Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
38

Prorocie împotriva lui Gog

381Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul

38:2
Cap. 39:1.
omului, întoarce-te
38:2
Cap. 35:2,3.
cu faţa spre Gog
38:2
Apoc. 20:8
, din ţara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului
38:2
Cap. 32:26.
și Tubalului, și prorocește împotriva lui! 3Și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului! 4Te voi
38:4
2 Împ. 19:28
târî și-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreţi, toţi
38:4
Cap. 23:12.
îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toţi mânuiesc sabia; 5împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toţi cu scut și coif, 6Gomerul
38:6
Gen. 10:2
cu toate oștile lui, ţara Togarmei
38:6
Cap. 27:14.
, din fundul miazănopţii, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine! 7Pregătește-te
38:7
Is. 8:9,10Ier. 46:3,4,14
51:12
dar, fii gata, tu și toată mulţimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! 8După multe
38:8
Gen. 49:1Deut. 4:30
zile, vei fi
38:8
Is. 29:6
în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi strânși
38:8
Vers. 12. Cap. 34:13.
dintre mai multe popoare pe munţii
38:8
Cap. 36:1,4,8.
lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii, dar, fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiţi în
38:8
Ier. 23:6
locuinţele lor. 9Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună
38:9
Is. 28:2
, vei fi ca un nor
38:9
Ier. 4:13
negru care va acoperi ţara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine.» 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua aceea, multe gânduri îţi vor veni în minte și vei urzi planuri rele. 11Vei zice: ‹Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli
38:11
Ier. 49:31
peste oamenii aceștia liniștiţi, care stau
38:11
Vers. 8.
fără griji în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porţi! 12Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături
38:12
Cap. 36:34,35.
locuite din nou, pe poporul
38:12
Vers. 8.
acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului.› 13Seba
38:13
Cap. 27:22,23.
și Dedan
38:13
Cap. 27:15,20.
, negustorii din Tars
38:13
Cap. 27:12.
și toţi puii lor
38:13
Cap. 19:3,5.
de lei îţi vor zice: ‹Vii să iei pradă? Pentru jaf ţi-ai adunat oare mulţimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuţii și să faci o pradă mare?›»’ 14De aceea, prorocește, fiul omului, și spune lui Gog: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Da, în ziua
38:14
Is. 4:1
când poporul Meu Israel va trăi
38:14
Vers. 8.
în liniște, vei porni din ţara ta 15și vei veni
38:15
Cap. 39:2.
din fundul miazănopţii, tu
38:15
Vers. 6.
și multe popoare cu tine, toţi călări pe cai, o mare mulţime și o puternică oștire! 16Vei
38:16
Vers. 9.
înainta împotriva poporului Meu Israel ca un nor care va acoperi ţara. În zilele
38:16
Vers. 8.
de apoi, te voi aduce împotriva ţării Mele, ca să Mă cunoască
38:16
Exod 14:439:21
neamurile când voi fi sfinţit în tine sub ochii lor, Gog!» 17Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei, prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? 18În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel», zice Domnul Dumnezeu, «Mi se va sui în nări mânia aprinsă. 19O spun
38:19
Cap. 36:5,6;
în gelozia și în focul mâniei
38:19
Ps. 89:46
Mele: ‹În ziua aceea
38:19
Hag. 2:6,7Apoc. 16:18
, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel. 20Peștii
38:20
Osea 4:3
mării și păsările cerului vor tremura de Mine și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; munţii
38:20
Ier. 4:24Naum 1:5,6
se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ.› 21Atunci voi chema
38:21
Ps. 105:16
groaza
38:21
Cap. 14:17.
împotriva lui pe toţi munţii Mei», zice Domnul Dumnezeu; «sabia
38:21
Jud. 7:221 Sam. 14:202 Cron. 20:23
fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. 22Îl voi judeca
38:22
Is. 66:16Ier. 25:31
prin ciumă
38:22
Cap. 5:17.
și sânge, printr-o ploaie
38:22
Ps. 11:6Is. 29:6
30:30
năprasnică și prin pietre de grindină
38:22
Cap. 13:11.
; voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. 23Îmi voi arăta astfel mărimea și sfinţenia
38:23
Cap. 36:23.
, Mă voi face cunoscut
38:23
Ps. 9:16
înaintea mulţimii neamurilor și vor ști că Eu sunt Domnul.»’

