Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21El mi-a zis: „Fiul omului, stai

2:1
Dan. 10:11
în picioare și-ţi voi vorbi!” 2Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat
2:2
Cap. 3:24.
duh în mine și m-a făcut să stau pe picioare; și am ascultat la Cel ce-mi vorbea. 3El mi-a zis: „Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste popoare îndărătnice, care s-au răzvrătit împotriva Mea; ei și părinţii lor
2:3
Ier. 3:25
au păcătuit împotriva Mea până în ziua de azi. 4Da, copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinaţi
2:4
Cap. 3:7.
și cu inima împietrită. Tu să le spui: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu!’ 5Fie
2:5
Cap. 3:11,26,27.
că vor asculta, fie că nu vor asculta – căci sunt o casă de îndărătnici – vor ști
2:5
Cap. 33:33.
totuși că în mijlocul lor este un proroc. 6Tu, fiu al omului, să nu te
2:6
Ier. 1:8,17Luca 12:4
temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor și, măcar că ei sunt niște mărăcini
2:6
Is. 9:18Ier. 6:28Mica 7:4
și spini lângă tine și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii, totuși nu te teme
2:6
Cap. 3:9.
de cuvintele lor și nu te înspăimânta de feţele lor, căci sunt
2:6
Cap. 3:9,26,27.
o casă de îndărătnici. 7Ci să le spui
2:7
Ier. 1:7,17
cuvintele Mele, fie
2:7
Vers. 5.
că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt niște îndărătnici! 8Tu însă, fiul omului, ascultă ce-ţi spun! Nu fi îndărătnic, ca această casă de îndărătnici! Deschide-ţi gura și mănâncă
2:8
Apoc. 10:9
ce-ţi voi da!” 9M-am uitat și iată că o mână era întinsă
2:9
Cap. 8:3.
spre mine și ţinea o carte în chip
2:9
Cap. 3:1.
de sul. 10A desfășurat-o înaintea mea și era scrisă și pe dinăuntru, și pe dinafară; în ea erau scrise bocete, plângeri și gemete.

3

31El mi-a zis: „Fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă

3:1
Cap. 2:8,9.
sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel!” 2Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. 3El mi-a zis: „Fiul omului, hrănește-ţi trupul și umple-ţi măruntaiele cu sulul acesta pe care ţi-l dau!” L-am mâncat
3:3
Apoc. 10:9Ier. 15:16
, și în gura mea a fost dulce ca mierea
3:3
Ps. 19:10
119:103
. 4El mi-a zis: „Fiul omului, du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintele Mele! 5Căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ci la casa lui Israel. 6Nu la niște popoare mari, cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ale căror cuvinte să nu le poţi pricepe. Negreșit
3:6
Mat. 11:21,23
, dacă te-aș trimite la ele, te-ar asculta! 7Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că
3:7
Ioan 15:20
nu vrea să M-asculte, căci
3:7
Cap. 2:4.
toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. 8Iată, îţi voi face faţa tot așa de aspră ca și feţele lor și fruntea tot așa de aspră ca fruntea lor. 9Îţi voi face fruntea ca un diamant
3:9
Is. 50:7Ier. 1:18
15:20Mica 3:8
, mai aspră decât stânca. Nu te teme
3:9
Ier. 1:8,17
și nu te speria de ei, căci sunt o casă de îndărătnici!” 10El mi-a zis: „Fiul omului, primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ţi le spun! 11Du-te la prinșii de război, la copiii poporului tău, vorbește-le și, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: ‘Așa
3:11
Cap. 2:5,7. Vers. 27.
vorbește Domnul Dumnezeu!’” 12Și Duhul m-a
3:12
Vers. 14. Cap. 8:3.
răpit și am auzit înapoia mea dârdâitul unui mare cutremur de pământ: slava Domnului s-a ridicat din locul ei. 13Am auzit și vâjâitul aripilor făpturilor vii, care se loveau una de alta, huruitul roţilor de lângă ele și dârdâitul unui mare cutremur de pământ. 14Când m-a răpit
3:14
Vers. 12. Cap. 8:3.
Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna
3:14
2 Împ. 3:158:1
Domnului apăsa tare peste mine. 15Am ajuns la Tel-Abib, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul
3:15
Iov 2:13Ps. 137:1
unde se aflau, și am rămas acolo, înmărmurit în mijlocul lor, șapte zile. 16După șapte zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 17„Fiul
3:17
Cap. 33:7,8,9.
omului, te pun păzitor
3:17
Is. 52:8
56:10
62:6Ier. 6:17
peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura Mea, să-i înștiinţezi din partea Mea! 18Când voi zice celui rău: ‘Vei muri negreșit!’, dacă nu-l vei înștiinţa și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viaţa, acel om rău va muri
3:18
Cap. 33:6.
prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta! 19Dar, dacă vei înștiinţa pe cel rău, și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui
3:19
Is. 49:4,5Fapte 20:26
sufletul! 20Dacă un om neprihănit
3:20
Cap. 18:24;
se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laţ înainte și va muri. Dacă nu l-ai înștiinţat, va muri prin păcatul lui și nu i se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta! 21Dar, dacă vei înștiinţa pe cel neprihănit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înștiinţarea, iar tu îţi vei mântui sufletul!” 22Și mâna Domnului a venit
3:22
Vers. 14. Cap. 1:3.
peste mine acolo și mi-a zis: „Scoală-te, du-te în vale
3:22
Cap. 8:4.
și acolo îţi voi vorbi!” 23M-am sculat și m-am dus în vale și iată că slava
3:23
Cap. 1:28.
Domnului s-a arătat acolo, așa cum o văzusem
3:23
Cap. 1:1.
la râul Chebar. Atunci am căzut
3:23
Cap. 1:28.
cu faţa la pământ. 24Duhul a intrat
3:24
Cap. 2:2.
în mine și m-a făcut să stau pe picioare. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis: „Du-te și închide-te în casă! 25Căci iată, fiul omului, vor pune peste
3:25
Cap. 4:8.
tine funii cu care te vor lega ca să nu mai poţi ieși în mijlocul lor. 26Îţi voi lipi
3:26
Cap. 24:27.
limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i poţi mustra, căci sunt
3:26
Cap. 2:5-7.
o casă de îndărătnici! 27Dar, când
3:27
Cap. 24:27;
îţi voi vorbi, îţi voi deschide gura ca să le spui: ‘Așa
3:27
Vers. 11.
vorbește Domnul Dumnezeu.’ Cine vrea să asculte, să asculte; cine nu vrea, să n-asculte! Căci
3:27
Vers. 9,26. Cap. 12:2,3.
sunt o casă de îndărătnici!

