Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Duhul

11:1
Cap. 3:12,14;
8:3
m-a răpit și m-a dus la poarta de răsărit
11:1
Cap. 10:19.

a Casei Domnului, care caută spre răsărit. Și iată că, la intrarea porţii
11:1
Cap. 8:16.

, erau douăzeci și cinci de oameni și, în mijlocul lor, am văzut pe Iaazania, fiul lui Azur, și pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpeteniile poporului. 2Și Domnul mi-a zis: „Fiul omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiuite și dau sfaturi rele în cetatea aceasta! 3Ei zic: ‘Nu este încă vremea
11:3
Cap. 12:22,27.
2 Pet. 3:4
potrivită ca să zidim case! Cetatea
11:3
Ier. 1:13
este cazanul și noi suntem carnea.’ 4De aceea prorocește împotriva lor, prorocește, fiul omului!” 5Atunci, Duhul Domnului
11:5
Cap. 2:2;
3:24
a căzut peste mine și mi-a zis: „Spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Astfel vorbiţi voi, casa lui Israel! Și ce vă vine în gând, știu foarte bine! 6Aţi făcut o mulţime
11:6
Cap. 7:23;
22:3,4
de omoruri în cetatea aceasta și aţi umplut uliţele cu cei uciși.» 7De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Morţii voștri
11:7
Cap. 24:3,6,10,11.
Mica 3:3
pe care i-aţi întins în mijlocul cetăţii acesteia sunt carnea și ea este cazanul, dar voi
11:7
Vers. 9.

veţi fi scoși afară din ea. 8Vă temeţi de sabie, dar Eu voi aduce sabie peste voi», zice Domnul Dumnezeu. 9«Vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini
11:9
Cap. 5:8.

judecăţile mele împotriva voastră! 10Veţi cădea
11:10
2 Împ. 25:19-21Ier. 39:6
52:10
loviţi de sabie, vă voi judeca
11:10
1 Împ. 8:652 Împ. 14:25
la hotarul lui Israel și veţi ști
11:10
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul. 11Cetatea aceasta
11:11
Vers. 3.

nu va fi cazanul vostru și voi nu veţi fi carnea din el, ci la hotarul lui Israel vă voi judeca! 12Și veţi ști
11:12
Vers. 10.

că Eu sunt Domnul, ale cărui porunci nu le-aţi urmat și ale cărui legi nu le-aţi împlinit și aţi
11:12
Lev. 18:3,24Deut. 12:30,31
lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară.»’” 13Pe când proroceam eu, a murit Pelatia
11:13
Vers. 1.
Fapte 5:5
, fiul lui Benaia. Eu am
11:13
Cap. 9:8.

căzut cu faţa la pământ și am strigat cu glas tare: „Ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești Tu și ce a mai rămas din Israel?” 14Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 15„Fiul omului, fraţii tăi, da, fraţii tăi cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului: ‘Ei sunt departe de Domnul, ţara ne-a fost dată nouă în stăpânire!…’ 16De aceea spune despre ei: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Dacă-i ţin depărtaţi printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite ţări, totuși le-am fost
11:16
Ps. 90:1
91:9Is. 8:14
un Templu pentru câtăva vreme, în ţara în care au venit.»’ 17De aceea să le spui: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vă voi strânge
11:17
Ier. 24:534:13
36:24
din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din ţările în care sunteţi risipiţi și vă voi da ţara lui Israel.»’ 18Și, când vor veni în ea, vor scoate
11:18
Cap. 37:23.

de acolo toţi idolii și toate urâciunile. 19Le voi
11:19
Ier. 32:39Ţef. 3:9
da o altă inimă și voi pune un duh nou
11:19
Ps. 51:10Ier. 31:33
32:39
în voi. Voi lua din trupul lor inima
11:19
Zah. 7:12
de piatră și le voi da o inimă de carne, 20ca să urmeze
11:20
Ps. 105:45
poruncile Mele, să păzească și să împlinească legile Mele, și ei vor fi poporul
11:20
Ier. 24:736:28
Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor. 21Dar acelora a căror inimă simte plăcere faţă de idolii și urâciunile lor, le voi
11:21
Cap. 9:10;
22:31
întoarce faptele asupra capului lor”, zice Domnul Dumnezeu. 22După aceea, heruvimii și-au întins
11:22
Cap. 1:19;
10:19
aripile, însoţiţi de roţi, și slava Dumnezeului lui Israel era sus, deasupra lor. 23Slava
11:23
Cap. 8:4;
9:3
10:4,18
43:4
Domnului s-a înălţat din mijlocul cetăţii și s-a așezat pe muntele
11:23
Zah. 14:4
de la răsăritul
11:23
Cap. 43:2.

cetăţii. 24Pe mine însă m-a răpit
11:24
Cap. 8:3.

Duhul și m-a dus iarăși în vedenie, prin Duhul lui Dumnezeu, în Haldeea, la prinșii de război. Și astfel vedenia pe care o avusesem a pierit de la mine. 25Apoi am spus prinșilor de război toate lucrurile pe care mi le descoperise Domnul.