Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

221Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Și tu, fiul omului, vrei

22:2
Cap. 20:4;
să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă
22:2
Cap. 24:6,9.
de sânge? Pune-i înainte toate urâciunile ei! 3Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Cetate care verși sânge în mijlocul tău, ca să-ţi vină ziua, și care-ţi faci idoli ca să te spurci! 4Te-ai făcut vinovată din pricina sângelui pe care l-ai vărsat
22:4
2 Împ. 21:16
și te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ţi-ai apropiat astfel zilele și ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea
22:4
Deut. 28:371 Împ. 9:7Dan. 9:16
te fac de ocară printre neamuri și de batjocură printre toate ţările. 5Cei de aproape și cei de departe își vor bate joc de tine, căci ești vestită ca spurcată și plină de tulburări! 6Iată că, în tine, toţi voievozii
22:6
Is. 1:23Mica 3:1-3Ţef. 3:3
lui Israel își întrebuinţează puterea ca să verse sânge. 7În tine, tatăl și mama sunt
22:7
Deut. 27:16
dispreţuiţi, străinul
22:7
Exod 22:21,22
este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriţi. 8Tu Îmi nesocotești
22:8
Vers. 26.
locașurile Mele cele sfinte, Îmi spurci
22:8
Lev. 19:30
Sabatele. 9În tine sunt bârfitori
22:9
Exod 23:1Lev. 19:16
, ca să verse sânge; în tine
22:9
Cap. 18:6,11.
se mănâncă jertfe idolești pe munţi; în mijlocul tău se fac desfrânări. 10În mijlocul tău se descoperă
22:10
Lev. 18:7,8
20:111 Cor. 5:1
goliciunea tatălui; în mijlocul tău este silită femeia în timpul
22:10
Lev. 18:19
20:18
necurăţiei ei! 11În mijlocul tău fiecare se dedă la urâciuni cu nevasta aproapelui său, fiecare se spurcă prin amestecare de sânge
22:11
Lev. 18:20
20:10Deut. 22:22Ier. 5:8
cu noră-sa, fiecare necinstește
22:11
Lev. 18:15
20:12
18:9
20:17
pe soră-sa, fiica tatălui său. 12În tine se iau
22:12
Exod 23:8Deut. 16:19
27:25
daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă
22:12
Exod 22:25Lev. 25:36Deut. 23:19
și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe Mine Mă
22:12
Deut. 32:18Ier. 3:21
uiţi», zice Domnul Dumnezeu. 13«De aceea, iată că bat din mâini
22:13
Cap. 21:17.
din pricina lăcomiei pe care ai avut-o și din pricina sângelui vărsat în mijlocul tău. 14Îţi va suferi inima
22:14
Cap. 21:7.
și îţi vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul
22:14
Cap. 17:24.
, am vorbit și voi și lucra. 15Te voi risipi
22:15
Deut. 4:27
28:25,64
printre neamuri, te voi răspândi în felurite ţări și îţi voi nimici
22:15
Cap. 23:27,48.
