Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Prorocie împotriva edomiţilor

351Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-te

35:2
Cap. 6:2.

cu faţa spre muntele
35:2
Deut. 2:5
Seir, prorocește
35:2
Ier. 49:7,8Amos 1:11Obad. 10
împotriva lui 3și zi: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Îmi întind
35:3
Cap. 6:14.

mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu! 4Îţi voi preface cetăţile
35:4
Vers. 9.

în dărâmături, vei ajunge o pustietate, ca să știi că Eu sunt Domnul! 5Pentru că aveai o ură
35:5
Cap. 25:12.
Obad. 10
veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea
35:5
Ps. 137:7Dan. 9:24Obad. 11
era la culme, 6de aceea, pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că te voi face sânge și te va urmări sângele; fiindcă
35:6
Ps. 109:17
n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. 7Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc
35:7
Jud. 5:6
, și pe cei ce se întorc. 8Îi voi umple
35:8
Cap. 31:12;
32:5
munţii cu morţi și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puhoaiele tale. 9Te voi preface
35:9
Ier. 49:17,18Mal. 1:3,4
în niște pustietăţi veșnice, cetăţile nu-ţi vor mai fi locuite și veţi ști
35:9
Cap. 6:7;
7:4,9
36:11
că Eu sunt Domnul. 10Pentru că ai zis: ‹Aceste două neamuri și aceste două ţări vor fi ale mele și le vom lua
35:10
Ps. 83:4,12Obad. 13
în stăpânire›, măcar că Domnul
35:10
Ps. 48:1,3
132:13,14
era acolo, 11de aceea, pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că Mă voi purta cu tine după mânia
35:11
Mat. 7:2Iac. 2:13
și urgia pe care le-ai arătat și tu, în ura ta, împotriva lor și Mă voi face cunoscut în mijlocul lor, când te voi judeca. 12Vei ști
35:12
Ps. 9:16
însă că Eu, Domnul, am auzit toate batjocurile pe care le-ai rostit împotriva munţilor lui Israel când ai zis: ‹Sunt pustiiţi și ne sunt daţi ca pradă!› 13V-aţi fălit astfel împotriva Mea prin vorbirile
35:13
1 Sam. 2:3Apoc. 13:6
voastre și v-aţi înmulţit cuvintele împotriva Mea: am auzit!» 14Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Când
35:14
Is. 65:13,14
toată ţara se va bucura, pe tine te voi preface într-o pustietate! 15Din pricina bucuriei
35:15
Obad. 12,15
pe care ai simţit-o că moștenirea casei lui Israel era pustiită, îţi voi face și ţie la fel. Vei ajunge
35:15
Vers. 3,4.

o pustietate, munte al Seirului, tu și tot Edomul, și se va ști că Eu sunt Domnul.»’