Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Împotriva prorocilor mincinoși

131Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel care prorocesc și spune celor ce

13:2
Vers. 17.

prorocesc după gustul inimii
13:2
Ier. 14:14Ier. 23:16,26
lor: ‘Ascultaţi cuvântul Domnului!’” 3Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic! 4Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali
13:4
Cânt. 2:15
în mijlocul dărâmăturilor! 5Voi nu
13:5
Ps. 106:23,30
v-aţi suit înaintea spărturilor, n-aţi înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneţi tari în luptă în ziua Domnului. 6Vedeniile
13:6
Vers. 23. Cap. 12:24;
22:28
lor sunt înșelătoare și prorociile lor, mincinoase. Ei zic: ‘Așa vorbește Domnul!’, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. 7Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveţi și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiţi? Voi ziceţi: ‘Așa vorbește Domnul!’ în timp ce Eu n-am vorbit.” 8De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că spuneţi lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi”, zice Domnul Dumnezeu. 9„Mâna Mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scriși în cartea
13:9
Ezra 2:59,62Neem. 7:5Ps. 69:28
casei lui Israel, nici nu vor
13:9
Cap. 20:39.

intra în ţara lui Israel. Și veţi ști
13:9
Cap. 11:12.

că Eu sunt Domnul Dumnezeu. 10Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: ‘Pace
13:10
Ier. 6:14
8:11
!’ când nu este pace. Poporul Meu zidește un zid și ei îl tencuiesc
13:10
Cap. 22:28.

cu ipsos. 11De aceea, spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuși, va veni o ploaie
13:11
Cap. 38:22.

cu vifor, pietrele de grindină vor cădea și se va dezlănţui furtuna. 12Iată, vi se prăbușește zidul! Și atunci vi se va zice: ‘Unde este ipsosul cu care l-aţi tencuit?’” 13De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „În urgia Mea, voi porni furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească. 14Voi surpa zidul pe care l-aţi tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ și i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuși și veţi pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Și veţi ști
13:14
Vers. 9,21,23. Cap. 14:8.

că Eu sunt Domnul. 15Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos și vă voi spune: ‘Nu mai este niciun zid! Și s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos! 16S-a isprăvit cu prorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii
13:16
Ier. 16:14
28:9
de pace asupra lui când nu este pace’”, zice Domnul Dumnezeu. 17„Iar tu, fiul omului, întoarce-ţi
13:17
Cap. 20:46;
21:2
privirile împotriva fiicelor poporului tău care prorocesc
13:17
Vers. 2.

după gustul inimii lor și prorocește împotriva lor! 18Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai de cele ce cos pernuţe pentru subsuori și fac marame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiţi că veţi prinde sufletele
13:18
2 Pet. 2:14
poporului Meu, ca să vă păstraţi cu viaţă sufletele voastre? 19Voi Mă necinstiţi înaintea poporului Meu pentru câţiva
13:19
Prov. 28:21Mica 3:5
pumni de orz și câteva bucăţi de pâine, ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul Meu, care ascultă minciunile voastre.» 20De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe pernuţele voastre prin care prindeţi sufletele ca păsările, de aceea vi le voi smulge de la braţe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeţi ca păsările! 21Vă voi rupe maramele și voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre, și veţi ști
13:21
Vers. 9.

că Eu sunt Domnul. 22Pentru că întristaţi prin minciuni inima celui neprihănit, când Eu Însumi nu l-am întristat, și pentru că întăriţi
13:22
Ier. 23:14
mâinile celui rău ca să-l împiedicaţi să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viaţa, 23de aceea nu veţi
13:23
Vers. 6. Cap. 12:24.
Mica 3:6
mai avea vedenii înșelătoare și nu veţi mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul Meu și veţi ști
13:23
Vers. 9. Cap. 14:8;
15:7
că Eu sunt Domnul.»’”