Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Broaștele

81Domnul a zis lui Moise: „Du-te la Faraon și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul: «Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi

8:1
Cap. 3:12,18.
slujească. 2Dacă nu
8:2
Cap. 7:14;
vrei să-l lași să plece, am să aduc broaște
8:2
Apoc. 16:13
pe toată întinderea ţării tale. 3Râul va mișuna de broaște; ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia
8:3
Ps. 105:30
ta de dormit și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea. 4Ba încă broaștele se vor sui și pe tine, pe poporul tău și pe toţi slujitorii tăi.»’” 5Domnul a zis lui Moise: „Spune lui Aaron
8:5
Cap. 7:19.
: ‘Întinde-ţi mâna cu toiagul peste râuri, peste pâraie și peste iazuri și scoate broaște din ele peste ţara Egiptului!’” 6Aaron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit
8:6
Ps. 78:45
105:30
broaștele și au acoperit ţara Egiptului. 7Dar
8:7
Cap. 7:11.
și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor: au scos și ei broaște peste toată ţara Egiptului. 8Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și a zis
8:8
Cap. 9:28;
: „Rugaţi-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu, și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului.” 9Moise a zis lui Faraon: „Hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale! Nu vor mai rămâne decât în râu.” 10El a răspuns: „Mâine.” Și Moise a zis: „Așa va fi, ca să știi că nimeni
8:10
Cap. 9:14.
nu este ca Domnul Dumnezeul nostru. 11Broaștele se vor depărta de la tine și din casele tale, de la slujitorii tăi și de la poporul tău; nu vor mai rămâne decât în râu.” 12Moise și Aaron au ieșit de la Faraon. Și Moise
8:12
Vers. 30. Cap. 9:33;
a strigat către Domnul cu privire la broaștele cu care lovise pe Faraon. 13Domnul a făcut cum cerea Moise, și broaștele au pierit în case, în curţi și în ogoare. 14Le-au strâns grămezi, și ţara s-a împuţit. 15Faraon, văzând că are
8:15
Ecl. 8:11
răgaz să răsufle în voie, și-a
8:15
Cap. 7:14.
împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul.

Păduchii

16Domnul a zis lui Moise: „Spune lui Aaron: ‘Întinde-ţi toiagul și lovește ţărâna pământului, și se va preface în păduchi8:16 Sau: ţânţari., în toată ţara Egiptului.’” 17Așa au făcut. Aaron și-a întins mâna cu toiagul și a lovit ţărâna pământului, și s-a prefăcut în

8:17
Ps. 105:31
păduchi pe toţi oamenii și pe toate dobitoacele. Toată ţărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în toată ţara Egiptului. 18Vrăjitorii
8:18
Cap. 7:11.
au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjitoriile lor, dar n-au
8:18
Luca 10:182 Tim. 3:8,9
putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. 19Și vrăjitorii au zis lui Faraon: „Aici este
8:19
1 Sam. 6:3,9Ps. 8:3Mat. 12:28Luca 11:20
degetul lui Dumnezeu!” Dar inima
8:19
Vers. 15.
lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul.

