Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Împotriva căpeteniilor lui Israel. Făgăduinţe

341Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor

34:2
Cap. 33:24.
sufletești ai lui Israel! Prorocește și spune-le lor, păstorilor: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai
34:2
Ier. 23:1Zah. 11:17
de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înșiși! Nu trebuie păstorii să pască turma? 3Voi mâncaţi
34:3
Is. 56:11Zah. 11:16
grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi
34:3
Cap. 33:25,26.
ce e gras, dar nu pașteţi oile. 4Nu întăriţi pe cele slabe
34:4
Vers. 16.
, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită, n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi
34:4
Luca 15:4
pe cea pierdută, ci le stăpâniţi
34:4
1 Pet. 5:3
cu asuprire și cu asprime! 5Astfel, ele
34:5
Cap. 33:21,28.
s-au risipit
34:5
1 Împ. 22:17Mat. 9:36
, pentru că n-aveau păstor; au ajuns
34:5
Is. 56:9Ier. 12:9
prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. 6Turma Mea rătăcește pe toţi munţii și pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută!» 7De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului: 8«Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «pentru că oile Mele au ajuns de jaf și sunt
34:8
Vers. 5,6.
prada tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nicio grijă de oile Mele, ci se pășteau
34:8
Vers. 2,10.
numai pe ei înșiși, și nu pășteau oile Mele, 9de aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului! 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi
34:10
Cap. 3:18.
lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile și nu se vor mai paște
34:10
Vers. 2,8.
nici pe ei înșiși; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană!›» 11Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, Mă voi îngriji Eu Însumi de oile Mele și le voi cerceta! 12Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa Îmi voi cerceta Eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori
34:12
Cap. 30:3.
și negură. 13Le voi
34:13
Is. 65:9,10Ier. 23:336:24
scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite ţări și le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paște pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale ţării. 14Le voi
34:14
Ps. 23:2
paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo
34:14
Ier. 33:12
se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munţii lui Israel. 15Eu Însumi Îmi voi paște oile, Eu le voi duce la odihnă», zice Domnul Dumnezeu. 16«Voi
34:16
Vers. 4.
căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase
34:16
Is. 10:16Amos 4:1
și pline de vlagă: vreau să le pasc
34:16
Ier. 10:24
cum se cade.» 17Și voi, oile Mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi
34:17
Cap. 20:37,38. Vers. 20,22.
judeca între oaie și oaie, între berbeci și ţapi. 18Este prea puţin pentru voi că pașteţi în pășunea cea bună, de mai călcaţi în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre? Că beţi o apă limpede, de mai tulburaţi și pe cealaltă cu picioarele? 19Și oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce aţi tulburat voi cu picioarele voastre!» 20De aceea, așa le vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că voi
34:20
Vers. 17.
judeca între oaia grasă și oaia slabă. 21Pentru că aţi izbit cu coasta și cu umărul și aţi împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-aţi izgonit, 22voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie de jaf, și voi judeca între oaie
34:22
Vers. 17.
și oaie. 23Voi pune peste ele un singur păstor
34:23
Is. 40:11Ier. 23:4,5Ioan 10:11Evr. 13:201 Pet. 2:25
5:4
, care le va paște, și anume pe Robul
34:23
Ier. 30:9Osea 3:5
Meu David; El le va paște, El va fi păstorul lor. 24Eu
34:24
Exod 29:45
, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, și Robul Meu David va fi voievod
34:24
Cap. 37:22.
în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit! 25Voi încheia
34:25
Cap. 37:26.
cu ele un legământ de pace și voi
34:25
Lev. 26:5Is. 11:6-9
35:9Osea 2:18
îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în liniște
34:25
Ier. 23:6
în pustie și vor putea dormi în mijlocul pădurilor. 26Le voi face, pe ele și împrejurimile dealului
34:26
Is. 56:7
Meu, o pricină de binecuvântare
34:26
Gen. 12:2Is. 19:24Zah. 8:13
; le voi trimite
34:26
Lev. 26:4
ploaie la vreme, și aceasta va fi o ploaie
34:26
Ps. 68:9Mal. 3:10
binecuvântată! 27Pomul
34:27
Lev. 26:4Ps. 85:12Is. 4:2
de pe câmp își va da rodul și pământul își va da roadele. Ele vor fi liniștite în ţara lor și vor ști că Eu sunt Domnul când voi
34:27
Lev. 26:13Ier. 2:20
rupe legăturile jugului lor și când le voi izbăvi din mâna celor ce
34:27
Ier. 25:14
le asupresc. 28Nu vor
34:28
Vers. 8. Cap. 36:4.
mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mânca fiarele din ţară, ci vor
34:28
Ier. 30:10
46:27
locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. 29Le voi pune un răsad
34:29
Is. 11:1Ier. 23:5
căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în ţară și nu vor mai purta
34:29
Cap. 36:3,6,15.
ocara neamurilor. 30Și vor ști astfel că Eu
34:30
Vers. 24. Cap. 37:27.
, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele și că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel», zice Domnul Dumnezeu.’ 31Voi sunteţi oile
34:31
Ps. 100:3Ioan 10:11
Mele, oile pășunii Mele, și Eu sunt Dumnezeul vostru”, zice Domnul Dumnezeu.

