Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Împotriva Egiptului

291În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-te cu faţa

29:2
Cap. 28:21.

spre Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului
29:2
Is. 19:1Ier. 25:19
46:2,25
Egipt! 3Vorbește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că
29:3
Ier. 44:30
am necaz pe tine, Faraoane, împăratul Egiptului, crocodil
29:3
Ps. 74:13,14Is. 27:1
51:9
mare, care te culci în mijlocul râurilor tale și
29:3
Cap. 28:2.

zici: ‹Râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut!› 4Îţi voi pune
29:4
Is. 37:29
însă un cârlig în fălci, voi lipi peștii râurilor tale de solzii tăi și te voi scoate din mijlocul râurilor tale cu toţi peștii care se află în ele și care se vor lipi de solzii tăi. 5Te voi arunca în pustie, pe tine și pe toţi peștii din râurile tale. Vei cădea pe faţa ogoarelor, nu vei fi ridicat
29:5
Ier. 8:2
16:4
25:33
, nici îngropat, ci te voi
29:5
Ier. 7:33
34:20
da de mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerului. 6Și toţi locuitorii Egiptului vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie
29:6
2 Împ. 18:21Is. 36:6
pentru casa lui Israel. 7Când au pus mâna
29:7
Ier. 37:5,7,11
pe tine, te-ai rupt și le-ai străpuns tot umărul; când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat și le-ai scrântit șoldurile.» 8De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aduce sabia
29:8
Cap. 14:17;
32:11-13
împotriva ta și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oamenii și vitele. 9Ţara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu și vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că a zis: ‹Nilul este al meu, eu l-am făcut!› 10De aceea, iată că am necaz pe tine și pe râurile tale și voi
29:10
Cap. 30:12.

preface ţara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate, de la
29:10
Cap. 30:6.

Migdol până la Siena și până la hotarele Etiopiei. 11Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea și va rămâne patruzeci de ani fără să fie locuită. 12Voi preface
29:12
Cap. 30:7,26.

ţara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor ţări pustiite, și cetăţile ei vor fi pustii între alte cetăţi pustii timp de patruzeci de ani. Iar pe egipteni îi voi risipi printre neamuri și-i voi împrăștia în felurite ţări.»

13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «După

29:13
Is. 19:23Ier. 46:26
patruzeci de ani, voi strânge pe egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi. 14Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Egiptului, îi voi aduce înapoi în ţara Patros, în ţara lor de baștină, și vor alcătui acolo o împărăţie
29:14
Cap. 17:6,14.

slabă. 15Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărăţii și nu se va mai înălţa peste neamuri; îi voi împuţina, ca să nu stăpânească peste neamuri. 16Împărăţia aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere
29:16
Is. 30:2,3
36:4,6
, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când se întorcea spre ei. Și vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu.»’” 17În al douăzeci și șaptelea an, în ziua întâi a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18„Fiul omului, Nebucadneţar
29:18
Ier. 27:6
, împăratul Babilonului, și-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleșuve, toţi umerii sunt jupuiţi și n-a luat de la Tir nicio plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui. 19De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că dau lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ţara Egiptului; el îi va ridica bogăţiile, o va prăda și o va jefui; aceasta va fi plata oștii lui! 20Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau ţara Egiptului, căci pentru Mine s-au
29:20
Ier. 25:9
ostenit, zice Domnul Dumnezeu. 21În ziua aceea, voi da tărie
29:21
Ps. 132:17
casei lui Israel și-ţi voi deschide
29:21
Cap. 24:27.

gura veselă în mijlocul lor; și vor ști că Eu sunt Domnul.’”