Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

Facerea chivotului

371Apoi Beţaleel

37:1
Cap. 25:10.
a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi și jumătate; lăţimea, de un cot și jumătate și înălţimea, tot de un cot și jumătate. 2L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară și i-a făcut un chenar de jur împrejur. 3A turnat pentru el patru verigi de aur, pe care le-a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte. 4A făcut niște drugi de lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. 5A vârât drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul. 6A făcut și capacul ispășirii
37:6
Cap. 25:17.
din aur curat; lungimea lui era de doi coţi și jumătate și lăţimea, de un cot și jumătate. 7A făcut doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii; 8un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispășirii la cele două capete ale lui. 9Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa întoarsă spre capacul ispășirii.

Facerea mesei

10A făcut masa

37:10
Cap. 25:23.
din lemn de salcâm: lungimea ei era de doi coţi; lăţimea, de un cot și înălţimea, de un cot și jumătate. 11A poleit-o cu aur curat și i-a făcut un chenar de jur împrejur. 12I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână, pe care a făcut un chenar de jur împrejur. 13A turnat pentru masă patru verigi de aur și a pus verigile în cele patru colţuri, care erau la cele patru picioare ale ei. 14Verigile erau lângă pervaz, și în ele erau vârâţi drugii pentru ducerea mesei. 15A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei. 16A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, farfuriile
37:16
Cap. 25:29.
, căţuile, potirele și ceștile ei, care slujeau la jertfele de băutură; le-a făcut din aur curat.

Facerea sfeșnicului

17A făcut sfeșnicul

37:17
Cap. 25:31.
din aur curat; a făcut sfeșnicul din aur curat, bătut; piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. 18Din amândouă părţile lui ieșeau șase braţe: trei braţe dintr-o latură și trei braţe din cealaltă latură. 19Pe un braţ erau trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe un alt braţ, alte trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; așa era la toate cele șase braţe care ieșeau din sfeșnic. 20Pe fusul sfeșnicului erau patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. 21Era o gămălioară sub două braţe care ieșeau din sfeșnic, o gămălioară sub alte două braţe și o gămălioară sub alte două braţe; așa era la toate cele șase braţe care ieșeau din sfeșnic. 22Gămălioarele și braţele sfeșnicului erau dintr-o bucată cu el, bătut în întregime dintr-o bucată de aur curat. 23A făcut apoi cele șapte candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate din aur curat. 24A întrebuinţat un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui.

Altarul pentru tămâie

25Apoi a făcut

37:25
Cap. 30:1.
altarul pentru tămâie din lemn de salcâm: lungimea lui era de un cot și lăţimea, de un cot; era în patru muchii, și înălţimea lui era de doi coţi. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. 26L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus, cât și laturile de jur împrejur și coarnele. Și i-a făcut o cunună de jur împrejur. 27Sub cunună a făcut două verigi de aur, pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vâre în ele drugii care slujeau la ducerea lui. 28A făcut niște drugi din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. 29A făcut untdelemnul
37:29
Cap. 30:23,34.
pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir.

38

Altarul pentru arderile-de-tot și ligheanul de aramă

381A făcut

38:1
Cap. 27:1.
altarul pentru arderile-de-tot din lemn de salcâm: lungimea lui era de cinci coţi și lăţimea, de cinci coţi; era în patru muchii, și înălţimea lui era de trei coţi. 2La cele patru colţuri, i-a făcut niște coarne dintr-o bucată cu el și l-a poleit cu aramă. 3A făcut toate uneltele altarului: oalele pentru cenușă, lopeţile, lighenele, furculiţele și tigăile pentru cărbuni; toate uneltele acestea le-a făcut de aramă. 4A făcut pentru altar un grătar de aramă, ca o reţea, pe care a pus-o sub pervazul altarului, începând de jos, așa că venea până la jumătatea altarului. 5A turnat apoi patru verigi, pe care le-a pus în cele patru colţuri ale grătarului de aramă, ca să vâre drugii în ele. 6A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu aramă. 7A vârât drugii în verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru. 8A făcut ligheanul
38:8
Cap. 30:18.
de aramă, cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii.

