Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
39

Facerea veșmintelor preoţești

391Cu materiile vopsite în albastru

39:1
Cap. 35:23.
, în purpuriu și în cărămiziu, au făcut veșmintele
39:1
Cap. 31:10;
preoţilor pentru slujba Sfântului Locaș și au făcut veșminte sfinte lui Aaron, cum
39:1
Cap. 28:4.
poruncise lui Moise Domnul. 2Au făcut efodul
39:2
Cap. 28:6.
din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit. 3Au întins niște plăci de aur și le-au tăiat în fire subţiri, pe care le-au ţesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămiziu, și în in subţire; era lucrat cu măiestrie. 4I-au făcut niște umărari care se împreunau cu el, așa că, la cele două capete ale lui, efodul era legat cu ei. 5Brâul era de aceeași lucrătură ca efodul și prins de el; era de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subţire răsucit, cum poruncise lui Moise Domnul. 6Au pregătit pietrele
39:6
Cap. 28:9.
de onix, le-au prins în legături de aur și au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă peceţile. 7Le-au pus pe umărarii efodului ca pietre de aducere aminte
39:7
Cap. 28:12.
pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul.

Facerea pieptarului

8Au făcut

39:8
Cap. 28:15.
apoi pieptarul, lucrat cu măiestrie, din aceeași lucrătură ca efodul: din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit. 9Era în patru colţuri. Pieptarul l-au făcut îndoit; lungimea lui era de o palmă și lăţimea, de o palmă; era îndoit. 10Au pus în el patru șiruri
39:10
Cap. 28:17.
de pietre: în șirul întâi – un sardonix, un topaz și un smarald; 11în al doilea șir – un rubin, un safir și un diamant; 12în al treilea șir – un opal, un agat și un ametist; 13iar în al patrulea șir: un crisolit, un onix și un iaspis. Pietrele acestea erau legate în ferecăturile lor de aur. 14Erau douăsprezece, după numele fiilor lui Israel; erau săpate ca niște peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii. 15Pe pieptar au făcut apoi niște lănţișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. 16Au făcut două ferecături de aur și două verigi de aur și au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 17Apoi cele două lănţișoare împletite, din aur le-au vârât în cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului; 18iar celelalte două capete ale celor două lănţișoare le-au agăţat de cele două ferecături și le-au pus pe umărarii efodului în partea dinainte. 19Au mai făcut două verigi de aur, pe care le-au pus la cele două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru dinspre efod. 20Apoi au făcut alte două verigi de aur, pe care le-au pus la cei doi umărari ai efodului jos, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se împreună efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului. 21Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoară albastră, așa ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra brâului efodului și să nu se poată mișca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnul.

Facerea mantiei efodului

22Au făcut

39:22
Cap. 28:31.
mantia de sub efod, ţesută toată cu meșteșug din materie albastră. 23La mijlocul mantiei, sus, era o gură ca gura unei platoșe; gura aceasta era tivită de jur împrejur, ca să nu se rupă. 24Pe marginea mantiei au făcut niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, din fir răsucit; 25au făcut și niște clopoţei
39:25
Cap. 28:33.
de aur curat, și clopoţeii i-au pus între rodii, de jur împrejurul mantiei: 26venea un clopoţel și o rodie, un clopoţel și o rodie pe toată marginea dimprejurul mantiei, pentru slujbă, cum poruncise lui Moise Domnul.

Tunicile și placa de aur

27Au făcut

39:27
Cap. 28:39,40.
și tunicile din in subţire, ţesute cu măiestrie, pentru Aaron și fiii lui; 28mitra
39:28
Cap. 28:4,39.
din in subţire și scufiile din in subţire care slujeau ca podoabă; izmenele
39:28
Cap. 28:42.
din in subţire răsucit; 29brâul
39:29
Cap. 28:39.
din in subţire răsucit, lucrat la gherghef și de culoare albastră, purpurie și cărămizie, cum poruncise lui Moise Domnul. 30Au făcut apoi și placa
39:30
Cap. 28:36,37.
de aur curat, cununa împărătească sfântă, și au săpat pe ea, cum se sapă pe o pecete: „Sfânt Domnului”. 31Au legat-o de mitră sus cu o sfoară albastră, cum poruncise lui Moise Domnul.

Lucrarea este sfârșită

32Astfel au fost isprăvite toate lucrările locașului cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot

39:32
Vers. 42,43. Cap. 25:40.
ce poruncise lui Moise Domnul: așa au făcut. 33Au adus locașul la Moise: cortul și toate uneltele lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui; 34învelitoarea din piei de berbec vopsite în roșu, învelitoarea din piei de viţel de mare și perdeaua de despărţire; 35chivotul mărturiei și drugii lui, și capacul ispășirii; 36masa cu toate uneltele ei și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 37sfeșnicul de aur curat, candelele lui așezate în rând și toate uneltele lui, și untdelemnul pentru sfeșnic; 38altarul de aur, untdelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare, și perdeaua de la ușa cortului; 39altarul de aramă, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui; ligheanul cu piciorul lui; 40pânzele curţii, stâlpii ei și picioarele lor, perdeaua de la poarta curţii, funiile ei, ţărușii ei și toate uneltele pentru slujba locașului cortului întâlnirii; 41veșmintele pentru slujbă, pentru făcut slujba în Locul Sfânt, veșmintele sfinte pentru preotul Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoţești. 42Copiii lui Israel au făcut
39:42
Cap. 35:10.
toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 43Moise a cercetat toate lucrările și iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, așa le făcuseră. Și Moise i-a binecuvântat
39:43
Lev. 9:22,23Num. 6:23Ios. 22:62 Sam. 6:181 Împ. 8:142 Cron. 30:27
.