cu desăvârșire necurăţia din mijlocul tău. 16Vei fi spurcată astfel de tine însăţi înaintea neamurilor și vei ști
22:16
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul.»’” 17Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18„Fiul omului, casa lui Israel a ajuns
22:18
Is. 1:22Ier. 6:28Ps. 119:119
pentru Mine ca niște zgură; toţi sunt aramă, cositor, fier, plumb în cuptorul de topit; au ajuns niște zgură de argint. 19De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că toţi aţi ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. 20Cum se strâng argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească, așa vă voi strânge și Eu în mânia și urgia Mea; vă voi pune acolo și vă voi topi. 21Da, vă voi strânge și voi sufla
22:21
Cap. 21:31.
peste voi cu focul mâniei Mele și vă veţi topi în el. 22Cum se topește argintul în topitoare, așa veţi fi topiţi voi în mijlocul lui. Și veţi ști că Eu, Domnul, Mi-am vărsat
22:22
Cap. 20:8,33. Vers. 31.
mânia peste voi.’” 23Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 24„Fiul omului, spune Ierusalimului: ‘Ești o ţară necurăţită și neudată de ploaie în ziua mâniei.’ 25Mai-marii lui uneltesc
22:25
Osea 6:9
în mijlocul lui ca să înghită
22:25
Mat. 23:14
sufletele, ca un leu care răcnește și își sfâșie prada; pun mâna
22:25
Mica 3:11Ţef. 3:3,4
pe bogăţii și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. 26Preoţii
22:26
Mal. 2:8
lui calcă Legea Mea și Îmi pângăresc
22:26
Lev. 22:21 Sam. 2:29
lucrurile Mele sfinte, nu fac nicio deosebire
22:26
Lev. 10:10Ier. 15:19
între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat, își întorc ochii de la Sabatele Mele și sunt pângărit în mijlocul lor. 27Căpeteniile
22:27
Is. 1:23Mica 3:2,3,9-11Ţef. 3:3
lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada; varsă sânge, pierd sufletele numai ca să-și potolească lăcomia de bani. 28Prorocii
22:28
Cap. 13:10.
lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii
22:28
Cap. 13:6,7;
înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu!’ Și Domnul nu le-a vorbit! 29Poporul
22:29
Ier. 5:26-28
din ţară se dedă la silnicie, fură, asuprește
22:29
Exod 22:21
23:9Lev. 19:33
pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăţi! 30Caut
22:30
Ier. 5:1
printre ei un om care să înalţe
22:30
Cap. 13:5.
un zid și să stea în mijlocul spărturii
22:30
Ps. 106:23
înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul! 31Îmi voi vărsa urgia
22:31
Vers. 22.
peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei Mele și le voi întoarce faptele
22:31
Cap. 9:10;
asupra capului lor”, zice Domnul Dumnezeu.

