Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Plângeri asupra domnitorilor lui Israel

191„Tu însă fă o plângere

19:1
Cap. 26:17;
27:2
asupra domnului lui Israel 2și zi: ‘Ce era mamă-ta? O leoaică. Stătea culcată cu leii și își creștea puii în mijlocul puilor de lei. 3A crescut pe unul din puii ei, care s-a făcut un leuţ
19:3
Vers. 6.
2 Împ. 23:31,32
învăţat să sfâșie prada și a mâncat oameni. 4Neamurile au făcut o prinsoare împotriva lui și a fost prins în groapa lor; i-au pus un belciug în nări și l-au dus în ţara Egiptului
19:4
2 Împ. 23:332 Cron. 36:4Ier. 22:11,12
. 5Leoaica, dacă a văzut că degeaba îl aștepta și că s-a înșelat în nădejdea ei, a luat un alt
19:5
2 Împ. 23:34
pui și l-a făcut leuţ. 6El a
19:6
Ier. 22:13-17
umblat cu leii, s-a făcut leuţ
19:6
Vers. 3.

, a învăţat să sfâșie prada și a mâncat oameni. 7A năvălit în palatele lor și le-a nimicit cetăţile; așa că ţara, cu tot ce se află în ea, s-a îngrozit de mugetul răcnetelor lui. 8Dar împotriva lui s-au înșiruit neamurile
19:8
2 Împ. 24:2
din toate ţinuturile de primprejur. I-au întins laţuri și a fost prins
19:8
Vers. 4.

în groapa lor. 9I-au pus un belciug în nări, l-au pus într-o cușcă și l-au dus
19:9
2 Cron. 36:6Ier. 22:18
la împăratul Babilonului, apoi l-au dus într-o cetăţuie, ca să nu i se mai audă glasul pe munţii
19:9
Cap. 6:2.

lui Israel. 10Mamă-ta, ca și tine
19:10
Cap. 17:6.

, era ca o vie sădită lângă ape. Era roditoare
19:10
Deut. 8:7,8,9
și încărcată de mlădiţe din pricina belșugului apelor. 11Ramurile ei erau așa de tari, că se puteau face toiege de cârmuitori din ele; prin înălţimea ei
19:11
Cap. 31:3.
Dan. 4:11
întrecea ramurile stufoase și atrăgea privirile cu înălţimea ei și prin mulţimea mlădiţelor ei. 12Dar a fost smulsă cu mânie și aruncată la pământ; vântul
19:12
Cap. 17:10.
Osea 13:15
de răsărit i-a uscat rodul; mlădiţele ei cele puternice au fost rupte, s-au uscat și le-a mâncat focul. 13Și acum este sădită în pustie, într-un pământ uscat și fără apă. 14Din mlădiţele ei a ieșit
19:14
Jud. 9:152 Împ. 24:20
foc și i-a mâncat rodul; așa că nu mai are ramuri tari, bune pentru un toiag de cârmuitor. Aceasta-i o cântare de jale și va sluji drept cântare de jale
19:14
Plâng. 4:20
.’”