Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101M-am uitat și iată că pe cerul

10:1
Cap. 1:22,26.

care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir; deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. 2Și Domnul a zis
10:2
Cap. 9:2,3.

omului aceluia îmbrăcat în haine de in: „Vâră-te între roţile de sub heruvimi, umple-ţi mâinile cu
10:2
Cap. 1:13.

cărbunii aprinși care sunt între heruvimi și împrăștie-i
10:2
Apoc. 8:5
peste cetate!” Și el s-a vârât între roţi sub ochii mei. 3Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei când s-a vârât omul acela între roţi, iar norul a umplut curtea dinăuntru. 4Atunci, slava
10:4
Vers. 18. Cap. 1:28;
9:3
Domnului s-a ridicat de pe heruvimi și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât Templul s-a umplut
10:4
1 Împ. 8:10,11
de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. 5Vâjâitul
10:5
Cap. 1:24.

aripilor heruvimilor s-a auzit până la curtea de afară, ca glasul
10:5
Ps. 29:3
Dumnezeului celui Atotputernic, când vorbește. 6Când a poruncit deci omului aceluia îmbrăcat în haina de in să ia foc dintre roţi, dintre heruvimi, omul acesta s-a dus și s-a așezat lângă roţi. 7Atunci, un heruvim a întins mâna între heruvimi spre focul care era între heruvimi; a luat foc și l-a pus în mâinile omului aceluia îmbrăcat cu haina de in. Și omul acesta l-a luat și a ieșit afară. 8La heruvimi se vedea ceva
10:8
Cap. 1:8. Vers. 21.

ca o mână de om sub aripile lor. 9M-am uitat și iată
10:9
Cap. 1:15.

că lângă heruvimi erau patru roţi: o roată lângă un heruvim și o roată lângă celălalt heruvim, dar roţile acestea străluceau ca o piatră de
10:9
Cap. 1:16.

crisolit. 10După înfăţișare, toate cele patru roţi aveau același chip; fiecare roată părea că este în mijlocul altei roţi. 11Când
10:11
Cap. 1:17.

mergeau, mergeau de cele patru laturi ale lor și nu se învârteau în mers, ci mergeau încotro mergea capul, fără să se învârtească în mersul lor. 12Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mâinile lor și aripile lor erau pline de ochi ca și cele patru roţi dimprejur. 13Am auzit cu urechile mele că roţile
10:13
Cap. 1:18.

erau chemate „roţi învârtitoare”. 14Fiecare
10:14
Cap. 1:6,10.

avea patru feţe: faţa celui dintâi era o faţă de heruvim; faţa celui de-al doilea, o faţă de om; a celui de-al treilea, o faţă de leu și a celui de-al patrulea, o faţă de vultur. 15Și heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii
10:15
Cap. 1:5.

pe care le văzusem lângă râul Chebar. 16Când
10:16
Cap. 1:19.

mergeau heruvimii, mergeau și roţile cu ei, și când își întindeau heruvimii aripile ca să se înalţe de la pământ, nici roţile nu se depărtau de ei. 17Când
10:17
Cap. 1:12,20,21.

se opreau ei, se opreau și ele, și când se înălţau ei, se înălţau și ele cu ei, căci duhul făpturilor vii era în ele. 18Slava
10:18
Vers. 4.

Domnului a plecat
10:18
Osea 9:12
din pragul Templului și s-a așezat pe heruvimi. 19Heruvimii
10:19
Cap. 11:22.

și-au întins aripile și s-au înălţat de pe pământ sub ochii mei; când au plecat ei, au plecat și roţile cu ei. S-au oprit la intrarea porţii Casei Domnului spre răsărit; și slava Dumnezeului lui Israel era sus, deasupra lor. 20Erau făpturile vii
10:20
Cap. 1:22. Vers. 15.

pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel, lângă
10:20
Cap. 1:1.

râul Chebar, și am băgat de seamă că erau heruvimi. 21Fiecare
10:21
Cap. 1:6. Vers. 14.

avea patru feţe, fiecare avea patru aripi și sub aripile lor era ceva
10:21
Cap. 1:8. Vers. 8.

ca o mână de om. 22Dar feţele lor erau ca
10:22
Cap. 1:10.

cele pe care le văzusem la râul Chebar, cu aceeași înfăţișare: erau tot ei. Fiecare
10:22
Cap. 1:12.

mergea drept înainte.