Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21El mi-a zis: „Fiul omului, stai

2:1
Dan. 10:11
în picioare și-ţi voi vorbi!” 2Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat
2:2
Cap. 3:24.

duh în mine și m-a făcut să stau pe picioare; și am ascultat la Cel ce-mi vorbea. 3El mi-a zis: „Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste popoare îndărătnice, care s-au răzvrătit împotriva Mea; ei și părinţii lor
2:3
Ier. 3:25
au păcătuit împotriva Mea până în ziua de azi. 4Da, copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinaţi
2:4
Cap. 3:7.

și cu inima împietrită. Tu să le spui: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu!’ 5Fie
2:5
Cap. 3:11,26,27.

că vor asculta, fie că nu vor asculta – căci sunt o casă de îndărătnici – vor ști
2:5
Cap. 33:33.

totuși că în mijlocul lor este un proroc. 6Tu, fiu al omului, să nu te
2:6
Ier. 1:8,17Luca 12:4
temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor și, măcar că ei sunt niște mărăcini
2:6
Is. 9:18Ier. 6:28Mica 7:4
și spini lângă tine și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii, totuși nu te teme
2:6
Cap. 3:9.
1 Pet. 3:14
de cuvintele lor și nu te înspăimânta de feţele lor, căci sunt
2:6
Cap. 3:9,26,27.

o casă de îndărătnici. 7Ci să le spui
2:7
Ier. 1:7,17
cuvintele Mele, fie
2:7
Vers. 5.

că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt niște îndărătnici! 8Tu însă, fiul omului, ascultă ce-ţi spun! Nu fi îndărătnic, ca această casă de îndărătnici! Deschide-ţi gura și mănâncă
2:8
Apoc. 10:9
ce-ţi voi da!” 9M-am uitat și iată că o mână era întinsă
2:9
Cap. 8:3.
Ier. 1:9
spre mine și ţinea o carte în chip
2:9
Cap. 3:1.

de sul. 10A desfășurat-o înaintea mea și era scrisă și pe dinăuntru, și pe dinafară; în ea erau scrise bocete, plângeri și gemete.