39

391Fiul omului

39:1
Cap. 38:2,3.
, prorocește acum împotriva lui Gog și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului! 2Te voi
39:2
Cap. 38:15.
târî, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănopţii și te voi aduce pe munţii lui Israel. 3Îţi voi doborî arcul din mâna stângă și voi face să-ţi cadă săgeţile din mâna dreaptă. 4Vei cădea pe munţii lui Israel, tu
39:4
Cap. 38:21. Vers. 17.
și toate oștile tale și popoarele care vor fi cu tine; te
39:4
Cap. 33:27.
voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi, și fiarelor câmpului. 5Vei cădea pe faţa câmpului, căci Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu. 6«Voi pune
39:6
Cap. 38:22.
foc Magogului și celor ce locuiesc liniștiţi în
39:6
Ps. 72:10
ostroave, ca să știe că Eu sunt Domnul. 7Îmi voi face cunoscut
39:7
Vers. 22.
Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel și nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească
39:7
Lev. 18:21
Numele Meu cel sfânt, ci vor ști
39:7
Cap. 38:16,23.
neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel! 8Iată
39:8
Apoc. 16:17
21:6
că lucrurile acestea vin și se întâmplă», zice Domnul Dumnezeu. «Aceasta este ziua despre care
39:8
Cap. 38:17.
am vorbit. 9Atunci, locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieși, vor arde și vor da pradă flăcărilor armele, pavezele și scuturile, arcurile și săgeţile, lăncile și suliţele; și șapte ani vor face focul cu ele. 10Nu vor lua lemne de pe câmp și nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui
39:10
Is. 14:2
pe cei ce i-au jefuit și vor prăda pe cei ce i-au prădat», zice Domnul Dumnezeu. 11«În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte, și mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulţimea lui și vor numi valea aceasta: Valea mulţimii lui Gog. 12Șapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să curăţească
39:12
Deut. 21:23
ţara. 13Tot poporul ţării îi va îngropa și i se va duce vestea în ziua când voi fi
39:13
Cap. 28:22.
proslăvit», zice Domnul Dumnezeu. 14«Apoi, vor alege niște oameni care vor cutreiera neîncetat ţara și care vor îngropa trupurile rămase pe faţa pământului, ca să curăţească
39:14
Vers. 12.
ţara; după șapte luni, vor începe să cerceteze. 15Cei ce vor străbate ţara o vor cutreiera și, când unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el până îl vor îngropa groparii în Valea mulţimii lui Gog. 16Tot acolo va mai fi și o cetate numită Hamona (Mulţime). Așa vor
39:16
Vers. 12.
curăţi ţara.»’ 17Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Spune
39:17
Apoc. 19:17
păsărilor de orice soi și tuturor fiarelor câmpului: «Adunaţi-vă
39:17
Is. 18:6
34:6Ier. 12:9Ţef. 1:7
și veniţi! Strângeţi-vă din toate părţile pentru jertfa Mea pe care o junghii pentru voi; jertfă mare este
39:17
Vers. 4.
pe munţii lui Israel! Mâncaţi carne și beţi sânge, 18mâncaţi
39:18
Apoc. 19:18
carnea vitejilor și beţi sângele voievozilor pământului, sânge de berbeci, de miei, de ţapi, de tauri îngrășaţi
39:18
Deut. 32:14Ps. 22:12
din Basan! 19Mâncaţi grăsime până vă veţi sătura și beţi sânge până vă veţi îmbăta din jertfele Mele pe care le voi înjunghia pentru voi! 20Săturaţi-vă
39:20
Ps. 76:6
la masa Mea de carnea cailor și a călăreţilor, de carnea vitejilor
39:20
Apoc. 19:18
și a tuturor oamenilor de război», zice Domnul Dumnezeu. 21«Îmi voi
39:21
Cap. 38:16,23.
arăta slava între neamuri, și toate neamurile vor vedea judecăţile pe care le voi face și pedepsele cu care îi va lovi mâna
39:21
Exod 7:4
Mea. 22Cei din casa lui Israel vor ști
39:22
Vers. 7,28.
că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea și de atunci înainte. 23Și neamurile
39:23
Cap. 36:18-20,23.
vor cunoaște că, din pricina nelegiuirilor ei, a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fărădelegilor ei săvârșite de ea împotriva Mea; de aceea le-am ascuns
39:23
Deut. 31:17Is. 59:2Lev. 26:25
Faţa Mea și i-am dat în mâinile vrăjmașilor lor, ca să piară toţi uciși de sabie. 24Le-am făcut după necurăţiile
39:24
Cap. 36:19.
lor și după fărădelegile lor și le-am ascuns Faţa Mea.»’ 25De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Acum
39:25
Ier. 30:3,1836:24
voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată
39:25
Cap. 20:40.
casa lui Israel și voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt. 26Atunci își vor uita
39:26
Dan. 9:16
ocara și toate fărădelegile pe care le-au săvârșit împotriva Mea când locuiau
39:26
Lev. 26:5,6
liniștiţi în ţara lor și când nu-i tulbura nimeni. 27Când îi voi aduce
39:27
Cap. 28:25,26.
înapoi dintre popoare și îi voi strânge din ţara vrăjmașilor lor, voi fi sfinţit
39:27
Cap. 36:23,24;
de ei înaintea multor neamuri. 28Și vor ști
39:28
Cap. 34:30. Vers. 22.
că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie luaţi prinși de război între neamuri și care-i strâng iarăși în ţara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo 29și nu le
39:29
Is. 54:8
voi mai ascunde Faţa Mea, căci voi turna
39:29
Ioel 2:28Zah. 12:10Fapte 2:17
Duhul Meu pentru casa lui Israel’, zice Domnul Dumnezeu.”

