Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
40

Așezarea și sfinţirea cortului

401Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„În ziua întâi a lunii

40:2
Cap. 12:2;
13:4
întâi, să întinzi locașul
40:2
Vers. 17. Cap. 26:1,30.

cortului întâlnirii. 3Să pui în el
40:3
Vers. 21. Cap. 26:33.
Num. 4:5
chivotul mărturiei și, înaintea chivotului, să atârni perdeaua dinăuntru. 4Apoi să aduci masa
40:4
Vers. 22. Cap. 26:35.

și să pui
40:4
Vers. 23. Cap. 25:30.
Lev. 24:5,6
pe ea cele rânduite. După aceea, să aduci
40:4
Vers. 24,25.

sfeșnicul și să-i așezi candelele. 5Altarul
40:5
Vers. 26.

din aur pentru tămâie să-l așezi înaintea chivotului mărturiei și să atârni perdeaua la ușa cortului. 6Să așezi altarul pentru arderile-de-tot înaintea ușii locașului cortului întâlnirii. 7Ligheanul
40:7
Vers. 30. Cap. 30:18.

să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. 8Să așezi curtea de jur împrejur și să pui perdeaua la poarta curţii. 9Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi
40:9
Cap. 30:26.

cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfinţești, cu toate uneltele lui, și va fi sfânt. 10Să ungi altarul pentru arderile-de-tot și toate uneltele lui și să sfinţești altarul, și altarul va fi
40:10
Cap. 29:36,37.

preasfânt. 11Să ungi ligheanul cu piciorul lui și să-l sfinţești. 12Apoi să aduci
40:12
Lev. 8:1-13
pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. 13Să îmbraci pe Aaron cu veșmintele sfinte, să-l ungi
40:13
Cap. 28:41.

și să-l sfinţești, ca să-Mi facă slujba de preot. 14Să chemi și pe fiii lui, să-i îmbraci cu tunicile 15și să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoţi. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoţiei printre urmașii
40:15
Num. 25:13
lor.” 16Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul; așa a făcut. 17În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul
40:17
Vers. 1.
Num. 7:1
era așezat. 18Moise a așezat cortul; i-a pus picioarele, a așezat scândurile și verigile și a ridicat stâlpii. 19A întins învelitoarea care slujea de acoperiș deasupra cortului și pe deasupra a pus învelitoarea acoperișului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul. 20Apoi a luat mărturia
40:20
Cap. 25:16.

și a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot și a așezat capacul ispășirii deasupra chivotului. 21A adus chivotul în cort; a atârnat
40:21
Cap. 26:33;
35:12
perdeaua despărţitoare înaintea lui și a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul. 22A așezat masa
40:22
Cap. 26:35.

în cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru; 23și a pus
40:23
Vers. 4.

pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. 24Apoi a așezat
40:24
Cap. 26:35.

sfeșnicul în cortul întâlnirii, în faţa mesei, în partea de miazăzi a cortului; 25și i-a așezat
40:25
Vers. 4. Cap. 25:37.

candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. 26Apoi a așezat altarul
40:26
Vers. 5. Cap. 30:6.

de aur în cortul întâlnirii în faţa perdelei dinăuntru, 27a ars pe el
40:27
Cap. 30:7.

tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul. 28A așezat
40:28
Vers. 5. Cap. 26:36.

perdeaua la ușa cortului. 29A așezat altarul
40:29
Vers. 6.

pentru arderile-de-tot la ușa locașului cortului întâlnirii și a adus pe
40:29
Cap. 29:38.

el arderea-de-tot și jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul. 30A așezat ligheanul
40:30
Vers. 7. Cap. 30:18.

între cortul întâlnirii și altar și a pus în el apă pentru spălat. 31Moise, Aaron și fiii lui și-au spălat mâinile și picioarele în el; 32când intrau în cortul întâlnirii și se apropiau de altar, se spălau, cum
40:32
Cap. 30:19,20.

poruncise lui Moise Domnul. 33Apoi
40:33
Vers. 8. Cap. 27:9,16.

a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului și a pus perdeaua la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.

Slava Domnului

34Atunci, norul

40:34
Cap. 29:43.
Lev. 16:2Num. 9:151 Împ. 8:10,112 Cron. 5:13
7:2Is. 6:4Hag. 2:7,9Apoc. 15:8
a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. 35Moise nu putea
40:35
Lev. 16:21 Împ. 8:112 Cron. 5:14
să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. 36Cât au ţinut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când
40:36
Num. 9:17
10:11Neem. 9:19
se ridica norul deasupra cortului. 37Și când
40:37
Num. 9:19-22
nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. 38Norul Domnului
40:38
Cap. 13:21.
Num. 9:15
era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor.