Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
38

Prorocie împotriva lui Gog

381Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul

38:2
Cap. 39:1.

omului, întoarce-te
38:2
Cap. 35:2,3.

cu faţa spre Gog
38:2
Apoc. 20:8
, din ţara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului
38:2
Cap. 32:26.

și Tubalului, și prorocește împotriva lui! 3Și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului! 4Te voi
38:4
2 Împ. 19:28
târî și-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreţi, toţi
38:4
Cap. 23:12.

îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toţi mânuiesc sabia; 5împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toţi cu scut și coif, 6Gomerul
38:6
Gen. 10:2
cu toate oștile lui, ţara Togarmei
38:6
Cap. 27:14.

, din fundul miazănopţii, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine! 7Pregătește-te
38:7
Is. 8:9,10Ier. 46:3,4,14
51:12
dar, fii gata, tu și toată mulţimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! 8După multe
38:8
Gen. 49:1Deut. 4:30
zile, vei fi
38:8
Is. 29:6
în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi strânși
38:8
Vers. 12. Cap. 34:13.

dintre mai multe popoare pe munţii
38:8
Cap. 36:1,4,8.

lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii, dar, fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiţi în
38:8
Ier. 23:6
locuinţele lor. 9Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună
38:9
Is. 28:2
, vei fi ca un nor
38:9
Ier. 4:13
negru care va acoperi ţara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine.» 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua aceea, multe gânduri îţi vor veni în minte și vei urzi planuri rele. 11Vei zice: ‹Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli
38:11
Ier. 49:31
peste oamenii aceștia liniștiţi, care stau
38:11
Vers. 8.

fără griji în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porţi! 12Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături
38:12
Cap. 36:34,35.

locuite din nou, pe poporul
38:12
Vers. 8.

acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului.› 13Seba
38:13
Cap. 27:22,23.

și Dedan
38:13
Cap. 27:15,20.

, negustorii din Tars
38:13
Cap. 27:12.

și toţi puii lor
38:13
Cap. 19:3,5.

de lei îţi vor zice: ‹Vii să iei pradă? Pentru jaf ţi-ai adunat oare mulţimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuţii și să faci o pradă mare?›»’ 14De aceea, prorocește, fiul omului, și spune lui Gog: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Da, în ziua
38:14
Is. 4:1
când poporul Meu Israel va trăi
38:14
Vers. 8.

în liniște, vei porni din ţara ta 15și vei veni
38:15
Cap. 39:2.

din fundul miazănopţii, tu
38:15
Vers. 6.

și multe popoare cu tine, toţi călări pe cai, o mare mulţime și o puternică oștire! 16Vei
38:16
Vers. 9.

înainta împotriva poporului Meu Israel ca un nor care va acoperi ţara. În zilele
38:16
Vers. 8.

de apoi, te voi aduce împotriva ţării Mele, ca să Mă cunoască
38:16
Exod 14:439:21
neamurile când voi fi sfinţit în tine sub ochii lor, Gog!» 17Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei, prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? 18În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel», zice Domnul Dumnezeu, «Mi se va sui în nări mânia aprinsă. 19O spun
38:19
Cap. 36:5,6;
39:25
în gelozia și în focul mâniei
38:19
Ps. 89:46
Mele: ‹În ziua aceea
38:19
Hag. 2:6,7Apoc. 16:18
, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel. 20Peștii
38:20
Osea 4:3
mării și păsările cerului vor tremura de Mine și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; munţii
38:20
Ier. 4:24Naum 1:5,6
se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ.› 21Atunci voi chema
38:21
Ps. 105:16
groaza
38:21
Cap. 14:17.

împotriva lui pe toţi munţii Mei», zice Domnul Dumnezeu; «sabia
38:21
Jud. 7:221 Sam. 14:202 Cron. 20:23
fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. 22Îl voi judeca
38:22
Is. 66:16Ier. 25:31
prin ciumă
38:22
Cap. 5:17.

și sânge, printr-o ploaie
38:22
Ps. 11:6Is. 29:6
30:30
năprasnică și prin pietre de grindină
38:22
Cap. 13:11.
Apoc. 16:21
; voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. 23Îmi voi arăta astfel mărimea și sfinţenia
38:23
Cap. 36:23.

, Mă voi face cunoscut
38:23
Ps. 9:16
înaintea mulţimii neamurilor și vor ști că Eu sunt Domnul.»’