Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

321În anul al doisprezecelea, în ziua întâi a lunii a douăsprezecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, fă un cântec de jale

32:2
Cap. 27:2. Vers. 16.

asupra lui Faraon, împăratul Egiptului, și spune-i: ‘Semănai
32:2
Cap. 19:3,6;
38:13
cu un pui de leu între neamuri, erai
32:2
Cap. 29:3.

ca un crocodil în mări, te aruncai în râurile tale, tulburai
32:2
Cap. 34:18.

apele cu picioarele tale și le întărâtai valurile. 3Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Îmi voi întinde mreaja
32:3
Cap. 12:13;
17:20Osea 7:12
peste tine în mijlocul unei mari mulţimi de popoare și te vor trage în laţul Meu. 4Te
32:4
Cap. 29:5.

voi arunca pe uscat și te voi întinde pe câmpie, ca toate păsările cerului să șadă
32:4
Cap. 31:13.

pe tine; și voi sătura fiarele întregului pământ cu tine. 5Îţi voi azvârli carnea pe munţi
32:5
Cap. 31:12.

și voi umple văile cu sfărâmăturile tale. 6Ţara în care înoţi o voi uda cu sângele tău până la munţi și se vor umple puhoaiele de tine. 7Când te voi stinge, voi
32:7
Is. 13:10Ioel 2:31
3:15Amos 8:9Mat. 24:29Apoc. 6:12,13
acoperi cerurile și le voi întuneca stelele; voi acoperi soarele cu nori și luna nu-și va mai da lumina ei. 8Din pricina ta, voi întuneca pe toţi luminătorii cerurilor și voi răspândi întunericul peste ţara ta», zice Domnul Dumnezeu. 9Voi mâhni și inima multor popoare când voi vesti pieirea ta printre neamuri, în ţările pe care nu le cunoșteai. 10Voi face să se
32:10
Cap. 27:35.

îngrozească multe popoare de tine și împăraţilor lor li se va face părul măciucă din pricina ta când Îmi voi învârti sabia înaintea lor; vor tremura
32:10
Cap. 26:16.

în orice clipă, fiecare pentru viaţa lui, în ziua căderii tale. 11Căci așa
32:11
Ier. 46:26
vorbește Domnul Dumnezeu: «Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine. 12Mulţimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliţi
32:12
Cap. 28:7.

dintre popoare. Ei vor nimici
32:12
Cap. 29:19.

mândria Egiptului și toată mulţimea lui va fi prăpădită. 13Voi pierde și toate vitele lui de lângă apele cele mari; nici picior
32:13
Cap. 29:11.

de om nu le va mai tulbura, nici copită de vite nu le va mai tulbura. 14Atunci îi voi potoli apele și voi face să-i curgă râurile lin ca untdelemnul», zice Domnul Dumnezeu. 15«Când voi preface ţara Egiptului într-o pustietate și ţara va fi jefuită de tot ce are, când voi lovi pe toţi cei ce o locuiesc, vor ști
32:15
Exod 7:5
14:4,18Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul. 16Acesta este cântecul de jale
32:16
2 Sam. 1:172 Cron. 35:25
pe care îl vor cânta. Fiicele neamurilor îl vor cânta: da, asupra Egiptului și asupra întregii lui mulţimi îl vor cânta», zice Domnul Dumnezeu.’” 17În anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18„Fiul omului, bocește-te pentru mulţimea Egiptului și arunc-o
32:18
Cap. 26:20;
31:14
, pe ea și pe fiicele neamurilor puternice, în adâncimile pământului, la cei coborâţi în groapă! 19‘Pe cine
32:19
Cap. 31:2,18.

întreci tu în frumuseţe? Coboară-te
32:19
Vers. 21,24. Cap. 28:10.

și culcă-te lângă cei netăiaţi împrejur!’ 20Vor cădea astfel în mijlocul celor uciși de sabie. Sabia vă este dată: doborâţi în mormânt Egiptul și toată mulţimea lui! 21Atunci, vitejii cei puternici
32:21
Is. 1:31
14:9,10
vor vorbi în Locuinţa morţilor despre el și cei ce-l sprijineau și vor zice: ‘S-au coborât
32:21
Vers. 19,25.

, s-au culcat cei netăiaţi împrejur, uciși de sabie!’ 22Acolo este asirianul
32:22
Vers. 24,26,29,30.

, cu toată mulţimea lui, și mormintele lor stau împrejurul lui – toţi au murit și au căzut uciși de sabie. 23Mormintele
32:23
Is. 14:15
lor sunt în adâncimile gropii și mulţimea lui este împrejurul mormântului lui; toţi au murit și au căzut uciși de sabie, ei, care răspândeau
32:23
Cap. 26:17. Vers. 24-27,32.

groaza în ţara celor vii. 24Acolo este și Elamul
32:24
Ier. 49:34
, cu toată mulţimea lui, împrejurul mormântului lui; toţi au murit și au căzut uciși de sabie, s-au coborât
32:24
Vers. 21.

netăiaţi împrejur în adâncimile pământului, ei, care răspândeau
32:24
Vers. 23.

groaza în ţara celor vii și își poartă acum ocara cu cei ce se coboară în groapă. 25L-au culcat la un loc cu morţii, împreună cu toată mulţimea lui, și mormintele lor sunt împrejurul lui; toţi acești netăiaţi împrejur au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în ţara celor vii și își poartă acum ocara cu cei ce se coboară în groapă; i-au culcat acum la un loc cu cei morţi. 26Acolo sunt și Meșec
32:26
Gen. 10:238:2
, Tubal și toată mulţimea lor, și mormintele lor sunt împrejurul lor; toţi acești netăiaţi împrejur
32:26
Vers. 19,20.

au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în ţara celor vii. 27Ei sunt culcaţi
32:27
Vers. 21.
Is. 14:18,19
împreună cu vitejii căzuţi din vechime dintre cei netăiaţi împrejur; sunt coborâţi în Locuinţa morţilor împreună cu armele lor de război, cu săbiile puse sub capetele lor și nelegiuirile lor lipite pe osemintele lor, căci vitejia lor era o groază în ţara celor vii. 28Și tu vei fi zdrobit în mijlocul celor netăiaţi împrejur și te vei culca împreună cu cei uciși de sabie! 29Acolo este și Edomul
32:29
Cap. 25:12.

, cu împăraţii lui și toţi voievozii lui, care, cu toată vitejia lor, au fost așezaţi la un loc cu cei uciși de sabie: stau culcaţi împreună cu cei netăiaţi împrejur, cu cei coborâţi în groapă. 30Tot acolo
32:30
Cap. 38:6,15;
39:2
sunt voievozii de la miazănoapte și toţi sidonienii
32:30
Cap. 28:21.

care s-au coborât la cei morţi acoperiţi de rușine, cu toată groaza pe care o aruncă vitejia lor; acești netăiaţi împrejur stau culcaţi cu cei uciși de sabie și-și poartă ocara lângă cei coborâţi în groapă. 31Faraon îi va vedea și se va mângâia
32:31
Cap. 31:16.

pentru toată mulţimea lui, pentru ai lui care au murit uciși de sabie și pentru toată oastea lui”, zice Domnul Dumnezeu. 32„Căci l-am lăsat să răspândească groaza în ţara celor vii. De aceea, Faraon și toată mulţimea lui se vor culca împreună cu cei netăiaţi împrejur, cu cei ce au murit uciși de sabie”, zice Domnul Dumnezeu.