Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Ierusalimul, închipuit printr-o curvă

161Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, arată

16:2
Cap. 20:4;
22:2
36:7-9
Ierusalimului urâciunile lui 3și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului: «Prin obârșia și nașterea
16:3
Cap. 21:30.

ta ești din ţara canaaniţilor; tatăl
16:3
Vers. 45.

tău era amorit și mama ta, hetită. 4La naștere, în ziua
16:4
Osea 2:3
când te-ai născut, buricul nu ţi s-a tăiat, n-ai fost scăldată în apă, ca să fii curăţită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. 5Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ţi facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ci ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă le era de tine în ziua nașterii tale. 6Atunci, Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis: ‹Trăiește chiar și în sângele tău!› Da, ţi-am zis: ‹Trăiește chiar și în sângele tău!› 7Te-am înmulţit
16:7
Exod 1:7
cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp. Și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumuseţe desăvârșită, ţi s-au rotunjit ţâţele, ţi-a crescut părul. Dar erai tot goală, goală de tot. 8Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine și iată că îţi venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala
16:8
Rut 3:9
hainei Mele, ţi-am acoperit goliciunea, ţi-am jurat credinţă, am făcut legământ cu tine», zice Domnul Dumnezeu, «și ai fost
16:8
Exod 19:5Ier. 2:2
a Mea! 9Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu untdelemn. 10Ţi-am dat haine cusute cu fir și o încălţăminte de piele de viţel de mare, te-am încins cu in subţire și te-am îmbrăcat în mătase. 11Te-am împodobit cu scule scumpe, ţi-am pus brăţări
16:11
Gen. 24:22,47
la mână și o salbă
16:11
Prov. 1:9
la gât; 12ţi-am pus o verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. 13Astfel, ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu in subţire, cu mătase și cusături cu fir. Ai mâncat
16:13
Deut. 32:13,14
floarea făinii, miere și untdelemn. Erai de o frumuseţe desăvârșită
16:13
Ps. 48:2
, ba ajunseseși chiar împărăteasă. 14Ţi s-a dus vestea
16:14
Plâng. 2:15
printre neamuri pentru frumuseţea ta, căci era desăvârșită de tot datorită strălucirii cu care te împodobisem», zice Domnul Dumnezeu. 15«Dar te-ai încrezut
16:15
Deut. 32:15Ier. 7:4Mica 3:11
în frumuseţea ta și ai
16:15
Is. 1:21
57:8Ier. 2:20
3:2,6,20Osea 1:2
curvit la adăpostul numelui tău celui mare; ţi-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor și te-ai dat lor. 16Ai luat
16:16
2 Împ. 23:7Osea 2:8
și din hainele tale, ţi-ai făcut înălţimi pe care le-ai împodobit cu toate culorile și ai curvit pe ele: așa cum nu s-a întâmplat și nici nu se va mai întâmpla vreodată. 17Ţi-ai luat până și minunatele tale podoabe de aur și de argint pe care ţi le dădusem și ţi-ai făcut niște chipuri de bărbaţi cu care ai curvit. 18Ţi-ai luat și hainele cusute la gherghef, le-ai îmbrăcat cu ele și ai adus acestor chipuri untdelemnul Meu și tămâia Mea. 19Pâinea
16:19
Osea 2:8
pe care ţi-o dădusem, floarea făinii, untdelemnul și mierea cu care te hrăneam, le-ai adus înaintea lor ca niște tămâie cu un miros plăcut. Iată ce s-a întâmplat», zice Domnul Dumnezeu! 20«Apoi ţi-ai
16:20
2 Împ. 16:3Ps. 106:37,38Is. 57:5Ier. 7:31
32:3523:37
luat fiii și fiicele pe care Mi-i născuseși și i-ai jertfit lor, ca să le slujească de mâncare. Nu erau oare de ajuns curviile tale, 21de Mi-ai mai înjunghiat fiii și i-ai dat, trecându-i prin foc în cinstea lor? 22Și, în mijlocul tuturor urâciunilor și curviilor tale, nu ţi-ai adus aminte de vremea tinereţii
16:22
Ier. 2:2Osea 11:1
tale, când erai goală
16:22
Vers. 4-6.

, goală de tot, și te zbăteai în sângele tău! 23După toate aceste răutăţi ale tale (‹Vai, vai de tine!›, zice Domnul Dumnezeu), 24ţi-ai zidit
16:24
Vers. 31.

case de curvie, ţi-ai făcut
16:24
Is. 57:5,7Ier. 2:20
3:2
înălţimi în toate pieţele. 25La toate colţurile
16:25
Prov. 9:14
uliţelor ţi-ai făcut înălţimi, ţi-ai necinstit frumuseţea, ţi-ai desfăcut picioarele înaintea tuturor trecătorilor, ai făcut tot mai multe curvii. 26Ai curvit cu egiptenii
16:26
Cap. 8:10,14;
20:7,8
23:19-21
, vecinii tăi, cu trupul plin de vlagă, și ţi-ai înmulţit curviile, ca să Mă mânii. 27Dar iată că Mi-am întins mâna împotriva ta, am micșorat partea de întreţinere pe care ţi-o rânduisem, te-am lăsat în voia vrăjmașelor tale, fiicele filistenilor
16:27
2 Cron. 28:18,19
, care au roșit de purtarea ta nelegiuită. 28Apoi ai curvit
16:28
2 Împ. 16:7,102 Cron. 28:23Ier. 2:18,36
cu asirienii, pentru că erai fără saţ; ai curvit cu ei, și tot nu te-ai săturat. 29Ţi-ai înmulţit curviile cu ţara Canaanului și până în Haldeea
16:29
Cap. 23:14.

, dar nici acolo nu te-ai săturat. 30Ce slăbiciune de inimă ai avut», zice Domnul Dumnezeu, «de ai făcut toate aceste lucruri, care sunt fapta unei ibovnice dedate la curvie, 31zidindu-ţi case de curvie
16:31
Vers. 24,39.

la toate colţurile uliţelor și făcându-ţi înălţimi în toate pieţele! N-ai fost nici măcar ca o curvă care-și cere plata. 32Ai fost femeia preacurvă, care primește pe străini în locul bărbatului ei! 33Tuturor curvelor li se plătește o plată, dar
16:33
Is. 30:6Osea 8:9
tu ai dat daruri tuturor ibovnicilor tăi, i-ai câștigat prin daruri, ca să-i tragi la tine din toate părţile și să curvești cu ei. 34Ai fost cu totul altfel decât celelalte curve, întrucât nimeni nu umbla după tine, ci tu plăteai celor ce veneau la tine, în loc ca tu să fii plătită de ei. De aceea ai fost cu totul altfel decât altele.» 35De aceea, ascultă, curvo, cuvântul Domnului! 36Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi-ai risipit banii în felul acesta și ţi-ai descoperit goliciunea în curviile tale cu ibovnicii tăi și cu toţi idolii tăi urâcioși și din pricina sângelui
16:36
Vers. 20.
Ier. 2:34
copiilor tăi, pe care li i-ai dat, 37de aceea, iată, voi strânge
16:37
Ier. 13:22,26Plâng. 1:8Osea 2:10
8:10Naum 3:5
pe toţi ibovnicii cu care te dezmierdai, pe toţi aceia pe care i-ai iubit și pe toţi aceia pe care i-ai urât, da, îi voi strânge împotriva ta din toate părţile, îţi voi dezveli goliciunea înaintea lor și îţi vor vedea toată goliciunea. 38Te voi judeca așa cum se judecă femeile preacurve
16:38
Lev. 20:10Deut. 22:22
și ucigătoare de copii și voi face din tine o jertfă sângeroasă
16:38
Gen. 9:6Exod 21:12
a urgiei și geloziei. 39Te voi da în mâinile lor; îţi vor surpa casele
16:39
Vers. 24,31.

de curvie și îţi vor nimici înălţimile; te vor dezbrăca
16:39
Cap. 23:26.
Osea 2:3
de hainele tale, îţi vor lua toată podoaba de pietre scumpe și te vor lăsa goală, goală de tot. 40Vor aduce
16:40
Cap. 23:46,47.

gloata împotriva ta, te vor
16:40
Ioan 8:5,7
ucide cu pietre și te vor străpunge cu lovituri de sabie. 41Îţi vor arde
16:41
Deut. 13:162 Împ. 25:9Ier. 39:8
52:13
casele cu foc și se vor răzbuna pe tine
16:41
Cap. 5:8;
23:10,48
înaintea unei mulţimi de femei. Voi face să înceteze astfel curvia
16:41
Cap. 23:27.

ta și nu vei mai da plată de curvă. 42Îmi voi potoli
16:42
Cap. 5:13.

mânia împotriva ta și nu voi mai fi gelos pe tine; Mă voi liniști, nu voi mai fi supărat. 43Pentru că nu ţi-ai adus aminte
16:43
Ps. 78:42
de vremea tinereţii tale, ci M-ai aţâţat prin toate aceste lucruri, iată, voi face
16:43
Cap. 9:10;
11:21
22:31
ca purtarea ta să cadă asupra capului tău», zice Domnul Dumnezeu, «ca să nu mai săvârșești alte nelegiuiri cu toate urâciunile tale! 44Iată că toţi cei ce spun zicători vor spune despre tine zicătoarea aceasta: ‹Cum este mama, așa și fata!› 45Tu ești fata mamei tale, care s-a dezgustat de bărbatul și copiii ei. Tu ești sora surorilor tale, care s-au dezgustat de bărbaţii și copiii lor. Mama voastră era o hetită
16:45
Vers. 3.

