Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Robia lui Zedechia și risipirea poporului

121Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici

12:2
Cap. 2:3,6-8;
, care au ochi
12:2
Is. 6:9
42:20Ier. 5:21Mat. 13:13,14
să vadă, și nu văd, urechi de auzit, și n-aud, căci
12:2
Cap. 2:5.
sunt o casă de răzvrătiţi. 3De aceea, fiul omului, pregătește-ţi lucrurile de călătorie și pleacă ziua, sub ochii lor! Pleacă în faţa lor din locul unde ești și du-te în alt loc – poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici. 4Scoate-ţi lucrurile ca niște lucruri de călătorie ziua, sub ochii lor, dar pleacă seara, în faţa lor, cum pleacă cei ce se duc în robie! 5Să spargi zidul sub ochii lor și să-ţi scoţi lucrurile pe acolo. 6Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoţi afară pe negură, să-ţi acoperi faţa și să nu te uiţi la pământ, căci vreau să fii un semn
12:6
Is. 8:18
pentru casa lui Israel.” 7Am făcut cum mi se poruncise: mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie, seara am spart zidul cu mâna și le-am scos pe negură și le-am pus pe umăr, în faţa lor. 8Dimineaţa însă, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Fiul omului, nu ţi-a zis casa lui Israel, această casă
12:9
Cap. 2:5.
de îndărătnici: ‘Ce
12:9
Cap. 17:12;
faci?’ 10Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Prorocia
12:10
Mal. 1:1
aceasta privește pe domnul care este la Ierusalim și pe toată casa lui Israel care se află acolo.»’ 11Spune: ‘Eu sunt un semn
12:11
Vers. 6.
pentru voi! Cum am făcut eu, așa li se va face și lor: se vor duce
12:11
2 Împ. 25:4,5,7
într-o ţară străină, în robie.’ 12Domnitorul
12:12
Ier. 39:4
care este în mijlocul lor își va pune lucrurile pe umăr și va pleca pe negură; vor sparge zidul ca să-l scoată afară; își va acoperi faţa, ca să nu vadă pământul cu ochii. 13Îmi voi întinde mreaja
12:13
Iov 19:6Ier. 52:9Plâng. 1:13
peste el și va fi prins în laţul Meu; îl voi duce
12:13
2 Împ. 25:7Ier. 52:11
la Babilon, în ţara haldeenilor, dar nu-i va vedea și va muri acolo. 14Pe toţi cei ce stau în jurul lui și îi sunt de ajutor și pe toate oștile lui îi voi risipi
12:14
2 Împ. 25:4,5
în toate vânturile și voi scoate
12:14
Cap. 5:2,12.
sabia după ei. 15Atunci vor ști
12:15
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul, când îi voi împrăștia printre neamuri și îi voi risipi în felurite ţări. 16Dar voi lăsa
12:16
Cap. 6:8-10.
din ei vreo câţiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete și de ciumă, ca să istorisească toate urâciunile lor printre neamurile la care vor merge și să știe că Eu sunt Domnul.” 17Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18„Fiul omului, îţi vei mânca
12:18
Cap. 4:16.
pâinea tremurând și îţi vei bea apa cu neliniște și groază. 19Spune poporului din ţară: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre locuitorii Ierusalimului din ţara lui Israel: «Ei își vor mânca pâinea cu neliniște și își vor bea apa cu groază, căci ţara le va fi jefuită
12:19
Zah. 7:14
de tot ce are din pricina silniciei
12:19
Ps. 107:34
tuturor celor ce o locuiesc. 20Cetăţile pline cu popor vor fi nimicite și ţara va fi pustiită, ca să știţi că Eu sunt Domnul.»’” 21Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 22„Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură pe care-l întrebuinţaţi în ţara lui Israel: ‘Zilele se
12:22
Vers. 27. Cap. 11:3.
lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite’? 23De aceea spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură și nu se va mai întrebuinţa în Israel.»’ De aceea spune-le: ‘Se apropie
12:23
Ioel 2:1Ţef. 1:14
zilele și toate vedeniile se vor împlini! 24Căci nu
12:24
Cap. 13:23.
vor mai fi vedenii
12:24
Plâng. 2:14
mincinoase, nici prorociri înșelătoare în mijlocul casei lui Israel! 25Căci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune
12:25
Is. 55:11Dan. 9:12Luca 21:33
se va împlini și nu va mai fi amânat; da, în zilele voastre, casă de îndărătnici, voi rosti un cuvânt și-l voi împlini’”, zice Domnul Dumnezeu. 26Cuvântul Domnului mi-a vorbit apoi astfel: 27„Fiul omului
12:27
Vers. 22.
, iată, casa lui Israel zice: ‘Vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească și prorocește pentru vremuri
12:27
2 Pet. 3:4
depărtate!’ 28De aceea
12:28
Vers. 23,25.
spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele, ci cuvântul pe care-l voi rosti se va împlini»’”, zice Domnul Dumnezeu.