40

Așezarea și sfinţirea cortului

401Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„În ziua întâi a lunii

40:2
Cap. 12:2;
întâi, să întinzi locașul
40:2
Vers. 17. Cap. 26:1,30.
cortului întâlnirii. 3Să pui în el
40:3
Vers. 21. Cap. 26:33.
chivotul mărturiei și, înaintea chivotului, să atârni perdeaua dinăuntru. 4Apoi să aduci masa
40:4
Vers. 22. Cap. 26:35.
și să pui
40:4
Vers. 23. Cap. 25:30.
pe ea cele rânduite. După aceea, să aduci
40:4
Vers. 24,25.
sfeșnicul și să-i așezi candelele. 5Altarul
40:5
Vers. 26.
din aur pentru tămâie să-l așezi înaintea chivotului mărturiei și să atârni perdeaua la ușa cortului. 6Să așezi altarul pentru arderile-de-tot înaintea ușii locașului cortului întâlnirii. 7Ligheanul
40:7
Vers. 30. Cap. 30:18.
să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. 8Să așezi curtea de jur împrejur și să pui perdeaua la poarta curţii. 9Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi
40:9
Cap. 30:26.
cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfinţești, cu toate uneltele lui, și va fi sfânt. 10Să ungi altarul pentru arderile-de-tot și toate uneltele lui și să sfinţești altarul, și altarul va fi
40:10
Cap. 29:36,37.
preasfânt. 11Să ungi ligheanul cu piciorul lui și să-l sfinţești. 12Apoi să aduci
40:12
Lev. 8:1-13
pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. 13Să îmbraci pe Aaron cu veșmintele sfinte, să-l ungi
40:13
Cap. 28:41.
și să-l sfinţești, ca să-Mi facă slujba de preot. 14Să chemi și pe fiii lui, să-i îmbraci cu tunicile 15și să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoţiei printre urmașii
40:15
Num. 25:13
lor.” 16Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul; așa a făcut. 17În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul
40:17
Vers. 1.
era așezat. 18Moise a așezat cortul; i-a pus picioarele, a așezat scândurile și verigile și a ridicat stâlpii. 19A întins învelitoarea care slujea de acoperiș deasupra cortului și pe deasupra a pus învelitoarea acoperișului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul. 20Apoi a luat mărturia
40:20
Cap. 25:16.
și a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot și a așezat capacul ispășirii deasupra chivotului. 21A adus chivotul în cort; a atârnat
40:21
Cap. 26:33;
perdeaua despărţitoare înaintea lui și a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul. 22A așezat masa
40:22
Cap. 26:35.
în cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru; 23și a pus
40:23
Vers. 4.
pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. 24Apoi a așezat
40:24
Cap. 26:35.
sfeșnicul în cortul întâlnirii, în faţa mesei, în partea de miazăzi a cortului; 25și i-a așezat
40:25
Vers. 4. Cap. 25:37.
candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. 26Apoi a așezat altarul
40:26
Vers. 5. Cap. 30:6.
de aur în cortul întâlnirii în faţa perdelei dinăuntru, 27a ars pe el
40:27
Cap. 30:7.
tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul. 28A așezat
40:28
Vers. 5. Cap. 26:36.
perdeaua la ușa cortului. 29A așezat altarul
40:29
Vers. 6.
pentru arderile-de-tot la ușa locașului cortului întâlnirii și a adus pe
40:29
Cap. 29:38.
el arderea-de-tot și jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul. 30A așezat ligheanul
40:30
Vers. 7. Cap. 30:18.
între cortul întâlnirii și altar și a pus în el apă pentru spălat. 31Moise, Aaron și fiii lui și-au spălat mâinile și picioarele în el; 32când intrau în cortul întâlnirii și se apropiau de altar, se spălau, cum
40:32
Cap. 30:19,20.
poruncise lui Moise Domnul. 33Apoi
40:33
Vers. 8. Cap. 27:9,16.
a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului și a pus perdeaua la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.

Slava Domnului

34Atunci, norul

40:34
Cap. 29:43.
a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. 35Moise nu putea
40:35
Lev. 16:21 Împ. 8:112 Cron. 5:14
să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. 36Cât au ţinut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când
40:36
Num. 9:17
10:11Neem. 9:19
se ridica norul deasupra cortului. 37Și când
40:37
Num. 9:19-22
nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. 38Norul Domnului
40:38
Cap. 13:21.
era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor.