Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Prorocie împotriva edomiţilor

351Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-te

35:2
Cap. 6:2.
cu faţa spre muntele
35:2
Deut. 2:5
Seir, prorocește
35:2
Ier. 49:7,8Amos 1:11Obad. 10
împotriva lui 3și zi: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Îmi întind
35:3
Cap. 6:14.
mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu! 4Îţi voi preface cetăţile
35:4
Vers. 9.
în dărâmături, vei ajunge o pustietate, ca să știi că Eu sunt Domnul! 5Pentru că aveai o ură
35:5
Cap. 25:12.
veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea
35:5
Ps. 137:7Dan. 9:24Obad. 11
era la culme, 6de aceea, pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că te voi face sânge și te va urmări sângele; fiindcă
35:6
Ps. 109:17
n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. 7Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc
35:7
Jud. 5:6
, și pe cei ce se întorc. 8Îi voi umple
35:8
Cap. 31:12;
munţii cu morţi și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puhoaiele tale. 9Te voi preface
35:9
Ier. 49:17,18Mal. 1:3,4
în niște pustietăţi veșnice, cetăţile nu-ţi vor mai fi locuite și veţi ști
35:9
Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul. 10Pentru că ai zis: ‹Aceste două neamuri și aceste două ţări vor fi ale mele și le vom lua
35:10
Ps. 83:4,12Obad. 13
în stăpânire›, măcar că Domnul
35:10
Ps. 48:1,3
132:13,14
era acolo, 11de aceea, pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că Mă voi purta cu tine după mânia
35:11
Mat. 7:2Iac. 2:13
și urgia pe care le-ai arătat și tu, în ura ta, împotriva lor și Mă voi face cunoscut în mijlocul lor, când te voi judeca. 12Vei ști
35:12
Ps. 9:16
însă că Eu, Domnul, am auzit toate batjocurile pe care le-ai rostit împotriva munţilor lui Israel când ai zis: ‹Sunt pustiiţi și ne sunt daţi ca pradă!› 13V-aţi fălit astfel împotriva Mea prin vorbirile
35:13
1 Sam. 2:3Apoc. 13:6
voastre și v-aţi înmulţit cuvintele împotriva Mea: am auzit!» 14Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Când
35:14
Is. 65:13,14
toată ţara se va bucura, pe tine te voi preface într-o pustietate! 15Din pricina bucuriei
35:15
Obad. 12,15
pe care ai simţit-o că moștenirea casei lui Israel era pustiită, îţi voi face și ţie la fel. Vei ajunge
35:15
Vers. 3,4.
o pustietate, munte al Seirului, tu și tot Edomul, și se va ști că Eu sunt Domnul.»’