23

Cele două surori curve: Samaria și Ierusalimul

231Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, erau două

23:2
Ier. 3:7,8,10
femei, fiice ale aceleiași mame. 3Ele au curvit
23:3
Lev. 17:7Ios. 24:14
în Egipt, au curvit în tinereţea
23:3
Cap. 16:22.
lor; acolo le-au fost strânse ţâţele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc. 4Cea mai mare se chema Ohola și sora ei, Oholiba. Erau
23:4
Cap. 16:8,20.
ale Mele și au născut fii și fiice. Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul. 5Ohola nu Mi-a fost credincioasă; s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după asirieni
23:5
2 Împ. 15:19
16:7
17:3Osea 8:9
, vecinii ei 6îmbrăcaţi cu stofe vopsite în albastru, dregători și căpetenii, toţi tineri și plăcuţi, călăreţi călări pe cai. 7Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s-a spurcat cu toţi aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toţi idolii lor. 8Nu s-a lăsat nici de curviile ei
23:8
Vers. 3.
din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea din tinereţea ei, îi atinseseră sânul fecioresc și își vărsaseră curviile peste ea. 9De aceea, am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei
23:9
2 Împ. 17:3-6,23
18:9-11
, pentru care se aprinsese de dragoste. 10Ei i-au descoperit
23:10
Cap. 16:37,41.
goliciunea, i-au luat fiii și fiicele și pe ea au ucis-o cu sabia, de i s-a dus vestea printre femei, după judecăţile făcute de ei asupra ei. 11Sora
23:11
Ier. 3:8
3:11
ei Oholiba a văzut lucrul acesta și a fost mai fără frâu decât ea în patima ei și a întrecut pe soră-sa în curvii. 12Ea s-a aprins de dragoste după copiii Asiriei
23:12
2 Împ. 16:7,102 Cron. 28:16-23
, după dregători
23:12
Vers. 6,23.
și căpetenii, vecinii ei îmbrăcaţi în chip strălucit, călăreţi călări pe cai, toţi tineri și plăcuţi. 13Am văzut că se spurcase întocmai ca cea dintâi din amândouă. 14Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbaţi, niște icoane de haldeeni zugrăviţi cu culoare roșie, 15cu brâie împrejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toţi având înfăţișarea unor viteji, după felul babilonienilor, a căror ţară de naștere este Haldeea, și s-a
23:15
2 Împ. 24:1
aprins după ei 16la cea dintâi privire și le-a trimis soli în Haldeea. 17Și copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, și au spurcat-o cu curviile lor. Așa că ea s-a spurcat cu ei și apoi inima i s-a înstrăinat
23:17
Vers. 22,28.
de ei. 18Și, când și-a dezgolit ea necurăţia, și-a descoperit goliciunea, și inima
23:18
Ier. 6:8
Mea s-a înstrăinat de ea, cum se înstrăinase și de soră-sa. 19Dar ea și-a înmulţit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăși la zilele tinereţii ei, când curvea
23:19
Vers. 3.
în ţara Egiptului. 20Ea s-a aprins după niște necuraţi, a căror carne
23:20
Cap. 16:26.
era ca a măgarilor și a căror apropiere era ca a armăsarilor. 21Astfel, ţi-ai înnoit iarăși nelegiuirile tinereţii tale, când egiptenii îţi strângeau ţâţele, din pricina sânului tău fecioresc. 22De aceea, Oholiba, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că aţâţ
23:22
Cap. 16:37. Vers. 28.
împotriva ta pe ibovnicii tăi, de care ţi-ai înstrăinat inima, și-i aduc din toate părţile împotriva ta: 23pe babilonieni și pe toţi haldeenii, căpitani
23:23
Ier. 50:21
, voievozi și domni, și pe toţi copiii Asiriei împreună cu ei, tineri
23:23
Vers. 12.
și plăcuţi, toţi dregători și căpetenii, oameni vestiţi, toţi călări pe cai. 24Ei vin împotriva ta cu arme, care și roţi și cu o mulţime de popoare. Cu scut, pavăză și coifuri înaintează din toate părţile împotriva ta. Lor le încredinţez judecata și te vor judeca după legile lor. 25Te fac să-Mi simţi gelozia și se vor purta cu urgie cu tine. Îţi vor tăia nasul și urechile și sămânţa ta va cădea lovită de sabie. Îţi vor lua fiii și fiicele și, ce-ţi va mai rămâne, va fi mâncat de foc. 26Te
23:26
Cap. 16:39.
vor dezbrăca de haine și vor lua podoabele scumpe cu care te gătești. 27Voi
