Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Împotriva celor ce se alipesc de idoli

141Câţiva din bătrânii lui Israel au venit

14:1
Cap. 8:1;
20:1
33:31
la mine și au șezut înaintea mea. 2Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 3„Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă
14:3
Cap. 7:19. Vers. 4,7.

în nelegiuire! Să Mă
14:3
2 Împ. 3:13
las Eu să fiu întrebat de ei? 4De aceea vorbește-le și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Orice om din casa lui Israel care își poartă idolii în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulţimii idolilor lui, 5ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de Mine din pricina tuturor idolilor.»’ 6De aceea, spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Întoarceţi-vă și abateţi-vă de la idolii voștri, întoarceţi-vă privirile de la toate urâciunile voastre! 7Căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de Mine, care își poartă idolii în inima lui și nu-și ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să Mă întrebe prin el, Eu, Domnul, prin Mine Însumi îi voi răspunde. 8Îmi voi întoarce
14:8
Lev. 17:10
20:3,5,6Ier. 44:11
Faţa împotriva omului acestuia, îl voi face un semn
14:8
Num. 26:10Deut. 28:37
și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului Meu. Și veţi ști
14:8
Cap. 6:7.

că Eu sunt Domnul! 9Dacă prorocul se va lăsa amăgit
14:9
1 Împ. 22:23Iov 12:16Ier. 4:10
să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui și-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel. 10Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă, 11ca să nu se mai rătăcească
14:11
2 Pet. 2:15
de la Mine casa lui Israel și să nu se mai spurce cu toate fărădelegile ei. Atunci vor fi poporul
14:11
Cap. 11:20;
37:27
Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor»’”, zice Domnul Dumnezeu.

Dreptatea pedepselor Domnului

12Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 13„Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea, dedându-se la fărădelege, și Îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul

14:13
Lev. 26:26Is. 3:15:16
pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, 14chiar de ar fi
14:14
Ier. 15:1Ier. 7:16
11:14
14:11
în mijlocul ei acești trei oameni: Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea
14:14
Prov. 11:4
lor”, zice Domnul Dumnezeu. 15„Dacă aș lăsa ca ţara să fie cutreierată de fiare sălbatice
14:15
Lev. 26:22
, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare 16și ar fi în mijlocul ei acești
14:16
Vers. 14,18,20.

trei oameni, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa, și ţara ar ajunge un pustiu. 17Sau, dacă aș
14:17
Lev. 26:2521:3,4
aduce sabie împotriva ţării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin ţară, dacă i-aș nimici
14:17
Cap. 25:13.
Ţef. 1:3
cu desăvârșire oamenii și vitele 18și
14:18
Vers. 14.

ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar mai scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa. 19Sau, dacă aș trimite ciuma
14:19
2 Sam. 24:15
în ţara aceasta, dacă Mi-aș vărsa
14:19
Cap. 7:8.

urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele, 20și ar fi
14:20
Vers. 14.

în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor.” 21Totuși așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Măcar că trimit
14:21
Cap. 5:17;
33:27
împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele: sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele, 22tot va fi o rămășiţă
14:22
Cap. 6:8.

care va scăpa, care va ieși din el, și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veţi vedea purtarea
14:22
Cap. 20:43.

și faptele și vă veţi mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui. 23Ei vă vor mângâia când le veţi vedea purtarea și faptele și veţi cunoaște că nu fără
14:23
Ier. 22:8,9
temei fac Eu tot ce fac împotriva Ierusalimului”, zice Domnul Dumnezeu.