Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Împotriva prorocilor mincinoși

131Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel care prorocesc și spune celor ce

13:2
Vers. 17.
prorocesc după gustul inimii
13:2
Ier. 14:14Ier. 23:16,26
lor: ‘Ascultaţi cuvântul Domnului!’” 3Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic! 4Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali
13:4
Cânt. 2:15
în mijlocul dărâmăturilor! 5Voi nu
13:5
Ps. 106:23,30
v-aţi suit înaintea spărturilor, n-aţi înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneţi tari în luptă în ziua Domnului. 6Vedeniile
13:6
Vers. 23. Cap. 12:24;
lor sunt înșelătoare și prorociile lor, mincinoase. Ei zic: ‘Așa vorbește Domnul!’, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. 7Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveţi și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiţi? Voi ziceţi: ‘Așa vorbește Domnul!’ în timp ce Eu n-am vorbit.” 8De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că spuneţi lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi”, zice Domnul Dumnezeu. 9„Mâna Mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scriși în cartea
13:9
Ezra 2:59,62Neem. 7:5Ps. 69:28
casei lui Israel, nici nu vor
13:9
Cap. 20:39.
intra în ţara lui Israel. Și veţi ști
13:9
Cap. 11:12.
că Eu sunt Domnul Dumnezeu. 10Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: ‘Pace
13:10
Ier. 6:14
8:11
!’ când nu este pace. Poporul Meu zidește un zid și ei îl tencuiesc
13:10
Cap. 22:28.
cu ipsos. 11De aceea, spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuși, va veni o ploaie
13:11
Cap. 38:22.
cu vifor, pietrele de grindină vor cădea și se va dezlănţui furtuna. 12Iată, vi se prăbușește zidul! Și atunci vi se va zice: ‘Unde este ipsosul cu care l-aţi tencuit?’” 13De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „În urgia Mea, voi porni furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească. 14Voi surpa zidul pe care l-aţi tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ și i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuși și veţi pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Și veţi ști
13:14
Vers. 9,21,23. Cap. 14:8.
că Eu sunt Domnul. 15Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos și vă voi spune: ‘Nu mai este niciun zid! Și s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos! 16S-a isprăvit cu prorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii
13:16
Ier. 16:14
28:9
de pace asupra lui când nu este pace’”, zice Domnul Dumnezeu. 17„Iar tu, fiul omului, întoarce-ţi
13:17
Cap. 20:46;
privirile împotriva fiicelor poporului tău care prorocesc
13:17
Vers. 2.
după gustul inimii lor și prorocește împotriva lor! 18Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai de cele ce cos pernuţe pentru subsuori și fac marame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiţi că veţi prinde sufletele
13:18
2 Pet. 2:14
poporului Meu, ca să vă păstraţi cu viaţă sufletele voastre? 19Voi Mă necinstiţi înaintea poporului Meu pentru câţiva
13:19
Prov. 28:21Mica 3:5
pumni de orz și câteva bucăţi de pâine, ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul Meu, care ascultă minciunile voastre.» 20De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe pernuţele voastre prin care prindeţi sufletele ca păsările, de aceea vi le voi smulge de la braţe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeţi ca păsările! 21Vă voi rupe maramele și voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre, și veţi ști
13:21
Vers. 9.
că Eu sunt Domnul. 22Pentru că întristaţi prin minciuni inima celui neprihănit, când Eu Însumi nu l-am întristat, și pentru că întăriţi
13:22
Ier. 23:14
mâinile celui rău ca să-l împiedicaţi să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viaţa, 23de aceea nu veţi
13:23
Vers. 6. Cap. 12:24.
mai avea vedenii înșelătoare și nu veţi mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul Meu și veţi ști
13:23
Vers. 9. Cap. 14:8;
că Eu sunt Domnul.»’”

