Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Rugul aprins

31Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul

3:1
Cap. 2:16.
Madianului. Odată, a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele
3:1
Cap. 18:5.
lui Dumnezeu, la Horeb. 2Îngerul
3:2
Deut. 33:16Is. 63:9Fapte 7:30
Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. 3Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie
3:3
Ps. 111:2Fapte 7:31
minunată și pentru ce nu se mistuie rugul.” 4Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat
3:4
Deut. 33:16
din mijlocul rugului și a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” 5Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi
3:5
Cap. 19:12.
încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.” 6Și a adăugat: „Eu sunt
3:6
Gen. 28:13Mat. 22:32Marcu 12:26Luca 20:37Fapte 7:32
Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” Moise și-a ascuns faţa, căci se temea
3:6
1 Împ. 19:13Is. 6:1,5
să-L privească pe Dumnezeu. 7Domnul a zis: „Am
3:7
Cap. 2:23-25.
văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor
3:7
Cap. 1:11.
lui, căci îi
3:7
Gen. 18:21
cunosc durerile. 8M-am coborât
3:8
Gen. 11:5,7
18:21
50:24
ca să-l izbăvesc
3:8
Cap. 6:6,8;
din mâna egiptenilor și să-l scot din ţara aceasta și să-l duc într-o ţară
3:8
Deut. 1:25
8:7-9
bună și întinsă, într-o ţară unde curge
3:8
Vers. 17. Cap. 13:5;
lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc canaaniţii
3:8
Gen. 15:18
, hetiţii, amoriţii, fereziţii, heviţii și iebusiţii. 9Iată
3:9
Cap. 2:23.
că strigătele israeliţilor au ajuns până la Mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc
3:9
Cap. 1:11,13,14,22.
egiptenii. 10Acum
3:10
Ps. 105:26Mica 6:4
, vino, Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.”

Trimiterea lui Moise

11Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine

3:11
Cap. 6:12.
sunt eu, ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?” 12Dumnezeu a zis: „Eu voi
3:12
Gen. 31:3Deut. 31:23Ios. 1:5Rom. 8:31
fi negreșit cu tine, și iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.” 13Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: ‘Dumnezeul părinţilor voștri m-a trimis la voi’ și mă vor întreba: ‘Care este Numele Lui?’, ce le voi răspunde?” 14Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Și a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‘Cel ce Se numește «Eu
3:14
Cap. 6:3.
sunt» m-a trimis la voi.’” 15Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Așa să vorbești copiilor lui Israel: ‘Domnul Dumnezeul părinţilor voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele
3:15
Ps. 135:13Osea 12:5
Meu pentru veșnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.’ 16Du-te, strânge
3:16
Cap. 4:29.
pe bătrânii lui Israel și spune-le: ‘Mi s-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor voștri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. El a zis
3:16
Gen. 50:24Luca 1:68
: «V-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt 17și am zis: Vă
3:17
Gen. 15:14,16
voi scoate din suferinţa Egiptului și vă voi duce în ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, heviţilor și iebusiţilor, într-o ţară unde curge lapte și miere.»’ 18Ei vor asculta
3:18
Cap. 4:31.
de glasul tău și te vei duce, tu și bătrânii lui Israel, la împăratul Egiptului și îi veţi spune: ‘Domnul Dumnezeul evreilor S-a întâlnit
3:18
Cap. 5:1,3.
cu noi. Dă-ne voie să mergem cale de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru.’ 19Știu că împăratul Egiptului n-are
3:19
Num. 23:3,4,15,16
să vă lase să plecaţi decât silit de o mână puternică. 20Eu Îmi voi întinde
3:20
Cap. 5:2;
mâna și voi lovi Egiptul cu tot
3:20
Cap. 7—13;
felul de minuni, pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecaţi. 21Voi face
3:21
Cap. 12:31.
chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor, și, când veţi pleca, nu veţi pleca cu mâinile goale. 22Fiecare femeie
3:22
Cap. 11:3;
va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei vase de argint, vase de aur și haine pe care le veţi pune pe fiii și fiicele voastre. Și veţi jefui
3:22
Gen. 15:14Iov 27:17Prov. 13:22Ezec. 39:10
astfel pe egipteni.”

