Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Datoriile prorocilor

331Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, vorbește copiilor

33:2
Cap. 3:11.

poporului tău și spune-le: ‘Când
33:2
Cap. 14:17.

voi aduce sabia peste vreo ţară, și poporul ţării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare și-l va pune ca străjer
33:2
2 Sam. 18:24,252 Împ. 9:17Osea 9:8
, 3dacă omul acela va vedea venind sabia asupra ţării, va suna din trâmbiţă și va da de știre poporului 4și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiţei nu se va feri și va veni sabia și-l va prinde, sângele
33:4
Cap. 18:13.

lui să cadă asupra capului lui. 5Fiindcă a auzit sunetul trâmbiţei și nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui, dar, dacă se va feri, își va scăpa viaţa. 6Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiţă și dacă poporul nu va fi înștiinţat și va veni sabia și va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii
33:6
Vers. 8.

lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.’ 7Acum, fiul omului
33:7
Cap. 3:17.

, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea și să-i înștiinţezi din partea Mea. 8Când zic celui rău: ‘Răule, vei muri negreșit!’ și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 9Dar, dacă vei înștiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul. 10Spune dar, fiul omului, casei lui Israel: ‘Voi cu drept cuvânt ziceţi: «Fărădelegile și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim
33:10
Cap. 24:23.

– cum
33:10
Is. 49:14
am putea să trăim?»’ 11Spune-le: ‘Pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘că nu doresc
33:11
2 Sam. 14:142 Pet. 3:9
moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce
33:11
Cap. 18:31.

vreţi să muriţi, voi, casa lui Israel?’ 12Și tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău: ‘Neprihănirea
33:12
Cap. 3:20;
18:24,26,27
celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fărădelegii lui și cel rău nu va cădea
33:12
2 Cron. 7:14
lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fărădelege.’ 13Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede
33:13
Cap. 3:20;
18:24
în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. 14Dimpotrivă, când
33:14
Cap. 3:18,19;
18:27
zic celui rău: ‘Vei muri!’, dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut, 15dacă dă înapoi
33:15
Cap. 18:7.

zălogul, întoarce
33:15
Exod 22:2,4Lev. 6:2,4,5Num. 5:6,7Luca 19:8
ce a răpit, urmează învăţăturile
33:15
Lev. 18:5
care dau viaţa și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. 16Toate
33:16
Cap. 18:22.

păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita; a făcut ce este bine și plăcut, și va trăi negreșit! 17Copiii
33:17
Vers. 20. Cap. 18:25,29.

poporului tău zic: ‘Calea Domnului nu este dreaptă!’ Totuși mai degrabă calea lor nu este dreaptă! 18Dacă
33:18
Cap. 18:26,27.

cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, trebuie să moară din pricina aceasta. 19Dar, dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este bine și plăcut, va trăi tocmai din pricina aceasta! 20Fiindcă ziceţi: ‘Calea
33:20
Vers. 17. Cap. 18:25,29.

Domnului nu este dreaptă!’, vă voi judeca pe fiecare după umbletele lui, casa lui Israel!” 21În al doisprezecelea an
33:21
Cap. 1:2.

, în ziua a cincea a lunii a zecea a robiei noastre, un om
33:21
Cap. 24:26.

care scăpase din Ierusalim a venit la mine și a zis: „Cetatea
33:21
2 Împ. 25:4
a fost luată!” 22Dar mâna
33:22
Cap. 1:3.

Domnului venise peste mine seara, înainte de venirea fugarului la mine, și Domnul îmi deschisese
33:22
Cap. 24:27.

gura până a venit el la mine dimineaţa. Gura îmi era deschisă și nu mai eram mut. 23Atunci, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 24„Fiul omului, cei ce
33:24
Cap. 34:2.

locuiesc în dărâmăturile
33:24
Vers. 27. Cap. 36:4.

acelea în ţara lui Israel zic: ‘Avraam
33:24
Is. 51:2Fapte 7:5
era singur, și tot a moștenit ţara; dar noi
33:24
Mica 3:11Mat. 3:9Ioan 8:39
suntem mulţi și ţara ne-a fost dată în stăpânire!’ 25De aceea spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi mâncaţi
33:25
Gen. 9:4Lev. 3:17
7:26
17:10
19:26Deut. 12:16
carne cu sânge, vă ridicaţi
33:25
Cap. 18:6.

ochii spre idolii voștri și vărsaţi
33:25
Cap. 22:6,9.

sânge. Și voi să stăpâniţi ţara? 26Voi vă bizuiţi pe sabia voastră, săvârșiţi urâciuni, fiecare din voi necinstește
33:26
Cap. 18:6;
22:11
pe nevasta aproapelui său. Și voi să stăpâniţi ţara?»’ 27De aceea spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pe viaţa Mea că cei ce
33:27
Vers. 24.

locuiesc în aceste dărâmături vor cădea uciși de sabie, pe cei ce sunt pe câmp îi voi da de mâncare fiarelor
33:27
Cap. 39:4.

, iar cei ce sunt în întărituri și în peșteri
33:27
Jud. 6:21 Sam. 13:6
vor muri de ciumă. 28Voi preface
33:28
Ier. 44:2,6,22
ţara într-o pustietate și într-un pustiu; mândria
33:28
Cap. 7:24;
24:21
30:6,7
tăriei ei se va sfârși, munţii
33:28
Cap. 6:2,3,6.

lui Israel vor fi pustiiţi și nimeni nu va mai trece prin ei. 29Și vor ști că Eu sunt Domnul când voi preface ţara într-o pustietate și într-un pustiu din pricina tuturor urâciunilor pe care le-au săvârșit.»’ 30Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic
33:30
Is. 29:13
unul altuia, fiecare fratelui său: ‘Veniţi dar și ascultaţi care este cuvântul ieșit de la Domnul!’ 31Și vin
33:31
Cap. 14:1;
20:1
cu grămada la tine, stau
33:31
Cap. 8:1.

înaintea ta ca popor al Meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura
33:31
Ps. 78:36,37Is. 29:13
vorbesc dulce de tot, dar cu inima
33:31
Mat. 13:22
umblă tot după poftele lor. 32Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreţ plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îţi ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. 33Când
33:33
1 Sam. 3:20
se vor întâmpla însă aceste lucruri – și iată că se întâmplă! – vor ști
33:33
Cap. 2:5.

că era un proroc în mijlocul lor.”