14

Împotriva celor ce se alipesc de idoli

141Câţiva din bătrânii lui Israel au venit

14:1
Cap. 8:1;
la mine și au șezut înaintea mea. 2Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 3„Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă
14:3
Cap. 7:19. Vers. 4,7.
în nelegiuire! Să Mă
14:3
2 Împ. 3:13
las Eu să fiu întrebat de ei? 4De aceea vorbește-le și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Orice om din casa lui Israel care își poartă idolii în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulţimii idolilor lui, 5ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de Mine din pricina tuturor idolilor.»’ 6De aceea, spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Întoarceţi-vă și abateţi-vă de la idolii voștri, întoarceţi-vă privirile de la toate urâciunile voastre! 7Căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de Mine, care își poartă idolii în inima lui și nu-și ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să Mă întrebe prin el, Eu, Domnul, prin Mine Însumi îi voi răspunde. 8Îmi voi întoarce
14:8
Lev. 17:10
20:3,5,6Ier. 44:11
Faţa împotriva omului acestuia, îl voi face un semn
14:8
Num. 26:10Deut. 28:37
și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului Meu. Și veţi ști
14:8
Cap. 6:7.
că Eu sunt Domnul! 9Dacă prorocul se va lăsa amăgit
14:9
1 Împ. 22:23Iov 12:16Ier. 4:10
să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui și-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel. 10Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă, 11ca să nu se mai rătăcească
14:11
2 Pet. 2:15
de la Mine casa lui Israel și să nu se mai spurce cu toate fărădelegile ei. Atunci vor fi poporul
14:11
Cap. 11:20;
Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor»’”, zice Domnul Dumnezeu.

Dreptatea pedepselor Domnului

12Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 13„Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea, dedându-se la fărădelege, și Îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul

14:13
Lev. 26:26Is. 3:15:16
pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, 14chiar de ar fi
14:14
Ier. 15:1Ier. 7:16
11:14
14:11
în mijlocul ei acești trei oameni: Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea
14:14
Prov. 11:4
lor”, zice Domnul Dumnezeu. 15„Dacă aș lăsa ca ţara să fie cutreierată de fiare sălbatice
14:15
Lev. 26:22
, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare 16și ar fi în mijlocul ei acești
14:16
Vers. 14,18,20.
trei oameni, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa, și ţara ar ajunge un pustiu. 17Sau, dacă aș
14:17
Lev. 26:2521:3,4
aduce sabie împotriva ţării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin ţară, dacă i-aș nimici
14:17
Cap. 25:13.
cu desăvârșire oamenii și vitele 18și
14:18
Vers. 14.
ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar mai scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa. 19Sau, dacă aș trimite ciuma
14:19
2 Sam. 24:15
în ţara aceasta, dacă Mi-aș vărsa
14:19
Cap. 7:8.
urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele, 20și ar fi
14:20
Vers. 14.
în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor.” 21Totuși așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Măcar că trimit
14:21
Cap. 5:17;
împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele: sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele, 22tot va fi o rămășiţă
14:22
Cap. 6:8.
care va scăpa, care va ieși din el, și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veţi vedea purtarea
14:22
Cap. 20:43.
și faptele și vă veţi mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui. 23Ei vă vor mângâia când le veţi vedea purtarea și faptele și veţi cunoaște că nu fără
14:23
Ier. 22:8,9
temei fac Eu tot ce fac împotriva Ierusalimului”, zice Domnul Dumnezeu.

15

Locuitorii Ierusalimului, asemănaţi cu lemnul de viţă

151Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, ce are lemnul de viţă mai mult decât orice alt lemn, viţele-de-vie mai mult decât cele ce sunt printre copacii din pădure? 3Ia oare cineva din lemnul acesta ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlig de atârnat ceva în el? 4Iată că este pus pe foc

15:4
Ioan 15:6
să ardă. După ce îi arde focul cele două capete și mijlocul, mai poate fi el bun de ceva? 5Iată, când era întreg, nu se putea face nimic din el. Cu cât mai puţin acum, după ce l-a mistuit și l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el? 6De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Ca lemnul de viţă dintre copacii din pădure, pe care-l pun pe foc să-l ard, așa voi da și pe locuitorii Ierusalimului. 7Îmi voi întoarce Faţa
15:7
Lev. 17:10
împotriva lor; au ieșit
15:7
Is. 24:18
din foc, dar focul îi va arde de tot. Și veţi ști
15:7
Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul când Îmi voi întoarce Faţa împotriva lor. 8Voi preface ţara într-un pustiu, pentru că au fost necredincioși’”, zice Domnul Dumnezeu.