Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Dărâmarea Ierusalimului

241În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi! Căci chiar în ziua aceasta

24:2
2 Împ. 25:1Ier. 39:1
52:4
se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. 3Spune o pildă acestei case
24:3
Cap. 17:12.
de îndărătnici și zi-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pune, pune cazanul
24:3
Ier. 1:13
și toarnă apă în el! 4Pune bucăţi de carne în el, toate bucăţile cele bune, coapsa și spata, și umple-l cu cele mai bune oase. 5Alege ce e mai bun din turmă și pune lemnele grămadă sub cazan; fă-l să fiarbă în clocot mare și să fiarbă și oasele din el!» 6De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai de cetatea cea setoasă
24:6
Cap. 22:3;
de sânge, cazanul cel plin de rugină și de pe care nu se ia rugina! Scoateţi bucăţile din el unele după altele, fără să trageţi
24:6
2 Sam. 8:2Ioel 3:3Obad. 11Naum 3:10
la sorţi! 7Căci sângele pe care l-a vărsat ea este încă în mijlocul ei. L-a pus pe stânca goală, nu l-a vărsat
24:7
Lev. 17:13Deut. 12:16,24
pe pământ, ca să-l acopere apoi cu ţărână. 8Ca să-Mi arăt urgia, ca să Mă răzbun, i-am vărsat
24:8
Mat. 7:2
sângele pe stânca goală, pentru ca să nu fie acoperit.» 9De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai
24:9
Vers. 6.
de cetatea cea setoasă de sânge! Vreau să fac un rug mare! 10Îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă, ca să se ardă și ciolanele! 11Apoi pune cazanul gol pe jăratic, ca să se încălzească, să i se înfierbânte arama, să i se topească
24:11
Cap. 22:15.
murdăria dinăuntru și să i se șteargă rugina. 12Trudă degeaba! Căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el; rugina nu se va lua de pe el decât prin foc, 13și tu dorești iarăși nelegiuire în spurcăciunea ta! Pentru că am vrut să te curăţ și nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curăţită de spurcăciunea ta până
24:13
Cap. 5:13;
Îmi voi potoli mânia asupra ta. 14Eu, Domnul
24:14
1 Sam. 15:29
, am vorbit! Lucrul acesta se va întâmpla, și Eu îl voi împlini! Nu Mă voi lăsa, nu
24:14
Cap. 5:11.
voi avea milă, nici nu Mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale»’, zice Domnul Dumnezeu.” 15Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16„Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea. 17Suspină în tăcere, dar nu plânge
24:17
Ier. 16:5,6,7
ca la morţi! Leagă-ţi turbanul
24:17
Lev. 10:6
21:10
, pune-ţi încălţămintea
24:17
2 Sam. 15:30
în picioare, nu-ţi acoperi
24:17
Mica 3:7
barba și nu mânca pâinea de jale!” 18Vorbisem poporului dimineaţa, și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineaţa, am făcut cum mi se poruncise. 19Poporul mi-a zis: „Nu vrei să ne lămurești
24:19
Cap. 12:9;
ce înseamnă pentru noi ceea ce faci?” 20Eu le-am răspuns: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21‘Spune casei lui Israel: «Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată, voi pângări
24:21
Ier. 7:14
Locașul Meu cel Sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump
24:21
Ps. 27:4
în ochi, lucrul iubit de voi; și fiii
24:21
Cap. 23:47.
voștri și fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat după voi, vor cădea uciși de sabie. 22Și atunci veţi face cum am făcut și eu. Nu
24:22
Ier. 16:6,7
vă veţi acoperi barba și nu veţi mânca pâinea de jale, 23veţi sta cu turbane pe cap și cu încălţămintea în picioare, nu
24:23
Iov 27:15Ps. 78:64
vă veţi jeli și nici nu veţi plânge, ci veţi tânji
24:23
Lev. 26:39
pentru nelegiuirile voastre și vă veţi văita între voi. 24Ezechiel
24:24
Is. 20:3
va fi un semn pentru voi. Veţi face întocmai cum a făcut el. Și
24:24
Ier. 17:15Ioan 13:19
14:29
, când se vor întâmpla aceste lucruri, veţi ști
24:24
Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul Dumnezeu.›»’ 25Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria
24:25
Vers. 21.
lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucrul iubit de ei, pe fiii și fiicele lor, 26în ziua aceea, va veni un fugar
24:26
Cap. 33:21,22.
la tine, ca să-ţi dea de știre și să auzi cu urechile tale. 27În
24:27
Cap. 3:26,27;
ziua aceea, ţi se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi
24:27
Vers. 24.
un semn pentru ei și vor ști că Eu sunt Domnul.”

