Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

311În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii a treia, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, și mulţimii lui: ‘Cu cine

31:2
Vers. 18.

te asemeni tu în mărimea ta? 3Iată
31:3
Dan. 4:10
că asirianul era un cedru falnic în Liban; ramurile lui erau stufoase, frunzișul umbros, tulpina înaltă, iar vârful îi ajungea până la nori. 4Apele
31:4
Ier. 51:36
îl făcuseră să crească, adâncul îl făcuse înalt, râurile lui îi scăldau răsadniţa și își trimiteau pâraiele la toţi copacii de pe câmp. 5De aceea, tulpina
31:5
Dan. 4:11
lui se înălţa deasupra tuturor copacilor de pe câmp, crengile i se înmulţiseră și ramurile i se întindeau de mulţimea apelor care-l făcuseră să dea lăstari. 6Toate păsările
31:6
Cap. 17:23.
Dan. 4:12
cerului își făceau cuiburi în crengile lui; toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui și tot felul de neamuri multe locuiau sub umbra lui. 7Era frumos prin mărimea lui, prin întinderea ramurilor lui, căci rădăcinile îi erau înfipte în ape mari. 8Cedrii din grădina
31:8
Gen. 2:8
13:10
lui Dumnezeu nu-l întreceau, chiparoșii nu erau de asemuit cu crengile lui și platanii nu erau ca ramurile lui; niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu era ca el în frumuseţe. 9Îl făcusem atât de frumos prin mulţimea crengilor lui, că-l pizmuiau toţi copacii Edenului, care se aflau în grădina lui Dumnezeu.’ 10De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că avea o tulpină așa de înaltă, pentru că își înălţa
31:10
Dan. 5:20
vârful până la nori și inima i se mândrea cu înălţimea lui, 11l-am dat în mâinile viteazului neamurilor, care-i va face după răutatea lui, căci l-am izgonit. 12Străinii, cele mai grozave
31:12
Cap. 28:7.

popoare, l-au tăiat și l-au lepădat. Crengile
31:12
Cap. 32:5;
35:8
i-au căzut în munţi și în toate văile. Ramurile i s-au sfărâmat în toate puhoaiele ţării și toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui și l-au părăsit. 13Pe sfărâmăturile lui
31:13
Is. 18:6
au venit și s-au așezat toate păsările cerului și toate fiarele câmpului și-au făcut culcușul între ramurile lui, 14ca să nu se mai îngâmfe niciunul din copacii de lângă ape cu înălţimea lor și să nu-și mai ridice vârful până în nori, ca să nu se mai fălească stejarii udaţi de apă cu înălţimea lor, căci toţi
31:14
Ps. 82:7
sunt daţi pradă morţii, în
31:14
Cap. 32:18.

adâncimile pământului, printre copiii oamenilor, împreună cu cei ce se coboară în groapă.’ 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘În ziua când s-a coborât în Locuinţa morţilor, am răspândit jalea, am acoperit adâncul din pricina lui și i-am oprit râurile; apele cele mari au fost oprite; am întristat Libanul pentru el și toţi copacii de pe câmp s-au uscat. 16De vuietul căderii lui am făcut să se cutremure
31:16
Cap. 26:15.

neamurile când l-am aruncat
31:16
Is. 14:15
în Locuinţa morţilor împreună cu cei ce se coboară în groapă și s-au mângâiat
31:16
Cap. 32:31.

în adâncimile pământului toţi
31:16
Is. 14:8
copacii Edenului, cei mai frumoși și cei mai buni copaci din Liban, toţi cei udaţi de ape. 17S-au coborât și ei cu el în Locuinţa morţilor, la cei ce au pierit uciși de sabie, ei, care erau braţul lui și locuiau
31:17
Plâng. 4:20
la umbra lui printre neamuri. 18Cu
31:18
Vers. 2. Cap. 32:19.

cine poţi fi asemuit tu în slavă și în mărime între copacii Edenului? Totuși vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului și vei fi
31:18
Cap. 28:10;
32:19
culcat în mijlocul celor netăiaţi împrejur, împreună cu cei ce au pierit uciși de sabie. Iată ce este Faraon și toată mulţimea lui’, zice Domnul Dumnezeu.”