Musca câinească

20Domnul a zis lui Moise

8:20
Cap. 7:15.
: „Scoală-te dis-de-dimineaţă și du-te înaintea lui Faraon când are să iasă să se ducă la apă. Să-i spui: ‘Așa vorbește Domnul
8:20
Vers. 1.
: «Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 21Dacă nu vei lăsa pe poporul Meu să plece, am să trimit muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale; casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. 22Dar
8:22
Cap. 9:4,6,26;
în ziua aceea voi deosebi ţinutul Gosen, unde locuiește poporul Meu, și acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că Eu, Domnul, sunt în mijlocul ţinutului acestuia. 23Voi face o deosebire între poporul Meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine.»’” 24Domnul a făcut așa. A venit
8:24
Ps. 78:45
105:31
un roi de muște câinești în casa lui Faraon și a slujitorilor lui și toată ţara Egiptului a fost pustiită de muște câinești. 25Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și le-a zis: „Duceţi-vă de aduceţi jertfe Dumnezeului vostru aici în ţară.” 26Moise a răspuns: „Nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urâciune pentru egipteni. Și dacă am aduce sub ochii lor jertfe care sunt o
8:26
Gen. 43:32
46:34Deut. 7:25,26
12:31
urâciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? 27Vom face mai bine un drum de
8:27
Cap. 3:18.
trei zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum
8:27
Cap. 3:12.
ne va spune.” 28Faraon a zis: „Vă voi lăsa să plecaţi ca să aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie; numai să nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi
8:28
Vers. 8. Cap. 9:28.
. Rugaţi-vă pentru mine.” 29Moise a răspuns: „Am să ies de la tine și am să mă rog Domnului. Mâine, muștele se vor depărta de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. Dar să nu ne
8:29
Vers. 15.
mai înșele Faraon, nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jertfe Domnului.” 30Moise a ieșit de la Faraon și s-a
8:30
Vers. 12.
rugat Domnului. 31Domnul a făcut cum cerea Moise, și muștele s-au depărtat de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui; n-a mai rămas una. 32Dar Faraon și de data aceasta și-a împietrit
8:32
Vers. 15. Cap. 4:21.
inima și n-a lăsat pe popor să plece.

9

Ciuma vitelor

91Domnul a zis lui Moise

9:1
Cap. 8:1.
: „Du-te la Faraon și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: «Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 2Dacă
9:2
Cap. 8:2.
nu vrei să-l lași să plece și dacă-l mai oprești, 3iată
9:3
Cap. 7:4.
, mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe câmp; peste cai, peste măgari, peste cămile, peste boi și peste oi, și anume va fi o ciumă foarte mare. 4Dar Domnul va
9:4
Cap. 8:22.
face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel.» 5Domnul a hotărât vremea și a zis: «Mâine va face Domnul lucrul acesta în ţară.»’” 6Și Domnul a făcut așa chiar de a doua zi
9:6
Ps. 78:50
. Toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. 7Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase, și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima
9:7
Cap. 7:14;
lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece.

Vărsatul negru

8Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: „Umpleţi-vă mâinile cu cenușă din cuptor, și Moise s-o arunce spre cer, sub ochii lui Faraon. 9Ea se va preface într-o ţărână care va acoperi toată ţara Egiptului și va da naștere în toată ţara Egiptului, pe oameni și pe dobitoace, la niște bube

9:9
Apoc. 16:2
pricinuite de niște bășici fierbinţi.” 10Ei au luat cenușă din cuptor și s-au înfăţișat înaintea lui Faraon; Moise a aruncat-o spre cer, și ea a dat naștere, pe oameni și pe dobitoace, la niște
9:10
Deut. 28:27
bube pricinuite de niște bășici fierbinţi. 11Vrăjitorii
9:11
Cap. 8:18,19.
nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori, ca și pe toţi egiptenii. 12Domnul a împietrit inima lui Faraon, și Faraon n-a ascultat de Moise și de Aaron
9:12
Cap. 4:21.
, după cum spusese Domnul lui Moise.