13

Împotriva prorocilor mincinoși

131Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel care prorocesc și spune celor ce

13:2
Vers. 17.
prorocesc după gustul inimii
13:2
Ier. 14:14Ier. 23:16,26
lor: ‘Ascultaţi cuvântul Domnului!’” 3Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic! 4Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali
13:4
Cânt. 2:15
în mijlocul dărâmăturilor! 5Voi nu
13:5
Ps. 106:23,30
v-aţi suit înaintea spărturilor, n-aţi înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneţi tari în luptă în ziua Domnului. 6Vedeniile
13:6
Vers. 23. Cap. 12:24;
lor sunt înșelătoare și prorociile lor, mincinoase. Ei zic: ‘Așa vorbește Domnul!’, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. 7Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveţi și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiţi? Voi ziceţi: ‘Așa vorbește Domnul!’ în timp ce Eu n-am vorbit.” 8De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că spuneţi lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi”, zice Domnul Dumnezeu. 9„Mâna Mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scriși în cartea
13:9
Ezra 2:59,62Neem. 7:5Ps. 69:28
casei lui Israel, nici nu vor
13:9
Cap. 20:39.
intra în ţara lui Israel. Și veţi ști
13:9
Cap. 11:12.
că Eu sunt Domnul Dumnezeu. 10Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: ‘Pace
13:10
Ier. 6:14
8:11
!’ când nu este pace. Poporul Meu zidește un zid și ei îl tencuiesc
13:10
Cap. 22:28.
cu ipsos. 11De aceea, spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuși, va veni o ploaie
13:11
Cap. 38:22.
cu vifor, pietrele de grindină vor cădea și se va dezlănţui furtuna. 12Iată, vi se prăbușește zidul! Și atunci vi se va zice: ‘Unde este ipsosul cu care l-aţi tencuit?’” 13De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „În urgia Mea, voi porni furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească. 14Voi surpa zidul pe care l-aţi tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ și i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuși și veţi pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Și veţi ști
13:14
Vers. 9,21,23. Cap. 14:8.
că Eu sunt Domnul. 15Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos și vă voi spune: ‘Nu mai este niciun zid! Și s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos! 16S-a isprăvit cu prorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii
13:16
Ier. 16:14
28:9
de pace asupra lui când nu este pace’”, zice Domnul Dumnezeu. 17„Iar tu, fiul omului, întoarce-ţi
13:17
Cap. 20:46;
privirile împotriva fiicelor poporului tău care prorocesc
13:17
Vers. 2.
după gustul inimii lor și prorocește împotriva lor! 18Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai de cele ce cos pernuţe pentru subsuori și fac marame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiţi că veţi prinde sufletele
13:18
2 Pet. 2:14
poporului Meu, ca să vă păstraţi cu viaţă sufletele voastre? 19Voi Mă necinstiţi înaintea poporului Meu pentru câţiva
13:19
Prov. 28:21Mica 3:5
pumni de orz și câteva bucăţi de pâine, ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul Meu, care ascultă minciunile voastre.» 20De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe pernuţele voastre prin care prindeţi sufletele ca păsările, de aceea vi le voi smulge de la braţe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeţi ca păsările! 21Vă voi rupe maramele și voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre, și veţi ști
13:21
Vers. 9.
că Eu sunt Domnul. 22Pentru că întristaţi prin minciuni inima celui neprihănit, când Eu Însumi nu l-am întristat, și pentru că întăriţi
13:22
Ier. 23:14
mâinile celui rău ca să-l împiedicaţi să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viaţa, 23de aceea nu veţi
13:23
Vers. 6. Cap. 12:24.
mai avea vedenii înșelătoare și nu veţi mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul Meu și veţi ști
13:23
Vers. 9. Cap. 14:8;
că Eu sunt Domnul.»’”

