Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Cele zece urgii

71Domnul a zis lui Moise: „Iată că te fac Dumnezeu

7:1
Cap. 4:16.
Ier. 1:10
pentru Faraon, și fratele tău Aaron va fi prorocul
7:1
Cap. 4:16.

tău. 2Tu vei spune tot
7:2
Cap. 4:15.

ce-ţi voi porunci Eu, iar fratele tău Aaron va vorbi lui Faraon, ca să lase pe copiii lui Israel să plece din ţara lui. 3Eu voi împietri
7:3
Cap. 4:21.

inima lui Faraon și Îmi voi înmulţi
7:3
Cap. 11:9.

semnele
7:3
Cap. 4:7.

și minunile în ţara Egiptului. 4Totuși Faraon n-are să v-asculte. Apoi Îmi voi întinde
7:4
Cap. 10:1;
11:9
mâna asupra Egiptului și voi scoate din ţara Egiptului oștile Mele, pe poporul Meu, pe copiii lui Israel, prin
7:4
Cap. 6:6.

mari judecăţi. 5Egiptenii vor cunoaște
7:5
Vers. 17. Cap. 8:22;
14:4,18Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când Îmi voi întinde
7:5
Cap. 3:20.

mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.” 6Moise și Aaron au făcut
7:6
Vers. 2.

ce le poruncise Domnul: așa au făcut. 7Moise era în vârstă de optzeci
7:7
Deut. 29:5
31:2
34:7Fapte 7:23,30
de ani, iar Aaron, de optzeci și trei de ani când au vorbit lui Faraon.

Moise și Aaron fac minuni

8Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: 9„Dacă vă va vorbi Faraon și vă va zice

7:9
Is. 7:11Ioan 2:18
6:30
: ‘Faceţi o minune!’ să zici lui Aaron: ‘Ia-ţi
7:9
Cap. 4:2,17.

toiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon.’ Și toiagul se va preface într-un șarpe.” 10Moise și Aaron s-au dus la Faraon și au făcut cum
7:10
Vers. 9.

poruncise Domnul. Aaron și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui, și toiagul
7:10
Cap. 4:3.

s-a prefăcut într-un șarpe. 11Dar Faraon a chemat pe niște înţelepţi
7:11
Gen. 41:8
și pe niște vrăjitori
7:11
2 Tim. 3:8
, și vrăjitorii Egiptului au făcut
7:11
Vers. 22. Cap. 8:7,18.

și ei la fel prin vrăjitoriile lor. 12Toţi și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele lor. 13Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după
7:13
Cap. 4:21. Vers. 4.

cum spusese Domnul.

Cea dintâi urgie: prefacerea apei în sânge

14Domnul a zis lui Moise: „Faraon are inima

7:14
Cap. 8:15;
10:1,20,27
împietrită: nu vrea să lase poporul să plece. 15Du-te la Faraon dis-de-dimineaţă, când are să iasă să se ducă la apă, și să te înfăţișezi înaintea lui pe malul râului. Să-ţi iei în mână toiagul
7:15
Cap. 4:2,3. Vers. 10.

care a fost prefăcut în șarpe 16și să zici lui Faraon: ‘Domnul Dumnezeul
7:16
Cap. 3:18.

evreilor m-a trimis la tine să-ţi spun: «Lasă pe poporul Meu să plece, ca
7:16
Cap. 3:12,18;
5:1,3
să-Mi slujească în pustie.» Dar iată că până acum n-ai ascultat. 17Acum, așa vorbește Domnul: «Iată cum vei cunoaște
7:17
Cap. 5:2. Vers. 5.

că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea, și ele se vor preface
7:17
Cap. 4:9.

în sânge
7:17
Apoc. 16:4,6
. 18Peștii din râu vor pieri, râul se va împuţi, așa că le va fi greaţă
7:18
Vers. 24.

egiptenilor să bea din apa râului.»’” 19Domnul a zis lui Moise: „Spune lui Aaron: ‘Ia-ţi toiagul și întinde-ţi
7:19
Cap. 8:5,6,16;
9:22
10:12,21
14:21,26
mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraiele lor, peste iazurile lor și peste toate bălţile lor. Ele se vor preface în sânge și va fi sânge în toată ţara Egiptului, atât în vasele de lemn, cât și în vasele de piatră.’” 20Moise și Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat
7:20
Cap. 17:5.

toiagul și a lovit apele
7:20
Ps. 78:44
105:29
râului sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor lui, și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. 21Peștii din râu au pierit, râul s-a împuţit, așa că egiptenii nu mai puteau
7:21
Vers. 18.

să bea apa râului și a fost sânge în toată ţara Egiptului. 22Dar vrăjitorii
7:22
Vers. 11.

Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum
7:22
Vers. 3.

spusese Domnul. 23Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. 24Toţi egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea din apa râului. 25Au trecut șapte zile după ce a lovit Domnul râul.