Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

271Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Și tu, fiul omului, rostește

27:2
Cap. 19:1;
26:17
28:12
32:2
această cântare de jale asupra Tirului! 3Spune Tirului: ‘Tu, care
27:3
Cap. 28:2.

stai pe malul mării și faci negoţ
27:3
Is. 23:3
cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Tirule, tu ziceai: ‹Eu
27:3
Cap. 28:12.

sunt de o desăvârșită frumuseţe!› 4Ţinutul tău este în inima mărilor și cei ce te-au zidit te-au făcut desăvârșit de frumos. 5Cu chiparoși din Senir
27:5
Deut. 3:9
ţi-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban, ca să-ţi ridice catargele; 6lopeţile ţi le-au făcut din stejari de Basan și laviţele, cu fildeș prins în cimișir, adus din ostroavele
27:6
Ier. 2:10
Chitim. 7Pânzele care-ţi slujeau ca steag erau de in subţire din Egipt, cusut la gherghef, iar învelitoarea ta era de purpură albastră și roșie, din ostroavele Elișei. 8Locuitorii Sidonului și Arvadului îţi erau vâslași și cei mai înţelepţi din mijlocul tău, Tirule, îţi erau cârmaci. 9Bătrânii
27:9
1 Împ. 5:18Ps. 83:7
Ghebalului și lucrătorii lui iscusiţi erau la tine și-ţi dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine, ca să facă schimb de mărfuri cu tine. 10Cei din Persia, din Lud și din Put
27:10
Ier. 46:938:5
slujeau în oastea ta ca oameni de război; ei își spânzurau în tine scutul și coiful și-ţi dădeau strălucire. 11Cei din Arvad îţi umpleau zidurile cu războinicii tăi și oamenii viteji erau în turnurile tale. Ei își atârnau pavezele pe toate zidurile tale și-ţi desăvârșeau astfel frumuseţea
27:11
Vers. 3.

. 12Cei din Tars
27:12
Gen. 10:42 Cron. 20:36
făceau negoţ cu tine cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug. Veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor și cu plumb. 13Iavanul
27:13
Gen. 10:2
, Tubalul și Meșecul făceau negoţ cu tine; dădeau robi și unelte de aramă
27:13
Apoc. 18:13
în schimbul mărfurilor tale. 14Cei din casa Togarmei
27:14
Gen. 10:3
aduceau la târgul tău cai, călăreţi și catâri. 15Cei din Dedan
27:15
Gen. 10:7
făceau negoţ cu tine; negoţul multor ostroave trecea prin mâinile tale; îţi aduceau ca bir coarne de fildeș și de abanos. 16Siria făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine; ei veneau la târgul tău cu smarald, purpură și materii pestriţe, cu in subţire, mărgean și agat. 17Iuda și ţara lui Israel făceau negoţ cu tine; îţi dădeau grâu
27:17
1 Împ. 5:9,11Ezra 3:7Fapte 12:20
de Minit
27:17
Jud. 11:33
, turte, miere, untdelemn și leac alinător
27:17
Ier. 8:22
în schimbul mărfurilor tale. 18Damascul făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug; îţi dădea vin din Helbon și lână albă. 19Vedanul și Iavanul, de la Uzal, veneau la târgul tău: fier lucrat, casie și trestie mirositoare erau schimbate cu tine. 20Dedanul
27:20
Gen. 25:3
făcea negoţ cu tine cu învelitori de pus pe cal. 21Arabia și toţi voievozii Chedarului
27:21
Gen. 25:13Is. 60:7
erau negustorii tăi și-ţi aduceau miei, berbeci și ţapi. 22Negustorii din Seba
27:22
Gen. 10:71 Împ. 10:1,2Ps. 72:10,15Is. 60:6
și din Raema făceau negoţ cu tine; îţi plăteau cu cele mai bune miresme, cu pietre scumpe și aur mărfurile tale. 23Haranul
27:23
Gen. 11:312 Împ. 19:12
, Canehul și Edenul, negustorii din Seba
27:23
Gen. 25:3
, din Asiria, din Chilmad făceau negoţ cu tine; 24făceau negoţ cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră și cusături la gherghef, de covoare scumpe, puse în lăzi de funii, sucite și bine împletite, aduse la târgul tău. 25Corăbiile
27:25
Ps. 48:7Is. 2:16
23:14
din Tars îţi aduceau mărfurile pe mare; erai în culmea bogăţiei și slavei, în inima
27:25
Vers. 4.

mărilor! 26Vâslașii tăi te duceau pe ape mari, dar un vânt
27:26
Ps. 48:7
de la răsărit te va sfărâma în inima mărilor! 27Bogăţiile tale
27:27
Prov. 11:4Apoc. 18:9
, târgurile tale și mărfurile tale, marinarii și cârmacii tăi, cei ce îţi dreg crăpăturile corăbiilor și cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toţi oamenii de război care sunt în tine și toată mulţimea care este în mijlocul tău se vor prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale. 28Toate valurile mării se vor cutremura
27:28
Cap. 26:15,18.

de ţipetele cârmacilor tăi! 29Și toţi vâslașii
27:29
Apoc. 18:17
, marinarii, toţi cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii și vor păși pe uscat. 30Vor striga cu glas tare din pricina ta și vor scoate ţipete amarnice. Își vor arunca ţărână
27:30
Iov 2:12Apoc. 18:19
în cap și se vor tăvăli
27:30
Est. 4:1,3Ier. 6:26
în cenușă. 31Își vor rade
27:31
Ier. 16:6
47:5Mica 1:16
capul din pricina ta și se vor îmbrăca în saci, te vor plânge cu sufletul amărât și cu mâhnire mare. 32În durerea lor, vor
27:32
Cap. 26:17. Vers. 2.

face un cântec de jale asupra ta, te vor boci și vor zice: ‹Cine era
27:32
Apoc. 18:18
ca Tirul, cel nimicit în mijlocul mării? 33Când
27:33
Apoc. 18:19
ieșeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belșugul avuţiilor și mărfurilor tale, îmbogăţeai pe împăraţii pământului. 34Acum însă ești sfărâmat
27:34
Cap. 26:19.

de mări, negoţul
27:34
Vers. 27.

tău a pierit în adâncimea apelor și toată mulţimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine! 35Toţi locuitorii
27:35
Cap. 26:15,16.

ostroavelor stau înmărmuriţi din pricina ta, împăraţii lor stau cu părul vâlvoi de groază și le tremură faţa! 36Negustorii popoarelor fluieră
27:36
Ier. 18:16
asupra ta! Ești nimicit
27:36
Cap. 26:21.

de tot și te-ai dus pentru totdeauna!›»’”