36

Așezarea din nou a lui Israel

361Tu, fiul omului, prorocește asupra munţilor

36:1
Cap. 6:2,3.
lui Israel și spune: ‘Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului! 2Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
36:2
Cap. 25:3;
vrăjmașul a zis despre voi: ‹Ha! Ha! Aceste înălţimi
36:2
Deut. 32:13
veșnice au ajuns moștenirea
36:2
Cap. 35:10.
noastră!›»’, 3prorocește și zi: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Da, pentru că din toate părţile au voit să vă pustiască și să vă înghită, ca să ajungeţi moștenirea altor neamuri, și pentru că aţi fost
36:3
Deut. 28:371 Împ. 9:7Plâng. 2:15Dan. 9:16
de batjocura și de ocara popoarelor, 4de aceea, munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeul munţilor și dealurilor, râurilor și văilor, dărâmăturilor pustii și cetăţilor părăsite, care au ajuns
36:4
Cap. 34:28.
de prada și de râsul
36:4
Ps. 79:4
celorlalte neamuri dimprejur, 5așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Da, în
36:5
Deut. 4:24
focul geloziei Mele, vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, care și-au însușit
36:5
Cap. 35:10,12.
ţara Mea și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot dispreţul sufletului lor, ca să-i jefuiască roadele.›»’ 6De aceea, prorocește despre ţara lui Israel și spune munţilor și dealurilor, râurilor și văilor: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, vorbesc în gelozia și urgia Mea, pentru că suferiţi ocară
36:6
Ps. 123:3,4
din partea neamurilor!» 7De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Îmi ridic
36:7
Cap. 20:5.
mâna și jur că neamurile care vă înconjoară își vor purta ele însele ocara! 8Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi și vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. 9Iată că voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi și veţi fi lucraţi și semănaţi. 10Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toţi! Cetăţile vor fi locuite și se vor zidi iarăși dărâmăturile
36:10
Is. 58:12
61:4Amos 9:14
. 11Voi înmulţi
36:11
Ier. 31:27
33:12
pe voi oamenii și vitele care vor crește și se vor înmulţi; voi face să fiţi locuiţi ca și mai înainte și vă voi face mai mult bine decât odinioară și veţi ști
36:11
Cap. 35:9;
că Eu sunt Domnul. 12Voi face să umble pe voi oameni, și anume poporul Meu Israel; ei te vor stăpâni
36:12
Obad. 17
și tu vei fi moștenirea lor și nu-i vei mai
36:12
Ier. 15:7
nimici.» 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi se zice: ‹Tu
36:13
Num. 13:32
, ţară, ai mâncat oameni, ţi-ai nimicit chiar și neamul tău›, 14din pricina aceasta de acum încolo nu vei mai mânca oameni și nu-ţi vei mai nimici neamul», zice Domnul Dumnezeu. 15«De acum, nu te voi mai face
36:15
Cap. 34:29.
să auzi batjocurile neamurilor și nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-ţi vei mai nimici neamul», zice Domnul Dumnezeu.’” 16Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 17„Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în ţara lor, au spurcat-o
36:17
Lev. 18:25,27,28Ier. 2:7
prin purtarea lor și prin faptele lor; așa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea
36:17
Lev. 15:19
unei femei în timpul necurăţiei ei. 18Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui
36:18
Cap. 16:36,38;
pe care-l vărsaseră în ţară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră. 19I-am risipit
36:19
Cap. 22:15.
printre neamuri și au fost împrăștiaţi în felurite ţări; i-am
36:19
Cap. 7:3;
judecat după purtarea și faptele lor rele. 20Când au venit printre neamuri, oriîncotro se duceau, pângăreau
36:20
Is. 52:5Rom. 2:24
Numele Meu cel sfânt, așa încât se zicea despre ei: ‘Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din ţara lor.’ 21Și am vrut să scap cinstea Numelui
36:21
Cap. 20:9,14.
Meu celui sfânt, pe care-l pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese. 22De aceea, spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu
36:22
Ps. 106:8
celui sfânt, pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi mers. 23De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că Eu sunt Domnul», zice Domnul Dumnezeu, «când voi fi sfinţit
36:23
Cap. 20:41;
în voi sub ochii lor. 24Căci vă voi scoate
36:24
Cap. 34:13;
dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările și vă voi aduce iarăși în ţara voastră. 25Vă voi stropi
36:25
Is. 52:15Evr. 10:22
cu apă curată și veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi
36:25
Ier. 33:8
de toate spurcăciunile voastre și de toţi idolii voștri. 26Vă voi
36:26
Ier. 32:39
da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. 27Voi pune Duhul
36:27
Cap. 11:19;
Meu în voi și vă voi face să urmaţi poruncile Mele și să păziţi și să împliniţi legile Mele. 28Veţi locui
36:28
Cap. 28:25;
în ţara pe care am dat-o părinţilor voștri; voi veţi fi poporul Meu
36:28
Ier. 30:22
și Eu voi fi Dumnezeul vostru. 29Vă voi
36:29
Mat. 1:21Rom. 11:26
izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema
36:29
Ps. 105:16
grâul și-l voi înmulţi; nu voi
36:29
Cap. 34:29.
mai trimite foametea peste voi. 30Voi înmulţi
36:30
Cap. 34:27.
rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri. 31Atunci vă veţi
36:31
Cap. 16:61,63.
aduce aminte de purtarea voastră cea rea și de faptele voastre care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și urâciunilor voastre. 32Și toate aceste lucruri nu
36:32
Deut. 9:5
le fac din pricina voastră», zice Domnul Dumnezeu, «să știţi! Rușinaţi-vă și roșiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!» 33Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua când vă voi curăţi de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite și dărâmăturile
36:33
Vers. 10.
vor fi zidite din nou; 34ţara pustiită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor. 35Și se va spune atunci: ‹Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului
36:35
Is. 51:3Ioel 2:3
și cetăţile acestea dărâmate, care erau pustii și surpate, sunt întărite și locuite!› 36Și neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor ști că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat și am sădit ce era pustiit. Eu
36:36
Cap. 17:24;
, Domnul, am vorbit și voi și face.» 37Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată în ce privinţă Mă voi
36:37
Cap. 14:3;
lăsa înduplecat de casa lui Israel și iată ce voi face pentru ei: voi înmulţi
36:37
Vers. 10.
pe oameni ca pe o turmă de oi. 38Cetăţile dărâmate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, cu turme care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Și vor ști că Eu sunt Domnul.»’”