25

251Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-ţi

25:2
Cap. 6:2;
faţa spre copiii
25:2
Ier. 49:1Amos 1:13Ţef. 2:9
lui Amon și prorocește împotriva lor! 3Spune copiilor lui Amon: ‘Ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
25:3
Prov. 17:5
ai zis: ‹Ha! Ha!› Sfântului Meu Locaș când era pângărit, ţării lui Israel când era pustiită și casei lui Iuda când se ducea în robie, 4de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor Răsăritului; ei își vor așeza staulele în mijlocul tău și își vor face locuinţele în tine; îţi vor mânca roadele și îţi vor bea laptele. 5Voi face din Raba
25:5
Cap. 21:20.
un ocol
25:5
Is. 17:2
32:14Ţef. 2:14,15
de cămile și din ţara copiilor lui Amon o stână de oi, ca să știţi
25:5
Cap. 24:24;
că Eu sunt Domnul!» 6Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ai bătut din mâini
25:6
Iov 27:23Plâng. 2:15Ţef. 2:15
și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat
25:6
Cap. 36:5.
în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de ţara lui Israel, 7de aceea, iată că Îmi întind
25:7
Cap. 35:3.
mâna peste tine și te dau pradă neamurilor; te șterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul ţărilor și te nimicesc. Și vei ști că Eu sunt Domnul!» 8Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Moabul
25:8
Is. 15
16Ier. 48:1Amos 2:1
și Seirul
25:8
Cap. 35:2,5,12.
au zis: ‹Iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile!›, 9de aceea deschid ţinutul Moabului dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui de la hotare, care sunt podoaba ţării, și anume: Bet-Ieșimotul, Baal-Meonul și Chiriataimul, 10îl deschid și-l dau în stăpânire fiilor
25:10
Vers. 4.
Răsăritului, împreună cu ţara amoniţilor, ca să nu mai fie pomeniţi
25:10
Cap. 21:32.
printre neamuri copiii lui Amon. 11Îmi voi împlini judecăţile împotriva Moabului! Și vor ști că Eu sunt Domnul.» 12Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Edomul
25:12
2 Cron. 28:17Ps. 137:7Ier. 49:7Amos 1:11Obad. 10
s-a dedat la răzbunare faţă de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, 13de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan; vor cădea loviţi de sabie. 14Mă voi răzbuna
25:14
Is. 11:14Ier. 49:2
pe Edom prin poporul Meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia Mea, ca să vadă răzbunarea Mea›, zice Domnul Dumnezeu.» 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
25:15
Ier. 25:20
47:1Ioel 3:4Amos 1:6
filistenii
25:15
2 Cron. 28:18
s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche, 16așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată că Îmi întind mâna
25:16
Ţef. 2:4
împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiţi
25:16
1 Sam. 30:14
și prăpădesc tot ce a mai rămas
25:16
Ier. 47:4
pe coasta mării, 17Mă voi năpusti
25:17
Cap. 5:15.
cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Și vor ști
25:17
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când Mă voi răzbuna pe ei.›»’”