Piatra și focul

13Domnul a zis lui Moise

9:13
Cap. 8:20.
: „Scoală-te dis-de-dimineaţă, du-te înaintea lui Faraon și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: «Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 14Fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile Mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să
9:14
Cap. 8:10.
știi că nimeni nu este ca Mine pe tot pământul. 15Dacă Mi-aș fi
9:15
Cap. 3:20.
întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă, pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. 16Dar te-am lăsat să rămâi în picioare
9:16
Rom. 9:17Prov. 16:41 Pet. 2:9
ca să vezi puterea Mea și Numele Meu să fie vestit în tot pământul. 17Dacă te mai ridici împotriva poporului Meu și dacă nu-l lași să plece, 18iată, mâine, la ceasul acesta, voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt din ziua întemeierii lui și până azi. 19Pune-ţi dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toţi oamenii și toate vitele de pe câmp, care nu vor fi intrat în case, și vor pieri.»’” 20Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de Cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele. 21Dar cei ce nu și-au pus la inimă Cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp. 22Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna spre cer, și are să bată
9:22
Apoc. 16:21
piatra în toată ţara Egiptului, pe oameni, pe vite și pe toată iarba de pe câmp în ţara Egiptului!” 23Moise și-a întins toiagul spre cer, și
9:23
Ios. 10:11Ps. 18:13
78:47
105:32
148:8Is. 30:30Ezec. 38:22Apoc. 8:7
Domnul a trimis tunete și piatră, de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste ţara Egiptului. 24A bătut piatra, și focul se amesteca cu piatra; piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată ţara Egiptului de când este el locuit de oameni. 25Piatra a nimicit, în toată ţara Egiptului, tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace; piatra a
9:25
Ps. 105:33
nimicit și toată iarba de pe câmp și a frânt toţi copacii de pe câmp. 26Numai
9:26
Cap. 8:22;
în ţinutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. 27Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aaron și le-a zis: „De data aceasta
9:27
Cap. 10:16.
am păcătuit
9:27
2 Cron. 12:6Ps. 129:4
145:17Plâng. 1:18Dan. 9:14
; Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovaţi. 28Rugaţi-vă
9:28
Cap. 8:8,28;
Domnului ca să nu mai fie tunete și piatră, și vă voi lăsa să plecaţi și nu veţi mai fi opriţi.” 29Moise i-a zis: „Când voi ieși din cetate, voi ridica mâinile
9:29
1 Împ. 8:22,38Ps. 143:6Is. 1:15
spre Domnul, tunetele vor înceta și nu va mai bate piatra, ca să
9:29
Ps. 24:11 Cor. 10:26,28
știi că al Domnului este pământul! 30Dar știu
9:30
Is. 26:10
că tu și slujitorii tăi tot nu vă veţi teme de Domnul Dumnezeu.” 31Inul și orzul
9:31
Rut 1:22
2:23
se prăpădiseră, pentru că orzul tocmai dăduse în spic, iar inul era în floare; 32grâul și ovăzul nu se stricaseră, pentru că erau târzii. 33Moise a plecat de la Faraon și a ieșit afară din cetate; și-a ridicat
9:33
Vers. 29. Cap. 8:12.
mâinile spre Domnul, tunetele și piatra au încetat și n-a mai căzut ploaia pe pământ. 34Faraon, văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască și și-a împietrit inima, el și slujitorii lui. 35Lui Faraon i s-a împietrit
9:35
Cap. 4:21.
inima și n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece, după cum spusese Domnul prin Moise.