40

Vedenia noului Ierusalim

401În anul al douăzeci și cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani după dărâmarea

40:1
Cap. 33:21.
cetăţii, tocmai în ziua aceea, a venit mâna
40:1
Cap. 1:3.
Domnului peste mine și m-a strămutat în ţara lui Israel. 2M-a dus acolo în niște vedenii
40:2
Cap. 8:3.
dumnezeiești și m-a așezat
40:2
Apoc. 21:10
pe un munte foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca o cetate zidită. 3M-am dus acolo și iată că acolo era un om a cărui înfăţișare era ca înfăţișarea
40:3
Cap. 1:7.
aramei; el avea în mână o sfoară
40:3
Cap. 47:3.
de măsurat de in și o prăjină
40:3
Apoc. 11:1
21:15
de măsurat și stătea la poartă. 4Omul acela mi-a zis: „Fiul omului
40:4
Cap. 44:5.
, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și ia aminte la toate lucrurile pe care ţi le voi arăta, căci ai fost adus aici ca să ţi le arăt. Fă cunoscut
40:4
Cap. 43:10.
casei lui Israel tot ce vei vedea.” 5Un zid
40:5
Cap. 42:20.
înconjura Templul pe dinafară de jur împrejur. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de șase coţi, fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lăţimea zidului, care era de o prăjină, și înălţimea, care era tot de o prăjină. 6A mers la poarta de răsărit și i-a suit treptele. A măsurat pragul porţii, care era lat de o prăjină, și celălalt prag, care era lat de o prăjină. 7Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină și largă tot de o prăjină. Între fiecare două odăi de pază era un loc gol de cinci coţi. Pragul porţii de lângă tinda porţii dinăuntru era de o prăjină. 8A măsurat și tinda porţii dinăuntru; era de o prăjină. 9A măsurat apoi tinda porţii; era de opt coţi și stâlpii ei erau de doi coţi. Tinda porţii era spre partea dinăuntru. 10Odăile de pază ale porţii de răsărit erau în număr de trei de o parte și trei de cealaltă; câteșitrele aveau aceeași măsură și stâlpii de fiecare parte aveau tot aceeași măsură. 11A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porţii, care era de zece coţi, și lungimea porţii, care era de treisprezece coţi. 12Înaintea odăilor de pază era un loc gol de un cot de o parte și de cealaltă; fiecare odaie de pază avea șase coţi de o parte și șase coţi de cealaltă. 13A măsurat poarta de la acoperișul unei odăi de pază, până la acoperișul celeilalte; între cele două deschizături care erau faţă în faţă era o lăţime de douăzeci și cinci de coţi. 14A măsurat tinda porţii și a găsit douăzeci de coţi; tinda dădea într-o curte, de jur împrejurul porţii. 15Locul dintre poarta de la intrare și tinda porţii dinăuntru era lung de cincizeci de coţi. 16La odăile de pază și la stâlpii lor dinăuntrul porţii de jur împrejur erau niște ferestre
40:16
1 Împ. 6:4
îngrădite; ferestre erau și înăuntru în tinzile porţii de jur împrejur, iar pe stâlpi erau săpate ramuri de finici. 17M-a dus în curtea
40:17
Apoc. 11:2
de afară, unde se aflau odăi
40:17
1 Împ. 6:5
și un caldarâm de jur împrejur; pe caldarâmul acesta erau treizeci
40:17
Cap. 45:5.
de odăi. 18Caldarâmul era lângă porţi și era de-a lungul porţilor: acesta era caldarâmul de jos. 19A măsurat lăţimea de la poarta de jos până la partea de afară a curţii dinăuntru și avea o sută de coţi la răsărit și la miazănoapte. 20A măsurat lungimea și lăţimea porţii de miazănoapte a curţii de afară. 21Odăile ei de pază, în număr de trei de o parte și trei de alta, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură ca poarta dintâi: cincizeci de coţi în lungime și douăzeci și cinci de coţi în lăţime. 22Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei aveau aceeași măsură ca poarta de răsărit; te suiai la ea pe șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru. 23La curtea dinăuntru era o poartă, în faţa porţii de miazănoapte și în faţa porţii de răsărit; a măsurat o sută de coţi de la o poartă până la cealaltă. 