Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: „Apropiaţi-vă, voi, care trebuie să pedepsiţi cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână!” 2Și iată că au venit șase oameni de pe drumul porţii de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un

9:2
Lev. 16:4Apoc. 15:6
om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. 3Slava
9:3
Cap. 3:23;
Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei, și El a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. 4Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, și fă un
9:4
Exod 12:7Apoc. 7:3
9:4
13:16,17
20:4
semn pe fruntea oamenilor care suspină
9:4
Ps. 119:53,136Ier. 13:172 Cor. 12:212 Pet. 2:8
și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo.” 5Iar celorlalţi le-a zis în auzul meu: „Treceţi după el în cetate și loviţi; ochiul vostru
9:5
Vers. 10. Cap. 5:11.
să fie fără milă și să nu vă înduraţi! 6Ucideţi
9:6
2 Cron. 36:17
și nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeţi
9:6
Apoc. 9:4
de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi
9:6
Ier. 25:281 Pet. 4:17
însă cu Locașul Meu cel Sfânt!” Ei
9:6
Cap. 8:11,12,16.
au început cu bătrânii care erau înaintea Templului. 7Și El le-a zis: „Spurcaţi casa și umpleţi curţile cu morţi!… Ieșiţi!…” Ei au ieșit și au început să ucidă în cetate. 8Pe când ucideau ei astfel și eu stăteam încă singur acolo, am
9:8
Num. 14:5
16:4,22,45Ios. 7:6
căzut cu faţa la pământ și am strigat: „Ah
9:8
Cap. 11:13.
, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-Ţi urgia asupra Ierusalimului?” 9El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara este plină de omoruri și cetatea este plină
9:9
2 Împ. 21:16
de nedreptate, căci ei zic: ‘Domnul
9:9
Cap. 8:12.
a părăsit ţara și Domnul
9:9
Ps. 10:11Is. 29:15
nu vede nimic!’ 10De aceea și Eu
9:10
Cap. 5:11;
voi fi fără milă și nu Mă voi îndura, ci voi face
9:10
Cap. 11:21.
să cadă asupra capului lor faptele lor.” 11Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și care avea călimara la brâu a adus următorul răspuns: „Am făcut ce mi-ai poruncit!”

10

101M-am uitat și iată că pe cerul

10:1
Cap. 1:22,26.
care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir; deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. 2Și Domnul a zis
10:2
Cap. 9:2,3.
omului aceluia îmbrăcat în haine de in: „Vâră-te între roţile de sub heruvimi, umple-ţi mâinile cu
10:2
Cap. 1:13.
cărbunii aprinși care sunt între heruvimi și împrăștie-i
10:2
Apoc. 8:5
peste cetate!” Și el s-a vârât între roţi sub ochii mei. 3Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei când s-a vârât omul acela între roţi, iar norul a umplut curtea dinăuntru. 4Atunci, slava
10:4
Vers. 18. Cap. 1:28;
Domnului s-a ridicat de pe heruvimi și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât Templul s-a umplut
10:4
1 Împ. 8:10,11
de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. 5Vâjâitul
10:5
Cap. 1:24.
aripilor heruvimilor s-a auzit până la curtea de afară, ca glasul
10:5
Ps. 29:3
Dumnezeului celui Atotputernic, când vorbește. 6Când a poruncit deci omului aceluia îmbrăcat în haina de in să ia foc dintre roţi, dintre heruvimi, omul acesta s-a dus și s-a așezat lângă roţi. 7Atunci, un heruvim a întins mâna între heruvimi spre focul care era între heruvimi; a luat foc și l-a pus în mâinile omului aceluia îmbrăcat cu haina de in. Și omul acesta l-a luat și a ieșit afară. 8La heruvimi se vedea ceva
10:8
Cap. 1:8. Vers. 21.
ca o mână de om sub aripile lor. 9M-am uitat și iată
10:9
Cap. 1:15.
că lângă heruvimi erau patru roţi: o roată lângă un heruvim și o roată lângă celălalt heruvim, dar roţile acestea străluceau ca o piatră de
10:9
Cap. 1:16.
crisolit. 10După înfăţișare, toate cele patru roţi aveau același chip; fiecare roată părea că este în mijlocul altei roţi. 11Când
10:11
Cap. 1:17.
mergeau, mergeau de cele patru laturi ale lor și nu se învârteau în mers, ci mergeau încotro mergea capul, fără să se învârtească în mersul lor. 12Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mâinile lor și aripile lor erau pline de ochi ca și cele patru roţi dimprejur. 13Am auzit cu urechile mele că roţile
10:13
Cap. 1:18.
erau chemate „roţi învârtitoare”. 14Fiecare
10:14
Cap. 1:6,10.
avea patru feţe: faţa celui dintâi era o faţă de heruvim; faţa celui de-al doilea, o faţă de om; a celui de-al treilea, o faţă de leu și a celui de-al patrulea, o faţă de vultur. 15Și heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii
10:15
Cap. 1:5.
pe care le văzusem lângă râul Chebar. 16Când
10:16
Cap. 1:19.
mergeau heruvimii, mergeau și roţile cu ei, și când își întindeau heruvimii aripile ca să se înalţe de la pământ, nici roţile nu se depărtau de ei. 17Când
10:17
Cap. 1:12,20,21.
se opreau ei, se opreau și ele, și când se înălţau ei, se înălţau și ele cu ei, căci duhul făpturilor vii era în ele. 18Slava
10:18
Vers. 4.
Domnului a plecat
10:18
Osea 9:12
din pragul Templului și s-a așezat pe heruvimi. 19Heruvimii
10:19
Cap. 11:22.
și-au întins aripile și s-au înălţat de pe pământ sub ochii mei; când au plecat ei, au plecat și roţile cu ei. S-au oprit la intrarea porţii Casei Domnului spre răsărit; și slava Dumnezeului lui Israel era sus, deasupra lor. 20Erau făpturile vii
10:20
Cap. 1:22. Vers. 15.
pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel, lângă
10:20
Cap. 1:1.
râul Chebar, și am băgat de seamă că erau heruvimi. 21Fiecare
10:21
Cap. 1:6. Vers. 14.
avea patru feţe, fiecare avea patru aripi și sub aripile lor era ceva
10:21
Cap. 1:8. Vers. 8.
ca o mână de om. 22Dar feţele lor erau ca
10:22
Cap. 1:10.
cele pe care le văzusem la râul Chebar, cu aceeași înfăţișare: erau tot ei. Fiecare
10:22
Cap. 1:12.
mergea drept înainte.