10

Lăcustele

101Domnul a zis lui Moise: „Du-te la Faraon

10:1
Cap. 4:21;
, căci i-am împietrit inima lui și a slujitorilor lui
10:1
Cap. 7:4.
, ca să fac semnele Mele în mijlocul lor 2și ca
10:2
Deut. 4:9Ps. 44:1
71:18
78:5Ioel 1:3
să istorisești fiului tău și fiului fiului tău cum M-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor. Și veţi cunoaște că Eu sunt Domnul.” 3Moise și Aaron s-au dus la Faraon și i-au zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: ‘Până când ai de gând să nu vrei să
10:3
1 Împ. 21:292 Cron. 7:14
34:27Iov 42:6Ier. 13:18Iac. 4:101 Pet. 5:6
te smerești înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 4Dacă nu vrei să lași pe poporul Meu să plece, iată, voi trimite mâine niște
10:4
Prov. 30:27Apoc. 9:3
lăcuste pe toată întinderea ţării tale. 5Ele vor acoperi faţa pământului, de nu se va mai putea vedea pământul
10:5
Cap. 9:32.
; vor mânca ce a mai rămas nevătămat, vor mânca ce v-a lăsat piatra, vor mânca toţi copacii care cresc pe câmpiile voastre, 6îţi vor
10:6
Cap. 8:3,21.
umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi și casele tuturor egiptenilor. Părinţii tăi și părinţii părinţilor tăi n-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de azi.’” Moise a plecat și a ieșit de la Faraon. 7Slujitorii lui Faraon i-au zis: „Până când are să fie omul acesta o pacoste
10:7
Cap. 23:33.
pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul?” 8Au întors la Faraon pe Moise și Aaron. „Duceţi-vă”, le-a zis el, „și slujiţi Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei ce vor merge?” 9Moise a răspuns: „Vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ţinem o sărbătoare
10:9
Cap. 5:1.
în cinstea Domnului.” 10Faraon le-a zis: „Așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi și pe copiii voștri! Luaţi seama, căci este rău ce aveţi de gând să faceţi! 11Nu, nu, ci duceţi-vă voi, bărbaţii, și slujiţi Domnului, căci așa aţi cerut.” Și i-au izgonit dinaintea lui Faraon. 12Domnul a zis lui Moise
10:12
Cap. 7:19.
: „Întinde-ţi mâna peste ţara Egiptului, ca să vină lăcustele peste ţara Egiptului și să mănânce
10:12
Vers. 4,5.
toată iarba pământului, tot ce a lăsat piatra.” 13Moise și-a întins toiagul peste ţara Egiptului, și Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste ţară toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineaţa, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele. 14Lăcustele
10:14
Ps. 78:46
105:34
au venit peste ţara Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului; erau în număr atât de mare cum nu mai
10:14
Ioel 2:2
fusese și nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. 15Au acoperit
10:15
Vers. 5.
toată faţa pământului, de nu se mai vedea pământul; au
10:15
Ps. 105:35
mâncat toată iarba de pe pământ și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra, și n-a rămas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe câmp, în toată ţara Egiptului. 16Faraon a chemat îndată pe Moise și pe Aaron și a zis: „Am
10:16
Cap. 9:27.
păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. 17Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta și rugaţi
10:17
Cap. 9:28.
pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine și urgia aceasta de moarte!” 18Moise
10:18
Cap. 8:30.
a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. 19Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele și le-a aruncat
10:19
Ioel 2:20
în Marea Roșie; n-a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului. 20Domnul a
10:20
Cap. 4:21;
împietrit inima lui Faraon, și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece.

Întuneric de trei zile

21Domnul a zis lui Moise

10:21
Cap. 9:22.
: „Întinde-ţi mâna spre cer, și va fi întuneric peste ţara Egiptului, așa de întuneric de să se poată pipăi.” 22Moise și-a întins mâna spre cer și a fost
10:22
Ps. 105:28
întuneric beznă în toată ţara Egiptului timp de trei zile. 23Nici nu se vedeau unii pe alţii și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar
10:23
Cap. 8:22.
în locurile unde locuiau toţi copiii lui Israel era lumină. 24Faraon a chemat pe Moise și a
10:24
Vers. 8.
zis: „Duceţi-vă și slujiţi Domnului! Să nu rămână în ţară decât oile și boii voștri
10:24
Vers. 10.
; copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi.” 25Moise a răspuns: „Chiar să ne dai tu însuţi jertfele și arderile-de-tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru, 26și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru, iar până vom ajunge acolo, nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului.” 27Domnul a împietrit
10:27
Vers. 20. Cap. 4:21;
inima lui Faraon, și Faraon n-a vrut să-i lase să plece. 28Faraon a zis lui Moise: „Ieși de la mine! Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri.” 29„Da!” a răspuns Moise, „nu
10:29
Evr. 11:27
mă voi mai arăta înaintea ta.”