Facerea curţii

9Apoi a făcut curtea

38:9
Cap. 27:9.
. Înspre partea de miazăzi, pentru curte, erau niște pânze de in subţire răsucit, pe o lungime de o sută de coţi, 10cu douăzeci de stâlpi așezaţi pe douăzeci de picioare de aramă; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau de argint. 11Înspre partea de miazănoapte, erau o sută de coţi de pânză, cu douăzeci de stâlpi și cu cele douăzeci de picioare de aramă ale lor; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau de argint. 12Înspre partea de apus, erau cincizeci de coţi de pânză, cu zece stâlpi și cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau din argint. 13Înspre partea de răsărit, pe cei cincizeci de coţi lăţime, erau: 14pentru o aripă, cincisprezece coţi de pânză, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor, 15și pentru a doua aripă, care era în faţa ei, de cealaltă parte a porţii curţii, cincisprezece coţi de pânză, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor. 16Toate pânzele de jur împrejurul curţii erau din in subţire răsucit. 17Picioarele stâlpilor erau de aramă, cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau din argint, și căpătâiele lor erau poleite cu argint. Toţi stâlpii curţii erau legaţi între ei cu beţe de argint. 18Perdeaua de la poarta curţii cortului era o lucrătură făcută la gherghef din fir albastru, purpuriu, cărămiziu și din in subţire răsucit; avea o lungime de douăzeci de coţi și înălţimea era de cinci coţi, ca lăţimea pânzelor curţii; 19cei patru stâlpi ai ei și cele patru picioare ale lor erau din aramă; cârligele și beţele lor de legătură erau din argint, iar căpătâiele erau poleite cu argint. 20Toţi ţărușii din jurul cortului și curţii erau din aramă
38:20
Cap. 27:19.
.

Socoteala cortului

21Iată socoteala locașului

38:21
Num. 1:50,53
9:15
10:11
11:7,8
18:22 Cron. 24:6
cortului întâlnirii, făcută după porunca lui Moise, prin îngrijirea leviţilor, sub
38:21
Cap. 6:23.
cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron. 22Beţaleel
38:22
Cap. 31:2,6.
, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, a făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul. 23El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan, meșter la săpat în pietre, la cioplit cu meșteșug și la lucrat pe gherghef în materiile vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în in subţire. 24Tot aurul întrebuinţat la lucru pentru toate lucrările Sfântului Locaș, aur ieșit din daruri, se suia la douăzeci și nouă de talanţi și șapte sute treizeci de sicli, după siclul
38:24
Cap. 30:13,24.
cortului. 25Argintul celor ieșiţi la numărătoare din adunare se suia la o sută de talanţi și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 26Câte
38:26
Cap. 30:15,19.
o jumătate de siclu de cap, o jumătate de siclu, după siclul Sfântului Locaș, pentru fiecare om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, adică pentru șase sute trei mii cinci sute cincizeci
38:26
Num. 1:46
de oameni. 27Din cei o sută de talanţi de argint s-au turnat picioarele
38:27
Cap. 26:19,21,25,32.
Sfântului Locaș și picioarele perdelei dinăuntru, adică o sută de picioare la cei o sută de talanţi, câte un talant de picior. 28Și cu cei o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli s-au făcut cârligele și beţele de legătură dintre stâlpi și le-au poleit căpătâiele. 29Arama dăruită se suia la șaptezeci de talanţi și două mii patru sute de sicli. 30Din ea au făcut picioarele de la ușa cortului întâlnirii; altarul de aramă cu grătarul lui și toate uneltele altarului; 31picioarele stâlpilor curţii de jur împrejur și picioarele stâlpilor de la poarta curţii, și toţi ţărușii din jurul cortului și ai curţii.

39

Facerea veșmintelor preoţești

391Cu materiile vopsite în albastru

39:1
Cap. 35:23.
, în purpuriu și în cărămiziu, au făcut veșmintele
39:1
Cap. 31:10;
preoţilor pentru slujba Sfântului Locaș și au făcut veșminte sfinte lui Aaron, cum
39:1
Cap. 28:4.
poruncise lui Moise Domnul. 2Au făcut efodul
39:2
Cap. 28:6.
din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit. 3Au întins niște plăci de aur și le-au tăiat în fire subţiri, pe care le-au ţesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămiziu, și în in subţire; era lucrat cu măiestrie. 4I-au făcut niște umărari care se împreunau cu el, așa că, la cele două capete ale lui, efodul era legat cu ei. 5Brâul era de aceeași lucrătură ca efodul și prins de el; era de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subţire răsucit, cum poruncise lui Moise Domnul. 6Au pregătit pietrele
39:6
Cap. 28:9.
de onix, le-au prins în legături de aur și au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă peceţile. 7Le-au pus pe umărarii efodului ca pietre de aducere aminte
39:7
Cap. 28:12.
pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul.