4

Șovăirea lui Moise

41Moise a răspuns și a zis: „Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice: ‘Nu ţi S-a arătat Domnul!’” 2Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?” El a răspuns: „Un

4:2
Vers. 17,20.
toiag.” 3Domnul a zis: „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. 4Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna și apucă-l de coadă.” El a întins mâna și l-a apucat, și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. 5„Iată”, a zis Domnul, „ce vei face ca să creadă
4:5
Cap. 19:9.
că ţi S-a arătat Domnul
4:5
Cap. 3:15.
Dumnezeul părinţilor lor: Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” 6Domnul i-a mai zis: „Bagă-ţi mâna în sân.” El și-a băgat mâna în sân; apoi a scos-o și iată că mâna i se acoperise de lepră și se făcuse albă ca
4:6
Num. 12:102 Împ. 5:27
zăpada. 7Domnul a zis: „Bagă-ţi din nou mâna în sân.” El și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse
4:7
Num. 12:13,14Deut. 32:392 Împ. 5:14Mat. 8:3
iarăși cum era carnea lui. 8„Dacă nu te vor crede”, a zis Domnul, „și nu vor asculta de glasul celui dintâi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn. 9Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și s-o torni pe pământ, și apa
4:9
Cap. 7:19.
pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ.” 10Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești Tu robului Tău, căci vorba și limba
4:10
Cap. 6:12.
îmi sunt încurcate.” 11Domnul i-a zis: „Cine
4:11
Ps. 94:9
a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? 12Du-te dar; Eu voi fi cu gura
4:12
Is. 50:4Ier. 1:9Mat. 10:19Marcu 13:11Luca 12:11,12
21:14,15
ta și te voi învăţa ce vei avea de spus.” 13Moise a zis: „Ah, Doamne
4:13
Iona 1:3
, trimite pe cine vei vrea să trimiţi!” 14Atunci, Domnul S-a mâniat pe Moise și a zis: „Nu-i oare acolo fratele tău Aaron, Levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine
4:14
Vers. 27.
înaintea ta și, când te va vedea, se va bucura în inima lui. 15Tu îi vei vorbi
4:15
Cap. 7:1,2.
și vei pune
4:15
Num. 22:38
23:5,12,16Deut. 18:18Is. 51:16Ier. 1:9
cuvintele în gura lui, și Eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi
4:15
Deut. 5:31
învăţa ce veţi avea de făcut. 16El va vorbi poporului pentru tine, îţi va sluji drept gură, și tu vei ţine pentru el locul lui
4:16
Cap. 7:4;
Dumnezeu. 17Ia în mână
4:17
Vers. 2.
toiagul acesta cu care vei face semnele.”

Moise în Egipt

18Moise a plecat și, când s-a întors la socrul său Ietro, i-a zis: „Lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la fraţii mei, care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc.” Ietro a zis lui Moise: „Du-te în pace!” 19Domnul a zis lui Moise în Madian: „Du-te, întoarce-te în Egipt, căci toţi

4:19
Cap. 2:15,23.
cei ce umblau să-ţi ia viaţa au murit.” 20Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgari și s-a întors în ţara Egiptului. Și-a luat în mână toiagul
4:20
Cap. 17:9.
lui Dumnezeu. 21Domnul a zis lui Moise: „Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi, toate minunile
4:21
Cap. 3:20.
pe care ţi le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu
4:21
Cap. 7:3,13;
îi voi împietri inima, și nu va lăsa pe popor să plece. 22Tu vei zice lui Faraon: ‘Așa vorbește Domnul: «Israel
4:22
Osea 11:1Rom. 9:42 Cor. 6:18
este fiul Meu, întâiul
4:22
Ier. 31:9Iac. 1:18
Meu născut. 23Îţi spun: Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide
4:23
Cap. 11:5;
pe fiul tău, pe întâiul tău născut.»’” 24În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit
4:24
Num. 22:22
Domnul și a vrut să-l
4:24
Gen. 17:14
omoare. 25Sefora a luat o piatră ascuţită
4:25
Ios. 5:2,3
, a tăiat prepuţul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: „Tu ești un soţ de sânge pentru mine.” 26Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: „Soţ de sânge!” din pricina tăierii împrejur.

