Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

281Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, spune voievodului Tirului: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi s-a îngâmfat inima și ai zis

28:2
Vers. 9.

: ‹Eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu, în mijlocul
28:2
Cap. 27:3,4.

mărilor›, măcar că nu ești decât om
28:2
Is. 31:3
și nu ești Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. 3Iată că ești mai înţelept
28:3
Zah. 9:2
decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine; 4prin înţelepciunea și priceperea ta ţi-ai făcut avere și ţi-ai grămădit aur și argint în vistieriile tale; 5prin marea ta înţelepciune
28:5
Ps. 62:10Zah. 9:3
și prin negoţul tău ţi-ai mărit bogăţiile și, prin bogăţiile tale, inima ţi s-a îngâmfat foarte mult.» 6De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că îţi dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, 7iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai
28:7
Cap. 30:11;
31:12
32:12
asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înţelepciunii tale strălucitoare și-ţi vor pângări frumuseţea. 8Te vor arunca în groapă și vei muri ca cei ce cad străpunși de lovituri în mijlocul mărilor. 9Vei mai
28:9
Vers. 2.

zice tu atunci în faţa ucigașului tău: ‹Sunt Dumnezeu›, măcar că ești om, și nu Dumnezeu, sub mâna celui ce te va ucide? 10Vei muri de moartea celor netăiaţi împrejur
28:10
Cap. 31:18;
32:19,21,25,27
, de mâna străinilor! Căci Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu.’” 11Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 12„Fiul omului, fă un cântec de jale
28:12
Cap. 27:2.

asupra împăratului Tirului și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înţelepciune
28:12
Cap. 27:3. Vers. 3.

și desăvârșit în frumuseţe. 13Stăteai în Eden
28:13
Cap. 31:8,9.

, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur; timpanele
28:13
Cap. 26:13.

și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. 14Erai un heruvim
28:14
Exod 25:20
ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele
28:14
Cap. 20:40.

cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 15Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. 16Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor
28:16
Vers. 14.

, din mijlocul pietrelor scânteietoare. 17Ţi s-a îngâmfat
28:17
Vers. 2,5.

inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau priveliște împăraţilor. 18Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. 19Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; ești nimicit
28:19
Cap. 26:21;
27:36
și nu vei mai fi niciodată!»’” 20Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21„Fiul omului, întoarce-ţi
28:21
Cap. 6:2;
25:2
29:2
faţa spre Sidon
28:21
Is. 23:4,12Ier. 25:22
27:3
și prorocește împotriva lui! 22Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată
28:22
Exod 14:4,17
că am necaz pe tine, Sidonule, și voi fi proslăvit în mijlocul tău, ca să se știe
28:22
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui și când Îmi voi arăta sfinţenia
28:22
Cap. 20:41;
36:23
în mijlocul lui. 23Voi trimite ciuma
28:23
Cap. 38:22.

în el, voi face să curgă sângele pe uliţele lui; vor cădea morţii în mijlocul lui, uciși de sabia care va veni din toate părţile să-i lovească, și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. 24Atunci, el nu va mai fi pentru casa lui Israel un spin
28:24
Num. 33:55Ios. 23:13
care înţeapă, un mărăcine aducător de dureri printre toţi cei ce-l înconjoară și-l dispreţuiesc. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul Dumnezeu.»’ 25Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Când voi strânge
28:25
Is. 11:1234:13
37:21
iarăși casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, Îmi voi arăta în ea sfinţenia
28:25
Vers. 22.

înaintea neamurilor și vor locui în ţara lor pe care am dat-o robului meu Iacov. 26Vor locui
28:26
Ier. 23:6
liniștiţi în ea, vor zidi case
28:26
Is. 65:21Amos 9:14
și vor sădi
28:26
Ier. 31:5
vii; da, vor locui liniștiţi în ea când Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor celor ce-i înconjoară și-i dispreţuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.’”