35

Prorocie împotriva edomiţilor

351Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-te

35:2
Cap. 6:2.
cu faţa spre muntele
35:2
Deut. 2:5
Seir, prorocește
35:2
Ier. 49:7,8Amos 1:11Obad. 10
împotriva lui 3și zi: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Îmi întind
35:3
Cap. 6:14.
mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu! 4Îţi voi preface cetăţile
35:4
Vers. 9.
în dărâmături, vei ajunge o pustietate, ca să știi că Eu sunt Domnul! 5Pentru că aveai o ură
35:5
Cap. 25:12.
veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea
35:5
Ps. 137:7Dan. 9:24Obad. 11
era la culme, 6de aceea, pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că te voi face sânge și te va urmări sângele; fiindcă
35:6
Ps. 109:17
n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. 7Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc
35:7
Jud. 5:6
, și pe cei ce se întorc. 8Îi voi umple
35:8
Cap. 31:12;
munţii cu morţi și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puhoaiele tale. 9Te voi preface
35:9
Ier. 49:17,18Mal. 1:3,4
în niște pustietăţi veșnice, cetăţile nu-ţi vor mai fi locuite și veţi ști
35:9
Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul. 10Pentru că ai zis: ‹Aceste două neamuri și aceste două ţări vor fi ale mele și le vom lua
35:10
Ps. 83:4,12Obad. 13
în stăpânire›, măcar că Domnul
35:10
Ps. 48:1,3
132:13,14
era acolo, 11de aceea, pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că Mă voi purta cu tine după mânia
35:11
Mat. 7:2Iac. 2:13
și urgia pe care le-ai arătat și tu, în ura ta, împotriva lor și Mă voi face cunoscut în mijlocul lor, când te voi judeca. 12Vei ști
35:12
Ps. 9:16
însă că Eu, Domnul, am auzit toate batjocurile pe care le-ai rostit împotriva munţilor lui Israel când ai zis: ‹Sunt pustiiţi și ne sunt daţi ca pradă!› 13V-aţi fălit astfel împotriva Mea prin vorbirile
35:13
1 Sam. 2:3Apoc. 13:6
voastre și v-aţi înmulţit cuvintele împotriva Mea: am auzit!» 14Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Când
35:14
Is. 65:13,14
toată ţara se va bucura, pe tine te voi preface într-o pustietate! 15Din pricina bucuriei
35:15
Obad. 12,15
pe care ai simţit-o că moștenirea casei lui Israel era pustiită, îţi voi face și ţie la fel. Vei ajunge
35:15
Vers. 3,4.
o pustietate, munte al Seirului, tu și tot Edomul, și se va ști că Eu sunt Domnul.»’