37

Întoarcerea lui Israel și unirea celor două împărăţii

371Mâna

37:1
Cap. 1:3.
Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul
37:1
Cap. 3:14;
Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. 2M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe faţa văii și erau uscate de tot. 3El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?” Eu am răspuns: „Doamne Dumnezeule, Tu știi
37:3
Deut. 32:391 Sam. 2:6Ioan 5:21Rom. 4:172 Cor. 1:9
lucrul acesta!” 4El mi-a zis: „Prorocește despre oasele acestea și spune-le: ‘Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului! 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: «Iată că voi face
37:5
Ps. 104:30
să intre în voi un duh și veţi învia! 6Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veţi învia. Și veţi ști
37:6
Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul.»’” 7Am prorocit cum mi se poruncise. Și, pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare, și oasele s-au apropiat unele de altele! 8M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. 9El mi-a zis: „Prorocește și vorbește duhului! Prorocește, fiul omului, și zi duhului: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Duhule, vino
37:9
Ps. 104:30
din cele patru vânturi, suflă peste morţii aceștia, ca să învieze!»’” 10Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat
37:10
Apoc. 11:11
duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr. 11El mi-a zis: „Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ‘Ni s-au uscat oasele
37:11
Ps. 141:7Is. 49:14
, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!’ 12De aceea, prorocește și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu
37:12
Is. 26:19Osea 13:14
, și vă voi aduce
37:12
Cap. 36:24. Vers. 25.
iarăși în ţara lui Israel. 13Și veţi ști că Eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu! 14Voi pune Duhul Meu
37:14
Cap. 36:27.
în voi și veţi trăi; vă voi așeza iarăși în ţara voastră și veţi ști că Eu, Domnul, am vorbit și am făcut», zice Domnul.’” 15Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16„Fiul omului, ia
37:16
Num. 17:2
o bucată de lemn și scrie pe ea: ‘Pentru Iuda și pentru copiii
37:16
2 Cron. 11:12,13,16
15:9
30:11,18
lui Israel, care sunt tovarășii lui.’ Ia apoi o altă bucată de lemn și scrie pe ea: ‘Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui.’ 17După aceea, împreună-le
37:17
Vers. 22,24.
una cu alta într-o singură bucată, așa încât să fie una în mâna ta. 18Și, când îţi vor zice copiii poporului tău: ‘Nu vrei
37:18
Cap. 12:9;
să ne lămurești ce înseamnă lucrul acesta?’, 19să le răspunzi
37:19
Zah. 10:6
: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că voi lua toiagul
37:19
Vers. 16,17.
de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și al seminţiilor lui Israel, care-i sunt tovarășe, le voi uni cu toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna Mea.»’ 20Toiegele de lemn pe care vei scrie să le ţii astfel în mâna ta, sub ochii
37:20
Cap. 12:3.
lor. 21Și să le spui: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi lua
37:21
Cap. 36:24.
pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile și-i voi aduce înapoi în ţara lor. 22Voi face
37:22
Is. 11:13Ier. 3:18
50:4Osea 1:11
din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur
37:22
Cap. 34:23,24.
împărat și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii. 23Nici nu
37:23
Cap. 36:25.
se vor mai spurca prin idolii lor, cu urâciunile lor și cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate
37:23
Cap. 36:25.
din toate abaterile cu care au păcătuit și-i voi curăţi; ei vor fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul lor. 24Robul
37:24
Cap. 36:28,29.
Meu David va fi împărat peste ei și toţi vor avea un singur
37:24
Vers. 22.
păstor. Vor urma
37:24
Cap. 36:27.
poruncile Mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. 25Vor locui
37:25
Cap. 36:28.
iarăși în ţara pe care am dat-o robului Meu Iacov și pe care au locuit-o și părinţii voștri. Da, vor locui în ea ei, copiii lor și copiii copiilor lor pe vecie și Robul Meu
37:25
Vers. 24.
David va fi voievodul lor în veci
37:25
Is. 60:21Ioel 3:20Amos 9:15
. 26Voi încheia cu ei un legământ de pace
37:26
Ps. 89:3Is. 55:3Ier. 32:40
, care va fi un legământ veșnic cu ei; îi voi sădi și-i voi înmulţi
37:26
Cap. 36:10,37.
și voi pune Locașul
37:26
2 Cor. 6:16
Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. 27Locuinţa
37:27
Lev. 26:11,12Ioan 1:14
Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul
37:27
Cap. 11:20;
lor și ei vor fi poporul Meu. 28Și neamurile vor ști
37:28
Cap. 36:23.
că Eu sunt Domnul, care sfinţește
37:28
Cap. 20:12.
pe Israel, când Locașul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.»’”