26

Prorocie împotriva Tirului și Sidonului

261În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, pentru că

26:2
Is. 23Ier. 25:22
47:4Amos 1:9Zah. 9:2
Tirul a zis despre Ierusalim: ‘Ha! Ha!
26:2
Cap. 25:3;
Este zdrobită poarta popoarelor! Și se întoarce la mine! Mă voi îmbogăţi, căci el a rămas pustiu!’, 3de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile! 4Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îi voi răzui și ţărâna și o voi face
26:4
Vers. 14.
o stâncă goală. 5Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde mreje
26:5
Cap. 27:32.
de prins pește; Eu am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. ‘Va fi prada neamurilor! 6Cetăţile din ţinutul lui vor fi trecute prin sabie. Și vor ști
26:6
Cap. 25:5.
astfel că Eu sunt Domnul.’ 7Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că aduc de la miazănoapte împotriva Tirului pe Nebucadneţar, împăratul
26:7
Ezra 7:12Dan. 2:37
Babilonului, împăratul tuturor împăraţilor, cu cai, care, călăreţi și cu o mare mulţime de popoare. 8El va nimici cu sabia cetăţile din ţinutul tău; va face șanţuri
26:8
Cap. 21:22.
de apărare împotriva ta, va ridica întărituri și va ridica scutul împotriva ta. 9Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale și îţi va surpa turnurile cu mașinile lui. 10Mulţimea cailor lui te va acoperi de praf, zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreţilor, roţilor și carelor când va intra Nebucadneţar pe porţile tale cum se intră într-o cetate cucerită; 11va călca toate uliţele tale cu copitele cailor lui și-ţi va ucide poporul cu sabia, și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. 12Îţi vor ridica bogăţiile, îţi vor prăda mărfurile, îţi vor surpa zidurile, îţi vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în ape pietrele, lemnele și ţărâna ta. 13Voi
26:13
Is. 14:11
24:8Ier. 7:34
16:9
25:10
face să înceteze astfel glasul
26:13
Is. 23:16Apoc. 18:22
cântecelor tale și nu se va mai auzi sunetul harpelor tale. 14Te
26:14
Vers. 4,5.
voi face o stâncă goală; vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreje de prins peștii și nu vei mai fi zidit la loc. Căci Eu, Domnul, am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Tir: ‘Se vor cutremura
26:15
Ier. 49:2131:16
ostroavele de vuietul căderii tale, de gemetele răniţilor și de măcelul din mijlocul tău. 16Toţi voievozii mării
26:16
Is. 23:8
se dau jos
26:16
Iona 3:6
de pe scaunele lor de domnie, își scot mantalele și își leapădă hainele cusute la gherghef; se învelesc în spaimă și stau
26:16
Iov 2:13
pe pământ; întruna tremură
26:16
Cap. 32:10.
de groază și stau înmărmuriţi
26:16
Cap. 27:35.
din pricina ta. 17Ei fac o cântare de jale
26:17
Cap. 27:32.
asupra ta și-ţi zic: «Vai, cum ai fost nimicit tu, care erai locuit de cei ce străbat mările, cetate vestită, care erai puternică
26:17
Is. 23:4
pe mare! Cum a fost nimicită cetatea aceasta cu locuitorii ei, care băgau groaza în toţi cei dimprejur! 18Acum tremură
26:18
Vers. 15.
ostroavele în ziua căderii tale, stau îngrozite ostroavele mării de sfârșitul tău.»’ 19Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Când te voi preface într-o cetate pustie, ca cetăţile care n-au locuitori, când voi ridica împotriva ta adâncul și când te vor acoperi apele cele mari, 20te voi coborî împreună cu cei ce
26:20
Cap. 32:18,24.
se coboară în groapă, la poporul de odinioară, și te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăţi veșnice, lângă cei ce s-au coborât în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu te mai scoli în ţara
26:20
Cap. 32:23,26,27,32.
celor vii. 21Te voi nimici
26:21
Cap. 27:36;
cu desăvârșire, și nu vei mai fi; te vor căuta
26:21
Ps. 37:36
, și nu te vor mai găsi niciodată’, zice Domnul Dumnezeu.”