Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
38

Altarul pentru arderile-de-tot și ligheanul de aramă

381A făcut

38:1
Cap. 27:1.

altarul pentru arderile-de-tot din lemn de salcâm: lungimea lui era de cinci coţi și lăţimea, de cinci coţi; era în patru muchii, și înălţimea lui era de trei coţi. 2La cele patru colţuri, i-a făcut niște coarne dintr-o bucată cu el și l-a poleit cu aramă. 3A făcut toate uneltele altarului: oalele pentru cenușă, lopeţile, lighenele, furculiţele și tigăile pentru cărbuni; toate uneltele acestea le-a făcut de aramă. 4A făcut pentru altar un grătar de aramă, ca o reţea, pe care a pus-o sub pervazul altarului, începând de jos, așa că venea până la jumătatea altarului. 5A turnat apoi patru verigi, pe care le-a pus în cele patru colţuri ale grătarului de aramă, ca să vâre drugii în ele. 6A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu aramă. 7A vârât drugii în verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru. 8A făcut ligheanul
38:8
Cap. 30:18.

de aramă, cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii.

Facerea curţii

9Apoi a făcut curtea

38:9
Cap. 27:9.

. Înspre partea de miazăzi, pentru curte, erau niște pânze de in subţire răsucit, pe o lungime de o sută de coţi, 10cu douăzeci de stâlpi așezaţi pe douăzeci de picioare de aramă; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau de argint. 11Înspre partea de miazănoapte, erau o sută de coţi de pânză, cu douăzeci de stâlpi și cu cele douăzeci de picioare de aramă ale lor; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau de argint. 12Înspre partea de apus, erau cincizeci de coţi de pânză, cu zece stâlpi și cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau din argint. 13Înspre partea de răsărit, pe cei cincizeci de coţi lăţime, erau: 14pentru o aripă, cincisprezece coţi de pânză, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor, 15și pentru a doua aripă, care era în faţa ei, de cealaltă parte a porţii curţii, cincisprezece coţi de pânză, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor. 16Toate pânzele de jur împrejurul curţii erau din in subţire răsucit. 17Picioarele stâlpilor erau de aramă, cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau din argint, și căpătâiele lor erau poleite cu argint. Toţi stâlpii curţii erau legaţi între ei cu beţe de argint. 18Perdeaua de la poarta curţii cortului era o lucrătură făcută la gherghef din fir albastru, purpuriu, cărămiziu și din in subţire răsucit; avea o lungime de douăzeci de coţi și înălţimea era de cinci coţi, ca lăţimea pânzelor curţii; 19cei patru stâlpi ai ei și cele patru picioare ale lor erau din aramă; cârligele și beţele lor de legătură erau din argint, iar căpătâiele erau poleite cu argint. 20Toţi ţărușii din jurul cortului și curţii erau din aramă
38:20
Cap. 27:19.

.

Socoteala cortului

21Iată socoteala locașului

38:21
Num. 1:50,53
9:15
10:11
11:7,8
18:22 Cron. 24:6
cortului întâlnirii, făcută după porunca lui Moise, prin îngrijirea leviţilor, sub
38:21
Cap. 6:23.
Num. 4:28,33
cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron. 22Beţaleel
38:22
Cap. 31:2,6.

, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, a făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul. 23El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan, meșter la săpat în pietre, la cioplit cu meșteșug și la lucrat pe gherghef în materiile vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în in subţire. 24Tot aurul întrebuinţat la lucru pentru toate lucrările Sfântului Locaș, aur ieșit din daruri, se suia la douăzeci și nouă de talanţi și șapte sute treizeci de sicli, după siclul
38:24
Cap. 30:13,24.
Lev. 5:15
27:3,25Num. 3:47
18:16
cortului. 25Argintul celor ieșiţi la numărătoare din adunare se suia la o sută de talanţi și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 26Câte
38:26
Cap. 30:15,19.

o jumătate de siclu de cap, o jumătate de siclu, după siclul Sfântului Locaș, pentru fiecare om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, adică pentru șase sute trei mii cinci sute cincizeci
38:26
Num. 1:46
de oameni. 27Din cei o sută de talanţi de argint s-au turnat picioarele
38:27
Cap. 26:19,21,25,32.

Sfântului Locaș și picioarele perdelei dinăuntru, adică o sută de picioare la cei o sută de talanţi, câte un talant de picior. 28Și cu cei o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli s-au făcut cârligele și beţele de legătură dintre stâlpi și le-au poleit căpătâiele. 29Arama dăruită se suia la șaptezeci de talanţi și două mii patru sute de sicli. 30Din ea au făcut picioarele de la ușa cortului întâlnirii; altarul de aramă cu grătarul lui și toate uneltele altarului; 31picioarele stâlpilor curţii de jur împrejur și picioarele stâlpilor de la poarta curţii, și toţi ţărușii din jurul cortului și ai curţii.