curat, bătut; piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. 18Din amândouă părţile lui ieșeau șase braţe: trei braţe dintr-o latură și trei braţe din cealaltă latură. 19Pe un braţ erau trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe un alt braţ, alte trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; așa era la toate cele șase braţe care ieșeau din sfeșnic. 20Pe fusul sfeșnicului erau patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. 21Era o gămălioară sub două braţe care ieșeau din sfeșnic, o gămălioară sub alte două braţe și o gămălioară sub alte două braţe; așa era la toate cele șase braţe care ieșeau din sfeșnic. 22Gămălioarele și braţele sfeșnicului erau dintr-o bucată cu el, bătut în întregime dintr-o bucată de aur curat. 23A făcut apoi cele șapte candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate din aur curat. 24A întrebuinţat un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui.

Altarul pentru tămâie

25Apoi a făcut

37:25
Cap. 30:1.
Apoc. 8:3,4
altarul pentru tămâie din lemn de salcâm: lungimea lui era de un cot și lăţimea, de un cot; era în patru muchii, și înălţimea lui era de doi coţi. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. 26L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus, cât și laturile de jur împrejur și coarnele. Și i-a făcut o cunună de jur împrejur. 27Sub cunună a făcut două verigi de aur, pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vâre în ele drugii care slujeau la ducerea lui. 28A făcut niște drugi din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. 29A făcut untdelemnul
37:29
Cap. 30:23,34.

pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir.