Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Pedepsirea lui Zedechia

171Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune o pildă casei lui Israel 3și zi: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Un

17:3
Vers. 12.

vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestriţe, a venit în Liban și a luat
17:3
2 Împ. 24:12
vârful unui cedru. 4A rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus-o într-o ţară de negoţ și a pus-o într-o cetate de negustori; 5a luat și din sămânţa ţării și a pus-o într-un pământ roditor
17:5
Deut. 8:7,8,9
; a pus-o lângă o apă mare și a sădit-o ca pe
17:5
Is. 44:4
o salcie. 6Lăstarul acesta a crescut și s-a făcut un butuc de viţă întins, dar nu prea
17:6
Vers. 14.

înalt; viţele îi erau îndreptate spre vultur și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viţă, a dat lăstari și a făcut mlădiţe. 7Mai era însă un alt vultur, mare, cu aripi lungi și cu pene multe. Și iată că, din pământul unde era sădită, viţa
17:7
Vers. 15.

aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el și și-a îndreptat ramurile spre el, ca s-o ude mai mult decât pe stratul în care era sădită. 8Viţa era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, așa ca să facă mlădiţe, să dea rod și să se facă o viţă minunată.»’ 9Spune”, zice Domnul Dumnezeu, „îi va merge bine ei oare? Nu-i
17:9
2 Împ. 25:7
va smulge vulturul dintâi rădăcinile și-i va tăia rodul și i se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca și nu va trebui niciun braţ puternic, nici multă lume, ca s-o scoată din rădăcinile ei. 10Iată că este sădită: îi va merge bine? Dacă o va atinge vântul de răsărit, nu se va usca
17:10
Cap. 19:12.
Osea 13:15
ea oare? Da, se va usca în straturile unde a odrăslit.” 11Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 12„Spune casei acesteia
17:12
Cap. 2:5;
12:9
răzvrătite: ‘Nu știţi ce înseamnă aceasta?’ Și spune: ‘Iată, împăratul
17:12
Vers. 3.
2 Împ. 24:11-16
Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul și pe căpeteniile lui și i-a dus cu el în Babilon. 13A luat un
17:13
2 Împ. 24:17
vlăstar de neam împărătesc, a făcut legământ cu el și l-a pus
17:13
2 Cron. 36:13
să jure, dar pe mai-marii ţării i-a luat cu el, 14ca împărăţia să rămână
17:14
Vers. 6. Cap. 29:14.

smerită, să nu se mai poată ridica, ci împăratul să-și ţină legământul, rămânându-i credincios. 15Dar el s-a răsculat
17:15
2 Împ. 24:202 Cron. 36:13
împotriva lui și a trimis soli în Egipt, ca să-i dea
17:15
Deut. 17:16Is. 31:1,3
36:6,9
cai și un mare număr de oameni. Cel ce a făcut asemenea lucruri va izbuti el oare, va scăpa
17:15
Vers. 9.

el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legământul? 16Pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘că, în ţara
17:16
Ier. 32:5
34:3
52:11
împăratului care l-a pus să domnească, faţă de care și-a călcat jurământul și al cărui legământ l-a rupt, lângă el, în mijlocul Babilonului va muri! 17Așa că nici Faraon
17:17
Ier. 37:7
nu va veni cu o oaste mare și popor mult să-l ajute în război când se vor ridica întărituri
17:17
Ier. 52:4
și se vor face șanţuri pentru nimicirea multor suflete. 18El a nesocotit jurământul până într-atât, că a rupt legământul, ba încă și-a dat mâna
17:18
1 Cron. 29:24Plâng. 5:6
și a făcut toate aceste lucruri; nu va scăpa!’” 19De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pe viaţa Mea că, întrucât a nesocotit jurământul făcut în Numele Meu și a rupt legământul Meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta. 20Îmi voi
17:20
Cap. 12:13;
32:3
întinde mreaja peste el și va fi prins în laţul Meu. Îl voi duce în Babilon și acolo îl voi
17:20
Cap. 20:36.

judeca pentru abaterea săvârșită de el faţă de Mine. 21Dar toţi fugarii
17:21
Cap. 12:14.

din toate oștile lui vor cădea loviţi de sabie, și cei ce vor mai rămâne vor fi risipiţi în toate vânturile. Și veţi ști că Eu, Domnul, am spus aceste lucruri.” 22Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Eu Însumi voi lua o rămurea
17:22
Is. 11:1Ier. 23:5Zah. 3:8
din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiţă fragedă
17:22
Is. 53:2
și o voi sădi
17:22
Ps. 2:6
pe un munte înalt și ridicat. 23Și anume o voi sădi pe un munte
17:23
Is. 2:2,3Mica 4:1
înalt al lui Israel; ea va da lăstari, va aduce rod și se va face un cedru măreţ. Păsări
17:23
Cap. 31:6.
Dan. 4:12
de tot felul se vor odihni sub umbra ramurilor lui. 24Și toţi copacii de pe câmp vor ști că Eu, Domnul, am
17:24
Luca 1:52
coborât copacul care se înălţa și am înălţat copacul care era plecat; că Eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu
17:24
Cap. 22:14.
Luca 24:14
, Domnul, am vorbit și voi și face.”