4

Prorocie despre dărâmarea Ierusalimului

41Și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. 2Înfăţișeaz-o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoar-o cu un șanţ de apărare, pune tabere de ostași împrejurul ei și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur. 3Ia o tigaie de fier și pune-o ca un zid de fier între tine și cetate; îndreaptă-ţi faţa împotriva ei, ca să fie împresurată și s-o strâmtorezi. Aceasta

4:3
Cap. 12:6,11;
să fie un semn pentru casa lui Israel! 4Apoi culcă-te pe coasta stângă și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel; câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. 5Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, și anume trei sute nouăzeci de zile în care
4:5
Num. 14:34
să porţi nelegiuirea casei lui Israel. 6După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an. 7Apoi întoarce-ţi faţa și braţul dezgolit spre Ierusalimul împresurat și prorocește împotriva lui. 8Și iată, voi pune
4:8
Cap. 3:25.
funii peste tine, ca să nu poţi să te întorci de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele împresurării tale. 9Ia-ţi și grâu, orz, bob, linte, mei și alac, pune-le într-un vas și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă: trei sute nouăzeci de zile să mănânci din ele. 10Hrana pe care o vei mânca, s-o mănânci cu cântarul, și anume câte douăzeci de sicli pe zi; să mănânci din ea din când în când. 11Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură, și anume câte o șesime de hin; vei bea din ea din când în când. 12Hrana s-o mănânci ca turte de orz, pe care le vei coace în faţa lor cu balegă de om.” 13Și Domnul a zis: „Așa
4:13
Osea 9:3
își vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni.” 14Eu am zis: „Ah
4:14
Fapte 10:14
, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată; din tinereţea mea și până acum, niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort
4:14
Exod 22:31Lev. 11:40
17:15
sau sfâșiat și nicio carne necurată
4:14
Deut. 14:3Is. 65:4
n-a intrat în gura mea.” 15El mi-a răspuns: „Ei bine, iată că îţi dau balegă de bou, în loc de balegă omenească, și-ţi vei face pâinea pe ea.” 16El mi-a mai zis: „Fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii
4:16
Lev. 26:26Ps. 105:16Is. 3:114:13
la Ierusalim, așa că vor mânca pâine cu cântarul
4:16
Vers. 10. Cap. 12:19.
și cu necaz și vor bea apă
4:16
Vers. 11.
cu măsură și cu groază. 17Vor duce lipsă de pâine și de apă, se vor uimi unii de alţii și se vor sfârși
4:17
Lev. 26:39
din pricina nelegiuirii lor.