și tatăl vostru, un amorit. 46Sora ta
16:46
Deut. 32:32Is. 1:10
cea mai mare, care locuiește la miazănoapte de tine, este Samaria, ea și fiicele ei, și sora ta cea mai mică este Sodoma, și fiicele ei, și locuiește la miazăzi de tine. 47Tu nu numai că ai umblat pe căile lor și ai săvârșit aceleași urâciuni, ci, ca și cum atât ar fi fost prea puţin, ai fost mai stricată
16:47
2 Împ. 21:9
decât ele în toate purtările tale. 48Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că sora ta Sodoma
16:48
Mat. 10:15
11:24
și fiicele ei n-au făcut ce aţi făcut voi, tu și fiicele tale. 49Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belșug
16:49
Gen. 13:10
și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. 50Ele s-au semeţit și au făcut urâciuni
16:50
Gen. 13:13
18:20
19:5
blestemate înaintea Mea, de aceea le-am
16:50
Gen. 19:24
și nimicit când am văzut lucrul acesta. 51Samaria n-a făcut nici jumătate din păcatele tale; urâciunile tale au fost mai multe decât ale ei, așa că ai ușurat
16:51
Ier. 3:11Mat. 12:41,42
vina surorilor tale prin toate urâciunile pe care le-ai făcut acum. 52Tu, care ușurai vina surorilor tale prin purtarea ta, suferă acum urmările răutăţii tale; prin păcatele tale, prin care te-ai făcut mai urâcioasă decât ele, acum le faci mai ușoară vina decât a ta, de aceea acoperă-te de rușine și poartă-ţi ocara, fiindcă ai ușurat vina surorilor tale! 53Voi aduce
16:53
Is. 1:9
înapoi pe prinșii lor de război, pe prinșii de război ai Sodomei
16:53
Ier. 20:16
și ai fiicelor ei, pe prinșii de război ai Samariei și ai fiicelor ei și pe prinșii tăi de război în mijlocul lor, 54ca să-ţi suferi ocara și să roșești pentru tot ce ai făcut, slujindu-le ca o pricină de mângâiere
16:54
Cap. 14:22,23.

. 55Astfel, surorile tale: Sodoma și fiicele ei se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte și Samaria și fiicele ei se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte, și tu și fiicele tale vă veţi întoarce iarăși la starea voastră de mai înainte. 56Nu vorbeai deloc despre sora ta Sodoma în vremea mândriei tale, 57mai înainte de vădirea răutăţii tale, când ai primit batjocurile
16:57
2 Împ. 16:52 Cron. 28:18Is. 7:1
14:28
fiicelor Siriei, ale tuturor vecinilor tăi și ale fiicelor filistenilor
16:57
Vers. 27.

, care te dispreţuiesc de jur împrejur! 58Trebuie să-ţi porţi
16:58
Cap. 23:49.

, în adevăr, nelegiuirile și urâciunile», zice Domnul. 59Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Îţi voi face întocmai cum ai făcut și tu, care ai nesocotit
16:59
Cap. 17:13,16.

jurământul
16:59
Deut. 29:12,14
, rupând legământul! 60Dar Îmi voi aduce aminte
16:60
Ps. 106:45
de legământul Meu făcut cu tine în vremea tinereţii tale și voi face cu tine un legământ
16:60
Ier. 32:40
50:5
veșnic. 61Atunci îţi vei aduce aminte
16:61
Cap. 20:43;
36:31
de purtarea ta, te vei rușina când vei primi la tine pe surorile tale, mai mari și mai mici, pe care ţi le voi da ca fiice
16:61
Is. 54:1
60:4Gal. 4:26
, dar
16:61
Ier. 31:31
nu pe temeiul legământului făcut cu tine. 62Voi face
16:62
Osea 2:19,20
legământul Meu cu tine și vei ști că Eu sunt Domnul, 63ca să-ţi aduci aminte
16:63
Vers. 61.

de trecut și să roșești și să nu mai deschizi
16:63
Rom. 3:19
gura de rușine când îţi voi ierta tot ce ai făcut», zice Domnul Dumnezeu.’”