Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
39

391Fiul omului

39:1
Cap. 38:2,3.

, prorocește acum împotriva lui Gog și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului! 2Te voi
39:2
Cap. 38:15.

târî, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănopţii și te voi aduce pe munţii lui Israel. 3Îţi voi doborî arcul din mâna stângă și voi face să-ţi cadă săgeţile din mâna dreaptă. 4Vei cădea pe munţii lui Israel, tu
39:4
Cap. 38:21. Vers. 17.

și toate oștile tale și popoarele care vor fi cu tine; te
39:4
Cap. 33:27.

voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi, și fiarelor câmpului. 5Vei cădea pe faţa câmpului, căci Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu. 6«Voi pune
39:6
Cap. 38:22.
Amos 1:4
foc Magogului și celor ce locuiesc liniștiţi în
39:6
Ps. 72:10
ostroave, ca să știe că Eu sunt Domnul. 7Îmi voi face cunoscut
39:7
Vers. 22.

Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel și nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească
39:7
Lev. 18:21
Numele Meu cel sfânt, ci vor ști
39:7
Cap. 38:16,23.

neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel! 8Iată
39:8
Apoc. 16:17
21:6
că lucrurile acestea vin și se întâmplă», zice Domnul Dumnezeu. «Aceasta este ziua despre care
39:8
Cap. 38:17.

am vorbit. 9Atunci, locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieși, vor arde și vor da pradă flăcărilor armele, pavezele și scuturile, arcurile și săgeţile, lăncile și suliţele; și șapte ani vor face focul cu ele. 10Nu vor lua lemne de pe câmp și nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui
39:10
Is. 14:2
pe cei ce i-au jefuit și vor prăda pe cei ce i-au prădat», zice Domnul Dumnezeu. 11«În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte, și mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulţimea lui și vor numi valea aceasta: Valea mulţimii lui Gog. 12Șapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să curăţească
39:12
Deut. 21:23
ţara. 13Tot poporul ţării îi va îngropa și i se va duce vestea în ziua când voi fi
39:13
Cap. 28:22.

proslăvit», zice Domnul Dumnezeu. 14«Apoi, vor alege niște oameni care vor cutreiera neîncetat ţara și care vor îngropa trupurile rămase pe faţa pământului, ca să curăţească
39:14
Vers. 12.

ţara; după șapte luni, vor începe să cerceteze. 15Cei ce vor străbate ţara o vor cutreiera și, când unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el până îl vor îngropa groparii în Valea mulţimii lui Gog. 16Tot acolo va mai fi și o cetate numită Hamona (Mulţime). Așa vor
39:16
Vers. 12.

curăţi ţara.»’ 17Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Spune
39:17
Apoc. 19:17
păsărilor de orice soi și tuturor fiarelor câmpului: «Adunaţi-vă
39:17
Is. 18:6
34:6Ier. 12:9Ţef. 1:7
și veniţi! Strângeţi-vă din toate părţile pentru jertfa Mea pe care o junghii pentru voi; jertfă mare este
39:17
Vers. 4.

pe munţii lui Israel! Mâncaţi carne și beţi sânge, 18mâncaţi
39:18
Apoc. 19:18
carnea vitejilor și beţi sângele voievozilor pământului, sânge de berbeci, de miei, de ţapi, de tauri îngrășaţi
39:18
Deut. 32:14Ps. 22:12
din Basan! 19Mâncaţi grăsime până vă veţi sătura și beţi sânge până vă veţi îmbăta din jertfele Mele pe care le voi înjunghia pentru voi! 20Săturaţi-vă
39:20
Ps. 76:6
la masa Mea de carnea cailor și a călăreţilor, de carnea vitejilor
39:20
Apoc. 19:18
și a tuturor oamenilor de război», zice Domnul Dumnezeu. 21«Îmi voi
39:21
Cap. 38:16,23.

arăta slava între neamuri, și toate neamurile vor vedea judecăţile pe care le voi face și pedepsele cu care îi va lovi mâna
39:21
Exod 7:4
Mea. 22Cei din casa lui Israel vor ști
39:22
Vers. 7,28.

că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea și de atunci înainte. 23Și neamurile
39:23
Cap. 36:18-20,23.

vor cunoaște că, din pricina nelegiuirilor ei, a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fărădelegilor ei săvârșite de ea împotriva Mea; de aceea le-am ascuns
39:23
Deut. 31:17Is. 59:2Lev. 26:25
Faţa Mea și i-am dat în mâinile vrăjmașilor lor, ca să piară toţi uciși de sabie. 24Le-am făcut după necurăţiile
39:24
Cap. 36:19.

lor și după fărădelegile lor și le-am ascuns Faţa Mea.»’ 25De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Acum
39:25
Ier. 30:3,1836:24
voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată
39:25
Cap. 20:40.
Osea 1:11
casa lui Israel și voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt. 26Atunci își vor uita
39:26
Dan. 9:16
ocara și toate fărădelegile pe care le-au săvârșit împotriva Mea când locuiau
39:26
Lev. 26:5,6
liniștiţi în ţara lor și când nu-i tulbura nimeni. 27Când îi voi aduce
39:27
Cap. 28:25,26.

înapoi dintre popoare și îi voi strânge din ţara vrăjmașilor lor, voi fi sfinţit
39:27
Cap. 36:23,24;
38:16
de ei înaintea multor neamuri. 28Și vor ști
39:28
Cap. 34:30. Vers. 22.

că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie luaţi prinși de război între neamuri și care-i strâng iarăși în ţara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo 29și nu le
39:29
Is. 54:8
voi mai ascunde Faţa Mea, căci voi turna
39:29
Ioel 2:28Zah. 12:10Fapte 2:17
Duhul Meu pentru casa lui Israel’, zice Domnul Dumnezeu.”