24M-a dus în partea de miazăzi, unde se afla poarta de la miazăzi. I-a măsurat stâlpii și tinda, care aveau aceeași măsură. 25Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur, ca și celelalte ferestre, și poarta era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 26La ea te suiai pe o scară de șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru; pe stâlpi era câte un finic de fiecare parte. 27Curtea dinăuntru avea o poartă înspre miazăzi; a măsurat de la o poartă până la cealaltă spre miazăzi o sută de coţi. 28M-a dus în curtea dinăuntru, pe poarta de miazăzi. A măsurat poarta de miazăzi și a găsit că avea aceeași măsură. 29Odăile ei de pază, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur și poarta era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 30(De jur împrejur erau tinde lungi de douăzeci și cinci
40:30
Vers. 21,25,33,36.
de coţi și late de cinci coţi.) 31Tinda porţii dădea în curtea de afară; pe stâlpii ei erau finici și opt trepte pentru suit la poartă. 32M-am dus apoi în curtea dinăuntru, pe intrarea de răsărit. A măsurat poarta și a găsit că avea aceeași măsură. 33Odăile ei de pază, stâlpii ei și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau și ele ferestre de jur împrejur, lungi de cincizeci de coţi și late de douăzeci și cinci. 34Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe stâlpi și opt trepte pentru suit la poartă. 35M-a dus la poarta de miazănoapte. A măsurat-o și a găsit aceeași măsură. 36Și ea avea odăi de pază, stâlpi, tindă și ferestre de jur împrejur; era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 37Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau cinci finici pe stâlpii ei și opt trepte pentru suit la poartă. 38Era o odaie care se deschidea spre tinda porţii; acolo trebuiau spălate arderile-de-tot. 39În tinda porţii erau de fiecare parte două mese, pe care trebuiau înjunghiate arderea-de-tot, jertfa de ispășire
40:39
Lev. 4:2,3
și jertfa pentru vină
40:39
Lev. 5:6
6:6
7:1
. 40Într-una din părţile de afară, cum te sui la intrarea porţii de miazănoapte, erau două mese; și în cealaltă parte, spre tinda porţii, erau iarăși două mese. 41În cele două părţi ale porţii, se aflau astfel patru mese de o parte și patru mese de cealaltă, de toate opt mese, pe care trebuiau înjunghiate jertfele. 42În faţa meselor pentru jertfe, mai erau pentru arderile-de-tot patru mese de pietre cioplite, lungi de un cot și jumătate, late de un cot și jumătate și înalte de un cot; pe mesele acestea trebuiau puse uneltele cu care se junghiau vitele pentru arderi-de-tot și pentru celelalte jertfe. 43Pe dinăuntru, casa avea de jur împrejur pervazuri de un lat de mână care slujeau ca mese pentru carnea jertfelor. 44Afară din poarta dinăuntru erau două odăi pentru cântăreţi
40:44
1 Cron. 6:31
în curtea dinăuntru: una era alături de poarta de miazănoapte și avea faţa spre miazăzi, cealaltă era alături de poarta de miazăzi și avea faţa spre miazănoapte. 45El mi-a zis: „Odaia aceasta dinspre miazăzi este pentru preoţii care îngrijesc
40:45
Lev. 8:35Num. 3:27,28,32,38
18:51 Cron. 9:232 Cron. 13:11Ps. 134:1
de slujba Templului. 46Iar odaia dinspre miazănoapte este pentru preoţii care îngrijesc
40:46
Num. 18:5
de slujba altarului. Fiii lui Ţadoc
40:46
1 Împ. 2:35
sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul, ca să-I slujească.” 47A măsurat curtea, care era în patru colţuri, lungă de o sută de coţi. Altarul era înaintea casei. 48M-a dus în tinda casei. A măsurat stâlpii tindei și a găsit cinci coţi de o parte și cinci coţi de cealaltă. Lăţimea porţii era de paisprezece coţi, iar peretele de pe laturile porţii era de trei coţi de o parte și de trei coţi de cealaltă. 49Tinda avea o lungime
40:49
1 Împ. 6:3
de douăzeci de coţi și o lăţime de doisprezece coţi; te suiai la ea pe zece trepte. Lângă stâlpi
40:49
1 Împ. 7:21
mai erau și alţi stâlpi, unul de o parte și altul de alta.