Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

251Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-ţi

25:2
Cap. 6:2;
35:2
faţa spre copiii
25:2
Ier. 49:1Amos 1:13Ţef. 2:9
lui Amon și prorocește împotriva lor! 3Spune copiilor lui Amon: ‘Ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
25:3
Prov. 17:5
ai zis: ‹Ha! Ha!› Sfântului Meu Locaș când era pângărit, ţării lui Israel când era pustiită și casei lui Iuda când se ducea în robie, 4de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor Răsăritului; ei își vor așeza staulele în mijlocul tău și își vor face locuinţele în tine; îţi vor mânca roadele și îţi vor bea laptele. 5Voi face din Raba
25:5
Cap. 21:20.

un ocol
25:5
Is. 17:2
32:14Ţef. 2:14,15
de cămile și din ţara copiilor lui Amon o stână de oi, ca să știţi
25:5
Cap. 24:24;
26:6
35:9
că Eu sunt Domnul!» 6Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ai bătut din mâini
25:6
Iov 27:23Plâng. 2:15Ţef. 2:15
și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat
25:6
Cap. 36:5.
Ţef. 2:8,10
în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de ţara lui Israel, 7de aceea, iată că Îmi întind
25:7
Cap. 35:3.

mâna peste tine și te dau pradă neamurilor; te șterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul ţărilor și te nimicesc. Și vei ști că Eu sunt Domnul!» 8Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Moabul
25:8
Is. 15
16Ier. 48:1Amos 2:1
și Seirul
25:8
Cap. 35:2,5,12.

au zis: ‹Iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile!›, 9de aceea deschid ţinutul Moabului dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui de la hotare, care sunt podoaba ţării, și anume: Bet-Ieșimotul, Baal-Meonul și Chiriataimul, 10îl deschid și-l dau în stăpânire fiilor
25:10
Vers. 4.

Răsăritului, împreună cu ţara amoniţilor, ca să nu mai fie pomeniţi
25:10
Cap. 21:32.

printre neamuri copiii lui Amon. 11Îmi voi împlini judecăţile împotriva Moabului! Și vor ști că Eu sunt Domnul.» 12Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Edomul
25:12
2 Cron. 28:17Ps. 137:7Ier. 49:7Amos 1:11Obad. 10
s-a dedat la răzbunare faţă de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, 13de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan; vor cădea loviţi de sabie. 14Mă voi răzbuna
25:14
Is. 11:14Ier. 49:2
pe Edom prin poporul Meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia Mea, ca să vadă răzbunarea Mea›, zice Domnul Dumnezeu.» 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
25:15
Ier. 25:20
47:1Ioel 3:4Amos 1:6
filistenii
25:15
2 Cron. 28:18
s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche, 16așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată că Îmi întind mâna
25:16
Ţef. 2:4
împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiţi
25:16
1 Sam. 30:14
și prăpădesc tot ce a mai rămas
25:16
Ier. 47:4
pe coasta mării, 17Mă voi năpusti
25:17
Cap. 5:15.

cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Și vor ști
25:17
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când Mă voi răzbuna pe ei.›»’”