11

111Duhul

11:1
Cap. 3:12,14;
m-a răpit și m-a dus la poarta de răsărit
11:1
Cap. 10:19.
a Casei Domnului, care caută spre răsărit. Și iată că, la intrarea porţii
11:1
Cap. 8:16.
, erau douăzeci și cinci de oameni și, în mijlocul lor, am văzut pe Iaazania, fiul lui Azur, și pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpeteniile poporului. 2Și Domnul mi-a zis: „Fiul omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiuite și dau sfaturi rele în cetatea aceasta! 3Ei zic: ‘Nu este încă vremea
11:3
Cap. 12:22,27.
potrivită ca să zidim case! Cetatea
11:3
Ier. 1:13
este cazanul și noi suntem carnea.’ 4De aceea prorocește împotriva lor, prorocește, fiul omului!” 5Atunci, Duhul Domnului
11:5
Cap. 2:2;
a căzut peste mine și mi-a zis: „Spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Astfel vorbiţi voi, casa lui Israel! Și ce vă vine în gând, știu foarte bine! 6Aţi făcut o mulţime
11:6
Cap. 7:23;
de omoruri în cetatea aceasta și aţi umplut uliţele cu cei uciși.» 7De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Morţii voștri
11:7
Cap. 24:3,6,10,11.
pe care i-aţi întins în mijlocul cetăţii acesteia sunt carnea și ea este cazanul, dar voi
11:7
Vers. 9.
veţi fi scoși afară din ea. 8Vă temeţi de sabie, dar Eu voi aduce sabie peste voi», zice Domnul Dumnezeu. 9«Vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini
11:9
Cap. 5:8.
judecăţile mele împotriva voastră! 10Veţi cădea
11:10
2 Împ. 25:19-21Ier. 39:6
52:10
loviţi de sabie, vă voi judeca
11:10
1 Împ. 8:652 Împ. 14:25
la hotarul lui Israel și veţi ști
11:10
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul. 11Cetatea aceasta
11:11
Vers. 3.
nu va fi cazanul vostru și voi nu veţi fi carnea din el, ci la hotarul lui Israel vă voi judeca! 12Și veţi ști
11:12
Vers. 10.
că Eu sunt Domnul, ale cărui porunci nu le-aţi urmat și ale cărui legi nu le-aţi împlinit și aţi
11:12
Lev. 18:3,24Deut. 12:30,31
lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară.»’” 13Pe când proroceam eu, a murit Pelatia
11:13
Vers. 1.
, fiul lui Benaia. Eu am
11:13
Cap. 9:8.
căzut cu faţa la pământ și am strigat cu glas tare: „Ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești Tu și ce a mai rămas din Israel?” 14Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 15„Fiul omului, fraţii tăi, da, fraţii tăi cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului: ‘Ei sunt departe de Domnul, ţara ne-a fost dată nouă în stăpânire!…’ 16De aceea spune despre ei: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Dacă-i ţin depărtaţi printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite ţări, totuși le-am fost
11:16
Ps. 90:1
91:9Is. 8:14
un Templu pentru câtăva vreme, în ţara în care au venit.»’ 17De aceea să le spui: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vă voi strânge
11:17
Ier. 24:534:13
36:24
din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din ţările în care sunteţi risipiţi și vă voi da ţara lui Israel.»’ 18Și, când vor veni în ea, vor scoate
11:18
Cap. 37:23.
de acolo toţi idolii și toate urâciunile. 19Le voi
11:19
Ier. 32:39Ţef. 3:9
da o altă inimă și voi pune un duh nou
11:19
Ps. 51:10Ier. 31:33
32:39
în voi. Voi lua din trupul lor inima
11:19
Zah. 7:12
de piatră și le voi da o inimă de carne, 20ca să urmeze
11:20
Ps. 105:45
poruncile Mele, să păzească și să împlinească legile Mele, și ei vor fi poporul
11:20
Ier. 24:736:28
Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor. 21Dar acelora a căror inimă simte plăcere faţă de idolii și urâciunile lor, le voi
11:21
Cap. 9:10;
întoarce faptele asupra capului lor”, zice Domnul Dumnezeu. 22După aceea, heruvimii și-au întins
11:22
Cap. 1:19;
aripile, însoţiţi de roţi, și slava Dumnezeului lui Israel era sus, deasupra lor. 23Slava
11:23
Cap. 8:4;
Domnului s-a înălţat din mijlocul cetăţii și s-a așezat pe muntele
11:23
Zah. 14:4
de la răsăritul
11:23
Cap. 43:2.
cetăţii. 24Pe mine însă m-a răpit
11:24
Cap. 8:3.
Duhul și m-a dus iarăși în vedenie, prin Duhul lui Dumnezeu, în Haldeea, la prinșii de război. Și astfel vedenia pe care o avusesem a pierit de la mine. 25Apoi am spus prinșilor de război toate lucrurile pe care mi le descoperise Domnul.