Facerea pieptarului

8Au făcut

39:8
Cap. 28:15.
apoi pieptarul, lucrat cu măiestrie, din aceeași lucrătură ca efodul: din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit. 9Era în patru colţuri. Pieptarul l-au făcut îndoit; lungimea lui era de o palmă și lăţimea, de o palmă; era îndoit. 10Au pus în el patru șiruri
39:10
Cap. 28:17.
de pietre: în șirul întâi – un sardonix, un topaz și un smarald; 11în al doilea șir – un rubin, un safir și un diamant; 12în al treilea șir – un opal, un agat și un ametist; 13iar în al patrulea șir: un crisolit, un onix și un iaspis. Pietrele acestea erau legate în ferecăturile lor de aur. 14Erau douăsprezece, după numele fiilor lui Israel; erau săpate ca niște peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii. 15Pe pieptar au făcut apoi niște lănţișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. 16Au făcut două ferecături de aur și două verigi de aur și au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 17Apoi cele două lănţișoare împletite, din aur le-au vârât în cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului; 18iar celelalte două capete ale celor două lănţișoare le-au agăţat de cele două ferecături și le-au pus pe umărarii efodului în partea dinainte. 19Au mai făcut două verigi de aur, pe care le-au pus la cele două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru dinspre efod. 20Apoi au făcut alte două verigi de aur, pe care le-au pus la cei doi umărari ai efodului jos, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se împreună efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului. 21Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoară albastră, așa ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra brâului efodului și să nu se poată mișca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnul.

Facerea mantiei efodului

22Au făcut

39:22
Cap. 28:31.
mantia de sub efod, ţesută toată cu meșteșug din materie albastră. 23La mijlocul mantiei, sus, era o gură ca gura unei platoșe; gura aceasta era tivită de jur împrejur, ca să nu se rupă. 24Pe marginea mantiei au făcut niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, din fir răsucit; 25au făcut și niște clopoţei
39:25
Cap. 28:33.
de aur curat, și clopoţeii i-au pus între rodii, de jur împrejurul mantiei: 26venea un clopoţel și o rodie, un clopoţel și o rodie pe toată marginea dimprejurul mantiei, pentru slujbă, cum poruncise lui Moise Domnul.

Tunicile și placa de aur

27Au făcut

39:27
Cap. 28:39,40.
și tunicile din in subţire, ţesute cu măiestrie, pentru Aaron și fiii lui; 28mitra
39:28
Cap. 28:4,39.
din in subţire și scufiile din in subţire care slujeau ca podoabă; izmenele
39:28
Cap. 28:42.
din in subţire răsucit; 29brâul
39:29
Cap. 28:39.
din in subţire răsucit, lucrat la gherghef și de culoare albastră, purpurie și cărămizie, cum poruncise lui Moise Domnul. 30Au făcut apoi și placa
39:30
Cap. 28:36,37.
de aur curat, cununa împărătească sfântă, și au săpat pe ea, cum se sapă pe o pecete: „Sfânt Domnului”. 31Au legat-o de mitră sus cu o sfoară albastră, cum poruncise lui Moise Domnul.

Lucrarea este sfârșită

32Astfel au fost isprăvite toate lucrările locașului cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot

39:32
Vers. 42,43. Cap. 25:40.
ce poruncise lui Moise Domnul: așa au făcut. 33Au adus locașul la Moise: cortul și toate uneltele lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui; 34învelitoarea din piei de berbec vopsite în roșu, învelitoarea din piei de viţel de mare și perdeaua de despărţire; 35chivotul mărturiei și drugii lui, și capacul ispășirii; 36masa cu toate uneltele ei și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 37sfeșnicul de aur curat, candelele lui așezate în rând și toate uneltele lui, și untdelemnul pentru sfeșnic; 38altarul de aur, untdelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare, și perdeaua de la ușa cortului; 39altarul de aramă, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui; ligheanul cu piciorul lui; 40pânzele curţii, stâlpii ei și picioarele lor, perdeaua de la poarta curţii, funiile ei, ţărușii ei și toate uneltele pentru slujba locașului cortului întâlnirii; 41veșmintele pentru slujbă, pentru făcut slujba în Locul Sfânt, veșmintele sfinte pentru preotul Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoţești. 42Copiii lui Israel au făcut
39:42
Cap. 35:10.
toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 43Moise a cercetat toate lucrările și iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, așa le făcuseră. Și Moise i-a binecuvântat
39:43
Lev. 9:22,23Num. 6:23Ios. 22:62 Sam. 6:181 Împ. 8:142 Cron. 30:27
.