Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Dărâmarea Ierusalimului

241În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi! Căci chiar în ziua aceasta

24:2
2 Împ. 25:1Ier. 39:1
52:4
se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. 3Spune o pildă acestei case
24:3
Cap. 17:12.

de îndărătnici și zi-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pune, pune cazanul
24:3
Ier. 1:13
și toarnă apă în el! 4Pune bucăţi de carne în el, toate bucăţile cele bune, coapsa și spata, și umple-l cu cele mai bune oase. 5Alege ce e mai bun din turmă și pune lemnele grămadă sub cazan; fă-l să fiarbă în clocot mare și să fiarbă și oasele din el!» 6De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai de cetatea cea setoasă
24:6
Cap. 22:3;
23:37
de sânge, cazanul cel plin de rugină și de pe care nu se ia rugina! Scoateţi bucăţile din el unele după altele, fără să trageţi
24:6
2 Sam. 8:2Ioel 3:3Obad. 11Naum 3:10
la sorţi! 7Căci sângele pe care l-a vărsat ea este încă în mijlocul ei. L-a pus pe stânca goală, nu l-a vărsat
24:7
Lev. 17:13Deut. 12:16,24
pe pământ, ca să-l acopere apoi cu ţărână. 8Ca să-Mi arăt urgia, ca să Mă răzbun, i-am vărsat
24:8
Mat. 7:2
sângele pe stânca goală, pentru ca să nu fie acoperit.» 9De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai
24:9
Vers. 6.
Naum 3:1Hab. 2:12
de cetatea cea setoasă de sânge! Vreau să fac un rug mare! 10Îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă, ca să se ardă și ciolanele! 11Apoi pune cazanul gol pe jăratic, ca să se încălzească, să i se înfierbânte arama, să i se topească
24:11
Cap. 22:15.

murdăria dinăuntru și să i se șteargă rugina. 12Trudă degeaba! Căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el; rugina nu se va lua de pe el decât prin foc, 13și tu dorești iarăși nelegiuire în spurcăciunea ta! Pentru că am vrut să te curăţ și nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curăţită de spurcăciunea ta până
24:13
Cap. 5:13;
8:18
16:42
Îmi voi potoli mânia asupra ta. 14Eu, Domnul
24:14
1 Sam. 15:29
, am vorbit! Lucrul acesta se va întâmpla, și Eu îl voi împlini! Nu Mă voi lăsa, nu
24:14
Cap. 5:11.

voi avea milă, nici nu Mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale»’, zice Domnul Dumnezeu.” 15Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16„Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea. 17Suspină în tăcere, dar nu plânge
24:17
Ier. 16:5,6,7
ca la morţi! Leagă-ţi turbanul
24:17
Lev. 10:6
21:10
, pune-ţi încălţămintea
24:17
2 Sam. 15:30
în picioare, nu-ţi acoperi
24:17
Mica 3:7
barba și nu mânca pâinea de jale!” 18Vorbisem poporului dimineaţa, și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineaţa, am făcut cum mi se poruncise. 19Poporul mi-a zis: „Nu vrei să ne lămurești
24:19
Cap. 12:9;
37:18
ce înseamnă pentru noi ceea ce faci?” 20Eu le-am răspuns: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21‘Spune casei lui Israel: «Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată, voi pângări
24:21
Ier. 7:14
Locașul Meu cel Sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump
24:21
Ps. 27:4
în ochi, lucrul iubit de voi; și fiii
24:21
Cap. 23:47.

voștri și fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat după voi, vor cădea uciși de sabie. 22Și atunci veţi face cum am făcut și eu. Nu
24:22
Ier. 16:6,7
vă veţi acoperi barba și nu veţi mânca pâinea de jale, 23veţi sta cu turbane pe cap și cu încălţămintea în picioare, nu
24:23
Iov 27:15Ps. 78:64
vă veţi jeli și nici nu veţi plânge, ci veţi tânji
24:23
Lev. 26:39
pentru nelegiuirile voastre și vă veţi văita între voi. 24Ezechiel
24:24
Is. 20:3
va fi un semn pentru voi. Veţi face întocmai cum a făcut el. Și
24:24
Ier. 17:15Ioan 13:19
14:29
, când se vor întâmpla aceste lucruri, veţi ști
24:24
Cap. 6:7;
25:5
că Eu sunt Domnul Dumnezeu.›»’ 25Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria
24:25
Vers. 21.

lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucrul iubit de ei, pe fiii și fiicele lor, 26în ziua aceea, va veni un fugar
24:26
Cap. 33:21,22.

la tine, ca să-ţi dea de știre și să auzi cu urechile tale. 27În
24:27
Cap. 3:26,27;
29:21
33:22
ziua aceea, ţi se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi
24:27
Vers. 24.

un semn pentru ei și vor ști că Eu sunt Domnul.”