23:27
Cap. 16:41;
pune astfel capăt nelegiuirilor tale și curviilor
23:27
Vers. 3,19.
tale din ţara Egiptului. Așa că nu-ţi vei mai îndrepta privirile spre ei și nu te vei mai gândi la Egipt.’ 28Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, te dau în mâinile acelora pe care îi urăști
23:28
Cap. 16:37.
, de care ţi s-a înstrăinat
23:28
Vers. 17.
inima. 29Se vor purta cu ură cu tine; îţi vor ridica toate bogăţiile și te vor lăsa goală
23:29
Cap. 16:39. Vers. 26.
, goală de tot. Rușinea necurăţiilor tale se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și curviilor tale. 30Lucrurile acestea ţi se vor întâmpla pentru că ai curvit
23:30
Cap. 6:9.
cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor. 31Ai mers pe calea surorii tale, de aceea și Eu îţi pun potirul
23:31
Ier. 25:15
ei în mână.’ 32Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Vei bea potirul surorii tale, cel larg și adânc; vei ajunge de râs
23:32
Cap. 22:4,5.
și de batjocură. Încape mult în el! 33Te vei umple de beţie și durere, căci potirul surorii tale Samaria este un potir de groază și spaimă! 34Îl vei bea
23:34
Ps. 75:8Is. 51:17
și îl vei goli, îi vei roade cioburile și-ţi vei sfâșia ţâţele. Căci Eu am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. 35De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că M-ai uitat
23:35
Ier. 2:32
3:21
13:25
, pentru că M-ai aruncat
23:35
1 Împ. 14:9Neem. 9:26
la spatele tău, poartă-ţi și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și curviilor tale!’” 36Domnul mi-a zis: „Fiul omului, vrei să le judeci
23:36
Cap. 20:4;
pe Ohola și pe Oholiba? Pune-le înainte urâciunile
23:36
Is. 58:1
lor! 37Ele s-au dedat la preacurvie și pe mâinile lor este
23:37
Cap. 16:38. Vers. 45.
sânge; au preacurvit cu idolii lor, și copiii pe care Mi-i
23:37
Cap. 16:20,21,36,45;
născuseră i-au trecut prin foc în cinstea lor, ca să-i mănânce! 38Afară de aceasta, iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locașul cel Sfânt în aceeași zi și Mi-au pângărit
23:38
Cap. 22:8.
Sabatele. 39Căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și în Locașul Meu cel Sfânt ca să-l spurce. Iată
23:39
2 Împ. 21:4
ce au făcut în Casa Mea. 40Au umblat chiar după oamenii care veneau de departe, le-au trimis soli
23:40
Is. 57:9
și iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu
23:40
Rut 3:3
, te-ai sulemenit
23:40
2 Împ. 9:30Ier. 4:30
la ochi și te-ai gătit cu podoabele tale; 41ai șezut pe un pat măreţ
23:41
Est. 1:6Is. 57:7Amos 2:8
6:4
, înaintea căruia era întinsă o masă pe care ai pus
23:41
Prov. 7:17Osea 2:8
tămâia și untdelemnul Meu. 42S-au auzit strigătele unei mulţimi vesele și, cu mulţimea aceasta de oameni de rând, au adus niște beţivi din pustie, care au pus brăţări în mâinile celor două surori și mândre cununi pe capetele lor. 43Am zis atunci cu privire la curva cea bătrână: ‘Și acum își va urma ea oare curviile și tot vor mai veni la ea?’ 44Și au venit la ea cum vin la o curvă; așa s-au dus la Ohola și Oholiba, la aceste femei nelegiuite. 45De aceea oamenii fără prihană le vor osândi
23:45
Cap. 16:38.
cum se osândesc femeile preacurve, cum se osândesc cele ce varsă sânge, căci sunt preacurve și au sânge
23:45
Vers. 37.
pe mâini. 46Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Voi aduce
23:46
Cap. 16:40.
împotriva lor o mulţime de gloată mare și le voi da pradă chinului și jafului. 47Adunarea le va ucide
23:47
Cap. 16:40.
cu pietre și le va doborî cu lovituri de sabie; le vor ucide
23:47
2 Cron. 36:17,19
fiii și fiicele lor și le vor arde casele cu foc. 48Voi face astfel să înceteze nelegiuirea
23:48
Cap. 22:15. Vers. 27.
în ţară ca
23:48
Deut. 13:112 Pet. 2:6
toate femeile să ia învăţătură și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră! 49Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea și veţi purta păcatele
23:49
Vers. 35.
săvârșite cu idolii voștri și veţi ști
23:49
Cap. 20:38,42,44;
că Eu sunt Domnul Dumnezeu!’”