Întâlnirea lui Moise cu Aaron

27Domnul a zis lui Aaron: „Du-te înaintea

4:27
Vers. 14.
lui Moise în pustie.” Aaron a plecat. A întâlnit pe Moise la muntele
4:27
Cap. 3:1.
lui Dumnezeu și l-a sărutat. 28Moise a făcut
4:28
Vers. 15,16.
cunoscute lui Aaron toate cuvintele Domnului, care-l trimisese, și toate semnele
4:28
Vers. 8,9.
pe care-i poruncise să le facă. 29Moise și Aaron și-au văzut de drum
4:29
Cap. 3:16.
și au adunat pe toţi bătrânii copiilor lui Israel. 30Aaron
4:30
Vers. 16.
a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul lui Moise și Moise a făcut semnele înaintea poporului. 31Poporul a crezut
4:31
Cap. 3:18. Vers. 8,9.
. Astfel au aflat că Domnul cercetase
4:31
Cap. 3:16.
pe copiii lui Israel, că le văzuse
4:31
Cap. 2:25;
suferinţa și s-au plecat
4:31
Gen. 24:26
și s-au aruncat cu faţa la pământ
4:31
1 Cron. 29:20
.

5

Moise și Aaron înaintea lui Faraon

51Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Lasă pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască

5:1
Cap. 10:9.
în pustie un praznic în cinstea Mea.’” 2Faraon a răspuns: „Cine
5:2
2 Împ. 18:35Iov 21:15
este Domnul, ca să ascult de glasul Lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi
5:2
Cap. 3:19.
lăsa pe Israel să plece.” 3Ei au zis: „Ni S-a arătat
5:3
Cap. 3:18.
Dumnezeul evreilor. Dă-ne voie să facem un drum de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie.” 4Și împăratul Egiptului le-a zis: „Moise și Aaron, pentru ce abateţi poporul de la lucrul lui? Plecaţi la lucrările
5:4
Cap. 1:11.
voastre.”

Mărirea muncilor

5Faraon a zis: „Iată că poporul acesta s-a

5:5
Cap. 1:7,9.
înmulţit acum în ţară, și voi mai voiţi să-l faceţi să-și înceteze lucrările?” 6Și chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor
5:6
Cap. 1:11.
norodului și logofeţilor: 7„Să nu mai daţi poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singuri să strângă paie. 8Totuși să le cereţi același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte; să nu le scădeţi nimic din ele, căci sunt niște leneși, de aceea strigă mereu: ‘Haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru!’ 9Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci.” 10Isprăvniceii poporului și logofeţii au venit și au spus poporului: „Așa vorbește Faraon: ‘Nu vă mai dau paie; 11duceţi-vă singuri de vă luaţi paie de unde veţi găsi, dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru.’” 12Poporul s-a răspândit în toată ţara Egiptului, ca să strângă miriște în loc de paie. 13Isprăvniceii îi sileau zicând: „Isprăviţi-vă lucrul zi de zi, ca atunci când erau paie!” 14Au bătut chiar pe logofeţii copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. „Pentru ce”, li se zicea, „n-aţi isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi care vă fusese hotărât?” 15Logofeţii copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la Faraon și i-au zis: „Pentru ce te porţi așa cu robii tăi? 16Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte, și totuși ni se spune: ‘Faceţi cărămizi!’ Ba încă, robii tăi sunt și bătuţi, ca și când poporul tău ar fi vinovat.” 17Faraon a răspuns: „Sunteţi niște leneși și niște trântori! De aceea ziceţi: ‘Haidem să aducem jertfe Domnului!’ 18Acum, duceţi-vă îndată de lucraţi; nu vi se vor da paie și veţi face același număr de cărămizi.”

Cârtirea israeliţilor

19Logofeţii copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau când li se zicea: „Nu vi se scade nimic din numărul de cărămizi, ci în fiecare zi să faceţi lucrul cuvenit unei zile.” 20Când au ieșit de la Faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aaron, care îi așteptau. 21Și

5:21
Cap. 6:9.
le-au zis: „Să vă vadă Domnul și să judece! Voi ne-aţi făcut urâţi lui Faraon și slujitorilor lui; ba încă le-aţi dat sabia în mână ca să ne omoare.” 22Moise s-a întors la Domnul și a zis: „Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? 23De când m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc în Numele Tău, el face și mai rău poporului acestuia, și n-ai izbăvit pe poporul Tău.”