Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Răsplătirile dumnezeiești

181Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Pentru ce spuneţi voi zicătoarea aceasta în ţara lui Israel: ‘Părinţii

18:2
Ier. 31:29Plâng. 5:7
au mâncat aguridă, și copiilor li s-au strepezit dinţii’? 3Pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că nu veţi mai avea prilej să spuneţi zicătoarea aceasta în Israel. 4Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot așa și sufletul tatălui este al Meu. Sufletul
18:4
Vers. 20.
Rom. 6:23
care păcătuiește, acela va muri. 5Omul care este drept, care face judecată și dreptate, 6care nu mănâncă pe munţi
18:6
Cap. 22:9.

carne jertfită idolilor și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinstește
18:6
Lev. 18:20
20:10
nevasta aproapelui său și nu se apropie de nevastă-sa în timpul
18:6
Lev. 18:19
20:18
necurăţiei ei, 7care n-asuprește
18:7
Exod 22:21Lev. 19:15
25:14
pe nimeni, care dă înapoi datornicului zălogul
18:7
Exod 22:26
, care nu răpește nimic, care dă
18:7
Deut. 24:12,13
15:7,8Is. 58:7
din pâinea lui celui flămând și învelește cu o haină pe cel gol, 8care nu împrumută cu dobândă
18:8
Exod 22:25Lev. 25:36,37Deut. 23:19Neem. 5:7Ps. 15:5
și nu ia camătă, care își abate mâna de la nelegiuire și judecă
18:8
Deut. 1:16Zah. 8:16
după adevăr între un om și altul, 9care urmează legile Mele și păzește poruncile Mele, lucrând cu credincioșie – omul acela este drept și va trăi
18:9
Cap. 20:11.
Amos 5:4
negreșit”, zice Domnul Dumnezeu. 10„Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care varsă
18:10
Gen. 9:6Exod 21:12Num. 35:34
sânge sau care face ceva de felul acesta, 11dacă acest fiu nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci mănâncă pe munţi, necinstește pe nevasta aproapelui său, 12asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idoli și face
18:12
Cap. 8:6,17.

urâciuni, 13împrumută cu dobândă și ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi; a săvârșit toate aceste urâciuni, de aceea trebuie să moară. Sângele
18:13
Lev. 20:9,11-13,16,27Fapte 18:6
lui să cadă asupra capului lui! 14Dar, dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel, 15dacă fiul acela nu mănâncă
18:15
Vers. 6.

pe munţi și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, nu necinstește pe nevasta aproapelui său, 16nu asuprește pe nimeni, nu ia niciun zălog, nu răpește, ci dă din pâinea lui celui flămând și acoperă cu o haină pe cel gol, 17își abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă, nici camătă, păzește poruncile Mele și urmează legile Mele, acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreșit. 18Dar tatăl său, care a fost un asupritor, a răpit de la alţii, a făcut în mijlocul poporului său ce nu este bine, el va
18:18
Cap. 3:18.

muri pentru nelegiuirea lui! 19Voi însă ziceţi: ‘Pentru ce
18:19
Exod 20:5Deut. 5:92 Împ. 23:26
24:3,4
nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său?’ Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile Mele; el va trăi negreșit! 20Sufletul
18:20
Vers. 4.

care păcătuiește, acela va muri. Fiul
18:20
Deut. 24:162 Împ. 14:62 Cron. 25:4Ier. 31:29,30
nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea
18:20
Is. 3:10,11
celui neprihănit va fi peste el și răutatea
18:20
Rom. 2:9
celui rău va fi peste el. 21Dar, dacă
18:21
Vers. 27. Cap. 33:12,19.

cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile Mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. 22Toate
18:22
Cap. 33:16.

fărădelegile pe care le-a făcut i se vor uita! El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. 23Doresc
18:23
Vers. 32. Cap. 33:11.
1 Tim. 2:42 Pet. 3:9
Eu moartea păcătosului?”, zice Domnul Dumnezeu. „Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? 24Însă, dacă
18:24
Cap. 3:20;
33:12,13,18
cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea
18:24
2 Pet. 2:20
lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. 25Voi ziceţi: ‘Calea
18:25
Vers. 29. Cap. 33:17,20.

Domnului nu este dreaptă!’ Ascultaţi dar, casa lui Israel! Nu este calea Mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? 26Dacă
18:26
Vers. 24.

cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. 27Dar, dacă
18:27
Vers. 21.

cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu. 28Pentru că
18:28
Vers. 14.

își deschide ochii și se abate de la toate fărădelegile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri. 29Casa
18:29
Vers. 25.

lui Israel zice: ‘Calea Domnului nu este dreaptă!’ Oare calea Mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? 30De aceea
18:30
Cap. 7:3;
33:20
vă voi judeca, pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu. „Întoarceţi-vă
18:30
Mat. 3:2Apoc. 2:5
și abateţi-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire! 31Lepădaţi
18:31
Efes. 4:22,23
de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă
18:31
Ier. 32:3936:26
nouă și un duh nou! Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel? 32Căci Eu nu doresc
18:32
Plâng. 3:332 Pet. 3:9
moartea celui ce moare”, zice Domnul Dumnezeu. „Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu și veţi trăi!”