14

Împotriva celor ce se alipesc de idoli

141Câţiva din bătrânii lui Israel au venit

14:1
Cap. 8:1;
la mine și au șezut înaintea mea. 2Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 3„Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă
14:3
Cap. 7:19. Vers. 4,7.
în nelegiuire! Să Mă
14:3
2 Împ. 3:13
las Eu să fiu întrebat de ei? 4De aceea vorbește-le și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Orice om din casa lui Israel care își poartă idolii în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulţimii idolilor lui, 5ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de Mine din pricina tuturor idolilor.»’ 6De aceea, spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Întoarceţi-vă și abateţi-vă de la idolii voștri, întoarceţi-vă privirile de la toate urâciunile voastre! 7Căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de Mine, care își poartă idolii în inima lui și nu-și ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să Mă întrebe prin el, Eu, Domnul, prin Mine Însumi îi voi răspunde. 8Îmi voi întoarce
14:8
Lev. 17:10
20:3,5,6Ier. 44:11
Faţa împotriva omului acestuia, îl voi face un semn
14:8
Num. 26:10Deut. 28:37
și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului Meu. Și veţi ști
14:8
Cap. 6:7.
că Eu sunt Domnul! 9Dacă prorocul se va lăsa amăgit
14:9
1 Împ. 22:23Iov 12:16Ier. 4:10
să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui și-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel. 10Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă, 11ca să nu se mai rătăcească
14:11
2 Pet. 2:15
de la Mine casa lui Israel și să nu se mai spurce cu toate fărădelegile ei. Atunci vor fi poporul
14:11
Cap. 11:20;
Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor»’”, zice Domnul Dumnezeu.

Dreptatea pedepselor Domnului

12Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 13„Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea, dedându-se la fărădelege, și Îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul

14:13
Lev. 26:26Is. 3:15:16
pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, 14chiar de ar fi
14:14
Ier. 15:1Ier. 7:16
11:14
14:11
în mijlocul ei acești trei oameni: Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea
14:14
Prov. 11:4
lor”, zice Domnul Dumnezeu. 15„Dacă aș lăsa ca ţara să fie cutreierată de fiare sălbatice
14:15
Lev. 26:22
, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare 16și ar fi în mijlocul ei acești
14:16
Vers. 14,18,20.
trei oameni, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa, și ţara ar ajunge un pustiu. 17Sau, dacă aș
14:17
Lev. 26:2521:3,4
aduce sabie împotriva ţării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin ţară, dacă i-aș nimici
14:17
Cap. 25:13.
cu desăvârșire oamenii și vitele 18și
14:18
Vers. 14.
ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar mai scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa. 19Sau, dacă aș trimite ciuma
14:19
2 Sam. 24:15
în ţara aceasta, dacă Mi-aș vărsa
14:19
Cap. 7:8.
urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele, 20și ar fi
14:20
Vers. 14.
în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor.” 21Totuși așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Măcar că trimit
14:21
Cap. 5:17;
împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele: sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele, 22tot va fi o rămășiţă
14:22
Cap. 6:8.
care va scăpa, care va ieși din el, și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veţi vedea purtarea
14:22
Cap. 20:43.
și faptele și vă veţi mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui. 23Ei vă vor mângâia când le veţi vedea purtarea și faptele și veţi cunoaște că nu fără
14:23
Ier. 22:8,9
temei fac Eu tot ce fac împotriva Ierusalimului”, zice Domnul Dumnezeu.