Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Împotriva căpeteniilor lui Israel. Făgăduinţe

341Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor

34:2
Cap. 33:24.

sufletești ai lui Israel! Prorocește și spune-le lor, păstorilor: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai
34:2
Ier. 23:1Zah. 11:17
de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înșiși! Nu trebuie păstorii să pască turma? 3Voi mâncaţi
34:3
Is. 56:11Zah. 11:16
grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi
34:3
Cap. 33:25,26.
Mica 3:1-3Zah. 11:5
ce e gras, dar nu pașteţi oile. 4Nu întăriţi pe cele slabe
34:4
Vers. 16.
Zah. 11:16
, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită, n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi
34:4
Luca 15:4
pe cea pierdută, ci le stăpâniţi
34:4
1 Pet. 5:3
cu asuprire și cu asprime! 5Astfel, ele
34:5
Cap. 33:21,28.

s-au risipit
34:5
1 Împ. 22:17Mat. 9:36
, pentru că n-aveau păstor; au ajuns
34:5
Is. 56:9Ier. 12:9
prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. 6Turma Mea rătăcește pe toţi munţii și pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută!» 7De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului: 8«Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «pentru că oile Mele au ajuns de jaf și sunt
34:8
Vers. 5,6.

prada tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nicio grijă de oile Mele, ci se pășteau
34:8
Vers. 2,10.

numai pe ei înșiși, și nu pășteau oile Mele, 9de aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului! 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi
34:10
Cap. 3:18.
Evr. 13:17
lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile și nu se vor mai paște
34:10
Vers. 2,8.

nici pe ei înșiși; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană!›» 11Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, Mă voi îngriji Eu Însumi de oile Mele și le voi cerceta! 12Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa Îmi voi cerceta Eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori
34:12
Cap. 30:3.
Ioel 2:2
și negură. 13Le voi
34:13
Is. 65:9,10Ier. 23:336:24
scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite ţări și le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paște pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale ţării. 14Le voi
34:14
Ps. 23:2
paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo
34:14
Ier. 33:12
se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munţii lui Israel. 15Eu Însumi Îmi voi paște oile, Eu le voi duce la odihnă», zice Domnul Dumnezeu. 16«Voi
34:16
Vers. 4.
Is. 40:11Mica 4:6Mat. 18:11Marcu 2:17Luca 5:32
căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase
34:16
Is. 10:16Amos 4:1
și pline de vlagă: vreau să le pasc
34:16
Ier. 10:24
cum se cade.» 17Și voi, oile Mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi
34:17
Cap. 20:37,38. Vers. 20,22.
Zah. 10:3Mat. 25:32,33
judeca între oaie și oaie, între berbeci și ţapi. 18Este prea puţin pentru voi că pașteţi în pășunea cea bună, de mai călcaţi în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre? Că beţi o apă limpede, de mai tulburaţi și pe cealaltă cu picioarele? 19Și oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce aţi tulburat voi cu picioarele voastre!» 20De aceea, așa le vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că voi
34:20
Vers. 17.

judeca între oaia grasă și oaia slabă. 21Pentru că aţi izbit cu coasta și cu umărul și aţi împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-aţi izgonit, 22voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie de jaf, și voi judeca între oaie
34:22
Vers. 17.

și oaie. 23Voi pune peste ele un singur păstor
34:23
Is. 40:11Ier. 23:4,5Ioan 10:11Evr. 13:201 Pet. 2:25
5:4
, care le va paște, și anume pe Robul
34:23
Ier. 30:9Osea 3:5
Meu David; El le va paște, El va fi păstorul lor. 24Eu
34:24
Exod 29:45
, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, și Robul Meu David va fi voievod
34:24
Cap. 37:22.
Luca 1:32,33
în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit! 25Voi încheia
34:25
Cap. 37:26.

cu ele un legământ de pace și voi
34:25
Lev. 26:5Is. 11:6-9
35:9Osea 2:18
îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în liniște
34:25
Ier. 23:6
în pustie și vor putea dormi în mijlocul pădurilor. 26Le voi face, pe ele și împrejurimile dealului
34:26
Is. 56:7
Meu, o pricină de binecuvântare
34:26
Gen. 12:2Is. 19:24Zah. 8:13
; le voi trimite
34:26
Lev. 26:4
ploaie la vreme, și aceasta va fi o ploaie
34:26
Ps. 68:9Mal. 3:10
binecuvântată! 27Pomul
34:27
Lev. 26:4Ps. 85:12Is. 4:2
de pe câmp își va da rodul și pământul își va da roadele. Ele vor fi liniștite în ţara lor și vor ști că Eu sunt Domnul când voi
34:27
Lev. 26:13Ier. 2:20
rupe legăturile jugului lor și când le voi izbăvi din mâna celor ce
34:27
Ier. 25:14
le asupresc. 28Nu vor
34:28
Vers. 8. Cap. 36:4.

mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mânca fiarele din ţară, ci vor
34:28
Ier. 30:10
46:27
locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. 29Le voi pune un răsad
34:29
Is. 11:1Ier. 23:5
căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în ţară și nu vor mai purta
34:29
Cap. 36:3,6,15.

ocara neamurilor. 30Și vor ști astfel că Eu
34:30
Vers. 24. Cap. 37:27.

, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele și că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel», zice Domnul Dumnezeu.’ 31Voi sunteţi oile
34:31
Ps. 100:3Ioan 10:11
Mele, oile pășunii Mele, și Eu sunt Dumnezeul vostru”, zice Domnul Dumnezeu.