Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

Întoarcerea lui Israel și unirea celor două împărăţii

371Mâna

37:1
Cap. 1:3.

Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul
37:1
Cap. 3:14;
8:3
11:24Luca 4:1
Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. 2M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe faţa văii și erau uscate de tot. 3El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?” Eu am răspuns: „Doamne Dumnezeule, Tu știi
37:3
Deut. 32:391 Sam. 2:6Ioan 5:21Rom. 4:172 Cor. 1:9
lucrul acesta!” 4El mi-a zis: „Prorocește despre oasele acestea și spune-le: ‘Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului! 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: «Iată că voi face
37:5
Ps. 104:30
să intre în voi un duh și veţi învia! 6Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veţi învia. Și veţi ști
37:6
Cap. 6:7;
35:12Ioel 2:27
3:17
că Eu sunt Domnul.»’” 7Am prorocit cum mi se poruncise. Și, pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare, și oasele s-au apropiat unele de altele! 8M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. 9El mi-a zis: „Prorocește și vorbește duhului! Prorocește, fiul omului, și zi duhului: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Duhule, vino
37:9
Ps. 104:30
din cele patru vânturi, suflă peste morţii aceștia, ca să învieze!»’” 10Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat
37:10
Apoc. 11:11
duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr. 11El mi-a zis: „Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ‘Ni s-au uscat oasele
37:11
Ps. 141:7Is. 49:14
, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!’ 12De aceea, prorocește și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu
37:12
Is. 26:19Osea 13:14
, și vă voi aduce
37:12
Cap. 36:24. Vers. 25.

iarăși în ţara lui Israel. 13Și veţi ști că Eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu! 14Voi pune Duhul Meu
37:14
Cap. 36:27.

în voi și veţi trăi; vă voi așeza iarăși în ţara voastră și veţi ști că Eu, Domnul, am vorbit și am făcut», zice Domnul.’” 15Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16„Fiul omului, ia
37:16
Num. 17:2
o bucată de lemn și scrie pe ea: ‘Pentru Iuda și pentru copiii
37:16
2 Cron. 11:12,13,16
15:9
30:11,18
lui Israel, care sunt tovarășii lui.’ Ia apoi o altă bucată de lemn și scrie pe ea: ‘Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui.’ 17După aceea, împreună-le
37:17
Vers. 22,24.

una cu alta într-o singură bucată, așa încât să fie una în mâna ta. 18Și, când îţi vor zice copiii poporului tău: ‘Nu vrei
37:18
Cap. 12:9;
24:19
să ne lămurești ce înseamnă lucrul acesta?’, 19să le răspunzi
37:19
Zah. 10:6
: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că voi lua toiagul
37:19
Vers. 16,17.

de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și al seminţiilor lui Israel, care-i sunt tovarășe, le voi uni cu toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna Mea.»’ 20Toiegele de lemn pe care vei scrie să le ţii astfel în mâna ta, sub ochii
37:20
Cap. 12:3.

lor. 21Și să le spui: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi lua
37:21
Cap. 36:24.

pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile și-i voi aduce înapoi în ţara lor. 22Voi face
37:22
Is. 11:13Ier. 3:18
50:4Osea 1:11
din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur
37:22
Cap. 34:23,24.
Ioan 10:16
împărat și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii. 23Nici nu
37:23
Cap. 36:25.

se vor mai spurca prin idolii lor, cu urâciunile lor și cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate
37:23
Cap. 36:25.

din toate abaterile cu care au păcătuit și-i voi curăţi; ei vor fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul lor. 24Robul
37:24
Cap. 36:28,29.
Is. 40:11Ier. 23:5
30:9Osea 3:5Luca 1:32
Meu David va fi împărat peste ei și toţi vor avea un singur
37:24
Vers. 22.
Ioan 10:16
păstor. Vor urma
37:24
Cap. 36:27.

poruncile Mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. 25Vor locui
37:25
Cap. 36:28.

iarăși în ţara pe care am dat-o robului Meu Iacov și pe care au locuit-o și părinţii voștri. Da, vor locui în ea ei, copiii lor și copiii copiilor lor pe vecie și Robul Meu
37:25
Vers. 24.
Ioan 12:34
David va fi voievodul lor în veci
37:25
Is. 60:21Ioel 3:20Amos 9:15
. 26Voi încheia cu ei un legământ de pace
37:26
Ps. 89:3Is. 55:3Ier. 32:40
, care va fi un legământ veșnic cu ei; îi voi sădi și-i voi înmulţi
37:26
Cap. 36:10,37.

și voi pune Locașul
37:26
2 Cor. 6:16
Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. 27Locuinţa
37:27
Lev. 26:11,12Ioan 1:14
Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul
37:27
Cap. 11:20;
14:11
36:28
lor și ei vor fi poporul Meu. 28Și neamurile vor ști
37:28
Cap. 36:23.

că Eu sunt Domnul, care sfinţește
37:28
Cap. 20:12.

pe Israel, când Locașul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.»’”