Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

301Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Văitaţi-vă

30:2
Is. 13:6
!… Nenorocită zi! 3Căci se apropie
30:3
Cap. 7:7,12.
Ioel 2:1Ţef. 1:7
ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă – aceasta va fi vremea neamurilor. 4Sabia va pătrunde în Egipt și în Etiopia va fi groază când vor cădea morţii în Egipt, când i se vor ridica
30:4
Cap. 29:19.

bogăţiile și i se vor răsturna
30:4
Ier. 50:15
temeliile. 5Etiopia, Put, Lud, toată
30:5
Ier. 52:20,24
Arabia, Cub și fiii ţării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviţi de sabie.» 6Așa vorbește Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea și mândria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol
30:6
Cap. 29:10.

până la Siene vor cădea loviţi de sabie», zice Domnul Dumnezeu. 7«Vor
30:7
Cap. 29:12.

fi pustiiţi între alte ţări pustiite și cetăţile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăţi nimicite. 8Și vor ști că Eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi. 9În ziua aceea, niște soli
30:9
Is. 18:1,2
se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniștea ei și-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului, căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!» 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi pierde
30:10
Cap. 29:19.

mulţimea Egiptului prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 11El și poporul lui cu el, cel mai grozav
30:11
Cap. 28:7.

dintre popoare, vor fi trimiși să nimicească ţara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului și vor umple ţara de morţi. 12Canalele le voi
30:12
Is. 19:5,6
seca, voi da ţara
30:12
Is. 19:4
în mâinile celor răi; voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!» 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi nimici
30:13
Is. 19:1Ier. 43:12
46:25Zah. 13:2
idolii și voi stârpi din Nof chipurile deșarte. Nu
30:13
Zah. 10:11
va mai fi niciun voievod din ţara Egiptului și voi răspândi
30:13
Is. 19:16
groaza în ţara Egiptului. 14Voi pustii Patrosul
30:14
Cap. 29:14.

, voi pune foc Ţoanului
30:14
Ps. 78:12,43
și-Mi voi aduce la îndeplinire
30:14
Naum 3:8-10
judecăţile asupra Noului. 15Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului, și voi nimici
30:15
Ier. 46:25
cu desăvârșire mulţimea din No. 16Voi pune foc
30:16
Vers. 8.

Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă; Noul va fi deschis prin spărtură și Noful, cucerit ziua-n amiaza mare de vrăjmași. 17Tinerii din On și din Pi-Beset vor cădea uciși de sabie și cetăţile acestea se vor duce în robie. 18La Tahpanes
30:18
Ier. 2:16
se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului și când se va sfârși mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul și cetăţile lui vor merge în robie. 19Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecăţile asupra Egiptului și vor ști că Eu sunt Domnul.»’” 20În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21„Fiul omului, am
30:21
Ier. 48:25
frânt braţul lui Faraon, împăratul Egiptului, și iată că nu-i vor lega
30:21
Ier. 46:11
rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze și să poată mânui sabia. 22De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, și-i voi rupe
30:22
Ps. 37:17
braţele, pe cel tare și pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână. 23Iar pe egipteni îi voi
30:23
Vers. 26. Cap. 29:12.

împrăștia printre neamuri și-i voi risipi în felurite ţări. 24În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului și-i voi pune o sabie în mână, iar braţele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte. 25Dar voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea. Și vor ști
30:25
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului și când o va întoarce împotriva ţării Egiptului. 26Voi împrăștia
30:26
Vers. 23. Cap. 29:12.

pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite ţări și vor ști că Eu sunt Domnul.’”