24

Dărâmarea Ierusalimului

241În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi! Căci chiar în ziua aceasta

24:2
2 Împ. 25:1Ier. 39:1
52:4
se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. 3Spune o pildă acestei case
24:3
Cap. 17:12.
de îndărătnici și zi-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pune, pune cazanul
24:3
Ier. 1:13
și toarnă apă în el! 4Pune bucăţi de carne în el, toate bucăţile cele bune, coapsa și spata, și umple-l cu cele mai bune oase. 5Alege ce e mai bun din turmă și pune lemnele grămadă sub cazan; fă-l să fiarbă în clocot mare și să fiarbă și oasele din el!» 6De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai de cetatea cea setoasă
24:6
Cap. 22:3;
de sânge, cazanul cel plin de rugină și de pe care nu se ia rugina! Scoateţi bucăţile din el unele după altele, fără să trageţi
24:6
2 Sam. 8:2Ioel 3:3Obad. 11Naum 3:10
la sorţi! 7Căci sângele pe care l-a vărsat ea este încă în mijlocul ei. L-a pus pe stânca goală, nu l-a vărsat
24:7
Lev. 17:13Deut. 12:16,24
pe pământ, ca să-l acopere apoi cu ţărână. 8Ca să-Mi arăt urgia, ca să Mă răzbun, i-am vărsat
24:8
Mat. 7:2
sângele pe stânca goală, pentru ca să nu fie acoperit.» 9De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai
24:9
Vers. 6.
de cetatea cea setoasă de sânge! Vreau să fac un rug mare! 10Îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă, ca să se ardă și ciolanele! 11Apoi pune cazanul gol pe jăratic, ca să se încălzească, să i se înfierbânte arama, să i se topească
24:11
Cap. 22:15.
murdăria dinăuntru și să i se șteargă rugina. 12Trudă degeaba! Căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el; rugina nu se va lua de pe el decât prin foc, 13și tu dorești iarăși nelegiuire în spurcăciunea ta! Pentru că am vrut să te curăţ și nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curăţită de spurcăciunea ta până
24:13
Cap. 5:13;
Îmi voi potoli mânia asupra ta. 14Eu, Domnul
24:14
1 Sam. 15:29
, am vorbit! Lucrul acesta se va întâmpla, și Eu îl voi împlini! Nu Mă voi lăsa, nu
24:14
Cap. 5:11.
voi avea milă, nici nu Mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale»’, zice Domnul Dumnezeu.” 15Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16„Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea. 17Suspină în tăcere, dar nu plânge
24:17
Ier. 16:5,6,7
ca la morţi! Leagă-ţi turbanul
24:17
Lev. 10:6
21:10
, pune-ţi încălţămintea
24:17
2 Sam. 15:30
în picioare, nu-ţi acoperi
24:17
Mica 3:7
barba și nu mânca pâinea de jale!” 18Vorbisem poporului dimineaţa, și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineaţa, am făcut cum mi se poruncise. 19Poporul mi-a zis: „Nu vrei să ne lămurești
24:19
Cap. 12:9;
ce înseamnă pentru noi ceea ce faci?” 20Eu le-am răspuns: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21‘Spune casei lui Israel: «Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată, voi pângări
24:21
Ier. 7:14
Locașul Meu cel Sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump
24:21
Ps. 27:4
în ochi, lucrul iubit de voi; și fiii
24:21
Cap. 23:47.
voștri și fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat după voi, vor cădea uciși de sabie. 22Și atunci veţi face cum am făcut și eu. Nu
24:22
Ier. 16:6,7
vă veţi acoperi barba și nu veţi mânca pâinea de jale, 23veţi sta cu turbane pe cap și cu încălţămintea în picioare, nu
24:23
Iov 27:15Ps. 78:64
vă veţi jeli și nici nu veţi plânge, ci veţi tânji
24:23
Lev. 26:39
pentru nelegiuirile voastre și vă veţi văita între voi. 24Ezechiel
24:24
Is. 20:3
va fi un semn pentru voi. Veţi face întocmai cum a făcut el. Și
24:24
Ier. 17:15Ioan 13:19
14:29
, când se vor întâmpla aceste lucruri, veţi ști
24:24
Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul Dumnezeu.›»’ 25Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria
24:25
Vers. 21.
lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucrul iubit de ei, pe fiii și fiicele lor, 26în ziua aceea, va veni un fugar
24:26
Cap. 33:21,22.
la tine, ca să-ţi dea de știre și să auzi cu urechile tale. 27În
24:27
Cap. 3:26,27;
ziua aceea, ţi se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi
24:27
Vers. 24.
un semn pentru ei și vor ști că Eu sunt Domnul.”