Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Prorocie împotriva Tirului și Sidonului

261În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, pentru că

26:2
Is. 23Ier. 25:22
47:4Amos 1:9Zah. 9:2
Tirul a zis despre Ierusalim: ‘Ha! Ha!
26:2
Cap. 25:3;
36:2
Este zdrobită poarta popoarelor! Și se întoarce la mine! Mă voi îmbogăţi, căci el a rămas pustiu!’, 3de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile! 4Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îi voi răzui și ţărâna și o voi face
26:4
Vers. 14.

o stâncă goală. 5Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde mreje
26:5
Cap. 27:32.

de prins pește; Eu am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. ‘Va fi prada neamurilor! 6Cetăţile din ţinutul lui vor fi trecute prin sabie. Și vor ști
26:6
Cap. 25:5.

astfel că Eu sunt Domnul.’ 7Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că aduc de la miazănoapte împotriva Tirului pe Nebucadneţar, împăratul
26:7
Ezra 7:12Dan. 2:37
Babilonului, împăratul tuturor împăraţilor, cu cai, care, călăreţi și cu o mare mulţime de popoare. 8El va nimici cu sabia cetăţile din ţinutul tău; va face șanţuri
26:8
Cap. 21:22.

de apărare împotriva ta, va ridica întărituri și va ridica scutul împotriva ta. 9Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale și îţi va surpa turnurile cu mașinile lui. 10Mulţimea cailor lui te va acoperi de praf, zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreţilor, roţilor și carelor când va intra Nebucadneţar pe porţile tale cum se intră într-o cetate cucerită; 11va călca toate uliţele tale cu copitele cailor lui și-ţi va ucide poporul cu sabia, și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. 12Îţi vor ridica bogăţiile, îţi vor prăda mărfurile, îţi vor surpa zidurile, îţi vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în ape pietrele, lemnele și ţărâna ta. 13Voi
26:13
Is. 14:11
24:8Ier. 7:34
16:9
25:10
face să înceteze astfel glasul
26:13
Is. 23:16Apoc. 18:22
cântecelor tale și nu se va mai auzi sunetul harpelor tale. 14Te
26:14
Vers. 4,5.

voi face o stâncă goală; vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreje de prins peștii și nu vei mai fi zidit la loc. Căci Eu, Domnul, am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Tir: ‘Se vor cutremura
26:15
Ier. 49:2131:16
ostroavele de vuietul căderii tale, de gemetele răniţilor și de măcelul din mijlocul tău. 16Toţi voievozii mării
26:16
Is. 23:8
se dau jos
26:16
Iona 3:6
de pe scaunele lor de domnie, își scot mantalele și își leapădă hainele cusute la gherghef; se învelesc în spaimă și stau
26:16
Iov 2:13
pe pământ; întruna tremură
26:16
Cap. 32:10.

de groază și stau înmărmuriţi
26:16
Cap. 27:35.

din pricina ta. 17Ei fac o cântare de jale
26:17
Cap. 27:32.
Apoc. 18:9
asupra ta și-ţi zic: «Vai, cum ai fost nimicit tu, care erai locuit de cei ce străbat mările, cetate vestită, care erai puternică
26:17
Is. 23:4
pe mare! Cum a fost nimicită cetatea aceasta cu locuitorii ei, care băgau groaza în toţi cei dimprejur! 18Acum tremură
26:18
Vers. 15.

ostroavele în ziua căderii tale, stau îngrozite ostroavele mării de sfârșitul tău.»’ 19Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Când te voi preface într-o cetate pustie, ca cetăţile care n-au locuitori, când voi ridica împotriva ta adâncul și când te vor acoperi apele cele mari, 20te voi coborî împreună cu cei ce
26:20
Cap. 32:18,24.

se coboară în groapă, la poporul de odinioară, și te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăţi veșnice, lângă cei ce s-au coborât în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu te mai scoli în ţara
26:20
Cap. 32:23,26,27,32.

celor vii. 21Te voi nimici
26:21
Cap. 27:36;
28:19
cu desăvârșire, și nu vei mai fi; te vor căuta
26:21
Ps. 37:36
, și nu te vor mai găsi niciodată’, zice Domnul Dumnezeu.”