Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Izbăvirea făgăduită

61Domnul a zis lui Moise: „Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mână puternică

6:1
Cap. 3:19.

îl va sili să-i lase să plece; da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească
6:1
Cap. 11:1;
12:31,33,39
din ţara lui.” 2Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis: „Eu sunt Domnul. 3Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul
6:3
Gen. 17:1
35:11
48:3
cel Atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub Numele Meu ca ‘Domnul’
6:3
Cap. 3:14.
Ps. 68:4
83:18Ioan 8:58Apoc. 1:4
. 4De asemenea, Mi-am
6:4
Gen. 15:18
17:4,7
încheiat legământul Meu cu ei ca să
6:4
Gen. 17:8
28:4
le dau ţara Canaan, ţara călătoriilor lor sfinte, în care au locuit ca străini. 5Acum însă am
6:5
Cap. 2:24.

auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care-i ţin egiptenii în robie, și Mi-am adus aminte de legământul Meu. 6De aceea, spune copiilor lui Israel: ‘Eu
6:6
Vers. 2,8,29.

sunt Domnul. Eu vă voi
6:6
Cap. 3:17;
7:4Deut. 26:8Ps. 81:6
136:11,12
izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa
6:6
Cap. 15:13.
Deut. 7:81 Cron. 17:21Neem. 1:10
cu braţ întins și cu mari judecăţi. 7Vă voi
6:7
Deut. 4:20
7:6
14:2
26:182 Sam. 7:24
lua ca popor al Meu; Eu voi
6:7
Gen. 17:7,8Deut. 29:13Apoc. 21:7
fi Dumnezeul vostru și veţi cunoaște că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile
6:7
Cap. 5:4,5.
Ps. 81:6
cu care vă apasă egiptenii. 8Eu vă voi duce în ţara pe care am jurat
6:8
Gen. 15:18
26:3
28:13
35:12
că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul.’” 9Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat
6:9
Cap. 5:21.

să-l asculte pe Moise. 10Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 11„Du-te de vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă din ţara lui.” 12Moise a răspuns în faţa Domnului: „Iată că nici copiii lui Israel nu m-au
6:12
Vers. 9.

ascultat. Cum are să m-asculte Faraon pe mine
6:12
Vers. 30. Cap. 4:10.
Ier. 1:6
, care n-am o vorbire ușoară?” 13Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din ţara Egiptului pe copiii lui Israel.

Spiţa neamului lui Moise și Aaron

14Iată căpeteniile familiilor lor.

Fiii

6:14
Gen. 46:91 Cron. 5:3
lui Ruben, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron și Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben. 15Fiii lui Simeon
6:15
Gen. 46:101 Cron. 4:24
: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Ţohar; și Saul, fiu născut dintr-o femeie canaanită. Acestea sunt familiile lui Simeon. 16Iată numele fiilor
6:16
Gen. 46:11Num. 3:171 Cron. 6:1,16
lui Levi, după spiţa neamului lor: Gherșon, Chehat și Merari. Anii vieţii lui Levi au fost o sută treizeci și șapte de ani. 17Fiii
6:17
1 Cron. 6:17
23:7
lui Gherșon: Libni și Șimei și familiile lor. 18Fiii lui Chehat
6:18
Num. 26:571 Cron. 6:2,18
: Amram, Iţehar, Hebron și Uziel. Anii vieţii lui Chehat au fost o sută treizeci și trei de ani. 19Fiii lui Merari
6:19
1 Cron. 6:19
23:21
: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după spiţa neamului lor. 20Amram
6:20
Cap. 2:1,2.
Num. 26:59
a luat de nevastă pe mătușă-sa Iochebed și ea i-a născut pe Aaron și pe Moise. Anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci și șapte de ani. 21Fiii lui
6:21
Num. 16:11 Cron. 6:37,38
Iţehar: Core, Nefeg și Zicri. 22Fiii lui
6:22
Lev. 10:4Num. 3:30
Uziel: Mișael, Elţafan și Sitri. 23Aaron a luat de nevastă pe Elișeba, fata lui Aminadab
6:23
Rut 4:19,201 Cron. 2:10Mat. 1:4
, sora lui Nahșon, și ea i-a născut pe Nadab
6:23
Lev. 10:1Num. 3:2
26:601 Cron. 6:3
24:1
, Abihu, Eleazar și Itamar. 24Fiii lui
6:24
Num. 26:11
Core: Asir, Elcana și Abiasaf. Acestea sunt familiile coriţilor. 25Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel, și ea
6:25
Num. 25:7,11Ios. 24:33
l-a născut pe Fineas. Acestea sunt căpeteniile familiilor leviţilor cu familiile lor. 26Aceștia sunt Aaron acela și Moise acela, cărora
6:26
Vers. 13.

le-a zis Domnul: „Scoateţi din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după oștirile
6:26
Cap. 7:4;
12:17,51Num. 33:1
lor.” 27Ei sunt aceia care au vorbit
6:27
Cap. 5:1,3;
7:10
lui Faraon, împăratul Egiptului, ca
6:27
Vers. 13. Cap. 32:7;
33:1Ps. 77:20
să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceștia sunt Moise acela și Aaron acela. 28Când a vorbit Domnul lui Moise în ţara Egiptului, 29Domnul a zis lui Moise: „Eu
6:29
Vers. 2.

sunt Domnul. Spune
6:29
Vers. 11. Cap. 7:2.

lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ţi spun.” 30Și Moise a răspuns înaintea Domnului: „Iată că eu
6:30
Cap. 4:10. Vers. 12.

nu vorbesc ușor. Cum are să m-asculte Faraon?”