36

Așezarea din nou a lui Israel

361Tu, fiul omului, prorocește asupra munţilor

36:1
Cap. 6:2,3.
lui Israel și spune: ‘Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului! 2Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
36:2
Cap. 25:3;
vrăjmașul a zis despre voi: ‹Ha! Ha! Aceste înălţimi
36:2
Deut. 32:13
veșnice au ajuns moștenirea
36:2
Cap. 35:10.
noastră!›»’, 3prorocește și zi: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Da, pentru că din toate părţile au voit să vă pustiască și să vă înghită, ca să ajungeţi moștenirea altor neamuri, și pentru că aţi fost
36:3
Deut. 28:371 Împ. 9:7Plâng. 2:15Dan. 9:16
de batjocura și de ocara popoarelor, 4de aceea, munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeul munţilor și dealurilor, râurilor și văilor, dărâmăturilor pustii și cetăţilor părăsite, care au ajuns
36:4
Cap. 34:28.
de prada și de râsul
36:4
Ps. 79:4
celorlalte neamuri dimprejur, 5așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Da, în
36:5
Deut. 4:24
focul geloziei Mele, vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, care și-au însușit
36:5
Cap. 35:10,12.
ţara Mea și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot dispreţul sufletului lor, ca să-i jefuiască roadele.›»’ 6De aceea, prorocește despre ţara lui Israel și spune munţilor și dealurilor, râurilor și văilor: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, vorbesc în gelozia și urgia Mea, pentru că suferiţi ocară
36:6
Ps. 123:3,4
din partea neamurilor!» 7De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Îmi ridic
36:7
Cap. 20:5.
mâna și jur că neamurile care vă înconjoară își vor purta ele însele ocara! 8Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi și vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. 9Iată că voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi și veţi fi lucraţi și semănaţi. 10Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toţi! Cetăţile vor fi locuite și se vor zidi iarăși dărâmăturile
36:10
Is. 58:12
61:4Amos 9:14
. 11Voi înmulţi
36:11
Ier. 31:27
33:12
pe voi oamenii și vitele care vor crește și se vor înmulţi; voi face să fiţi locuiţi ca și mai înainte și vă voi face mai mult bine decât odinioară și veţi ști
36:11
Cap. 35:9;
că Eu sunt Domnul. 12Voi face să umble pe voi oameni, și anume poporul Meu Israel; ei te vor stăpâni
36:12
Obad. 17
și tu vei fi moștenirea lor și nu-i vei mai
36:12
Ier. 15:7
nimici.» 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi se zice: ‹Tu
36:13
Num. 13:32
, ţară, ai mâncat oameni, ţi-ai nimicit chiar și neamul tău›, 14din pricina aceasta de acum încolo nu vei mai mânca oameni și nu-ţi vei mai nimici neamul», zice Domnul Dumnezeu. 15«De acum, nu te voi mai face
36:15
Cap. 34:29.
să auzi batjocurile neamurilor și nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-ţi vei mai nimici neamul», zice Domnul Dumnezeu.’” 16Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 17„Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în ţara lor, au spurcat-o
36:17
Lev. 18:25,27,28Ier. 2:7
prin purtarea lor și prin faptele lor; așa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea
36:17
Lev. 15:19
unei femei în timpul necurăţiei ei. 18Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui
36:18
Cap. 16:36,38;
pe care-l vărsaseră în ţară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră. 19I-am risipit
36:19
Cap. 22:15.
printre neamuri și au fost împrăștiaţi în felurite ţări; i-am
36:19
Cap. 7:3;
judecat după purtarea și faptele lor rele. 20Când au venit printre neamuri, oriîncotro se duceau, pângăreau
36:20
Is. 52:5Rom. 2:24
Numele Meu cel sfânt, așa încât se zicea despre ei: ‘Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din ţara lor.’ 21Și am vrut să scap cinstea Numelui
36:21
Cap. 20:9,14.
Meu celui sfânt, pe care-l pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese. 22De aceea, spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu
36:22
Ps. 106:8
celui sfânt, pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi mers. 23De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că Eu sunt Domnul», zice Domnul Dumnezeu, «când voi fi sfinţit
36:23
Cap. 20:41;
în voi sub ochii lor. 24Căci vă voi scoate
36:24
Cap. 34:13;
dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările și vă voi aduce iarăși în ţara voastră. 25Vă voi stropi
36:25
Is. 52:15Evr. 10:22
cu apă curată și veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi
36:25
Ier. 33:8
de toate spurcăciunile voastre și de toţi idolii voștri. 26Vă voi
36:26
Ier. 32:39
da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. 27Voi pune Duhul
36:27
Cap. 11:19;
Meu în voi și vă voi face să urmaţi poruncile Mele și să păziţi și să împliniţi legile Mele. 28Veţi locui
36:28
Cap. 28:25;
în ţara pe care am dat-o părinţilor voștri; voi veţi fi poporul Meu
36:28
Ier. 30:22
și Eu voi fi Dumnezeul vostru. 29Vă voi
36:29
Mat. 1:21Rom. 11:26
izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema
36:29
Ps. 105:16
grâul și-l voi înmulţi; nu voi
36:29
Cap. 34:29.
mai trimite foametea peste voi. 30Voi înmulţi
36:30
Cap. 34:27.
rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri. 31Atunci vă veţi
36:31
Cap. 16:61,63.
aduce aminte de purtarea voastră cea rea și de faptele voastre care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și urâciunilor voastre. 32Și toate aceste lucruri nu
36:32
Deut. 9:5
le fac din pricina voastră», zice Domnul Dumnezeu, «să știţi! Rușinaţi-vă și roșiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!» 33Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua când vă voi curăţi de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite și dărâmăturile
36:33
Vers. 10.
vor fi zidite din nou; 34ţara pustiită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor. 35Și se va spune atunci: ‹Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului
36:35
Is. 51:3Ioel 2:3
și cetăţile acestea dărâmate, care erau pustii și surpate, sunt întărite și locuite!› 36Și neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor ști că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat și am sădit ce era pustiit. Eu
36:36
Cap. 17:24;
, Domnul, am vorbit și voi și face.» 37Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată în ce privinţă Mă voi
36:37
Cap. 14:3;
lăsa înduplecat de casa lui Israel și iată ce voi face pentru ei: voi înmulţi
36:37
Vers. 10.
pe oameni ca pe o turmă de oi. 38Cetăţile dărâmate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, cu turme care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Și vor ști că Eu sunt Domnul.»’”