Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Robia lui Zedechia și risipirea poporului

121Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici

12:2
Cap. 2:3,6-8;
3:26,27
, care au ochi
12:2
Is. 6:9
42:20Ier. 5:21Mat. 13:13,14
să vadă, și nu văd, urechi de auzit, și n-aud, căci
12:2
Cap. 2:5.

sunt o casă de răzvrătiţi. 3De aceea, fiul omului, pregătește-ţi lucrurile de călătorie și pleacă ziua, sub ochii lor! Pleacă în faţa lor din locul unde ești și du-te în alt loc – poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici. 4Scoate-ţi lucrurile ca niște lucruri de călătorie ziua, sub ochii lor, dar pleacă seara, în faţa lor, cum pleacă cei ce se duc în robie! 5Să spargi zidul sub ochii lor și să-ţi scoţi lucrurile pe acolo. 6Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoţi afară pe negură, să-ţi acoperi faţa și să nu te uiţi la pământ, căci vreau să fii un semn
12:6
Is. 8:18
pentru casa lui Israel.” 7Am făcut cum mi se poruncise: mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie, seara am spart zidul cu mâna și le-am scos pe negură și le-am pus pe umăr, în faţa lor. 8Dimineaţa însă, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Fiul omului, nu ţi-a zis casa lui Israel, această casă
12:9
Cap. 2:5.

de îndărătnici: ‘Ce
12:9
Cap. 17:12;
24:19
faci?’ 10Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Prorocia
12:10
Mal. 1:1
aceasta privește pe domnul care este la Ierusalim și pe toată casa lui Israel care se află acolo.»’ 11Spune: ‘Eu sunt un semn
12:11
Vers. 6.

pentru voi! Cum am făcut eu, așa li se va face și lor: se vor duce
12:11
2 Împ. 25:4,5,7
într-o ţară străină, în robie.’ 12Domnitorul
12:12
Ier. 39:4
care este în mijlocul lor își va pune lucrurile pe umăr și va pleca pe negură; vor sparge zidul ca să-l scoată afară; își va acoperi faţa, ca să nu vadă pământul cu ochii. 13Îmi voi întinde mreaja
12:13
Iov 19:6Ier. 52:9Plâng. 1:13
peste el și va fi prins în laţul Meu; îl voi duce
12:13
2 Împ. 25:7Ier. 52:11
la Babilon, în ţara haldeenilor, dar nu-i va vedea și va muri acolo. 14Pe toţi cei ce stau în jurul lui și îi sunt de ajutor și pe toate oștile lui îi voi risipi
12:14
2 Împ. 25:4,5
în toate vânturile și voi scoate
12:14
Cap. 5:2,12.

sabia după ei. 15Atunci vor ști
12:15
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul, când îi voi împrăștia printre neamuri și îi voi risipi în felurite ţări. 16Dar voi lăsa
12:16
Cap. 6:8-10.

din ei vreo câţiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete și de ciumă, ca să istorisească toate urâciunile lor printre neamurile la care vor merge și să știe că Eu sunt Domnul.” 17Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18„Fiul omului, îţi vei mânca
12:18
Cap. 4:16.

pâinea tremurând și îţi vei bea apa cu neliniște și groază. 19Spune poporului din ţară: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre locuitorii Ierusalimului din ţara lui Israel: «Ei își vor mânca pâinea cu neliniște și își vor bea apa cu groază, căci ţara le va fi jefuită
12:19
Zah. 7:14
de tot ce are din pricina silniciei
12:19
Ps. 107:34
tuturor celor ce o locuiesc. 20Cetăţile pline cu popor vor fi nimicite și ţara va fi pustiită, ca să știţi că Eu sunt Domnul.»’” 21Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 22„Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură pe care-l întrebuinţaţi în ţara lui Israel: ‘Zilele se
12:22
Vers. 27. Cap. 11:3.
Amos 6:3,92 Pet. 3:4
lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite’? 23De aceea spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură și nu se va mai întrebuinţa în Israel.»’ De aceea spune-le: ‘Se apropie
12:23
Ioel 2:1Ţef. 1:14
zilele și toate vedeniile se vor împlini! 24Căci nu
12:24
Cap. 13:23.

vor mai fi vedenii
12:24
Plâng. 2:14
mincinoase, nici prorociri înșelătoare în mijlocul casei lui Israel! 25Căci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune
12:25
Is. 55:11Dan. 9:12Luca 21:33
se va împlini și nu va mai fi amânat; da, în zilele voastre, casă de îndărătnici, voi rosti un cuvânt și-l voi împlini’”, zice Domnul Dumnezeu. 26Cuvântul Domnului mi-a vorbit apoi astfel: 27„Fiul omului
12:27
Vers. 22.

, iată, casa lui Israel zice: ‘Vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească și prorocește pentru vremuri
12:27
2 Pet. 3:4
depărtate!’ 28De aceea
12:28
Vers. 23,25.

spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele, ci cuvântul pe care-l voi rosti se va împlini»’”, zice Domnul Dumnezeu.