Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

211Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului

21:2
Cap. 20:46.

, întoarce-ţi faţa spre Ierusalim și vorbește
21:2
Deut. 32:2Amos 7:16Mica 2:6,11
împotriva locurilor sfinte, prorocește împotriva ţării lui Israel! 3Spune ţării lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, am necaz pe tine, Îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire în mijlocul tău pe cel neprihănit
21:3
Iov 9:22
și pe cel rău. 4Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău, sabia Mea va ieși din teacă, pentru ca să lovească orice făptură, de la
21:4
Cap. 20:47.

miazăzi până la miazănoapte. 5Și orice făptură va ști că Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teacă și nu
21:5
Is. 45:23
55:11
se va mai întoarce înapoi în ea.»’ 6Și tu, fiul omului, gemi
21:6
Is. 22:4
! Cu rărunchii zdrobiţi și cu amărăciunea în suflet, gemi sub privirile lor! 7Și, dacă te vor întreba: ‘Pentru ce gemi?’, să răspunzi: ‘Pentru că vine o veste… Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile
21:7
Cap. 7:17.

vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni și toţi genunchii se vor topi ca apa!… Iată că vine, a sosit’, zice Domnul Dumnezeu.” 8Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul.’ Zi: ‘Sabia, da, sabia
21:9
Deut. 32:41
este ascuţită și lustruită. 10Este ascuţită pentru măcel și lustruită ca să lucească!… O, sabie, tu tai toiagul de cârmuire al fiului meu, care nesocotește orice lemn… 11A dat-o la lustruit ca s-o apuce cu mâna; este ascuţită sabia și lustruită ca să înarmeze mâna celui ce
21:11
Vers. 19.

măcelărește.’ 12Strigă și vaită-te, fiul omului! Căci este scoasă împotriva poporului Meu, împotriva tuturor voievozilor lui Israel, care sunt daţi pradă sabiei împreună cu poporul Meu; de aceea, bate-te
21:12
Ier. 31:19
pe coapsă! 13Da, încercarea
21:13
Iov 9:232 Cor. 8:2
s-a făcut. Și ce va fi dacă toiagul acesta de cârmuire care nesocotește totul va fi
21:13
Vers. 27.

nimicit?”, zice Domnul Dumnezeu. 14„Și tu, fiul omului, prorocește și bate
21:14
Num. 24:10
din mâini! Loviturile sabiei să fie îndoite, întreite! Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care îi urmărește
21:14
1 Împ. 20:30
22:25
din toate părţile. 15Ca să arunc groaza în inimi, ca să înmulţesc pe cei loviţi, de aceea am tras sabia, ameninţându-i la toate porţile lor. Vai, e făcută
21:15
Vers. 10,28.

să fulgere și ascuţită pentru măcel! 16Strânge-ţi
21:16
Cap. 14:17.

puterile, sabie, întoarce-te la dreapta! Așază-te, întoarce-te la stânga! Îndreaptă-ţi ascuţișul în toate părţile! 17Și Eu voi bate
21:17
Vers. 14. Cap. 22:13.

din mâini de bucurie și Îmi voi
21:17
Cap. 5:13.

potoli urgia. Eu, Domnul, vorbesc!” 18Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 19„Fiul omului, croiește-ţi două drumuri pe unde să treacă sabia împăratului Babilonului! Amândouă trebuie să iasă din aceeași ţară. Fă un semn pe drum, fă-l la începutul drumului care duce într-o cetate. 20Să faci unul din aceste drumuri așa ca sabia să vină la Raba
21:20
Ier. 49:2Amos 1:14
, cetatea copiilor lui Amon, și pe celălalt, așa ca sabia să vină în Iuda, la Ierusalim, cetatea întărită. 21Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii; el scutură săgeţile, întreabă terafimii și cercetează ficatul. 22Sorţul care este în dreapta lui înseamnă Ierusalimul, unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel și să scoată strigăte
21:22
Ier. 51:14
de război; vor ridica berbeci
21:22
Cap. 4:2.

împotriva porţilor, vor ridica întărituri și vor face șanţuri de apărare. 23Copiii lui Israel nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii deșarte, ei, care au făcut jurăminte
21:23
Cap. 17:13,15,16,18.

mincinoase. Dar împăratul Babilonului își aduce aminte de nelegiuirea lor, așa că vor fi prinși. 24De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că vă făliţi cu nelegiuirea voastră, vădindu-vă fărădelegile, arătându-vă păcatele în toate faptele voastre; pentru că vă făliţi cu ele, veţi fi prinși de mâna lui! 25Și tu, domn
21:25
2 Cron. 36:13Ier. 52:2
nelegiuit, gata să fii ucis, domn al lui Israel, a cărui zi
21:25
Vers. 29. Cap. 35:5.

vine tocmai când nelegiuirea este la culme! 26Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «La o parte cu mitra, jos cununa împărătească! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va
21:26
Cap. 17:24.
Luca 1:52
fi înălţat și ce este înălţat va fi plecat! 27Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi
21:27
Gen. 49:10Luca 1:32,33Ioan 1:49
da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredinţa.»’ 28Și tu, fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre copiii lui Amon
21:28
Ier. 49:1Ţef. 2:8-10
și despre ocara lor.’ Spune: ‘Sabia, da, sabia
21:28
Vers. 9,10.

este scoasă pentru măcel; este lustruită pentru nimicire, ca să lucească! 29În mijlocul vedeniilor
21:29
Cap. 12:24;
22:28
cu care te înșală ei și în mijlocul prorociilor mincinoase pe care ţi le fac ei, te vor face să cazi între trupurile moarte ale celor răi, a căror
21:29
Vers. 25.
Iov 18:20Ps. 37:13
zi vine tocmai când nelegiuirea lor este la culme. 30Bagă-ţi sabia
21:30
Ier. 47:6,7
înapoi în teacă! În locul în care ai fost făcut, în ţara ta
21:30
Gen. 15:14
de naștere, te voi
21:30
Cap. 16:3.

judeca! 31Îmi voi vărsa
21:31
Cap. 7:8;
14:19
22:22
mânia peste tine, voi sufla
21:31
Cap. 22:20,21.

împotriva ta cu focul urgiei Mele și te voi da în mâinile unor oameni care nu lucrează decât la nimicire. 32Vei fi ars de foc; sângele tău va curge în mijlocul ţării! Nu-și
21:32
Cap. 25:10.

vor mai aduce aminte de tine! Căci Eu, Domnul, am vorbit.’”