Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

221Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Și tu, fiul omului, vrei

22:2
Cap. 20:4;
23:36
să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă
22:2
Cap. 24:6,9.
Naum 3:1
de sânge? Pune-i înainte toate urâciunile ei! 3Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Cetate care verși sânge în mijlocul tău, ca să-ţi vină ziua, și care-ţi faci idoli ca să te spurci! 4Te-ai făcut vinovată din pricina sângelui pe care l-ai vărsat
22:4
2 Împ. 21:16
și te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ţi-ai apropiat astfel zilele și ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea
22:4
Deut. 28:371 Împ. 9:7Dan. 9:16
te fac de ocară printre neamuri și de batjocură printre toate ţările. 5Cei de aproape și cei de departe își vor bate joc de tine, căci ești vestită ca spurcată și plină de tulburări! 6Iată că, în tine, toţi voievozii
22:6
Is. 1:23Mica 3:1-3Ţef. 3:3
lui Israel își întrebuinţează puterea ca să verse sânge. 7În tine, tatăl și mama sunt
22:7
Deut. 27:16
dispreţuiţi, străinul
22:7
Exod 22:21,22
este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriţi. 8Tu Îmi nesocotești
22:8
Vers. 26.

locașurile Mele cele sfinte, Îmi spurci
22:8
Lev. 19:30
Sabatele. 9În tine sunt bârfitori
22:9
Exod 23:1Lev. 19:16
, ca să verse sânge; în tine
22:9
Cap. 18:6,11.

se mănâncă jertfe idolești pe munţi; în mijlocul tău se fac desfrânări. 10În mijlocul tău se descoperă
22:10
Lev. 18:7,8
20:111 Cor. 5:1
goliciunea tatălui; în mijlocul tău este silită femeia în timpul
22:10
Lev. 18:19
20:18
necurăţiei ei! 11În mijlocul tău fiecare se dedă la urâciuni cu nevasta aproapelui său, fiecare se spurcă prin amestecare de sânge
22:11
Lev. 18:20
20:10Deut. 22:22Ier. 5:8
cu noră-sa, fiecare necinstește
22:11
Lev. 18:15
20:12
18:9
20:17
pe soră-sa, fiica tatălui său. 12În tine se iau
22:12
Exod 23:8Deut. 16:19
27:25
daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă
22:12
Exod 22:25Lev. 25:36Deut. 23:19
și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe Mine Mă
22:12
Deut. 32:18Ier. 3:21
uiţi», zice Domnul Dumnezeu. 13«De aceea, iată că bat din mâini
22:13
Cap. 21:17.

din pricina lăcomiei pe care ai avut-o și din pricina sângelui vărsat în mijlocul tău. 14Îţi va suferi inima
22:14
Cap. 21:7.

și îţi vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul
22:14
Cap. 17:24.

, am vorbit și voi și lucra. 15Te voi risipi
22:15
Deut. 4:27
28:25,64
printre neamuri, te voi răspândi în felurite ţări și îţi voi nimici
22:15
Cap. 23:27,48.

cu desăvârșire necurăţia din mijlocul tău. 16Vei fi spurcată astfel de tine însăţi înaintea neamurilor și vei ști
22:16
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul.»’” 17Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18„Fiul omului, casa lui Israel a ajuns
22:18
Is. 1:22Ier. 6:28Ps. 119:119
pentru Mine ca niște zgură; toţi sunt aramă, cositor, fier, plumb în cuptorul de topit; au ajuns niște zgură de argint. 19De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că toţi aţi ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. 20Cum se strâng argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească, așa vă voi strânge și Eu în mânia și urgia Mea; vă voi pune acolo și vă voi topi. 21Da, vă voi strânge și voi sufla
22:21
Cap. 21:31.

peste voi cu focul mâniei Mele și vă veţi topi în el. 22Cum se topește argintul în topitoare, așa veţi fi topiţi voi în mijlocul lui. Și veţi ști că Eu, Domnul, Mi-am vărsat
22:22
Cap. 20:8,33. Vers. 31.

mânia peste voi.’” 23Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 24„Fiul omului, spune Ierusalimului: ‘Ești o ţară necurăţită și neudată de ploaie în ziua mâniei.’ 25Mai-marii lui uneltesc
22:25
Osea 6:9
în mijlocul lui ca să înghită
22:25
Mat. 23:14
sufletele, ca un leu care răcnește și își sfâșie prada; pun mâna
22:25
Mica 3:11Ţef. 3:3,4
pe bogăţii și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. 26Preoţii
22:26
Mal. 2:8
lui calcă Legea Mea și Îmi pângăresc
22:26
Lev. 22:21 Sam. 2:29
lucrurile Mele sfinte, nu fac nicio deosebire
22:26
Lev. 10:10Ier. 15:19
între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat, își întorc ochii de la Sabatele Mele și sunt pângărit în mijlocul lor. 27Căpeteniile
22:27
Is. 1:23Mica 3:2,3,9-11Ţef. 3:3
lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada; varsă sânge, pierd sufletele numai ca să-și potolească lăcomia de bani. 28Prorocii
22:28
Cap. 13:10.

lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii
22:28
Cap. 13:6,7;
21:29
înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu!’ Și Domnul nu le-a vorbit! 29Poporul
22:29
Ier. 5:26-28
din ţară se dedă la silnicie, fură, asuprește
22:29
Exod 22:21
23:9Lev. 19:33
pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăţi! 30Caut
22:30
Ier. 5:1
printre ei un om care să înalţe
22:30
Cap. 13:5.

un zid și să stea în mijlocul spărturii
22:30
Ps. 106:23
înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul! 31Îmi voi vărsa urgia
22:31
Vers. 22.

peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei Mele și le voi întoarce faptele
22:31
Cap. 9:10;
11:21
16:43
asupra capului lor”, zice Domnul Dumnezeu.